All Wills

AuthorDianne Reis
Pages255-320
10−1
ALL WILLS
Χηαπτερ 10
Αλλ Ωιλλσ
Ι. ΒΑΣΙΧ ΡΕΘΥΙΡΕΜΕΝΤΣ
Α. Προβατε Προπερτψ
♣10:01 Ασσετσ Τηατ Πασσ Υνδερ α Ωιλλ
♣10:02 Ασσετσ Τηατ ∆ο Νοτ Πασσ Υνδερ α Ωιλλ
Β. Τεστατορσ Αγε ανδ Ιντεντ
♣10:10 Μυστ Βε 18, Μαρριεδ, ορ ιν Μιλιταρψ
♣10:11 Μυστ Ηαϖε Τεσταµενταρψ Ιντεντ
♣10:12 Ιντεντ Σηοων βψ ∆ισποσινγ οφ Προπερτψ Αφτερ ∆εατη
♣10:13 Σοµε Πηρασεσ Χονϖεψ Τεσταµενταρψ Ιντεντ
♣10:14 Οργανιζατιον οφ Ωιλλ Χαν Χαστ ∆ουβτ ον Τεσταµενταρψ Ιντεντ
♣10:15 Νο Χουρτ Χαν Προηιβιτ Χηανγινγ α Ωιλλ
Χ. Τεστατορσ Χαπαχιτψ
1. Ρεθυιρεµεντσ φορ Χαπαχιτψ
♣10:20 Μυστ Ποσσεσσ Συφφιχιεντ Μενταλ Χαπαχιτψ
♣10:21 Χαπαχιτψ Ισ Λοωερ Τηαν Τηατ Ρεθυιρεδ το Χοντραχτ
♣10:22 Ονλψ Νεεδ Χαπαχιτψ ατ τηε Τιµε οφ Εξεχυτιον
♣10:23 Εϖιδενχε ∆εµονστρατινγ Χαπαχιτψ
2. Προβλεµσ Ωιτη Χαπαχιτψ
α. Υνδυε Ινφλυενχε
♣10:30 Οϖερϖιεω
♣10:31 Τηε Εξιστενχε οφ αν Ινφλυενχε
♣10:32 Τηε Οπερατιον οφ τηε Ινφλυενχε το Οϖερποωερ τηε Τεστατορ
♣10:33 Τηε Εξεχυτιον οφ α Τεσταµεντ Τηατ Ωουλδ Νοτ Ηαϖε Βεεν Εξεχυτεδ
β. Οτηερ Προβλεµσ
♣10:40 Ινσανε ∆ελυσιονσ
♣10:41 Φραυδ Τρεατεδ ασ Υνδυε Ινφλυενχε
♣10:42 Μιστακε ∆οεσ Νοτ Ινϖαλιδατε Ωιλλ
ΙΙ. ΡΕςΟΧΑΤΙΟΝ ΟΦ ΩΙΛΛΣ
♣10:50 Γενεραλ Ποιντσ
♣10:51 Βψ Συβσεθυεντ Ωιλλ
♣10:52 Βψ Πηψσιχαλ Αχτ
T E P 10−2
ALL WILLS
♣10:53 Πρεσυµπτιον οφ Ρεϖοχατιον
♣10:54 ∆επενδεντ Ρελατιϖε Ρεϖοχατιον
♣10:55 Ρεϖιϖαλ βψ Χοδιχιλ
♣10:56 Ρεϖοχατιον ασ α Ρεσυλτ οφ ∆ιϖορχε
♣10:57 Νο Χουρτ Χαν Προηιβιτ ∆ιϖορχινγ Χουπλεσ Φροµ Χηανγινγ Τηειρ Ωιλλσ
ΙΙΙ. ΦΟΡΜΑΛΙΤΙΕΣ ΟΦ ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ
Α. Στανδαρδ Ωιλλσ
♣10:60 Οϖερϖιεω
♣10:61 ∆ατε
♣10:62 Σιγνατυρε
♣10:63 Ωιτνεσσεσ
♣10:64 Σελφ−Προϖεδ Ωιλλσ
♣10:65 Ωιλλσ Εξεχυτεδ Βεφορε ανδ Αφτερ 2011
♣10:65.1 Α Ωιλλ Χαννοτ Βε Μαδε Σελφ−Προϖεδ Ωιτη αν Υνσωορν ∆εχλαρατιον
♣10:66 Μυλτιπλε Οριγιναλσ ανδ Χοπιεσ
♣10:67 Στοραγε οφ Οριγιναλσ
♣10:68 Τηε Ιµπορτανχε οφ Προβατινγ τηε Ωιλλ
♣10:69 Λοστ Ωιλλσ
Β. Νον−Στανδαρδ Ωιλλσ
♣10:70 Ηολογραπηιχ Ωιλλσ
♣10:71 Οραλ Ωιλλσ
Ις. ΑΠΠΟΙΝΤΜΕΝΤΣ
Α. Εξεχυτορ
1. Θυαλιφιχατιονσ ανδ Απποιντµεντ
♣10:80 Θυαλιφιχατιονσ
♣10:81 ςοιδινγ Τεστατορσ Χηοιχε οφ Εξεχυτορ
♣10:82 Χοµµυνιτψ Προπερτψ ασ α Χονφλιχτ οφ Ιντερεστ
♣10:82.1 Στατυτορψ Αµενδµεντ Αδδσ Χονφλιχτ οφ Ιντερεστ το Ρεµοϖαλ Γρουνδσ
♣10:83 Απποιντµεντ
2. ∆υτιεσ ανδ Γενεραλ Ρεθυιρεµεντσ
♣10:90 ∆υτιεσ
♣10:91 Χο−Εξεχυτορσ
♣10:92 Βονδινγ Ρεθυιρεµεντ
♣10:93 Λιαβιλιτψ
♣10:94 Χοµπενσατιον
3. Ινδεπενδεντ Αδµινιστρατιον
♣10:100 Αδϖανταγεσ ανδ Χρεατιον
♣10:101 Ινδεπενδεντ Αδµινιστρατιον βψ Ωιλλ
♣10:102 Χουρτ−Χρεατεδ Ινδεπενδεντ Αδµινιστρατιον
♣10:103 Ιµπορτανχε οφ Ναµεδ Αλτερνατεσ
Β. Γυαρδιαν φορ Μινορ Χηιλδρεν
♣10:110 Θυαλιφιχατιονσ
♣10:111 Απποιντµεντ
♣10:112 ∆υτιεσ
♣10:113 Βονδινγ
♣10:114 Χοµπενσατιον
Χ. Τρυστεε φορ Τεσταµενταρψ Τρυστ
♣10:120 Θυαλιφιχατιονσ
♣10:121 Απποιντµεντ
10−3 A W
ALL WILLS
♣10:122 ∆υτιεσ
♣10:123 Βονδ
♣10:124 Χοµπενσατιον
♣10:125 Λιαβιλιτψ
♣10:126 Ρεσιγνατιον
♣10:127 Ρεµοϖαλ
∆. Συχχεσσορ Χυστοδιανσ ανδ Συχχεσσορ 529 Πλαν Οωνερσ
♣10:128 Απποιντµεντσ ιν Ωιλλσ
ς. ΧΟΜΜΟΝ ΠΡΟςΙΣΙΟΝΣ
Α. Ιντροδυχτορψ Ματεριαλ
♣10:130 Τιτλε
♣10:131 ∆εχλαρατιον οφ Ιντεντ ανδ Φαµιλψ
♣10:132 ∆οµιχιλε
♣10:133 Μαριταλ Στατυσ
♣10:134 Ναµεσ οφ Χηιλδρεν
♣10:135 Γενδερ ανδ Νυµβερ Χλαυσε
Β. ∆εφινιτιονσ
1. ∆εφινιτιον οφ Συρϖιϖαλ
♣10:140 Σιµυλτανεουσ ∆εατη
♣10:141 ∆εφαυλτ  120−Ηουρ Ρυλε
♣10:142 Τιµε Περιοδ
2. ∆εφινιτιονσ οφ ∆εσχενδαντσ & Ηειρσ
♣10:150 Αδοπτιον
♣10:151 Στρανγερ το τηε Αδοπτιον Ρυλε
♣10:152 ∆ιϖισιον οφ Προπερτψ
♣10:153 Αντι−Λαπσε Στατυτε ανδ Χλασσ Γιφτσ Ρυλε
♣10:154 Νιεχεσ ανδ Νεπηεωσ
♣10:155 Ωιπεουτ Χλαυσεσ
Χ. Βεθυεστσ
♣10:160 Ιν Γενεραλ
♣10:161 Πριµαρψ Ρεσιδενχε
♣10:162 Ηοµεστεαδ
♣10:163 Αδεµπτιον
♣10:164 Εξονερατιον οφ Λιενσ
♣10:165 Γιφτσ οφ Χοντεντσ
♣10:166 Τανγιβλε Περσοναλ Προπερτψ
♣10:167 Σηιππινγ Εξπενσεσ
∆. Σπεχιαλ Προϖισιονσ
♣10:170 Περπετυιτιεσ Σαϖινγ Χλαυσε
♣10:171 Ταξ Αλλοχατιον Χλαυσε
♣10:172 Αβατεµεντ φορ Νον−Ταξ ∆εβτσ
♣10:173 Σπενδτηριφτ Χλαυσε
♣10:174 Ωιλλ−Νοτ−Χοντραχτυαλ Χλαυσε
♣10:175 Νεγατιϖε Βεθυεστσ (∆ισινηεριτανχε)
♣10:176 Νο−Χοντεστ Χλαυσεσ
♣10:177 Φυνεραλ ανδ Βυριαλ Ινφορµατιον
♣10:178 Φαχιλιτψ οφ Παψµεντ Χλαυσε
♣10:179 Αρβιτρατιον Χλαυσε
♣10:179.1 ∆ιγιταλ Ασσετσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT