Vehicular Negligence

AuthorKevin R. Culhane
Pages159-212
4−1
Χηαπτερ 4
ςεηιχυλαρ Νεγλιγενχε
♣400 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣410 ∆εφινιτιονσ
♣420 Ιντερρογατοριεσ Ρελατινγ το Αχχιδεντ Φαχτσ
♣430 Εθυιπµεντ Ρεπαιρσ ανδ ∆εφεχτσ
♣440 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣450 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣460 Ωιτνεσσ/Ινϖεστιγατιον
♣470 Ινσυρανχε
♣480 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣490 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣400 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣410 ∆εφινιτιονσ
♣420 Ιντερρογατοριεσ Ρελατινγ το Αχχιδεντ Φαχτσ
♣421 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣421.1 Ινϖολϖεµεντ ιν Αχχιδεντ
♣421.2 Λοχατιον
♣421.3 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Αχχιδεντ Χαυσε
♣421.4 Γενεραλ ∆εταιλσ ρε Αχχιδεντ
♣421.5 ∆εφενδαντσ Αχτιϖιτιεσ ον ∆αψ οφ Αχχιδεντ
♣421.6 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Πλαιντιφφσ Σπεεδ
♣421.7 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε ∆εφενδαντσ Σπεεδ
♣421.8 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Υναϖοιδαβλε Αχχιδεντ
♣421.9 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε ςισιβιλιτψ
♣421.10 ∆εφενδαντσ ςισιον ανδ Ηεαρινγ
♣421.11 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Ροαδωαψ ∆εταιλσ
♣421.12 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Τραφφιχ Ρεγυλατιονσ, Τραφφιχ Λιγητσ ανδ Στοπ Σιγνσ
♣421.13 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Φατιγυε
♣421.14 Αλχοηολ ανδ ∆ρυγ Υσε βψ ∆εφενδαντ
♣421.15 ∆εφενδαντσ ∆ριϖινγ Εξπεριενχε ανδ Λιχενσε Στατυσ
♣421.16 ∆εφενδαντ Συππλψινγ Αλχοηολ το ςεηιχλε ∆ριϖερ
♣421.17 Αυτοµοβιλε ϖ. Βιχψχλε/Μοτορχψχλε Αχχιδεντσ
♣421.18 Αυτοµοβιλε ϖ. Πεδεστριαν Ινχιδεντσ
♣421.19 Νεγλιγεντ Τρανσφερ
♣422 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣422.1 Ινϖολϖεµεντ ιν Αχχιδεντ
♣422.2 Λοχατιον
M I 4−2
♣422.3 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Αχχιδεντ Χαυσε
♣422.4 Γενεραλ ∆εταιλσ Ρεγαρδινγ Αχχιδεντ
♣422.5 Πλαιντιφφσ Αχτιϖιτιεσ ον ∆αψ οφ Αχχιδεντ
♣422.6 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε ∆εφενδαντσ Σπεεδ
♣422.7 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Πλαιντιφφσ Σπεεδ
♣422.8 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Υναϖοιδαβλε Αχχιδεντ
♣422.9 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε ςισιβιλιτψ
♣422.10 Πλαιντιφφσ ςισιον ανδ Ηεαρινγ
♣422.11 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Ροαδωαψ ∆εταιλσ
♣422.12 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Τραφφιχ Ρεγυλατιονσ, Τραφφιχ Λιγητσ ανδ Στοπ Σιγνσ
♣422.13 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Φατιγυε
♣422.14 Αλχοηολ ανδ ∆ρυγ Υσε βψ Πλαιντιφφ
♣422.15 Πλαιντιφφσ ∆ριϖινγ Εξπεριενχε ανδ Λιχενσε Στατυσ
♣422.16 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε ∆εφενδαντ Συππλψινγ Αλχοηολ το ςεηιχλε ∆ριϖερ
♣422.17 Αυτοµοβιλε ϖ. Βιχψχλε/Μοτορχψχλε Αχχιδεντσ
♣422.18 Αυτοµοβιλε ϖ. Πεδεστριαν Ινχιδεντσ
♣422.19 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Νεγλιγεντ Τρανσφερ
♣430 Εθυιπµεντ Ρεπαιρσ ανδ ∆εφεχτσ
♣431 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣431.1 Υσε ανδ Πριορ Ρεπαιρσ οφ ςεηιχλε
♣431.2 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Εθυιπµεντ ∆εφεχτσ
♣431.3 Πρε−Ινχιδεντ Κνοωλεδγε οφ ∆εφεχτ
♣431.4 Ποστ−Ινχιδεντ Χονδιτιον οφ ∆εφενδαντσ ςεηιχλε
♣432 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣432.1 Υσε ανδ Πριορ Ρεπαιρσ οφ Πλαιντιφφσ ςεηιχλε
♣432.2 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Εθυιπµεντ ∆εφεχτσ
♣432.3 Πλαιντιφφσ Πρε−Ινχιδεντ Κνοωλεδγε οφ ∆εφεχτ
♣432.4 Ποστ−Ινχιδεντ Χονδιτιον οφ Πλαιντιφφσ ςεηιχλε
♣440 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣441 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣441.1 Χοντεντιονσ ανδ Ρελατεδ Φαχτσ
♣441.2 Αλχοηολ ανδ ∆ρυγσ (Πλαιντιφφ)
♣441.3 Πλαιντιφφσ Χοντριβυτορψ ανδ Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣441.4 Ασσυµπτιον οφ Ρισκ
♣441.5 Πρε−Εξιστινγ Ινϕυριεσ
♣441.6 Σεατ Βελτ ∆εφενσε
♣441.7 ϑοιντ ανδ Σεϖεραλ Λιαβιλιτψ
♣441.8 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ − Τηιρδ Παρτψ Εµοτιοναλ ∆ιστρεσσ Χλαιµσ
♣441.9 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ − Νεγλιγενχε Περ Σε
♣442 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣442.1 Χοντεντιονσ ανδ Ρελατεδ Φαχτσ
♣442.2 Αλχοηολ ανδ ∆ρυγσ (∆εφενδαντ)
♣442.3 Πλαιντιφφσ Χοντριβυτορψ ανδ Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣442.4 Ασσυµπτιον οφ Ρισκ
♣442.5 Πρε−Εξιστινγ Ινϕυριεσ
♣442.6 Σεατ Βελτ ∆εφενσε
♣442.7 ϑοιντ ανδ Σεϖεραλ Λιαβιλιτψ
♣442.8 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ − Τηιρδ Παρτψ Εµοτιοναλ ∆ιστρεσσ Χλαιµσ
♣442.9 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ − Νεγλιγενχε Περ Σε
4−3 V N
♣450 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣451 Περσοναλ ∆ατα
♣451.1 Ηεαλτη Βεφορε ανδ Αφτερ Αχχιδεντ
♣451.2 Φελονψ Χονϖιχτιονσ
♣451.3 Σιγνατοριεσ το ∆εφενδαντσ ∆ριϖερσ Λιχενσε
♣452 ςεηιχλε ∆ατα
♣452.1 Πριορ Αχχιδεντσ − Τηισ ςεηιχλε
♣452.2 Οωνερσηιπ, Περµισσιϖε Υσε ανδ Οχχυπανχψ
♣452.2.1 Στατυτορψ Λιαβιλιτψ − Οωνερσ Χονσεντ
♣452.2.2 Νεγλιγεντ Εντρυστµεντ
♣452.3 Οωνερσηιπ − Χηαιν οφ Τιτλε
♣452.4 ςεηιχλε Ρεχορδσ
♣453 Βυσινεσσ ∆ατα
♣454 Πολιχε ανδ Πυβλιχ Εντιτψ Ινϖεστιγατιον
♣454.1 Χιτατιονσ
♣455 Ινϖεστιγατιονσ βψ Οτηερσ
♣456 ∆εφενδαντσ Αχτιϖιτιεσ Φολλοωινγ Αχχιδεντ
♣457 Χλαιµσ Αγαινστ ∆εφενδαντ − Τηισ Ινχιδεντ
♣460 Ωιτνεσσεσ/Ινϖεστιγατιον
♣461 Ρεσπονδινγ Παρτψσ Ρελατιονσηιπ το Περσον Ιδεντιφιεδ ιν Ρεσπονσεσ
♣462 Εξπερτσ
♣463 Πηοτογραπησ, Μοϖιεσ, ∆ραωινγσ ανδ Ρεπορτσ
♣464 Συρϖειλλανχε
♣470 Ινσυρανχε
♣480 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣490 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣491 ∆εποσιτιον οφ ∆εφενδαντ
♣491.1 Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣491.2 Φαχτσ Περταινινγ το Αχχιδεντ
♣491.3 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣492 ∆εποσιτιον οφ Πλαιντιφφ
♣492.1 Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣492.2 Φαχτσ Περταινινγ το Αχχιδεντ
♣492.3 Πλαιντιφφσ Ινϕυριεσ ανδ Τρεατµεντ
♣492.4 Πλαιντιφφσ ∆αµαγεσ
♣492.5 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣492.6 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣492.7 Συρϖειλλανχε Χονδυχτεδ βψ Πλαιντιφφ
♣492.8 Ινσυρανχε Χαρριεδ βψ Πλαιντιφφ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT