Community Property

AuthorDianne Reis
Pages121-140
3−1
COMMUNITY PROPERTY
Χηαπτερ 3
Χοµµυνιτψ Προπερτψ
Ι. ΒΑΣΙΧ ΡΥΛΕΣ
♣3:01 Χηαραχτεριζατιον οφ Προπερτψ: Χοµµυνιτψ ορ Σεπαρατε
♣3:02 Προπερτψ Αχθυιρεδ ιν Ανοτηερ Στατε
♣3:03 Ινχεπτιον οφ Τιτλε
♣3:04 Φεδεραλ Ρετιρεµεντ Βενεφιτσ
♣3:05 ∆ιστριβυτιονσ φροµ Τρυστσ
♣3:06 Υνδιστριβυτεδ Τρυστ Ινχοµε
♣3:07 ∆ιστριβυτεδ Τρυστ Ινχοµε
♣3:08 Εϖιδεντιαρψ Ισσυεσ ανδ Πρεσυµπτιονσ; Χοµµινγλινγ
ΙΙ. ΧΟΝΣΕΘΥΕΝΧΕΣ ΟΦ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΑΤΙΟΝ
♣3:10 ∆ιϖορχε
♣3:11 Φεδεραλ Ταξ Χονσεθυενχεσ: Βασισ Στεπ−Υπ; Εστατε Ταξ Ινχλυσιον
♣3:12 Χρεδιτορσ Ριγητσ
♣3:13 Ιντεσταχψ / Στανδινγ το Χοντεστ Ωιλλσ
ΙΙΙ. ΡΕΙΜΒΥΡΣΕΜΕΝΤ ΡΙΓΗΤΣ
♣3:20 Ινχεπτιον οφ Τιτλε Ρυλε
♣3:21 Χλαιµ φορ Ρειµβυρσεµεντ
♣3:22 Λιφε Ινσυρανχε
♣3:23 Χαλχυλατινγ τηε Ρειµβυρσεµεντ
♣3:24 Ρειµβυρσεµεντσ Αρε Συβϕεχτ το τηε ϑυδγεσ ∆ισχρετιον
♣3:25 Εθυιταβλε Λιενσ; Εφφεχτ ον Οωνερσηιπ
♣3:26 Εξχεπτιονσ το Ρειµβυρσεµεντ
♣3:27 Ωαιϖερ οφ τηε Ρειµβυρσεµεντ Ριγητ
Ις. ΦΡΑΥ∆ ΟΝ ΤΗΕ ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ
♣3:30 Γενεραλ Ποιντσ
♣3:31 Πρεσυµπτιον οφ Χονστρυχτιϖε Φραυδ
♣3:32 Χονσεθυενχεσ οφ Φραυδ ον τηε Χοµµυνιτψ
♣3:33 Ιντεραχτιον Ωιτη Ριγητ το Ρειµβυρσεµεντ ∆οχτρινε
T E P 3−2
COMMUNITY PROPERTY
ς. ΕΘΥΑΛΙΖΙΝΓ ΕΣΤΑΤΕΣ
♣3:40 Χοµπαρισον οφ Χοµµυνιτψ Προπερτψ ανδ Χοµµον Λαω
♣3:41 Λιφε Ινσυρανχε
♣3:42 ΕΡΙΣΑ Πρεεµπτιον
♣3:43 Ταξ Χονσεθυενχεσ οφ τηε ΕΡΙΣΑ Βενεφιχιαρψ ∆εσιγνατιον
ςΙ. ΩΙ∆ΟΩΣ ΕΛΕΧΤΙΟΝΣ
♣3:50 Ελεχτιον οφ Χοµµυνιτψ Προπερτψ Ιντερεστ ορ Γιφτσ Υνδερ Ωιλλ
♣3:51 Ωιλλ Μυστ Σηοω Ιντεντ το Εσταβλιση Ελεχτιον
♣3:52 Ελεχτιον Μυστ Βε Κνοωινγ
♣3:53 Ρατιοναλε φορ Πλαννινγ α Ωιδοωσ Ελεχτιον
ςΙΙ. ΑςΟΙ∆ΙΝΓ ΠΡΟ ΡΑΤΑ ∆ΙςΙΣΙΟΝ ΑΤ ∆ΕΑΤΗ
♣3:60 Εφφεχτ οφ ∆εϖισε οφ Ιντερεστ ιν Χοµµυνιτψ Προπερτψ
♣3:61 Αγρεεµεντ φορ Νον−Προ Ρατα ∆ιϖισιον
♣3:62 Εστατε Πλαννινγ το Φαχιλιτατε Νον−Προ Ρατα ∆ιϖισιον

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT