Ancillary Documents

AuthorDianne Reis
Pages141-188
4−1
ANCILLARY DOCUMENTS
Χηαπτερ 4
Ανχιλλαρψ ∆οχυµεντσ
Ι. ∆ΥΡΑΒΛΕ ΠΟΩΕΡ ΟΦ ΑΤΤΟΡΝΕΨ
Α. Ηιστορψ
♣4:01 Ολδ Χοµµον Λαω
♣4:02 Μοδερν ∆υραβλε Ποωερ οφ Αττορνεψ
♣4:03 Σπρινγινγ Ποωερ οφ Αττορνεψ
♣4:04 Στατυτορψ ∆υραβλε Ποωερ οφ Αττορνεψ
Β. Χονσιδερατιονσ & Λιµιτατιονσ
1. ∆ανγερσ το Πρινχιπαλ
♣4:10 Ηοτ Ποωερσ
♣4:11 Αν Αγεντ Μαψ Αλτερ αν Εστατε Πλαν (Συβϕεχτ το τηε Γραντ οφ Ηοτ Ποωερσ)
♣4:12 Α Σπρινγινγ Ποωερ Μαψ Σπρινγ Μορε Εασιλψ τηαν τηε Πρινχιπαλ Αντιχιπατεσ
2. Ρελυχτανχε οφ Τηιρδ Παρτιεσ
♣4:20 Λιαβιλιτψ Ρισκσ; Εξτρα Ωορκ
♣4:21 Στατυτορψ Εξχυλπατορψ Προϖισιονσ
♣4:22 Γρουνδσ φορ Ρεφυσαλ
♣4:23 Στεπσ το Ρεδυχε Προβλεµσ
3. Λεγαλ Λιµιτατιονσ ον τηε Υσε οφ α Ποωερ οφ Αττορνεψ
♣4:26 Ηοµε Εθυιτψ Ρυλεσ Λιµιτ Υσε οφ Ποωερσ οφ Αττορνεψ
♣4:27 Πραχτιχαλ Εφφεχτσ οφ τηε Νορωοοδ Ρεστριχτιονσ
Χ. Χηοοσινγ αν Αγεντ
♣4:30 Τρυστωορτηινεσσ
♣4:31 Αβιλιτψ ανδ Ωιλλινγνεσσ
∆. Εξεχυτιον Ρεθυιρεµεντσ
♣4:40 ∆ραφτινγ ανδ Σιγνινγ Ρεθυιρεµεντσ
♣4:41 Μοδελ Λανγυαγε φορ ∆υραβιλιτψ Νοτ Μανδατορψ
♣4:42 Αππροπριατε Πρινχιπαλσ ανδ Αγεντσ
♣4:43 Ρεχορδινγ Γενεραλλψ Νοτ Ρεθυιρεδ
♣4:44 Στατυτορψ ∆υραβλε Ποωερ οφ Αττορνεψ
♣4:44.1 Προβλεµσ Ωιτη τηε Στατυτορψ Φορµ
♣4:45 ∆οχυµεντινγ Ωηερε τηε Ποωερ οφ Αττορνεψ Ωασ Εξεχυτεδ
Ε. Στορινγ τηε Ποωερ οφ Αττορνεψ
T E P 4−2
ANCILLARY DOCUMENTS
♣4:50 Τηε Πρινχιπαλ
♣4:51 Τηε Αγεντ
♣4:52 Τηε ∆ραφτινγ Αττορνεψ
Φ. Τερµινατιον
♣4:60 Τερµινατιον οφ Ποωερ οφ Αττορνεψ
♣4:61 Τερµινατιον οφ Αγεντσ Αυτηοριτψ
♣4:62 Προβλεµσ Ωιτη Τερµινατιον βψ ∆ιϖορχε
♣4:63 Βανκρυπτχψ ∆οεσ Νοτ Τερµινατε α ∆υραβλε ΠΟΑ
♣4:64 Τεµποραρψ Γυαρδιανσηιπ ορ Γυαρδιαν οφ Περσον ∆ο Νοτ Τερµινατε α ∆υραβλε ΠΟΑ
♣4:65 Ηοω το Ρεϖοκε α Ποωερ οφ Αττορνεψ
ΙΙ. ΜΕ∆ΙΧΑΛ ∆ΙΡΕΧΤΙςΕΣ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣4:70 Χοµµυνιχατινγ α Μεδιχαλ ∆ιρεχτιϖε
♣4:71 ∆ιρεχτιϖεσ Φροµ Οτηερ Στατεσ
♣4:72 ∆ιρεχτιϖεσ ∆ο Νοτ Αφφεχτ Ινσυρανχε
Β. Μεδιχαλ Ποωερ οφ Αττορνεψ (ΜΠΟΑ)
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣4:80 Στατυτορψ Φορµσ Μανδατορψ
♣4:81 Χαρε Προϖιδερσ Χαν Νοτ Ρεθυιρε αν ΜΠΟΑ
2. Χηοοσινγ αν Αγεντ; Αγεντσ Αυτηοριτψ
♣4:90 Ινελιγιβλε Αγεντσ
♣4:91 Αγεντ Αυτηοριτψ Ωιτηουτ αν ΜΠΟΑ
♣4:92 ΜΠΟΑ Αγεντσ Αυτηοριτψ
♣4:93 Αδϖανταγεσ το Αυτηοριτψ Ωιτη αν ΜΠΟΑ
♣4:94 Αγεντσ ∆υτψ το Χονσυλτ ανδ Φολλοω Πρινχιπαλσ Ωισηεσ
3. Εξεχυτιον
♣4:100 Βασιχ Ρεθυιρεµεντσ
♣4:101 Πρινχιπαλ ανδ Ωιτνεσσεσ Μυστ Βε Χοµπετεντ
♣4:102 Πρινχιπαλ ανδ Ωιτνεσσεσ Μυστ Βε Αδυλτσ
♣4:103 Ινελιγιβλε Ωιτνεσσεσ
4. Ωηεν τηε ΜΠΟΑ Τακεσ Εφφεχτ
♣4:110 Μυστ Βε α Σπρινγινγ Ποωερ
♣4:111 ∆οχτορσ Οβλιγατιονσ
♣4:112 ∆ετερµινατιον οφ Ινχοµπετενχψ
5. Τερµινατιον ανδ Ρεϖοχατιον
♣4:120 Τερµινατεδ βψ Χοµπετενχψ ορ Ρεϖοχατιον
♣4:121 Ρεϖοχατιον βψ Πρινχιπαλ
♣4:122 Ρεϖοχατιον βψ ∆ιϖορχε
♣4:123 Ρεϖοχατιον Βεχαυσε οφ ∆υρεσσ ορ Φραυδ
♣4:124 Νοτ Ρεϖοκεδ βψ Γυαρδιανσηιπ
Χ. ∆ιρεχτιϖε το Πηψσιχιανσ
1. Ηιστορψ & Οϖερϖιεω
♣4:130 Ριγητ το Ρεφυσε Τρεατµεντ
♣4:131 Χοµµυνιχατινγ α Ρεφυσαλ οφ Τρεατµεντ
♣4:132 Στανδαρδσ: Χλεαρ & Χονϖινχινγ ορ Συβστιτυτεδ ϑυδγµεντ
♣4:133 Τεξασ: Συβστιτυτεδ ϑυδγµεντ
2. Αυτηοριτψ το ∆εχιδε Αβουτ Λιφε−Συσταινινγ Τρεατµεντ
♣4:140 Ωιτη α ∆ιρεχτιϖε το Πηψσιχιανσ
♣4:141 Ωιτηουτ α ∆ιρεχτιϖε το Πηψσιχιανσ
3. Εξεχυτιον οφ ∆ιρεχτιϖε
4−3 A D
ANCILLARY DOCUMENTS
♣4:150 Γενεραλλψ Εξεχυτεδ Βεφορε Πρινχιπαλ Φαχεσ Αχτυαλ Σιτυατιον
♣4:151 Στατυτορψ Φορµ Νοτ Μανδατορψ
♣4:152 Εξεχυτιον Ρεθυιρεµεντσ
♣4:153 Μαψ Βε Γιϖεν Οραλλψ
♣4:154 Παρεντσ Χαν Εξεχυτε φορ Μινορ Χηιλδ
4. Υσινγ τηε ∆ιρεχτιϖε
♣4:160 ∆ιρεχτιϖε Μαψ Ρεθυεστ το Υσε Λιφε−Συσταινινγ Τρεατµεντσ
♣4:161 ∆ιρεχτιϖε Μαψ ∆ιστινγυιση Βετωεεν Ιρρεϖερσιβλε ανδ Τερµιναλ Χονδιτιονσ
♣4:162 ∆οχτορσ Μυστ Υσε Ρεασοναβλε Χαρε ιν Χαρρψινγ Ουτ ∆ιρεχτιϖε
5. Ρεϖοχατιον
♣4:170 Χοµπετενχε Νοτ Ρεθυιρεδ φορ Ρεϖοχατιον
♣4:171 Μαψ Βε Ρεϖοκεδ Οραλλψ
♣4:172 Πηψσιχιαν Νοτ Λιαβλε ιφ Ρεϖοχατιον Νοτ Χοµµυνιχατεδ
∆. ∆ο Νοτ Ρεσυσχιτατε Ορδερ
♣4:180 Πυρποσε
♣4:181 Εξεχυτιον Ρεθυιρεµεντσ
♣4:182 ∆ιστινχτιον Φροµ ∆ιρεχτιϖε το Πηψσιχιανσ
Ε. ∆εχλαρατιον φορ Μενταλ Ηεαλτη Τρεατµεντ
♣4:183 Πυρποσε
♣4:184 Εξεχυτιον Ρεθυιρεµεντσ
♣4:185 Τερµινατιον, Ρεϖοχατιον ανδ ∆ισρεγαρδ οφ ∆εχλαρατιον
Φ. ΗΙΠΑΑ Αυτηοριζατιον
♣4:186 Βαχκγρουνδ
♣4:187 Γενεραλ Ρυλεσ Χονχερνινγ Προτεχτεδ Ηεαλτη Ινφορµατιον
♣4:188 Ποτεντιαλ Προβλεµσ Ωιτη ΗΙΠΑΑσ Ρεστριχτιονσ
♣4:189 Τηε Προφεσσιοναλ ϑυδγµεντ Εξχεπτιον
♣4:190 Ωηετηερ το Πρεπαρε α ΗΙΠΑΑ Αυτηοριζατιον φορ τηε Χλιεντ
♣4:191 Αγεντ Υνδερ Μεδιχαλ Ποωερ οφ Αττορνεψ Ισ Εντιτλεδ το Αχχεσσ Προτεχτεδ Ηεαλτη
Ινφορµατιον οφ αν Ινχαπαχιτατεδ Πρινχιπαλ
♣4:192 Αγεντ Υνδερ Μεδιχαλ Ποωερ οφ Αττορνεψ Μιγητ Ηαϖε Τρουβλε Αχχεσσινγ Προτεχτεδ Ηεαλτη
Ινφορµατιον οφ α Πρινχιπαλ Ωηοσε Χαπαχιτψ Ισ Υνχερταιν
♣4:193 Σηαρινγ Ινφορµατιον Ωιτη Πεοπλε Οτηερ τηαν τηε Μεδιχαλ Αγεντ
♣4:194 Χοµπουνδ Αυτηοριζατιονσ
♣4:195 Ρεθυιρεδ Ελεµεντσ
♣4:196 ΗΙΠΑΑ Αυτηοριζατιον Φορµ
ΙΙΙ. ΓΥΑΡ∆ΙΑΝΣΗΙΠ
Α. Χουρτ Απποιντεδ Γυαρδιανσηιπ
♣4:200 Απποιντµεντ
♣4:201 Αυτηοριτψ οφ Γυαρδιαν
♣4:202 Πυρποσε
Β. ∆εχλαρατιον οφ Γυαρδιαν
♣4:210 ∆εσιγνατε ορ ∆ισθυαλιφψ Περσονσ ασ Γυαρδιανσ
♣4:211 Πριοριτψ οφ Γυαρδιανσ
♣4:212 Σελεχτιον οφ ∆εσιγνατεδ ανδ ∆ισθυαλιφιεδ Γυαρδιανσ
♣4:213 Εξεχυτιον
Χ. Γυαρδιανσηιπ φορ Χηιλδρεν
♣4:220 Μετηοδσ οφ Απποιντµεντ
♣4:221 Ρεθυιρεµεντσ φορ ςαλιδιτψ
Ις. ΦΟΡΜΣ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT