Non-Probate Assets

AuthorDianne Reis
Pages73-120
2−1
NON-PROBATE ASSETS
Χηαπτερ 2
Νον−Προβατε Ασσετσ
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣2:01 Τψπεσ οφ Νον−Προβατε Ασσετσ
♣2:02 Αδϖανταγεσ οφ Αϖοιδινγ Προβατε
♣2:03 ∆ισαδϖανταγεσ οφ Αϖοιδινγ Προβατε
♣2:04 Αδϖισινγ Χλιεντσ Αβουτ Νον−Προβατε Ασσετσ
ΙΙ. ϑΟΙΝΤ ΤΕΝΑΝΧΨ ΩΙΤΗ ΡΙΓΗΤ ΟΦ ΣΥΡςΙςΟΡΣΗΙΠ
Α. Ηιστορψ ανδ τηε Τεξασ Πρεσυµπτιον
♣2:10 Νο Πρεσυµπτιον οφ Συρϖιϖορσηιπ φορ ϑοιντ Τενανχιεσ (Εστ Χ ♣101.002)
♣2:11 Τεξασ Αλτερσ τηε Υνιφορµ Προβατε Χοδε φορ Μυλτιπλε−Παρτψ Βανκ Αχχουντσ
(Εστ Χ ♣113.151, φορµερλψ Προβ Χ ♣439(α))
♣2:12 Τψπεσ οφ ϑοιντλψ Οωνεδ Ασσετσ ιν Τεξασ
♣2:13 Τψπεσ οφ Σινγλψ Οωνεδ, Νον−Προβατε Ασσετσ ιν Τεξασ
♣2:14 Σεχυριτιεσ Ηελδ ιν Στρεετ Ναµε
Β. ϑοιντ Τενανχψ Συρϖιϖορσηιπ Αγρεεµεντσ ιν Γενεραλ
♣2:20 ϑοιντ Οωνερσηιπ Ισ Νοτ Ενουγη
♣2:21 Ωριτινγ Ρεθυιρεµεντ ∆οεσ Νοτ Ρεθυιρε Σιγνατυρε
♣2:22 Παψαβλε το Συρϖιϖορ Λανγυαγε Συφφιχιεντ φορ Γενεραλ ϑοιντ Τενανχιεσ
♣2:23 Παψαβλε το Συρϖιϖορ Λανγυαγε Νοτ Συφφιχιεντ φορ Μυλτιπλε−Παρτψ Βανκ Αχχουντσ
(ΕστΧ ♣113.151)
♣2:24 Υνιλατεραλ Σεϖερανχε οφ Νον−Βανκ Αχχουντ ϑοιντ Τενανχψ
♣2:25 Τεξασ Λαω Μαψ Αππλψ, Ρεγαρδλεσσ οφ Χηοιχε−οφ−Λαω Προϖισιονσ
Χ. Ριγητ οφ Συρϖιϖορσηιπ ιν Χοµµυνιτψ Προπερτψ
1. Ηιστορψ οφ Αττεµπτσ ατ Ριγητ οφ Συρϖιϖορσηιπ
♣2:30 Χονστιτυτιοναλ Προηιβιτιον ον Χονϖερτινγ Χοµµυνιτψ Προπερτψ
♣2:31 Τηε Τεξασ Τωο−Στεπ
♣2:32 Παρτιτιον Αγρεεµεντσ
♣2:33 Χονστιτυτιοναλ Αµενδµεντ Αλλοωσ Συρϖιϖορσηιπ ιν Χοµµυνιτψ Προπερτψ
2. Χοµµυνιτψ Προπερτψ Συρϖιϖορσηιπ Αγρεεµεντσ
♣2:40 Συρϖιϖορσηιπ Αγρεεµεντ Μυστ Βε ιν Ωριτινγ ανδ Σιγνεδ
♣2:41 Σαφε Ηαρβορ Λανγυαγε φορ Συρϖιϖορσηιπ Αγρεεµεντ
♣2:42 [Ρεσερϖεδ]
T E P 2−2
NON-PROBATE ASSETS
NON-PROBATE ASSETS
♣2:43 Νοτ Ρεϖοκεδ βψ ∆ιϖορχε
♣2:44 Υνιλατεραλ Σεϖερανχε οφ ΧΠΩΡΟΣ
♣2:45 Προχεδυρε Νοτ Ωιδελψ Υσεδ
∆. Ριγητ οφ Συρϖιϖορσηιπ ιν Ρεαλ Προπερτψ
♣2:50 Ρεαλ Προπερτψ ϑΤΩΡΟΣ Ραρε ιν Τεξασ
♣2:51 Γενεραλ Ρεχογνιτιον οφ Ριγητ οφ Συρϖιϖορσηιπ Ηασ Βεεν Σλοω
♣2:52 Ρεχογνιτιον οφ Βανκ Αχχουντ Ριγητ οφ Συρϖιϖορσηιπ Ηασ Βεεν ∆ιφφιχυλτ
♣2:53 Τρανσφερ ον ∆εατη ∆εεδσ
ΙΙΙ. ΜΥΛΤΙΠΛΕ−ΠΑΡΤΨ ΒΑΝΚ ΑΧΧΟΥΝΤΣ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣2:60 Βανκ Αχχουντσ Τρεατεδ ∆ιφφερεντλψ Τηαν Οτηερ ϑοιντ Τενανχιεσ
♣2:61 Στατυτορψ ∆εφινιτιονσ: Αχχουντ; Φινανχιαλ Ινστιτυτιον
♣2:62 Φρεεζε Νοτιχεσ
♣2:63 Χρεδιτορσ Ριγητσ ιν Ινσολϖεντ Εστατεσ
♣2:64 Βανκσ Ριγητ οφ Σετ−Οφφ
♣2:65 Υνιλατεραλ Σεϖερανχε οφ α Ριγητ οφ Συρϖιϖορσηιπ
Β. ϑοιντ Αχχουντσ
1. ∆εφινιτιον ανδ Πρεσυµπτιονσ
♣2:70 ∆εφινιτιον οφ α ϑοιντ Αχχουντ
♣2:71 Πρεσυµπτιον Αγαινστ Συρϖιϖορσηιπ
♣2:72 Οωνερσηιπ οφ ϑοιντ Αχχουντσ
2. Συρϖιϖορσηιπ Αγρεεµεντσ
♣2:80 Συρϖιϖορσηιπ Αγρεεµεντ Μυστ Βε Σιγνεδ βψ Φιρστ το ∆ιε
♣2:81 Συρϖιϖορσηιπ Αγρεεµεντ Μαψ Βε Ινδεπενδεντ οφ Βανκ Σιγνατυρε Χαρδ
♣2:82 Σαφε Ηαρβορ Λανγυαγε φορ Συρϖιϖορσηιπ Αγρεεµεντ
♣2:83 Σεχονδ Σαφε Ηαρβορ
♣2:84 Χηεχκβοξ Σιγνατυρε Χαρδσ
3. Ριγητσ Αφτερ ∆εατη οφ Παρτψ το τηε Αχχουντ
♣2:90 Βανκ Νοτ Λιαβλε το Εστατε
♣2:91 Ριγητσ Αµονγ Παρτιεσ Αρε Νοτ Προ Ρατα
♣2:92 Λιαβιλιτψ οφ Φινανχιαλ Ινστιτυτιον φορ Φαιλυρε το Χρεατε ςαλιδ ϑΤΩΡΟΣ
♣2:93 Τεξασ Λαω Μαψ Αππλψ, Ρεγαρδλεσσ οφ Χηοιχε−οφ−Λαω Προϖισιονσ
Χ. Π.Ο.∆. Αχχουντσ
♣2:100 ∆εφινιτιον οφ α Π.Ο.∆. Αχχουντ
♣2:101 Ριγητσ Ωηεν Τηερε Αρε Μορε Τηαν Ονε Οριγιναλ Παψεε
∆. Τρυστ Αχχουντσ
♣2:110 ∆εφινιτιον οφ α Τρυστ Αχχουντ
♣2:111 Πυρποσε οφ Βανκ Τρυστ Αχχουντσ
♣2:112 Σιµιλαριτψ το Π.Ο.∆. Αχχουντσ
♣2:113 Ριγητσ Ωηεν Τηερε Αρε Τωο ορ Μορε Τρυστεεσ
Ε. Χονϖενιενχε Αχχουντσ
♣2:120 ∆εφινιτιον οφ α Χονϖενιενχε Αχχουντ
♣2:121 Πυρποσε οφ Χονϖενιενχε Αχχουντσ
♣2:122 Παψµεντ Αφτερ ∆εατη οφ τηε Λαστ Συρϖιϖινγ Παρτψ
♣2:123 ∆ιστινχτιον Φροµ ϑοιντ Αχχουντ Ωιτηουτ Συρϖιϖορσηιπ
♣2:124 Χοµβινατιον Αχχουντσ
♣2:125 Χονϖενιενχε Αχχουντσ Νοτ Ρεαδιλψ Αϖαιλαβλε
2−3 N-P A
NON-PROBATE ASSETS
Ις. ΟΤΗΕΡ ΝΟΝΤΕΣΤΑΜΕΝΤΑΡΨ ΤΡΑΝΣΦΕΡΣ: ΕΣΤ Χ ♣111.052
♣2:130 Σπεχιφιεδ Νοντεσταµενταρψ Τρανσφερσ Αρε ςαλιδ
♣2:131 Αππλιχαβλε Τψπεσ οφ Τρανσφερσ
♣2:132 Νο Ρεθυιρεµεντ φορ Ωριττεν Αγρεεµεντ
ς. ΒΕΝΕΦΙΧΙΑΡΨ ∆ΕΣΙΓΝΑΤΙΟΝΣ ΦΟΡ ΡΕΤΙΡΕΜΕΝΤ ΠΛΑΝΣ ΑΝ∆ ΑΧΧΟΥΝΤΣ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣2:140 Σχοπε
♣2:141 Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιον Ηασ Ινχοµε Ταξ Χονσεθυενχεσ
♣2:142 ∆ιστριβυτιον Οπτιονσ Αφτερ τηε ∆εατη οφ τηε Παρτιχιπαντ
♣2:143 Ωηο ισ α ∆εσιγνατεδ Βενεφιχιαρψ?
♣2:144 Ναµινγ α Τρυστ ασ τηε Βενεφιχιαρψ
♣2:145 Μακινγ Βενεφιχιαριεσ Ιδεντιφιαβλε
Β. Μακινγ τηε ∆εσιγνατιον ιν Σπεχιφιχ Σιτυατιονσ
♣2:150 Χονδυιτ Τρυστσ
♣2:151 Σεπαρατε Αχχουντσ
♣2:152 Αχχυµυλατιον (Νον−Χονδυιτ) Τρυστσ
♣2:152.1 Τηε ΠΛΡ Τηατ Μαδε Τηινγσ Χοµπλιχατεδ
♣2:152.2 Α Λατερ ΠΛΡ Προϖιδεσ Μορε Γυιδανχε Αβουτ Ρεµοτε Βενεφιχιαριεσ
♣2:153 Τηε Εστατε οφ α Βενεφιχιαρψ
♣2:154 ΥΤΜΑ Αχχουντσ
Χ. Σπεχιαλ Χονσιδερατιονσ
♣2:160 Αδοπτιον
♣2:161 Ποωερσ οφ Απποιντµεντ
∆. Ασσετ Προτεχτιον οφ Ινηεριτεδ ΙΡΑσ
♣2:162 Ασσετ Προτεχτιον οφ Ινηεριτεδ ΙΡΑσ Υνδερ Φεδεραλ Βανκρυπτχψ Λαω
♣2:163 Ασσετ Προτεχτιον οφ Ινηεριτεδ ΙΡΑσ Υνδερ Στατε Λαω
♣2:164 Πλαννινγ Ιµπλιχατιονσ οφ τηε Υνεϖεν Τρεατµεντ οφ Ινηεριτεδ ΙΡΑσ
♣2:165 Ιντερ ςιϖοσ Τρυστ ϖσ. Τεσταµενταρψ Τρυστ
Ε. ∆εσιγνατινγ τηε Βενεφιχιαριεσ
♣2:166 Τηε Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιον Φορµ
♣2:167 Χηοιχε−οφ−Λαω Προϖισιονσ ιν τηε Αχχουντ Αγρεεµεντ
ςΙ. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 2−1, Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιον Ινστρυχτιονσ (Σιµπλε Ωιλλ Πλαν)
Φορµ 2−2, Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιον Ινστρυχτιονσ (Βψπασσ Τρυστ Πλαν)
Φορµ 2−3, Τρανσφερ ον ∆εατη ∆εεδ
Φορµ 2−4, Αφφιδαϖιτ οφ ∆εατη
Φορµ 2−5, Χονδυιτ Τρυστ
Φορµ 2−6, Αχχυµυλατιον Τρυστ
Φορµ 2−7, Ατταχηµεντ το Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιον

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT