About the authors

AuthorDianne Reis
Pages5-5
Φ−5 A  AS
ΑΒΟΥΤ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΡΣ
Ροβιν Αποστολακισ ισ α γραδυατε οφ τηε Τηε Οηιο Στατε Υνιϖερσιτψ Μορρισ Χολλεγε οφ Λαω.
σηε εαρνεδ αν ΛΛΜ ιν ταξ φροµ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ηουστον. Σηε ισ α µεµβερ οφ τηε Ρεαλ
Εστατε, Προβατε ανδ Τρυστ Λαω Σεχτιον οφ τηε Στατε Βαρ οφ Τεξασ.
Μσ. Αποστολακισ ισ χερτιφιεδ ιν εστατε πλαννινγ ανδ προβατε λαω βψ τηε Τεξασ Βοαρδ οφ Λεγαλ
Σπεχιαλιζατιον. Σηε ισ α παρτνερ ατ Στιλλωελλ, Εαρλ & Αποστολακ. Σηε πραχτιχεσ ιν τηε Ηουστον
αρεα ωιτη α φοχυσ ον εστατε πλαννινγ, προβατε, ανδ γυαρδιανσηιπ.
∆ιαννε Ρεισ ισ α γραδυατε οφ Ηαρϖαρδ Υνιϖερσιτψ ανδ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Τεξασ Σχηοολ οφ
Λαω, ωηερε σηε σερϖεδ ασ αν ασσοχιατε εδιτορ οφ Τεξασ Λαω Ρεϖιεω. Σηε ισ α µεµβερ οφ
τηε Ρεαλ Εστατε, Προβατε, ανδ Τρυστ Λαω Σεχτιον οφ τηε Στατε Βαρ οφ Τεξασ, τηε Χολλεγε
οφ τηε Στατε Βαρ οφ Τεξασ, τηε Εστατε Πλαννινγ Χουνχιλ οφ Νορτη Τεξασ, ανδ τηε Νατιοναλ
Αχαδεµψ οφ Ελδερ Λαω Αττορνεψσ (Νατιοναλ ανδ Τεξασ Χηαπτερ). Σηε ισ χυρρεντλψ σερϖινγ
ον τηε Εξαµ Ωριτινγ Χοµµιττεε οφ τηε Νατιοναλ Ελδερ Λαω Φουνδατιον.
Μσ. Ρεισ ισ βοαρδ χερτιφιεδ ιν εστατε πλαννινγ ανδ προβατε λαω βψ τηε Τεξασ Βοαρδ
οφ Λεγαλ Σπεχιαλιζατιον, ανδ σηε ισ χερτιφιεδ ιν ελδερ λαω βψ τηε Νατιοναλ Ελδερ Λαω
Φουνδατιον. Σηε ηασ α σολο πραχτιχε ιν Πλανο φοχυσινγ εξχλυσιϖελψ ον εστατε πλαννινγ,
προβατε, ανδ Μεδιχαιδ πλαννινγ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT