Tax-Planned Wills for Married Couples

AuthorDianne Reis
Pages421-522
13−1
TAX-PLANNED WILLS
FOR MARRIED COUPLES
Χηαπτερ 13
Ταξ−Πλαννεδ Ωιλλσ φορ
Μαρριεδ Χουπλεσ
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. Οϖερϖιεω
♣13:01 Γενεραλ Ποιντσ
♣13:02 Αµουντ οφ Εξεµπτιον
♣13:03 Πυρποσε οφ Βψπασσ Τρυστ
♣13:04 Εξεµπτιον Πορταβιλιτψ
♣13:05 Πλαννινγ Ωιτη Ρετιρεµεντ Πλανσ
Β. Φλοωχηαρτσ
♣13:10 Υσε ανδ Αδϖανταγεσ οφ Φλοωχηαρτσ
♣13:11 Ρετιρεµεντ Πλανσ
♣13:12 Λιφε Ινσυρανχε
♣13:13 Εξαµπλε: Σαµπλε Ταξ−Πλαννεδ Εστατε (Νο Πορταβιλιτψ Ελεχτιον)
ΙΙ. ΠΑΡΤΣ Α ΑΝ∆ ∆  ΓΙΦΤΣ ΑΝ∆ ∆ΙΣΤΡΙΒΥΤΙΟΝΣ
Α. Σπεχιφιχ Βεθυεστσ
♣13:20 Περσοναλ ανδ Ηουσεηολδ Εφφεχτσ
♣13:21 Πριµαρψ Ρεσιδενχε
Β. Βψπασσ ανδ Μαριταλ ∆εδυχτιον Φορµυλα Χλαυσεσ
1. Εξπρεσσινγ τηε Αµουντ οφ τηε Γιφτ
♣13:30 Φορωαρδ Πεχυνιαρψ Φορµυλα Χλαυσε
♣13:31 Φραχτιοναλ Σηαρε Χλαυσε
♣13:32 Φραχτιοναλ Σηαρε ϖσ. Πεχυνιαρψ: Εφφεχτ ον Χαπιταλ Γαιν Ρεχογνιτιον
♣13:33 Ρεϖερσε Πεχυνιαρψ Χλαυσε
2. Φυνδινγ Μεχηανισµσ
♣13:40 Γενεραλλψ: Τηε Μοστ Χοµµον Φυνδινγ Μεχηανισµσ
♣13:41 Τρυε Ωορτη Φυνδινγ
♣13:42 Φαιρλψ Ρεπρεσεντατιϖε Φυνδινγ
♣13:43 Χοµπαρινγ Φαιρλψ Ρεπρεσεντατιϖε Φυνδινγ Ωιτη Τρυε Ωορτη Φυνδινγ
♣13:44 Μινιµυµ Ωορτη Φυνδινγ
T E P 13−2
TAX-PLANNED WILLS
FOR MARRIED COUPLES
♣13:45 Τηε Φραχτιοναλ Σηαρε Χλαυσε Αλτερνατιϖε
♣13:46 Προηιβιτ Φυνδινγ Ωιτη Νον−Θυαλιφψινγ Προπερτψ
ΙΙΙ. ΠΑΡΤ Β  ΦΙ∆ΥΧΙΑΡΙΕΣ
♣13:50 Χηοοσινγ Τρυστεεσ (Β−1(β))
♣13:51 Χορπορατε Τρυστεεσ
♣13:52 ∆ιφφερεντ Τρυστεε φορ Ινχαπαχιτατεδ Σπουσε Τηαν φορ Χηιλδρεν (Β−1(β) & (χ))
♣13:53 Τρυστεεσ Ποωερ το Απποιντ Οων Συχχεσσορ (Β−2(α))
♣13:54 Ρεθυιρινγ α Χορπορατε Τρυστεε (Β−2(δ))
♣13:55 Ρεµοϖινγ ανδ Ρεπλαχινγ α Τρυστεε (Β−4)
Ις. ΠΑΡΤ Χ  ΤΡΥΣΤΣ
Α. Μαριταλ ∆εδυχτιον Τρυστ (Χ−1)
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣13:60 Πυρποσε οφ Μαριταλ ∆εδυχτιον
♣13:61 Θυαλιφιεδ ∆οµεστιχ Τρυστσ φορ Νον−Χιτιζεν Σπουσεσ
♣13:62 Χοµµον Τψπεσ οφ Μαριταλ Τρυστσ: ΓΠΟΑ ανδ ΘΤΙΠ
♣13:63 Λιφε Εστατεσ ∆ο Νοτ Θυαλιφψ Υνλεσσ αν Ελεχτιον Ισ Μαδε
♣13:64 Τρυστσ Μυστ Βε ∆ραφτεδ Χαρεφυλλψ
2. Θυαλιφψινγ Ινχοµε Ιντερεστ
♣13:70 ∆εφινιτιον οφ Ινχοµε Ισ Λεφτ το Στατε Λαω
♣13:71 Θυαλιφψινγ Ινχοµε Υνδερ Τεξασ Λαω
♣13:72 Υνιτρυστ  Νεω Αλτερνατιϖε το Τραδιτιοναλ Ινχοµε ∆εφινιτιον
♣13:73 Φορβιδδεν Χονδιτιονσ
♣13:74 Υνπροδυχτιϖε Προπερτψ
♣13:75 Ινχοµε ∆υρινγ Αδµινιστρατιον ανδ Αφτερ τηε Συρϖιϖινγ Σπουσεσ ∆εατη
3. ∆ιστριβυτιονσ (Χ−1 (α))
♣13:80 Τρυστ Ινχοµε Μυστ Βε Παψαβλε Αννυαλλψ
♣13:81 Πρινχιπαλ Αχχεσσιβλε Ονλψ βψ Σπουσε
4. ΓΠΟΑ Τρυστ ϖσ. ΘΤΙΠ Τρυστ
α. ∆ιστινχτιονσ Βετωεεν ΓΠΟΑ ανδ ΘΤΙΠ
♣13:90 ΓΠΟΑ Ινχλυδεσ Γενεραλ Ποωερ οφ Απποιντµεντ
♣13:91 ΘΤΙΠ Ρεθυιρεσ Ελεχτιον
β. ΓΠΟΑ Τρυστσ
♣13:100 Μαριταλ ∆εδυχτιον Ρεθυιρεµεντσ
♣13:101 Ποωερ οφ Απποιντµεντ Μυστ Βε Εξερχισαβλε ιν Φαϖορ οφ Σπουσε ορ Σπουσεσ Εστατε
♣13:102 Ποωερ οφ Απποιντµεντ Μυστ Βεγιν Ιµµεδιατελψ
♣13:103 Ποωερ οφ Απποιντµεντ Χαννοτ Βε Ρεστριχτεδ
♣13:104 Ποωερ οφ Απποιντµεντ Μυστ Βε Εξερχισαβλε βψ Σπουσε Αλονε
χ. ΘΤΙΠ Τρυστσ
ι. Ελεµεντσ οφ ΘΤΙΠ Τρυστσ
♣13:110 Ποωερ οφ Απποιντµεντ ιν Σπουσε Νοτ Ρεθυιρεδ
♣13:111 ΘΤΙΠ Ελεχτιον Μαδε ον Εστατε Ταξ Ρετυρν
♣13:112 Ελεχτιον Χαν Βε Παρτιαλ ανδ Χαν Βε βψ Φορµυλα
ιι. ΘΤΙΠ−ινγ αν ΙΡΑ
♣13:120 Μυστ Βε Αβλε το Χοµπελ Ωιτηδραωαλσ Φροµ ΙΡΑ
♣13:121 Αµουντ οφ Ωιτηδραωαλ
♣13:122 Λεαϖινγ αν ΙΡΑ το α Τρυστ Ινστεαδ οφ τηε Σπουσε Ρισκσ Αχχελερατινγ τηε Ωιτηδραωαλ Σχηεδυλε
♣13:123 Ινχοµε Μυστ Βε Ρεδεφινεδ
13−3 T-P W  M C
TAX-PLANNED WILLS
FOR MARRIED COUPLES
Β. Βψπασσ Τρυστ (Χ−2)
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣13:150 Ναµε οφ τηε Τρυστ
♣13:151 Γενεραλλψ Φλεξιβλε
2. Ινϖασιον φορ Ηεαλτη, Εδυχατιον, Μαιντενανχε, ανδ Συππορτ (ΗΕΜΣ)
♣13:160 Ινχοµε Βενεφιχιαρψ Σηουλδ Νοτ Ηαϖε ΓΠΟΑ
♣13:161 Εξχεπτιον φορ ΗΕΜΣ
♣13:162 Περµισσιβλε Ωορδσ ανδ Πηρασεσ
♣13:163 Χοµφορτ Αλλοωεδ ιν Σοµε Στατεσ
♣13:164 Ηαππινεσσ Αλλοωεδ ιν Σοµε Στατεσ
♣13:165 Τεξασ Στατυτορψ Σαϖινγσ Χλαυσε
♣13:166 Εξχεπτιον Ωιτη Χονσεντ οφ Αδϖερσε Παρτψ
3. ∆ιστριβυτιον ανδ Ινϖασιον Αλτερνατιϖεσ (Χ−2 (α))
♣13:170 Τρυστ Ινχοµε Πλυσ ΗΕΜΣ
♣13:171 Φιρστ Μαρριαγε: Τρυστ Χαν Αχχυµυλατε Ινχοµε
♣13:172 Φιρστ Μαρριαγε: ΗΕΜΣ ∆ιστριβυτιονσ το Χηιλδρεν
♣13:173 Σεχονδ Μαρριαγε: Ινχοµε ∆ιστριβυτιονσ Ονλψ
♣13:174 Σεχονδ Μαρριαγε: Περχενταγε οφ Τρυστ Ασσετσ Εαχη Ψεαρ, Ινστεαδ οφ Ινχοµε
4. Μακινγ τηε Βψπασσ Τρυστ Ελιγιβλε φορ α ΘΤΙΠ Ελεχτιον
♣13:180 Αδϖανταγεσ
♣13:181 ∆ισαδϖανταγεσ
5. ∆ιστριβυτιονσ το ∆εσχενδαντσ
♣13:190 Πυρποσε ανδ Ισσυεσ
♣13:191 Στανδαρδ οφ ∆ιστριβυτιον
♣13:192 Παρεντσ Οβλιγατιον οφ Συππορτ
6. Σπεχιαλ Ποωερ οφ Απποιντµεντ
♣13:200 Πυρποσε ανδ Ισσυεσ
♣13:201 Χηοιχε οφ Ρεχιπιεντσ
♣13:202 Αλλοωινγ ∆ισχλαιµεδ Προπερτψ
♣13:203 Μακινγ α Γιφτ Ινχοµπλετε Υντιλ τηε Συρϖιϖινγ Σπουσεσ ∆εατη
ς. ΝΟΝ−ΠΡΟΒΑΤΕ ΑΣΣΕΤΣ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣13:210 Ιµπορτανχε οφ Ινχλυδινγ Αλλ Ασσετσ ιν Εστατε Πλαν
♣13:211 Ηοω το Ινχλυδε Νον−Προβατε Ασσετσ
Β. Μυλτιπλε−Παρτψ Αχχουντσ
♣13:220 Ριγητ οφ Συρϖιϖορσηιπ
♣13:221 Παψαβλε ον ∆εατη
Χ. Προπερτψ Συβϕεχτ το Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιονσ
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣13:230 Προπερτψ Συβϕεχτ το Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιον
♣13:231 Μαψ Ναµε Τρυστεε ασ Βενεφιχιαρψ
2. Ναµινγ τηε Βενεφιχιαρψ
♣13:240 Αϖοιδ Ναµινγ Εστατε ασ Βενεφιχ ιαρψ
♣13:241 Ναµε Συρϖιϖινγ Σπουσε ασ 50% Βενεφιχιαρψ
♣13:242 Ρολλοϖερ Χονσιδερατιονσ
3. Χοορδινατινγ Ωιλλ Προϖισιονσ φορ Εστατε Αδµινιστρατιον Πυρποσεσ
♣13:250 Συρϖιϖινγ Σπουσε Γετσ Οων Ιντερεστσ Ουτριγητ
♣13:251 Χοορδινατε Ωιλλ Προϖισιονσ Ωιτη Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιονσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT