Plaintiff's Pleadings

AuthorDavid G. Tekell
Pages323-420
5−1
Χηαπτερ 5
Πλαιντιφφσ Πλεαδινγσ (Γενεραλ)
♣5.01 Χοντεντσ οφ Πετιτιον
♣5.01.1 Εξπεδιτεδ Αχτιονσ [εφφεχτιϖε Μαρχη 1, 2013]
♣5.02 Οριγιναλ Πετιτιον
[α] ΦΟΡΜ: Πετιτιον (γενεραλ φορµ)
♣5.03 Χιτατιον
♣5.04 Τηε Φυνχτιον οφ Πλεαδινγσ
♣5.05 Σερϖιχε οφ Χιτατιον ον Ινδιϖιδυαλσ ανδ Παρτνερσηιπσ
[α] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ον ινδιϖιδυαλ
[β] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ον γενεραλ παρτνερσηιπ
[χ] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ον λιµιτεδ παρτνερσηιπ [Σερϖιχε ον ρεγιστερεδ αγεντ]
♣5.06 Σερϖιχε οφ Χιτατιον ον Χορπορατιονσ ανδ Ινσυρανχε Χοµπανιεσ
[α] ΦΟΡΜ: Σερϖιχε ον Τεξασ χορπορατιον
[β] ΦΟΡΜ: Σερϖιχε ον Τεξασ ινσυρανχε χοµπανψ
♣5.07 Σερϖιχε ον τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε
[α] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ον Σεχρεταρψ οφ Στατενο αγεντ φορ σερϖιχε
[β] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ον Σεχρεταρψ οφ Στατεενγαγεσ ιν βυσινεσσ ιν Τεξασ
[χ] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ον Σεχρεταρψ οφ Στατεφορµερ ρεσιδεντ
[δ] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ον Σεχρεταρψ οφ Στατεχλαιµ αρισεσ φροµ βυσινεσσ
♣5.07.1 Σερϖιχε ον τηε Χοµµισσιονερ οφ Ινσυρανχε
[α] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ον Χοµµισσιονερ οφ Ινσυρανχενον−αδµιττεδ ινσυρερ δοινγ βυσι−
νεσσ ιν Τεξασ
♣5.08 Λονγ Αρµ ϑυρισδιχτιον
[α] ΦΟΡΜ: Χιτατιον βασεδ ον λονγ αρµ ϕυρισδιχτιον
♣5.09 Οβταινινγ Προοφ οφ Σερϖιχε
♣5.10 Χιτατιον ον Περσον ιν Χηαργε οφ Βυσινεσσ
[α] ΦΟΡΜ: Χιτατιον ωηεν χυρρεντλψ ενγαγεδ ιν βυσινεσσ
[β] ΦΟΡΜ: Νοτιχε οφ σερϖιχε το νονρεσιδεντ
♣5.11 Σερϖιχε ον Χερταιν Εµπλοψεεσ ορ Αγεντσ
♣5.12 Αλλεγινγ Στατυτορψ Αυτηοριτψ
♣5.13 Νοτιχε ανδ Χονδιτιονσ Πρεχεδεντ
[α] ΦΟΡΜ: Νοτιχε γιϖεν
[β] ΦΟΡΜ: Νοτιχε νοτ γιϖεν
∆ΤΠΑ ΦΟΡΜΣ ΑΝ∆ ΠΡΑΧΤΙΧΕ ΓΥΙ∆Ε 5−2
♣5.14 ςενυε
[α] ΦΟΡΜ: Γενεραλ ϖενυε
[β] ΦΟΡΜ: ∆ΤΠΑ ϖενυε
[χ] ΦΟΡΜ: Βρεαχη οφ ωαρραντψ βψ µανυφαχτυρερ
[δ] ΦΟΡΜ: ςενυε προπερ ασ το οτηερ δεφενδαντ
♣5.15 Κνοωινγ Χονδυχτ
[α] ΦΟΡΜ: Κνοωινγ χονδυχτ (γενεραλ φορµ)
[β] ΦΟΡΜ: Κνοωινγ χονδυχτ, βρεαχη οφ ωαρραντψ
♣5.15.1 Ιντεντιοναλ Χονδυχτ
[α] ΦΟΡΜ: Ιντεντιοναλ χονδυχτ, γενεραλ
[β] ΦΟΡΜ: Ιντεντιοναλ χονδυχτ, βρεαχη οφ ωαρραντψ
♣5.16 Εχονοµιχ ∆αµαγεσ
[α] ΦΟΡΜ: Εχονοµιχ δαµαγεσ (προδυχτ)
[β] ΦΟΡΜ: Εχονοµιχ δαµαγεσ (υνιµπροϖεδ λανδ)
[χ] ΦΟΡΜ: Εχονοµιχ δαµαγεσ (ρεσιδεντιαλ χονστρυχτιον)
[δ] ΦΟΡΜ: Εχονοµιχ δαµαγεσ (ινϖεστµεντ)
♣5.17 Αδδιτιοναλ Στατυτορψ ∆αµαγεσ; Εξεµπλαρψ ∆αµαγεσ
[α] ΦΟΡΜ: Αδδιτιοναλ δαµαγεσ (περσοναλ ινϕυρψ; ωρονγφυλ δεατη)
[β] ΦΟΡΜ: Εξεµπλαρψ δαµαγεσ
♣5.18 Πλεαδινγ Σπεχιφιχ Αχτιονσ
[α] ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΤΑΒΛΕ ΟΦ ΧΑΥΣΕΣ ΟΦ ΑΧΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΡΕΜΕ∆ΙΕΣ
♣5.19 [Ρεσερϖεδ]
♣5.20 Μισρεπρεσεντατιον ιν Σαλε οφ Βυσινεσσ Γοοδσ
[α] ΦΟΡΜ: Βυσινεσσ γοοδσ
♣5.21 Χοµµερχιαλ Χονστρυχτιον
[α] ΦΟΡΜ: ∆εφεχτιϖε Χοµµερχιαλ Χονστρυχτιον
♣5.22 [Ρεσερϖεδ]
♣5.23 Βανκινγ, Λενδινγ
[α] ΦΟΡΜ: Υναυτηοριζεδ ωιτηδραωαλ οφ φυνδσ
[β] ΦΟΡΜ: Φαλσε ρεπρεσεντατιον το εξτενδ χρεδιτ
♣5.24 [Ρεσερϖεδ]
♣5.25 Χοµµερχιαλ Ρεαλ Προπερτψ Λεασε
[α] ΦΟΡΜ: Χοµµερχιαλ λεασε οφ ρεαλ προπερτψ
♣5.26 Υνφαιρ ∆εβτ Χολλεχτιον Πραχτιχεσ
[α] ΦΟΡΜ: Πετιτιον φορ υνφαιρ δεβτ χολλεχτιον πραχτιχεσ
[β] ΦΟΡΜ: Πετιτιον αγαινστ βανκ ον αυτο λεασε
♣5.27 Αππλιχατιον φορ Ινϕυνχτιϖε Ρελιεφ
[α] ΦΟΡΜ: Πετιτιον φορ ινϕυνχτιϖε ρελιεφ (γενεραλ φορµ)
[β] ΦΟΡΜ: Τεµποραρψ ρεστραινινγ ορδερ (γενεραλ φορµ)
[χ] ΦΟΡΜ: Αππλιχατιον φορ τεµποραρψ ινϕυνχτιον (τηρεατενεδ φορεχλοσυρε)
[δ] ΦΟΡΜ: Τεµποραρψ Ινϕυνχτιον
5−3 ΠΛΑΙΝΤΙΦΦΣ ΠΛΕΑ∆ΙΝΓΣ (ΓΕΝΕΡΑΛ)
♣5.28 Πλεαδινγ ∆ισχοϖερψ Ρυλε το Αϖοιδ Λιµιτατιονσ
[α] ΦΟΡΜ: Αλλεγατιον ινϖοκινγ τηε δισχοϖερψ ρυλε
♣5.29 Πετιτιον φορ Υνφαιρ ∆εβτ Χολλεχτιον Πραχτιχεσ
[α] ΦΟΡΜ: Πετιτιον φορ υνφαιρ δεβτ χολλεχτιον πραχτιχεσ
[β] ΦΟΡΜ: Πετιτιον αγαινστ βανκ ον αυτο λεασε
♣5.30 Προφεσσιοναλ Σερϖιχεσ
[α] ΦΟΡΜ: Πετιτιον φορ αττορνεψσ µισρεπρεσεντατιονσ
♣5.31 Ρεσιδεντιαλ Ρεπαιρ Σερϖιχεσ
[α] ΦΟΡΜ: Μισρεπρεσεντατιον ρε σερϖιχεσ περφορµεδ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT