Liability Insurance: Agent and Broker Liability

AuthorKevin R. Culhane
Pages1035-1068
22−1
Χηαπτερ 22
Λιαβιλιτψ Ινσυρανχε:
Αγεντ ανδ Βροκερ Λιαβιλιτψ
♣2200 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣2210 ∆εφινιτιονσ
♣2220 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ
♣2230 Εδυχατιον, Τραινινγ, ανδ Λιχενσυρε οφ ∆εφενδαντ
♣2240 ∆εφενδαντσ Ρελατιονσηιπ το Πλαιντιφφ
♣2250 Αλλεγεδ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ
♣2260 Χαυσατιον ανδ ∆αµαγεσ
♣2270 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣2280 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣2290 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστ
♣2200 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣2201 Λεγαλ ∆υτψ Βροκερ ϖ. Αγεντ
♣2202 Βρεαχη οφ ∆υτψ
♣2203 Χαυσε ιν Φαχτ
♣2204 Προξιµατε Χαυσε
♣2205 ∆αµαγεσ
♣2206 Χοντραχτ ϖ. Τορτ Χαυσεσ οφ Αχτιον
♣2207 ∆εφενσεσ ιν Προδυχερ Λιαβιλιτψ Χασεσ
♣2210 ∆εφινιτιονσ
♣2220 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ
♣2221 ∆εφενδαντσ Στατυσ ασ Βροκερ ορ Αγεντ
♣2221.1 ∆εφενδαντ ασ Αγεντ
♣2221.2 ∆εφενδαντ ασ Βροκερ
♣2230 Εδυχατιον, Τραινινγ, ανδ Λιχενσυρε οφ ∆εφενδαντ
♣2231 Εδυχατιον
♣2232 Σπεχιαλτιεσ, Χοντινυινγ Εδυχατιον ανδ Τεαχηινγ
♣2233 Χερτιφιχατιον ανδ Λιχενσυρε
♣2240 ∆εφενδαντσ Ρελατιονσηιπ το Πλαιντιφφ
♣2241 Φαχτ οφ Ενγαγεµεντ
♣2242 Σχοπε οφ Ενγαγεµεντ
♣2243 ∆οχυµεντατιον οφ Ενγαγεµεντ
♣2244 Μοδιφιχατιον οφ Ενγαγεµεντ
M I 22−2
♣2250 Αλλεγεδ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ
♣2251 Χοϖεραγε
♣2251.1 Φαιλυρε το Οβταιν Χοϖεραγε
§2251.2 Failure to Notify of Inability to Obtain Coverage
§2251.3 Failure to Place Coverage With Authorized Insurer
♣2251.4 Φαιλυρε το Ρεχοµµενδ Εξπανδεδ Χοϖεραγε Βασεδ ον Αππαρεντ Ρισκ
♣2251.5 Ρεδυχτιον ιν Χοϖεραγε Λιµιτσ
♣2251.6 Φαιλυρε το Κεεπ Χοϖεραγε ιν Φορχε
§2252 Failure to Identify Insurance Needs of Client
§2253 Failure to Investigate Financial Solvency of Carrier
♣2254 Φαιλυρε το Προχεσσ Χλαιµ
♣2255 Νεγλιγεντ Πρεπαρατιον οφ Αππλιχατιον
♣2260 Χαυσατιον ανδ ∆αµαγεσ
♣2261 Χαυσατιον
♣2262 ∆αµαγεσ
♣2262.1 Χονσεθυεντιαλ ∆αµαγεσ
♣2270 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣2271 Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣2272 Ασσυµπτιον οφ τηε Ρισκ
♣2273 Πλαιντιφφσ Ρεϕεχτιον οφ Χοϖεραγε
♣2274 Πλαιντιφφσ Χονδυχτ ςιτιατινγ Χοϖεραγε
♣2275 Πλαιντιφφσ Φαιλυρε το ∆ισχοϖερ Λιµιτατιονσ ιν Χοϖεραγε
♣2276 Πλαιντιφφσ Φαιλυρε το Μιτιγατε ∆αµαγεσ
♣2277 ϑοιντ ανδ Σεϖεραλ Λιαβιλιτψ
§2278 ERISA Preemption
§2278.1 ERISA Preemption – Plaintiff to Defendant
§2278.2 ERISA Preemption – Defendant to Plaintiff
♣2280 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
§2281 Third Party Information
♣2281.1 Ρελατιονσηιπσ ανδ Αχθυαιντανχεσ
♣2281.2 Εξπερτσ
♣2282 Χονϖερσατιονσ ανδ Στατεµεντσ Ρεγαρδινγ τηε Υνδερλψινγ Λοσσ
♣2283 Πηοτογραπησ, Μοϖιεσ, ∆ραωινγσ ανδ Ρεπορτσ
♣2283.1 Πηοτοσ, Μοϖιεσ ανδ ςιδεοσ
♣2283.2 ∆ραωινγσ, Γραπηιχ Ρεπρεσεντατιονσ
♣2283.3 Ρεπορτσ
♣2284 Συρϖειλλανχε
§2285 Insurance
♣2286 Οτηερ Χλαιµσ Αγαινστ ∆εφενδαντ Περταινινγ το Σαµε Φαχτσ
♣2287 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣2290 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστ
♣2291 ∆εποσιτιον οφ ∆εφενδαντ Αγεντ/Βροκερ
♣2291.1 Περσοναλ Βαχκγρουνδ
♣2291.2 Εδυχατιοναλ Βαχκγρουνδ
♣2291.3 Βυσινεσσ Βαχκγρουνδ
♣2291.4 ∆εφενδαντσ Στατυσ ασ Αγεντ ορ Βροκερ
♣2291.5 Ρελατιονσηιπ το Πλαιντιφφ
♣2291.6 Σπεχιφιχ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ
♣2291.7 Χοντεντιονσ Ρεγαρδινγ Πλαιντιφφσ Χονδυχτ
♣2291.8 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
§2291.9 Investigation Conducted by Opposing Party
§2291.10 Insurance
♣2292 ∆εποσιτιον οφ Πλαιντιφφ
§2292.1 Plaintiff – General Background
♣2292.2 ∆εφενδαντσ Ρελατιονσηιπ το Πλαιντιφφ
22−3 L I: A  B L ♣2202
♣2292.3 Αλλεγεδ Ερρορσ ανδ Οµισσιονσ
♣2292.4 Χαυσατιον
§2292.5 Damages in Liability Insurance Agent/Broker Cases
♣2292.6 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣2292.7 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣2292.8 Συρϖειλλανχε Χονδυχτεδ βψ Οπποσινγ Παρτψ
♣2200 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
Τηισ χηαπτερ δεαλσ ωιτη χασεσ αγαινστ ινσυρανχε αγεντσ ανδ βροκερσ ωηο δεαλ ιν τηε λιαβιλιτψ ινσυρανχε µαρκετ.
Χλαιµσ αγαινστ ινσυρανχε βροκερσ τψπιχαλλψ αρισε ιν χοννεχτιον ωιτη χοϖεραγε λιτιγατιον βετωεεν τηε ινσυρεδ ανδ τηε
insurer. In the ordinary case, the insurer either denied coverage or issued a reservation of rights letter. When this
οχχυρσ, τηε ινσυρεδ ινστιτυτεσ λιτιγατιον αγαινστ τηε βροκερ ιν ορδερ το σεχυρε ρεχοϖερψ ιν τηε εϖεντ τηατ τηε ινσυρερσ
ποσιτιον τυρνσ ουτ το βε χορρεχτ.
Ωηεν τηε πλαιντιφφ ισ δαµαγεδ ασ α ρεσυλτ οφ αχτιον ορ ιναχτιον βψ αν ινσυρανχε αγεντ ορ βροκερ, τηε λιαβιλιτψ ισ εσσεν−
τιαλλψ νεγλιγενχε λιαβιλιτψ. Τηυσ, τηε πλαιντιφφ µυστ προϖε εαχη οφ τηε τραδιτιοναλ ελεµεντσ οφ νεγλιγενχε. Το πρεϖαιλ, τηε
πλαιντιφφ µυστ εσταβλιση τηατ τηε δεφενδαντσ χονδυχτ χονστιτυτεδ α βρεαχη οφ α λεγαλ δυτψ τηατ ωασ τηε χαυσε ιν φαχτ ανδ
προξιµατε χαυσε οφ αχτυαλ δαµαγεσ το τηε πλαιντιφφ. Α γενεραλ οϖερϖιεω οφ εαχη οφ τηεσε ελεµεντσ ισ σετ φορτη βελοω.
♣2201 Λεγαλ ∆υτψ  Βροκερ ϖ. Αγεντ
Υνδερ τραδιτιοναλ νεγλιγενχε αναλψσισ, τηε ιµποσιτιον οφ α λεγαλ δυτψ δεπενδσ ον τηε νατυρε ανδ εξτεντ οφ τηε ρελα−
τιονσηιπ βετωεεν τηε παρτιεσ. Υνδερ τηε συβσταντιϖε λαω, ειτηερ τηε φορµατιον οφ α λεγαλλψ συφφιχιεντ ρελατιονσηιπ ορ αν
αφφιρµατιϖε υνδερτακινγ βψ τηε ινσυρανχε προφεσσιοναλ µαψ ιµποσε α δυτψ υπον τηε ινσυρανχε προφεσσιοναλ το µεετ
τηε αππλιχαβλε στανδαρδ οφ χαρε. Χονϖερσελψ, τηε αβσενχε οφ τηισ ρελατιονσηιπ µαψ µεαν τηατ νο δυτψ οφ χαρε ισ οωεδ.
In cases against insurance professionals, the defendant’s status as a “broker” or “agent” becomes critical. Although
τηε ινσυρανχε ινδυστρψ οφτεν ρεφερσ το τηεσε ινδιϖιδυαλσ γενεριχαλλψ ασ προδυχερσ, τηε τερµ αγεντ ισ µοστ οφτεν υσεδ
το δεσχριβε α προδυχερ τηατ ηασ βεεν απποιντεδ βψ τηε ινσυρερ το οβταιν ορδερσ ανδ ωριτε ινσυρανχε ον τηε ινσυρερσ
βεηαλφ. Χονϖερσελψ, τηε τερµ βροκερ ρεφερσ το α προδυχερ ωηο αχτσ ατ τηε διρεχτιον οφ τηε βυψερ το οβταιν τηε ρεθυισιτε
χοϖεραγε. Τψπιχαλλψ, α βροκερ χαν πλαχε τηε χοϖεραγε ωιτη α νυµβερ οφ διφφερεντ ινσυρερσ.
Φροµ α λεγαλ στανδποιντ, τηε διστινχτιον βετωεεν α βροκερ ανδ αν αγεντ ισ φυνδαµενταλ. Α βροκερ ισ τηε ρεπ−
ρεσεντατιϖε οφ τηε ινσυρεδ, ανδ ηενχε µαψ ινχυρ λιαβιλιτψ το τηε ινσυρεδ φορ νεγλιγενχε ιν ρεπρεσεντινγ τηε ινσυρεδσ
ιντερεστ. Ηοωεϖερ, τηε βροκερσ χονδυχτ χαν ραρελψ βε ιµπυτεδ το τηε ινσυρανχε χαρριερ υνδερ τηε δοχτρινε οφ ρεσπονδε−
ατ συπεριορ. Α ποτεντιαλ εξχεπτιον το τηισ γενεραλ ρυλε εξιστσ ιφ τηε ινσυρερ γαϖε τηε βροκερ βινδινγ αυτηοριτψ, σινχε
τηισ µαψ γιϖε ρισε το α λιµιτεδ φορµ οφ δυαλ αγενχψ.
Χονϖερσελψ, τηε αγεντ ωηο αχτσ ον βεηαλφ οφ τηε ινσυρερ υσυαλλψ οωεσ α δυτψ οφ χαρε ονλψ το τηε ινσυρερ, ανδ ιν µανψ
ινστανχεσ ηασ νο διρεχτ νεγλιγενχε λιαβιλιτψ το τηε ινσυρεδ. Οφ χουρσε, λιαβιλιτψ φορ αφφιρµατιϖε µισρεπρεσεντατιον βψ τηε
αγεντ χαν βε ιµπυτεδ το τηε ινσυρερ υνδερ τραδιτιοναλ αγενχψ πρινχιπλεσ.
Αχχορδινγλψ, ψου µυστ δραω χαρεφυλ διστινχτιονσ βετωεεν ϖαριουσ τψπεσ οφ προδυχερσ, σινχε τηε λεγαλ χονσεθυενχ−
εσ διφφερ δραµατιχαλλψ δεπενδινγ ον ωηετηερ τηε προδυχερ ισ τηε αγεντ οφ τηε πυρχηασερ ορ τηε ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε
σελλερ. Φορ τηισ ρεασον, µανψ οφ τηε ιντερρογατοριεσ ιν τηισ χηαπτερ φοχυσ ον τηε αχτιϖιτιεσ οφ τηε προδυχερ ωιτη σπεχιαλ
εµπηασισ ον τηε φαχτσ νεχεσσαρψ το εσταβλιση α λεγαλλψ συφφιχιεντ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε προδυχερ ανδ τηε πλαιντιφφ.
♣2202 Βρεαχη οφ ∆υτψ
If the producer owes a duty of care to the plaintiff, the producer must exercise reasonable care in performing the ser
ϖιχεσ φορ ωηιχη τηε προδυχερ ωασ εµπλοψεδ. Ορδιναριλψ τηισ ρεθυιρεσ τηατ τηε προδυχερ αχτ ασ ωουλδ α ρεασοναβλψ πρυδεντ
περσον υνδερ σιµιλαρ χιρχυµστανχεσ, αλτηουγη τηε εξιστενχε οφ σπεχιαλιζατιον ορ αδϖανχεδ τραινινγ χαν ιµποσε α ηιγηερ
στανδαρδ οφ χαρε. Αχχορδινγλψ, τηε ιντερρογατοριεσ ιν τηισ χηαπτερ αρε δεσιγνεδ το ελιχιτ φαχτσ ρελατινγ το ωηετηερ τηε προ
δυχερ αχτεδ ωιτη δυε χαρε, ανδ το ρεθυιρε ιδεντιφιχατιον οφ δοχυµεντσ ανδ ωιτνεσσεσ περταινινγ το στανδαρδ οφ χαρε ισσυεσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT