All Trusts

AuthorDianne Reis
Pages575-620
20−1
ALL TRUSTS
Χηαπτερ 20
Αλλ Τρυστσ
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
Α. Πυρποσεσ ανδ Υσεσ
♣20:01 Ταξ Πλαννινγ
♣20:02 Προπερτψ Μαναγεµεντ φορ Μινορ ορ Ινχαπαχιτατεδ Βενεφιχιαριεσ
♣20:02.1 Πριϖαχψ
♣20:03 Προβατε Αϖοιδανχε
♣20:04 Προβλεµσ Ωιτη Υσινγ Τρυστσ το Αϖοιδ Προβατε
♣20:05 Ιντεραχτιον Ωιτη Πυβλιχ Βενεφιτσ Ελιγιβιλιτψ Ρυλεσ
Β. ∆εφινιτιονσ ανδ Παρτιεσ
♣20:10 Α Τρυστ Ισ α Λεγαλ Ρελατιονσηιπ
♣20:11 Σεττλορ
♣20:12 Βενεφιχιαρψ
♣20:13 Τρυστεε
Χ. Χρεατιον ανδ Ελεµεντσ
♣20:20 Χρεατιον & Χονστρυχτιον
♣20:21 Τρυστ Πυρποσε
♣20:22 Ιντεντ
♣20:23 Φυνδινγ
♣20:24 Ωριτινγ Ρεθυιρεµεντ
♣20:25 Ρυλε Αγαινστ Περπετυιτιεσ
∆. Ρεϖοχαβλε Τρυστσ
♣20:30 ςαλιδιτψ ανδ Εξεχυτιον Ρεθυιρεµεντσ
♣20:31 Τρυστσ Αρε Ρεϖοχαβλε Υνλεσσ Οτηερωισε Στατεδ
♣20:32 Ρεϖοχατιον ασ α Ρεσυλτ οφ ∆ιϖορχε
♣20:33 Σαµπλε Τρυστ Προϖισιονσ Ρεγαρδινγ Ρεϖοχαβιλιτψ
Ε. Ινϖαλιδιτψ
♣20:40 Γενεραλ Ποιντσ: Χαυσεσ ανδ Εφφεχτσ οφ Ινϖαλιδιτψ
♣20:41 Μιστακε
♣20:42 Μενταλ Χαπαχιτψ
♣20:43 Υνδυε Ινφλυενχε
T E P 20−2
ALL TRUSTS
Φ. Αλτερνατιϖε το α Τρυστ: Χυστοδιαλ Αχχουντσ
♣20:50 Χρεατιον οφ Χυστοδιαλ Αρρανγεµεντ
♣20:51 Αδϖανταγεσ ανδ ∆ισαδϖανταγεσ οφ Χυστοδιαν Αχχουντσ
♣20:52 Αδϖανταγεσ οφ Τρυστσ Οϖερ Χυστοδιαλ Αχχουντσ
ΙΙ. ΣΠΕΝ∆ΤΗΡΙΦΤ ΤΡΥΣΤΣ
Α. Πυρποσε ανδ Χρεατιον
♣20:60 Πυρποσε
♣20:61 Χρεατιον
Β. Λιµιτσ οφ Σπενδτηριφτ Προτεχτιον
♣20:70 Λιµιτεδ Προτεχτιον Αγαινστ Χλαιµσ φορ Χηιλδ Συππορτ
♣20:71 ∆ισχρετιοναρψ Τρυστσ ανδ Συππορτ Τρυστσ
♣20:72 Μανδατορψ ∆ιστριβυτιον
♣20:73 Τοο Μυχη Χοντρολ Μαψ Υνδερµινε Σπενδτηριφτ Χλαυσε
Χ. Σελφ−Σεττλεδ Σπενδτηριφτ Τρυστσ
♣20:80 Νο Σπενδτηριφτ Προτεχτιον φορ Σελφ−Σεττλεδ Τρυστσ
♣20:81 Παρτιαλλψ Σελφ−Σεττλεδ Τρυστσ
♣20:82 Ρετιρεµεντ Πλανσ
ΙΙΙ. ΤΡΥΣΤΕΕΣ
Α. Ποωερσ
♣20:90 Μυλτιπλε Τρυστεεσ
♣20:91 Γενεραλλψ Ποωερσ Αρε ςερψ Βροαδ
♣20:92 Τρυστ Ινστρυµεντ Χαν Λιµιτ ορ Εξπανδ Στατυτορψ Ποωερσ
♣20:93 Σελφ−∆εαλινγ Χαν Βε Σπεχιφιχαλλψ Αυτηοριζεδ
♣20:94 Μαναγινγ ανδ Σελλινγ Προπερτψ
♣20:95 Συινγ ανδ Βεινγ Συεδ
♣20:96 Χαρινγ φορ Μινορσ ανδ Ινχαπαχιτατεδ Βενεφιχιαριεσ
♣20:97 Υνσεχυρεδ Λοανσ
♣20:98 Ωινδινγ Υπ τηε Τρυστ
♣20:99 Τερµινατιον οφ Υνεχονοµιχ Τρυστσ
Β. ∆υτιεσ
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣20:100 ∆υτιεσ Υνδερ τηε Τρυστ Ινστρυµεντ
♣20:101 ∆υτιεσ Υνδερ Στατυτορψ ανδ Χοµµον Λαω
♣20:102 Σεττλορ Χαν Ινχλυδε Εξχυλπατορψ Χλαυσε
♣20:103 Εξχυλπατορψ Χλαυσε ∆οεσ Νοτ Ρελιεϖε Αλλ Λιαβιλιτψ
♣20:104 Σοµε ∆υτιεσ Μαψ Βε ∆ελεγατεδ
2. Σπεχιφιχ ∆υτιεσ
♣20:110 ∆υτψ το Χολλεχτ ανδ Προτεχτ Τρυστ Προπερτψ
♣20:111 ∆υτψ το Ινϖεστ ανδ Μαναγε Πρυδεντλψ
♣20:112 ∆υτψ το ∆ιϖερσιφψ
♣20:113 ∆υτψ το ∆ιϖεστ Τρυστ οφ Ιµπρυδεντ Ινϖεστµεντσ
♣20:114 ∆υτψ οφ Λοψαλτψ
♣20:115 ∆υτψ το Βε Ιµπαρτιαλ Ωιτη Χο−Βενεφιχιαριεσ
♣20:116 ∆υτψ το Προϖιδε Αχχουντινγσ Υπον ∆εµανδ
♣20:117 Αφφιρµατιϖε ∆υτψ το Κεεπ Βενεφιχιαριεσ Ινφορµεδ
♣20:118 Συχχεσσορ Τρυστεεσ ∆υτψ το Ρεϖιεω
20−3 A T
ALL TRUSTS
Χ. Συχχεσσιον
1. Απποιντµεντ
♣20:120 Νο Παρτιχυλαρ Λανγυαγε Ρεθυιρεδ
♣20:121 Λεγαλ Χαπαχιτψ Ισ τηε Ονλψ Ρεθυιρεµεντ
♣20:122 Χουρτ Χαν Ναµε α Τρυστεε
♣20:123 Τρυστ Χαν Αλλοω Βενεφιχιαριεσ το ςοτε ον Τρυστεε
♣20:124 Βονδ Ρεθυιρεδ Υνλεσσ Ωαιϖεδ
2. Ρεσιγνατιον ανδ Ρεµοϖαλ
♣20:130 Ρεσιγνατιον Ωιτη Χουρτ Αππροϖαλ
♣20:131 Νον−ϑυδιχιαλ Ρεσιγνατιον
♣20:132 Ρεµοϖαλ
♣20:133 Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ ον Ρεµοϖαλ Αχτιονσ
Ις. Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΟΝ
Α. Αλλοχατιον το Πρινχιπαλ ορ Ινχοµε
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣20:140 Χοδε Ηασ Βεεν Ρεϖισεδ; Τρυστεε Μυστ Αλλοχατε Ρεχειπτσ
♣20:141 Τρυστεεσ Μαψ Αδϕυστ τηε Αλλοχατιον
2. Αλλοχατιον οφ Ρεχειπτσ
♣20:150 Χηανγεσ Φροµ Πριορ Λαω
♣20:151 Ρεχειπτσ Φροµ Εντιτιεσ Αρε Γενεραλλψ Ινχοµε
♣20:152 Ρεντ Ισ Γενεραλλψ Ινχοµε
♣20:153 ∆ισχουντ Οβλιγατιονσ
♣20:154 Ρετιρεµεντ Πλανσ, ΙΡΑσ, ανδ Αννυιτιεσ
♣20:155 Νατυραλ Ρεσουρχεσ
♣20:156 Οτηερ Λιθυιδατινγ Ασσετσ
♣20:157 ∆εριϖατιϖεσ ανδ Οπτιονσ
3. Αλλοχατιον οφ ∆ισβυρσεµεντσ
♣20:160 Εξπενσεσ Χηαργεδ Αγαινστ Ινχοµε
♣20:161 Εξπενσεσ Χηαργεδ Αγαινστ Πρινχιπαλ
♣20:162 Εξπενσεσ ∆ιϖιδεδ Εθυαλλψ Βετωεεν Πρινχιπαλ ανδ Ινχοµε
4. ∆εϖιατινγ Φροµ τηε ∆εφαυλτ Προϖισιονσ
♣20:170 Σεττλορ Χαν Αλτερ Στατυτορψ ∆εφαυλτ Αλλοχατιον Ρυλεσ
♣20:171 Τρυστεε Χαν Νοτ Βε Γιϖεν Φυλλ ∆ισχρετιον
♣20:172 Τηε Υνιτρυστ Αλτερνατιϖε
Β. ∆ιστριβυτιονσ
♣20:175 ∆ιστριβυτιον Στανδαρδσ Τηατ Ρεφερ το α Βενεφιχιαρψσ Στανδαρδ οφ Λιϖινγ
♣20:176 ∆ιστριβυτιον Στανδαρδσ Τηατ Ρεφερ το α Βενεφιχιαρψσ Οτηερ Ινχοµε ορ Ρεσουρχεσ
Χ. Ρεφορµατιον οφ α Τρυστ
♣20:180 Πετιτιονσ το Μοδιφψ ορ Τερµινατε
♣20:181 Νο ϑυδιχιαλ Προχεεδινγ Νεεδεδ το ∆ιϖιδε ορ Χοµβινε
∆. Αρβιτρατιον Χλαυσεσ
♣20:182 Ενφορχεαβιλιτψ οφ Αρβιτρατιον Χλαυσεσ
♣20:183 Σηουλδ Ωε Ινχλυδε Αρβιτρατιον Χλαυσεσ ιν Αλλ οφ Ουρ Τρυστσ?
Ε. Τρυστ Χερτιφιχατεσ
♣20:185 Πυρποσε
♣20:186 Στατυτορψ Ρεθυιρεµεντσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT