Dental Malpractice

AuthorKevin R. Culhane
Pages1733-1790
34−1
Χηαπτερ 34
∆ενταλ Μαλπραχτιχε
♣3400 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣3408 ∆εφινιτιονσ
♣3410 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ τηε Παρτιεσ
♣3415 ∆εφενδαντσ Ρελατιονσηιπ το Πλαιντιφφ
♣3420 Αλλεγεδ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ −− Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3430 Αλλεγεδ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ −− ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3440 Χαυσατιον −− Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3445 Χαυσατιον −− ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3450 ∆εφενσεσ ιν ∆ενταλ Μαλπραχτιχε Χασεσ −− Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3455 ∆εφενσεσ ιν ∆ενταλ Μαλπραχτιχε Χασεσ −− ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3460 ∆αµαγεσ ιν ∆ενταλ Μαλπραχτιχε Χασεσ −− Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3465 ∆αµαγεσ ιν ∆ενταλ Μαλπραχτιχε Χασεσ −− ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3470 Πλαιντιφφσ Αλλεγεδ Φαιλυρε το Μιτιγατε ∆αµαγεσ
♣3480 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣3485 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣3490 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣3400 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣3401 ∆υτψ
♣3402 Βρεαχη οφ ∆υτψ
♣3403 Χαυσε ιν Φαχτ
♣3404 Προξιµατε Χαυσε
♣3405 ∆αµαγεσ
♣3408 ∆εφινιτιονσ
♣3410 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ τηε Παρτιεσ
♣3411 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ τηε ∆εφενδαντ
♣3411.1 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ
♣3411.2 Περσοναλ ∆ατα Ρεγαρδινγ τηε ∆εφενδαντ
♣3411.3 Σιµιλαρ Χλαιµσ ανδ Λεγαλ Προχεεδινγσ
♣3412 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ τηε Πλαιντιφφ
♣3412.1 Περσοναλ Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ τηε Πλαιντιφφ
♣3412.2 Πριορ Χλαιµσ οφ ∆ενταλ Μαλπραχτιχε
♣3413 Εδυχατιον, Τραινινγ, Χερτιφιχατιον ανδ Λιχενσυρε οφ ∆εφενδαντ
♣3413.1 Ε δυχατιον
♣3413.2 Σπεχιαλτιεσ, Χοντινυινγ Εδυχατιον ανδ Τεαχηινγ
♣3413.3 Χερτιφιχατιον ανδ Λιχενσυρε
M I 34−2
♣3415 ∆εφενδαντσ Ρελατιονσηιπ το Πλαιντιφφ
♣3416 Πλαιντιφφ Το ∆εφενδαντ
♣3416.1 Ε ξιστενχε οφ Ρελατιονσηιπ
♣3416.1.1 Σχοπε οφ ∆εντιστσ Υνδερτακινγ
♣3416.1.2 ∆οχυµεντατιον Ρεγαρδινγ ∆εντιστ/Πατιεντ Ρελατιονσηιπ
♣3417 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3417.1 Ε ξιστενχε οφ Ρελατιονσηιπ
♣3417.2 Σχ οπε οφ ∆εντιστσ Υνδερτακινγ
♣3420 Αλλεγεδ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ −− Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3421 Φαιλυρε το ∆ιαγνοσε
♣3421.1 ∆ελ αψεδ ∆ιαγνοσισ
♣3422 Αδµινιστρατιον οφ Μεδιχατιονσ
♣3423 Χονσυλτατιον ανδ Ρεφερραλ
♣3424 Οραλ Συργερψ
♣3424.1 Ιδε ντιφιχατιον οφ Οπερατιϖε Προχεδυρε
♣3424.2 Στ εριλε Οπερατιϖε Φιελδ
♣3424.3 Αδµι νιστρατιον ανδ Μονιτορινγ οφ Ανεστηετιχ
♣3424.4 Ποστ−τ ρεατµεντ Μαναγεµεντ ανδ Χοµπλιχατιονσ
♣3424.5 Ποστ−τ ρεατµεντ ανδ ∆ισχηαργε Προχεδυρεσ
♣3425 Ινφορµεδ Χονσεντ
♣3426 Σεξυαλ Μισχονδυχτ
♣3430 Αλλεγεδ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ −− ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3431 Φαιλυρε το ∆ιαγνοσε
♣3431.1 ∆ελ αψεδ ∆ιαγνοσισ
♣3432 Αδµινιστρατιον οφ Μεδιχατιονσ
♣3433 Χονσυλτατιον ανδ Ρεφερραλ
♣3434 Οραλ Συργερψ
♣3434.1 Ιδε ντιφιχατιον οφ Οπερατιϖε Προχεδυρε
♣3434.2 Στ εριλε Οπερατιϖε Φιελδ
♣3434.3 Αδµι νιστρατιον ανδ Μονιτορινγ οφ Ανεστηετιχ
♣3434.4 Ποστ−τ ρεατµεντ Μαναγεµεντ ανδ Χοµπλιχατιονσ
♣3434.5 Ποστ−τ ρεατµεντ ανδ ∆ισχηαργε Προχεδυρεσ
♣3435 Ινφορµεδ Χονσεντ
♣3436 Σεξυαλ Μισχονδυχτ
♣3440 Χαυσατιον −− Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3441 Φαιλυρε το Οβταιν Ρεθυιρεδ Τεστσ
♣3442 Φαιλυρε το ∆ιαγνοσε
♣3443 Φαιλυρε το Τρεατ
♣3444 Πρε−εξιστινγ Χονδιτιονσ
♣3445 Χαυσατιον −− ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3446 Φαιλυρε το Οβταιν Ρεθυιρεδ Τεστσ
♣3447 Φαιλυρε το ∆ιαγνοσε
♣3448 Φαιλυρε το Τρεατ
♣3449 Πρε−εξιστινγ Χονδιτιονσ
♣3450 ∆εφενσεσ ιν ∆ενταλ Μαλπραχτιχε Χασεσ −− Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3451 Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣3451.1 Αλ λεγεδ Φαιλυρε το ∆ισχλοσε Σψµπτοµσ
♣3451.2 Αλ λεγεδ Φαιλυρε το Φολλοω ∆ιρεχτιονσ ορ Ωαρνινγσ
♣3451.3 Αλ λεγεδ Φαιλυρε το Ρεπορτ Χοµπλιχατιονσ
♣3451.4 Αλ λεγεδ Φαιλυρε το Τακε Πρεσχριβεδ Μεδιχατιονσ
♣3452 Ασσυµπτιον οφ τηε Ρισκ
♣3455 ∆εφενσεσ ιν ∆ενταλ Μαλπραχτιχε Χασεσ −− ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3456 Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣3456.1 Αλ λεγεδ Φαιλυρε το ∆ισχλοσε Σψµπτοµσ
34−3 D M
♣3456.2 Αλλεγεδ Φαιλυρε το Φολλοω ∆ιρεχτιονσ ορ Ωαρνινγσ
♣3456.3 Αλλεγεδ Φαιλυρε το Ρεπορτ Χοµπλιχατιονσ
♣3456.4 Αλλεγεδ Φαιλυρε το Τακε Πρεσχριβεδ Μεδιχατιονσ
♣3457 Ασσυµπτιον οφ τηε Ρισκ
♣3460 ∆αµαγεσ ιν ∆ενταλ Μαλπραχτιχε Χασεσ −− Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3461 Σπεχιαλ ∆αµαγεσ (Εχονοµιχ Λοσσεσ)
♣3462 Γενεραλ ∆αµαγεσ (Νον−Εχονοµιχ Λοσσεσ)
♣3463 Πλαιντιφφσ Αλλεγεδ Φαιλυρε το Μιτιγατε ∆αµαγεσ
♣3465 ∆αµαγεσ ιν ∆ενταλ Μαλπραχτιχε Χασεσ −− ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3466 Σπεχιαλ ∆αµαγεσ (Εχονοµιχ Λοσσεσ)
♣3467 Γενεραλ ∆αµαγεσ (Νον−Εχονοµιχ Λοσσεσ)
♣3470 Πλαιντιφφσ Αλλεγεδ Φαιλυρε το Μιτιγατε ∆αµαγεσ
♣3480 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣3481 Ωιτνεσσεσ
♣3482 Οπποσινγ Παρτψσ Συρϖειλλανχε
♣3483 Ινσυρανχε
♣3485 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣3490 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣3491 ∆εποσιτιον οφ ∆εφενδαντ ∆εντιστ
♣3491.1 Περσοναλ Βαχκγρουνδ
♣3491.2 Εδυχατιοναλ Βαχκγρουνδ
♣3491.3 Βυσινεσσ Βαχκγρουνδ
♣3491.4 ∆εφενδαντσ Ρελατιονσηιπ το Πλαιντιφφ
♣3491.5 Σπεχιφιχ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ
♣3491.6 Χοντεντιονσ Ρεγαρδινγ Πλαιντιφφσ Χονδυχτ
♣3491.7 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣3491.8 Ινϖεστιγατιον Χονδυχτεδ βψ Οπποσινγ Παρτψ
♣3491.9 Ινσυρανχ ε
♣3492 ∆εποσιτιον οφ Πλαιντιφφ
♣3492.1 Πλαιντιφφ −− Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣3492.2 Πλαιντιφφσ Ρελατιονσηιπ το ∆εφενδαντ
♣3492.3 Σπεχιφιχ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ
♣3492.4 Ινϕυριεσ Ρεσυλτινγ φροµ Αλλεγεδ Μαλπραχτιχε
♣3492.5 ∆αµαγεσ Ρεσυλτινγ φροµ Αλλεγεδ Μαλπραχτιχε
♣3492.6 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣3492.7 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT