Medicaid-Oriented Estate Planning

AuthorDianne Reis
Pages189-252
5−1
MEDICAID-ORIENTED
ESTATE PLANNING
Χηαπτερ 5
Μεδιχαιδ−Οριεντεδ
Εστατε Πλαννινγ
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
Α. Ιντροδυχτιον
♣5:01 Σχοπε οφ Χηαπτερ
♣5:02 Αππροπριατενεσσ οφ Μεδιχαιδ Πλαννινγ
♣5:03 Λεγαλιτψ οφ Μεδιχαιδ−Μοτιϖατεδ Τρανσφερσ
Β. Μεδιχαιδ Λονγ−τερµ Χαρε Προγραµ
♣5:10 Γενεραλ Ποιντσ
♣5:11 Νυρσινγ Χαρε Μυστ Βε Μεδιχαλλψ Νεχεσσαρψ
♣5:12 Περσον Μυστ Βε ιν α Μεδιχαιδ Βεδ
♣5:13 Ρεσουρχε ανδ Ινχοµε Λιµιτσ
♣5:14 Εξχλυδεδ Ρεσουρχεσ
♣5:15 Προτεχτεδ Ρεσουρχε Αµουντ φορ α Χοµµυνιτψ Σπουσε
Χ. Πεναλιζεδ Τρανσφερσ
♣5:20 Ινελιγιβιλιτψ Περιοδσ
♣5:21 Λοοκβαχκ Περιοδ
♣5:22 Ινελιγιβιλιτψ Πεναλτιεσ
♣5:23 Τηε Πεναλτψ Σταρτ ∆ατε  Πριορ το 2006
♣5:24 Τηε Πεναλτψ Σταρτ ∆ατε  Αφτερ 2006
♣5:25 Εξεµπτιονσ το τηε Τρανσφερ Πεναλτιεσ
♣5:26 Εξεµπτιον φορ Τρανσφερσ το ΥΤΜΑ Αχχουντσ
∆. Εστατε Ρεχοϖερψ
♣5:30 Γενεραλ Ποιντσ
♣5:31 Αϖοιδινγ Ρεχοϖερψ Μαψ Πρεϖεντ Ελιγιβιλιτψ
♣5:32 Λαδψ Βιρδ ∆εεδ
ΙΙ. ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΙΣΣΥΕΣ
♣5:40 Χλιεντσ Ωηο ∆ο Νοτ Ωαντ Μεδιχαιδ
♣5:41 Λονγ−Τερµ Χαρε Ινσυρανχε
♣5:42 Τηε Λονγ−Τερµ Χαρε Παρτνερσηιπ Προγραµ
T E P 5−2
MEDICAID-ORIENTED
ESTATE PLANNING
♣5:43 Χλιεντ Μαψ Μοϖε το Ανοτηερ Στατε φορ Λονγ−Τερµ Χαρε
♣5:44 Ρεχορδκεεπινγ  Τηε Αππλιχατιον Προχεσσ
♣5:45 Ρεχορδκεεπινγ  Λιθυιδατιον οφ Ασσετσ
♣5:46 Ηοµεστεαδσ ιν Τρυστ
ΙΙΙ. ΣΤΡΑΤΕΓΙΕΣ
Α. ∆υραβλε Ποωερ οφ Αττορνεψ
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣5:50 Τηε Στατυτορψ Φορµ Ισ Νοτ Ιδεαλ φορ Μεδιχαιδ Πλαννινγ
2. Τηε Ποωερ το Χρεατε ανδ Φυνδ Τρυστσ
♣5:60 Στατυτορψ Φορµ ∆οεσ Νοτ Αλλοω τηε Χρεατιον οφ Τρυστσ
♣5:61 Μεδιχαιδ Αππλιχαντσ Μαψ Νεεδ το Χρεατε Τρυστσ
♣5:62 Εσταβλισηινγ α ΘΙΤ φορ αν Ινχαπαχιτατεδ Περσον
♣5:63 Εξτεντ οφ Αυτηοριτψ Μαψ ςαρψ
3. Τηε Ποωερ το Μακε Γιφτσ
♣5:70 Μακινγ Γιφτσ ιν α Γυαρδιανσηιπ
♣5:71 Στατυτορψ Φορµ Ισ Νοτ ∆εσιγνεδ φορ Μεδιχαιδ Γιφτσ
♣5:72 Γιϖινγ Ασσετσ το Σπουσε
♣5:73 Στατυτορψ Φορµ ανδ Σελφ−∆εαλινγ
♣5:74 Τρανσφερ οφ Ρεµαινδερ Ιντερεστ
4. Νεεδ φορ Ποωερ το Βε Ιµµεδιατελψ Εφφεχτιϖε
♣5:80 Γιφτσ Μαψ Νεεδ το Βε Μαδε Βεφορε Χασεωορκερ Ισ Ινϖολϖεδ
♣5:81 Προϖινγ Ινχαπαχιτψ Μαψ Βε ∆ιφφιχυλτ
5. Σαµπλε Χλαυσεσ το Μοδιφψ τηε Στατυτορψ Φορµ
♣5:90 Ηοω το Υσε Τηεσε Χλαυσεσ
♣5:91 Βροαδ Γιφτινγ Ποωερ
♣5:92 Περ Στιρπεσ Γιφτσ το Χηιλδρεν φορ Μεδιχαιδ
♣5:93 Περ Στιρπεσ Γιφτσ το Χηιλδρεν φορ Ανψ Πυρποσε
♣5:94 Περ Στιρπεσ Γιφτσ το Χηιλδρεν φορ Ανψ Πυρποσε, Πλυσ Υνλιµιτεδ Γιφτσ το Σπουσε φορ Μεδιχαιδ
♣5:95 Αννυαλ Εξχλυσιον Γιφτσ, Πλυσ Υνλιµιτεδ Γιφτσ το Σπουσε φορ Μεδιχαιδ
♣5:96 Γιφτσ Ρεφλεχτινγ Εξιστινγ Εστατε Πλαν
♣5:97 Χηαριταβλε Γιϖινγ
Β. Θυαλιφιεδ Ινχοµε Τρυστ ορ Μιλλερ Τρυστ
♣5:100 Α ΘΙΤ Αϖοιδσ τηε Ινχοµε Χαπ
♣5:101 Ωηεν ανδ Ηοω το Χρεατε τηε ΘΙΤ
♣5:102 Σεττινγ υπ τηε Τρυστσ Βανκ Αχχουντ
♣5:103 Μακινγ τηε Ινχοµε ∆εποσιτ
Χ. Λαδψ Βιρδ ∆εεδ
♣5:110 Α Λαδψ Βιρδ ∆εεδ Αϖοιδσ Εστατε Ρεχοϖερψ Αγαινστ τηε Ηοµεστεαδ
♣5:111 Βασιχ Στρυχτυρε
♣5:112 Ωηψ Ιτ Ωορκσ
♣5:113 Ωηεν το Εξεχυτε τηε Λαδψ Βιρδ ∆εεδ
♣5:114 ∆υε−ον−Σαλε Χλαυσεσ
♣5:115 Υσε οφ Λαδψ Βιρδ ∆εεδσ φορ Νον−Μεδιχαιδ Πυρποσεσ
♣5:116 Πρεσερϖινγ τηε Τιτλε Ινσυρανχε Χοϖεραγε φορ τηε Ρεµαινδερ Βενεφιχιαρψ
♣5:117 Γραντορ Μιγητ Νοτ Βε Αβλε το Οβταιν Τιτλε Ινσυρανχε φορ αν Εξερχισε οφ τηε Ποωερ οφ Σαλε
♣5:118 Ρεϖοκινγ τηε Λαδψ Βιρδ ∆εεδ
♣5:119 ∆ραφτινγ Οπτιονσ ιν τηε Λαδψ Βιρδ ∆εεδ
♣5:120 Αδδρεσσινγ τηε Πρεδεχεασινγ Βενεφιχιαρψ
♣5:121 Χονϖεψινγ τηε Λαδψ Βιρδ ∆εεδ Ρεµαινδερ το α Τρυστ
♣5:122 Σελεχτεδ Τρυστ Προϖισιονσ
5−3 M-O E P
MEDICAID-ORIENTED
ESTATE PLANNING
∆. Τεσταµενταρψ Συππλεµενταλ Νεεδσ Τρυστσ
1. ΣΝΤσ φορ Σπουσεσ
♣5:125 Νον−Μεδιχαιδ Σπουσε Νεεδσ α Νεω Εστατε Πλαν
♣5:126 ΣΝΤσ Χαν Ιντερφερε Ωιτη Αχχεσσ το Μονεψ
♣5:127 ∆ισχρετιοναρψ ΣΝΤσ Αρε Βεψονδ τηε Σχοπε οφ τηισ Βοοκ
♣5:128 Βενεφιτσ οφ ΣΝΤσ
2. ΣΝΤσ φορ Νον−Σπουσεσ
♣5:130 ΣΝΤ Μαψ Βε Αππροπριατε φορ α ∆ισαβλεδ Χηιλδ
♣5:131 ∆ιστινγυιση Βετωεεν ΣΣ∆Ι ανδ ΣΣΙ
3. Σαµπλε Προϖισιονσ το Μοδιφψ α Ωιλλ το Αδδ αν ΣΝΤ
♣5:140 Ηοω το Υσε Τηεσε Προϖισιονσ
♣5:141 Βεθυεστ ανδ Απποιντµεντ οφ Τρυστεε
♣5:142 ΣΝΤ Τρυστ Προϖισιονσ
♣5:143 Χοντινγεντ Τρυστ Αλτερατιον
♣5:144 ∆ιστριβυτιονσ Προϖισιον Αλτερατιον
Ις. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 5−1, Θυαλιφιεδ Ινχοµε Τρυστ
Φορµ 5−2, Λαδψ Βιρδ ∆εεδ
Φορµ 5−3, Γενεραλ Ωαρραντψ Λαδψ Βιρδ ∆εεδ
Φορµ 5−4, Τρυστ το Σερϖε ασ Ρεµαινδερ Βενεφιχιαρψ οφ Λαδψ Βιρδ ∆εεδ
Φορµ 5−5, Ηυσβανδσ Ωιλλ Ωιτη Σπουσαλ ΣΝΤ
Φορµ 5−6, Ωιφεσ Ωιλλ Ωιτη Σπουσαλ ΣΝΤ
Φορµ 5−7, Ηυσβανδσ Ωιλλ Ωιτη Μινορσ Τρυστσ ανδ ΣΝΤ φορ Χηιλδ
Φορµ 5−8, Ωιφεσ Ωιλλ Ωιτη Μινορσ Τρυστσ ανδ ΣΝΤ φορ Χηιλδ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT