Table of Cases

AuthorDavid G. Tekell
Pages997-1016
Α−1
Ταβλε οφ Χασεσ
3Ζ Χορπ. ϖ. Στεωαρτ Τιτλε Γυαρ. Χο., 851 Σ.Ω.2δ 933, 937 (Τεξ. Αππ. Βεαυµοντ 1993, ωριτ δενιεδ), ♣11.02.1
 Α 
Α. ϑ. Μιλλερ Τρυχκινγ Χο. ϖ. Ωοοδ, 474 Σ.Ω. 2δ 763 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.Τψλερ 1971, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.), ♣9.13
Αββοττ Λαβ. (Ροσσ Λαβ. ∆ιϖ.) ϖ. Σεγυρα, 907 Σ.Ω.2δ 503 (Τεξ. 1995), ♣1.02.7.4
Αβραµσον ϖ. Χιτψ οφ Σαν Ανγελο, 210 Σ.Ω.2δ 476 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.Αυστιν 1948, ωριτ δισµδ), ♣10. 19
Αχχεσσ Μεδιθυιπ, Λ.Λ.Χ. ϖ. Υνιτεδ Ηεαλτη Χαρε Ινσ. Χο., 698 Φ.3δ 229 (5τη Χιρ. 2012), ♣11.06.3
Αδολπη Χοορσ Χο. ϖ. Ροδριγυεζ, 780 Σ.Ω.2δ 477, 481 (Τεξ. Αππ.Χορπυσ Χηριστι 1989, ωριτ δενιεδ), ♣15.04
Αερο Ενεργψ, Ινχ. ϖ. Χιρχλε Χ ∆ριλλινγ Χο., 699 Σ.Ω.2δ 821 (Τεξ. 1985), ♣9.20.4
Αετνα Χασυαλτψ & Συρετψ Χο. ϖ. Μαρσηαλλ, 724 Σ.Ω.2δ 770 (Τεξ. 1987), ♣11.03
Αετνα Χασυαλτψ & Συρετψ Χο. ϖ. Μαρτιν Συργιχαλ Συππλψ Χο., 689 Σ.Ω.2δ 263 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 1985,
ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.), ♣1.02.104
Αετνα Χασυαλτψ & Συρετψ Χο. ϖ. Ταφφ, 502 Σ.Ω.2δ 903, 904 (Τεξ. Αππ.Ωαχο 1973, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.), ♣1.02.15
Αικεν ϖ. Ηανχοχκ, 115 Σ.Ω.3δ 26 (Τεξ. Αππ.Σαν Αντονιο 2003, πετ. δενιεδ), ♣2.02.1
Αλανιζ ϖ. ϑονεσ & Νευσε, Ινχ., 907 Σ.Ω.2δ 450, 452 (Τεξ. 1995), ♣10.01.1
Αλλεν ϖ. Ηυµπηρεψσ, 559 Σ.Ω.2δ 798 (Τεξ. 1977), ♣♣7.16, 7.23, 7.28
Αλλιεδ Τοωινγ Σερϖιχε ϖ. Μιτχηελλ, 833 Σ.Ω.2δ 577 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ, 1992, νο ωριτ), ♣♣1.02.4.1, 1.02.4.2
Αλλισον ϖ. Φιρε Ινσυρανχε Εξχηανγε, 98 Σ.Ω.3δ 227, 244 (Τεξ. Αππ.Αυστιν 2002, νο πετ.), ♣5.14
Αλλστατε Ινσ. Χο. ϖ. Ωατσον, 876 Σ.Ω.2δ 145, 149 (Τεξ. 1994), ♣♣11.02.1, 11.03.2
Αλϖαραδο ϖ. Βολτον, 749 Σ.Ω.2δ 47, 48 (Τεξ. 1988), ♣♣1.02.8.3, 2.02, 2.02.2, 12.05.2, 13.02.1
Αµαρχο Πετρολευµ, Ινχ. ϖ. Τεξασ Παχιφιχ Ινδεµνιτψ Χο., 889 Σ.Ω.2δ 695 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 1994, ωριτ
δενιεδ), ♣11.05
Αµαριλλο ϖ. Λανγλεψ, 651 Σ.Ω.2δ 906 (Τεξ. Αππ.Αµαριλλο 1983, νο ωριτ), ♣9.20.3.1
Αµεριχαν Εµπλοψερσ Ινσ. Χο. ϖ. Αικεν, 942 Σ.Ω.2δ 156 (Τεξ. Αππ.Φορτ Ωορτη 1997, νο ωριτ), ♣8.01.5
Αµεριχαν Ηοµε Ασσυρανχε Χο. ϖ. Χοροναδο, 628 Σ.Ω.2δ 818 (Τεξ. Αππ.Αµαριλλο 1981, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.), ♣9.13
Αµεριχαν Πετροφινα, Ινχ. ϖ. ΠΠΓ Ινδυστριεσ, Ινχ., 679 Σ.Ω.2δ 740 (Τεξ. Αππ.Φορτ Ωορτη 1984, ωριτ δισµδ βψ αγρ.),
♣♣6.06, 10.23
Αµεριχαν Τοβαχχο Χο., Ινχ. ϖ. Γριννελλ, 951 Σ.Ω.2δ 420 (Τεξ. 1997), ♣2.02.6
Αµσταδτ ϖ. Υ.Σ. Βρασσ Χορπ., 919 Σ.Ω.2δ 644 (Τεξ. 1996), ♣♣1.02.2, 1.02.7.1, 1.02.8
Ανδερσον, Γρεενωοοδ & Χο. ϖ. Μαρτιν, 44 Σ.Ω.3δ 200 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 2001, πετ. δενδ), ♣10.06
Αππλε Ιµπορτσ, Ινχ. ϖ. Κοολε, 945 Σ.Ω.2δ 895 (Τεξ. Αππ.Αυστιν 1997, ωριτ δενδ.), ♣1.02.8.2
Αρανδα ϖ. Ινσυρανχε Χο. οφ Ν. Αµ., 748 Σ.Ω.2δ 210 (Τεξ. 1988), ♣10.04, 11.04
Αρχηιβαλδ ϖ. Αχτ ΙΙΙ Αραβιανσ, 755 Σ.Ω.2δ 84, 86 (Τεξ. 1988), ♣♣1.02.9.2.3, 1.02.13, 10.02
Αρνολδ ϖ. Νατλ Χουντψ Μυτυαλ Φιρε Ινσ. Χο., 725 Σ.Ω.2δ 165 (Τεξ. 1987), ♣♣1.04, 10.04, 11.04, 15.04
Αρτηυρ Ανδερσεν & Χο. ϖ. Περρψ Εθυιπ. Χορπ., 945 Σ.Ω.2δ 812, 818 (Τεξ. 1997), ♣♣1.02.4.1, 1.02.4.2, 1.02.7.1,
1.02.15, 1.02.28, 2.02, 4.01, 9.20.5, 9.20.6, 9.20.7, 9.20.10, 10.14, 11.03.3
Α−2 ∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε
Αρτηυρσ Γαραγε ϖ. Ραχαλ−Χηυββ Σεχ., 997 Σ.Ω.2δ 803 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ 1999, νο ωριτ), ♣1.02.9.2.4
Ασηφορδ ∆εϖελοπµεντ, Ινχ. ϖ. ΥΣΛιφε Ρεαλ Εστατε Σερϖιχεσ, 661 Σ.Ω.2δ 933 (Τεξ. 1983), ♣1.02.8.1
Ατκινσον ϖ. Ρειδ, 625 Σ.Ω.2δ 64 (Τεξ. Αππ.Σαν Αντονιο 1981, νο ωριτ), ♣6.01
Αυγυστινε ϖ. Νυσοµ, 671 Σ.Ω.2δ 112 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 1984, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.), ♣6.05
Αυστιν Χο. ϖ. ςαυγην Βλδγ. Χορπ., 643 Σ.Ω.2δ 113, 115 (Τεξ. 1982), ♣1.02.9.1
Αυτοηαυσ, Ινχ. ϖ. Αγυιλαρ, 794 Σ. Ω.2δ 459 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ 1990), ♣2.02
Αϖαρψ ϖ. Βανκ οφ Αµ., 72 Σ. Ω. 3δ 779 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ 2002, πετ. δενιεδ), ♣8.01.1
Αξελσον, Ινχ. ϖ. ΜχΙληανψ 798 Σ.Ω.2δ 550 (Τεξ. 1990), ♣♣7.16, 7.19, 7.32
Αζτεχ Λιφε Ινσ. Χο. ϖ. ∆ελλανα, 667 Σ.Ω.2δ 911, 915 (Τεξ. Αππ.Αυστιν 1984, νο ωριτ), ♣7.28
 Β 
Βαβχοχκ ϖ. Νορτηωεστ Μεµοριαλ Ηοσπιταλ, 767 Σ. Ω. 2δ 705 (Τεξ. 1989), ♣9.05
Βαιλεψ ϖ. Γυλφ Στατεσ Υτιλιτιεσ Χο., 27 Σ.Ω.3δ 713 (Τεξ. Αππ.Βεαυµοντ 2000, νο πετ.), ♣1.02.5
Βαλανδραν ϖ. Σαφεχο Ινσ. Χο. οφ Αµ., 972 Σ.Ω.2δ 738, 741 (Τεξ. 1998), ♣11.05
Βαλανδραν; Νατιοναλ Υνιον Φιρε ϖ. Ηυδσον Ενεργψ, ♣11.05
Βαλλενγερ ϖ. Βαλλενγερ, 694 Σ.Ω.2δ 72, 76 (Τεξ. Αππ.Χορπυσ Χηριστι 1985, ωριτ ρεφδ. ν.ρ.ε.), ♣5.27
Βανκ οφ Σουτηωεστ Ν.Α. ϖ. Ηαρλινγεν Νατλ Βανκ, 662 Σ.Ω.2δ 113 (Τεξ. Αππ.Χορπυσ Χηριστι 1983, νο ωριτ), ♣5.27
Βαπτιστ Μεµ. Ηοσπ. Σψσ. ϖ. Σαµπσον, 969 Σ.Ω.2δ 945, 948 (Τεξ. 1998), ♣10.02
Βαρκερ ϖ. ∆υνηαµ, 551 Σ.Ω.2δ 41 (Τεξ. 1977), ♣7.19
Βαρνεττ ϖ. Αετνα Λιφε Ινσυρανχε Χο., 723 Σ.Ω.2δ 663 (Τεξ. 1987), ♣11.05
Βαρτλεττ ϖ. Σχηµιδτ, 33 Σ.Ω.3δ 35 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.Χορπυσ Χηριστι 2000, πετ. δενιεδ), ♣♣2.02.6, 8.13
Βελµοντ Χονστρυχτορσ ϖ. Λψονδελλ Πετροχηεµιχαλ Χο., 896 Σ.Ω.2δ 352 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 1995, νο ωριτ),
♣8.01.5
Βεν. Ρεχοϖερψ, Ινχ. ϖ. ∆ονελον, 521 Φ.3δ 326 (5τη Χιρ. 2008), ♣11.06.3
Βενϕαµιν Φρανκλιν Σαϖ. Ασσν ϖ. Κοτρλα, 751 Σ.Ω.2δ 218 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.) 1988, νο ωριτ), ♣1:04
Βεννεττ ϖ. Βαιλεψ, 597 Σ.Ω.2δ 532 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.Εαστλανδ 1980, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.), ♣1.02.104
Βεντινχκ ϖ. Φρανκλιν, 38 Τεξ. 458 (1873), ♣1.02.15
Βεντωιχη ϖ. Φρανκλιν ανδ Γαλϖεστον Χιτψ Χο., 38 Τεξ. 473, ♣1.02.15
Βεστ ϖ. Ρψαν Αυτο Γρουπ, Ινχ., 786 Σ.Ω.2δ 670 (Τεξ. 1990), ♣10.25
Βιγ Η Αυτο Αυχτιον, Ινχ. ϖ. Σαενζ Μοτορσ, 665 Σ.Ω.2δ 756 (Τεξ. 1984), ♣1.02.5
Βιρχηφιελδ ϖ. Τεξαρκανα Μεµοριαλ Ηοσπιταλ, 747 Σ.Ω.2δ 361, 367 (Τεξ. 1987), ♣♣1.02.4.2, 1.02.14, 1.02.14.4, 5.17
Βλαχκστοχκ ϖ. ∆υδλεψ, 12 Σ.Ω.3δ 131 (Τεξ. Αµαριλλο 1999, νο πετ.), ♣♣2.02.1, 2.02.2, 2.02.6
Βλιζζαρδ ϖ. Νατιονωιδε Μυτ. Φιρε Ινσ. Χο., 756 Σ.Ω.2δ 801, 806 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ 1988, νο ωριτ), ♣♣1.02.15, 2.02.11
Βλυεβοννετ Φαρµσ ϖ. Γιβραλταρ Σαϖ. Ασσν, 618 Σ.Ω.2δ 81 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 1980, ωριτ ρεφδ ν.ρ.ε.), ♣6.01
Βοαλεσ ϖ. Βριγητον Βυιλδερσ, Ινχ., 29 Σ.Ω.3δ 159 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 2000, νο πετ.), ♣1.02.7.4
Βοηλσ ϖ. Οακεσ, 75 Σ.Ω.3δ 473 (Τεξ. Αππ.Σαν Αντονιο 2002, πετ. δενιεδ), ♣♣1.02.4.1, 1.02.4.2, 13.02.1
Βοηµφαλκ ϖ. Λινωοοδ, 742 Σ.Ω.2δ 518 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ 1987, νο ωριτ), ♣7.51
Βοοτηε ϖ. ∆ιξον, 180 Σ.Ω.3δ 915 (Τεξ.Αππ.∆αλλασ, 2005, νο πετ.), ♣2.02.2
Βοσσιερ Χηρψσλερ−∆οδγε ΙΙ, Ινχ. ϖ. Ριλεψ, 221 Σ.Ω.3δ 749, 752 (Τεξ. Αππ.Ωαχο 2007, πετ. δενιεδ), ♣1.02.14.2.2
Βοσωελλ ϖ. Φαρµ & Ηοµε Σαϖ. Ασσν, 894 Σ.Ω.2δ 761 (Τεξ. Αππ.Φορτ Ωορτη 1994, ωριτ δενιεδ), ♣8.10
Βοττινελλι ϖ. Ροβινσον, 594 Σ.Ω.2δ 112 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 1979, νο ωριτ), ♣7.22
Βοψλεσ ϖ. Κερρ, 855 Σ.Ω.2δ 593 (Τεξ. 1993), ♣♣5.15, 10.12
Βραδφορδ ϖ. ςεντο, 48 Σ.Ω.3δ 749, 755 (Τεξ. 2001), ♣♣1.02.8, 2.02, 10.06, 15.04

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT