Age Discrimination

AuthorKevin R. Culhane
Pages767-806
16−1
Χηαπτερ 16
Αγε ∆ισχριµινατιον
♣1600 Ιντροδυχτιον
♣1610 Βασιχ Ινφορµατιον
♣1620 Τερµσ οφ Εµπλοψµεντ
♣1630 Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ
♣1640 ∆εφενσεσ
♣1650 Χλαιµ οφ Πρετεξτ
♣1660 Αδδιτιοναλ ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣1670 ∆αµαγεσ ιν Α∆ΕΑ Αγε ∆ισχριµινατιον Χασεσ
♣1680 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣1690 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣1695 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣1600 Ιντροδυχτιον
♣1601 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣1601.1 Μεµβερσηιπ ιν Προτεχτεδ Γρουπ
♣1601.2 Εµπλοψεε/Αππλιχαντ ϑοβ Θυαλιφιχατιονσ
♣1601.3 Αδϖερσε Εφφεχτ
♣1601.4 Ηιρε/Ρεπλαχεµεντ Ωιτη Σιµιλαρ Θυαλιφιχατιονσ
♣1602 Εµπλοψερ ∆εφενσεσ
♣1603 Πρετεξτ
♣1604 Ρεµεδιεσ
♣1605 Οτηερ Τηεοριεσ οφ Ρεχοϖερψ
♣1606 ∆εφινιτιονσ
♣1610 Βασιχ Ινφορµατιον
♣1611 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ Εµπλοψερ
♣1611.1 Βυσινεσσ Φορµατ
♣1611.2 Περσοναλ ∆ατα
♣1611.3 Σιµιλαρ Χλαιµσ ανδ Λεγαλ Προχεεδινγσ
♣1612 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ Πλαιντιφφ
♣1612.1 Εµπλοψµεντ Ηιστορψ
♣1612.2 Πριορ Αγε ∆ισχριµινατιον Χλαιµσ
♣1612.3 Μισχελλανεουσ Περσοναλ Ινφορµατιον
♣1620 Τερµσ οφ Εµπλοψµεντ
♣1621 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣1621.1 Ηιρινγ οφ Πλαιντιφφ
♣1621.2 Ωριττεν Εµπλοψµεντ Αγρεεµεντ
♣1621.3 Οραλ Εµπλοψµεντ Αγρεεµεντ
M I 16−2
♣1622 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1622.1 Φαχτ οφ Ηιρε
♣1622.2 Οραλ Εµπλοψµεντ Αγρεεµεντ
♣1630 Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ
♣1631 Οχχυρρενχε λντερρογατοριεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣1631.1 Τερµινατιον οφ Εµπλοψµεντ
♣1631.2 Φαιλυρε το Προµοτε
♣1631.3 Φαιλυρε το Ρετραιν
♣1631.4 Ρεφυσαλ το Ηιρε
♣1631.5 Ινϖολυνταρψ Ρετιρεµεντ
♣1632 Οχχυρρενχε λντερρογατοριεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1632.1 Τερµινατιον οφ Εµπλοψµεντ
♣1632.2 Φαιλυρε το Προµοτε
♣1632.3 Φαιλυρε το Ρετραιν
♣1632.4 Ρεφυσαλ το Ηιρε
♣1632.5 Ινϖολυνταρψ Ρετιρεµεντ
♣1640 ∆εφενσεσ
♣1641 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣1641.1 Βονα Φιδε Οχχυπατιοναλ Θυαλιφιχατιον
♣1641.2 Ρεασοναβλε Φαχτορ Οτηερ Τηαν Αγε
♣1641.3 Ρεδυχτιον ιν Φορχε
♣1641.4 Βονα Φιδε Σενιοριτψ Σψστεµ
♣1641.5 ∆ισχηαργε Φορ Γοοδ Χαυσε
♣1642 Εµπλοψερ ∆εφενσεσ−∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1642.1 Βονα Φιδε Οχχυπατιοναλ Θυαλιφιχατιον
♣1642.2 Ρεασοναβλε Φαχτορ Οτηερ τηαν Αγε
♣1642.3 Ρεδυχτιον ιν Φορχε Τερµινατιον
♣1642.4 Βονα Φιδε Σενιοριτψ Σψστεµ
♣1642.5 Γοοδ Χαυσε Φορ Τερµινατιον
♣1650 Χλαιµ οφ Πρετεξτ
♣1660 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣1661 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣1661.1 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ
♣1661.2 Φαιλυρε το Εξηαυστ Ιντερναλ Ρεµεδιεσ
♣1661.3 Φαιλυρε το Εξηαυστ Αδµινιστρατιϖε Ρεµεδιεσ
♣1661.4 Χολλατεραλ Εστοππελ
♣1662 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1662.1 Φαιλυρε το Εξηαυστ Ιντερναλ Ρεµεδιεσ
♣1662.2 Φαιλυρε το Εξηαυστ Αδµινιστρατιϖε Ρεµεδιεσ
♣1670 ∆αµαγεσ ιν Α∆ΕΑ Αγε ∆ισχριµινατιον Χασεσ
♣1671 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣1671.1 Βαχκ Παψ
♣1671.2 Πενσιον ανδ Ρετιρεµεντ
♣1671.3 ςαχατιον ανδ Σιχκ Λεαϖε
♣1671.4 Μεδιχαλ Ινσυρανχε Χοϖεραγε
♣1671.5 Οϖερτιµε
♣1671.6 Φροντ Παψ
♣1671.7 Λιθυιδατεδ ∆αµαγεσ  Ωιλλφυλνεσσ
♣1671.8 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε: Πλαιντιφφσ Φαιλυρε το Μιτιγατε ∆αµαγεσ
♣1672 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1672.1 Βαχκ Παψ
♣1672.2 Πενσιον ανδ Ρετιρεµεντ
♣1672.3 ςαχατιον ανδ Σιχκ Λεαϖε
♣1672.4 Οϖερτιµε
16−3 A D ♣1600
♣1672.5 Οτηερ Φρινγε Βενεφιτσ
♣1672.6 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε: Χαλχυλατιον οφ Φροντ Παψ Χλαιµ
♣1672.7 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε: Ωιλλφυλνεσσ
♣1672.8 Φαιλυρε το Μιτιγατε ∆αµαγεσ
♣1680 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣1681 Ωιτνεσσεσ
♣1682 Συρϖειλλανχε
♣1683 Ινσυρανχε
♣1690 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣1695 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣1696 ∆εποσιτιον οφ ∆εφενδαντ
♣1696.1 ∆εφενδαντ  Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣1696.2 ∆εφενδαντσ Βυσινεσσ Στρυχτυρε
♣1696.3 Τερµσ οφ Πλαιντιφφσ Εµπλοψµεντ
♣1696.4 Φαχτσ Ρελατινγ το Αλλεγεδ ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ
♣1696.5 ∆εφενσεσ ιν Αγε ∆ισχριµινατιον Χασεσ
♣1696.6 ∆αµαγεσ ιν Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ Αχτ Χασεσ
♣1696.7 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣1696.8 Συρϖειλλανχε Χονδυχτεδ βψ ∆εφενδαντ
♣1696.9 Ινσυρανχε
♣1697 ∆εποσιτιον οφ Πλαιντιφφ
♣1697.1 Πλαιντιφφ  Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣1697.2 Τερµσ οφ Πλαιντιφφσ Εµπλοψµεντ
♣1697.3 Φαχτσ Ρελατινγ το Αλλεγεδ ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ
♣1697.4 ∆εφενσεσ ιν Αγε ∆ισχριµινατιον Χασεσ
♣1697.5 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣1697.6 ∆αµαγεσ ιν Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ Αχτ Χασεσ
♣1697.7 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣1697.8 Συρϖειλλανχε Χονδυχτεδ βψ Οπποσινγ Παρτψ
♣1600 Ιντροδυχτιον
Τηε Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ Αχτ (Α∆ΕΑ) ισ αν ουτγροωτη οφ εαρλψ αττεµπτσ το ινχλυδε αγε ασ α προ−
τεχτεδ χλασσιφιχατιον υνδερ Τιτλε ςΙΙ οφ τηε Χιϖιλ Ριγητσ Αχτ οφ 1964. Βασεδ υπον τηε χονχλυσιον τηατ Χονγρεσσ ηαδ
ινσυφφιχιεντ ινφορµατιον ρεγαρδινγ τηε νατυρε ανδ εξτεντ οφ αγε δισχριµινατιον, αγε ωασ νοτ ινχλυδεδ ασ α προτεχτεδ
χλασσ υνδερ Τιτλε ςΙΙ. Ινστεαδ, τηε Σεχρεταρψ οφ Λαβορ ωασ διρεχτεδ το στυδψ τηε φαχτορσ τηατ µιγητ ρεσυλτ ιν εµπλοψµεντ
δισχριµινατιον ον τηε βασισ οφ αγε. Τηισ αππροαχη ρεσυλτεδ φροµ α ρεχογνιτιον τηατ δισχριµινατιον βασεδ ον αγε ωασ
θυαλιτατιϖελψ διφφερεντ φροµ οτηερ τψπεσ οφ δισχριµινατιον προηιβιτεδ βψ Τιτλε ςΙΙ; αγε δισχριµινατιον ισ πρεδιχατεδ ον
φαλσε πρεχονχεπτιονσ ρεγαρδινγ τηε αβιλιτψ οφ ολδερ ωορκερσ ρατηερ τηαν τηε τψπε οφ γρουπ ανιµυσ τηατ χηαραχτεριζεδ
οτηερ φορµσ οφ δισχριµινατιον.
Τηε Σεχρεταρψ οφ Λαβορσ υλτιµατε ρεπορτ ινχλυδεδ εξτενσιϖε φινδινγσ περταινινγ το τηε πρεϖαλενχε οφ αγε δισχριµ−
ινατιον, τηε εξιστενχε οφ συβϕεχτιϖε στερεοτψπεσ περταινινγ το τηε αβιλιτιεσ οφ ολδερ ωορκερσ, ανδ τηε ηαρµφυλ εφφεχτσ
οφ αγε δισχριµινατιον υπον τηε ωορκ φορχε ανδ τηε νατιοναλ εχονοµψ. Ασ α ρεσυλτ, Χονγρεσσ αδοπτεδ τηε Α∆ΕΑ (τηε
Αχτ) ιν 1967. Σεε 29 Υ.Σ.Χ. ♣ 621, ετ σεθ.
Τηε Α∆ΕΑ ισ σοµεωηατ οφ α ηψβριδ στατυτε, δεριϖινγ ιτσ συβσταντιϖε προϖισιονσ φροµ Τιτλε ςΙΙ οφ τηε Χιϖιλ Ριγητσ
Αχτ οφ 1964 ανδ ιτσ προχεδυραλ προϖισιονσ φροµ τηε Φαιρ Λαβορ Στανδαρδσ Αχτ (ΦΛΣΑ). Τηε Αχτσ ηιστοριχαλ λινεαγε ισ
πριµαριλψ ιµπορταντ βεχαυσε χασε λαω ιντερπρετινγ χονδυχτ προηιβιτεδ βψ Τιτλε ςΙΙ, ανδ τηε προχεδυραλ στρυχτυρε οφ τηε
ΦΛΣΑ, αρε παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ το αγε δισχριµινατιον χασεσ βρουγητ υνδερ τηε Α∆ΕΑ. Σεε, ε.γ., Τρανσ Ωορλδ Αιρλινεσ,
Ινχ. ϖ. Τηυρστον, 469 Υ.Σ. 111, 105 Σ. Χτ. 613 (1985).
Τηε Α∆ΕΑ προηιβιτσ εµπλοψερσ, λαβορ οργανιζατιονσ, εµπλοψµεντ αγενχιεσ, ανδ στατε ανδ πολιτιχαλ συβδιϖισιονσ
φροµ δισχριµινατινγ ιν εµπλοψµεντ δεχισιονσ ον τηε βασισ οφ αγε. Σεε 29 Υ.Σ.Χ. ♣ 623(α)(1) (1984). Τηε Αχτ εξτενδσ
ιτσ προτεχτιονσ το αλλ εµπλοψεεσ οϖερ τηε αγε οφ 40, ωιτη νο υππερ αγε λιµιτ ον τηε προηιβιτιον. Φορ πυρποσεσ οφ τηε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT