Quasi-Contracts

AuthorKevin R. Culhane
Pages1575-1616
30−1
Χηαπτερ 30
Θυασι−Χοντραχτσ
♣3000 Ιντροδυχτιον
♣3010 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣3020 ∆εφενσεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ
♣3030 Βασιχ Ινφορµατιον
♣3040 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υπον ∆εφενδαντ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3050 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υπον ∆εφενδαντ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3060 Υνϕυστ Ενριχηµεντ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3070 Υνϕυστ Ενριχηµεντ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3080 ∆εφενσεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3090 ∆εφενσεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣30100 Ρεµεδιεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣30110 Ρεµεδιεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣30120 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣3000 Ιντροδυχτιον
♣3010 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣3020 ∆εφενσεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ
♣3030 Βασιχ Ινφορµατιον
♣3031 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ ∆εφενδαντ
♣3031.1 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ
♣3031.2 Περσοναλ ∆ατα Ρεγαρδινγ τηε ∆εφενδαντ
♣3031.3 Αγενχψ Ρελατιονσηιπσ
♣3031.4 Σιµιλαρ Χλαιµσ ανδ Λεγαλ Προχεεδινγσ
♣3032 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ Πλαιντιφφ
♣3032.1 Περσοναλ ∆ατα Ρεγαρδινγ τηε Πλαιντιφφ
♣3032.2 Πριορ Θυασι−Χοντραχτ Αχτιονσ
♣3040 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υπον ∆εφενδαντ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3041 Βενεφιτ Χονφερρεδ  Μονεψ Παιδ
♣3042 Βενεφιτ Χονφερρεδ  Προπερτψ Τρανσφερρεδ
♣3043 Βενεφιτ Νοτ Ρεθυιρεδ
♣3043.1 Ιννοχεντ Αγεντ
♣3043.2 Αγεντ Ωιτη Κνοωλεδγε οφ Πλαιντιφφσ Ριγητσ
♣3043.3 Ιντεντιοναλ Ωρονγδοερ
♣3044 Σερϖιχεσ Ρεθυεστεδ βψ ∆εφενδαντ
♣3050 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υπον ∆εφενδαντ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3051 Βενεφιτ Χονφερρεδ  Μονεψ Παιδ
♣3052 Βενεφιτ Χονφερρεδ  Προπερτψ Τρανσφερρεδ
M I 30−2
♣3053 Βενεφιτ Νοτ Ρεθυιρεδ
♣3053.1 Ιννοχεντ Αγεντ
♣3053.2 Αγεντ Ωιτη Κνοωλεδγε οφ Πλαιντιφφσ Ριγητσ
♣3053.3 Ιντεντιοναλ Ωρονγδοερ
♣3054 Σερϖιχεσ Ρεθυεστεδ βψ ∆εφενδαντ
♣3060 Υνϕυστ Ενριχηµεντ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3061 Βενεφιτσ ςολυνταριλψ Χονφερρεδ
♣3062 Βενεφιτσ Χονφερρεδ Υπον ∆εφενδαντσ ∆ισχηαργε οφ Οων ∆υτψ
♣3063 Βενεφιτ Χονφερρεδ ∆υε το Μιστακε οφ Φαχτ
♣3064 Βενεφιτ Χονφερρεδ ∆υε το Φραυδ
♣3065 Βενεφιτ Χονφερρεδ ∆υε το Χοερχιον
♣3065.1 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υνδερ ∆υρεσσ
♣3065.2 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υνδερ Τηρεατ οφ Ωρονγφυλ Λεγαλ Προχεεδινγσ
♣3066 Σερϖιχεσ Περφορµεδ ατ Ρεθυεστ οφ ∆εφενδαντ
♣3070 Υνϕυστ Ενριχηµεντ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3071 Βενεφιτσ ςολυνταριλψ Χονφερρεδ
♣3072 Βενεφιτσ Χονφερρεδ Υπον ∆εφενδαντσ ∆ισχηαργε οφ Οων ∆υτψ
♣3073 Βενεφιτ Χονφερρεδ ∆υε το Μιστακε οφ Φαχτ
♣3074 Βενεφιτ Χονφερρεδ ∆υε το Φραυδ
♣3075 Βενεφιτ Χονφερρεδ ∆υε το Χοερχιον
♣3075.1 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υνδερ ∆υρεσσ
♣3075.2 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υνδερ Τηρεατ οφ Ωρονγφυλ Λεγαλ Προχεεδινγσ
♣3076 Σερϖιχεσ Περφορµεδ ατ Ρεθυεστ οφ ∆εφενδαντ
♣3080 ∆εφενσεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣3081 Βενεφιτ ςολυνταριλψ Χονφερρεδ
♣3082 Νο Βενεφιτ Χονφερρεδ
♣3083 Ασσυµεδ Ρισκ οφ Μιστακε
♣3084 Φαιλυρε το Ρεστορε Χονσιδερατιον
♣3085 Πλαιντιφφ ιν Παρι ∆ελιχτο
♣3086 ∆εφενδαντσ Στατυσ ασ α Βονα Φιδε Πυρχηασερ
♣3090 ∆εφενσεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣3091 Βενεφιτ ςολυνταριλψ Χονφερρεδ
♣3092 Νο Βενεφιτ Χονφερρεδ
♣3093 Ασσυµεδ Ρισκ οφ Μιστακε
♣3094 Φαιλυρε το Ρεστορε Χονσιδερατιον
♣3095 Πλαιντιφφ ιν Παρι ∆ελιχτο
♣3096 ∆εφενδαντσ Στατυσ ασ α Βονα Φιδε Πυρχηασερ
♣30100 Ρεµεδιεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣30110 Ρεµεδιεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣30120 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣30121 Ωιτνεσσεσ
♣30122 Εξπερτ Ιδεντιφιχατιον
♣30123 Συρϖειλλανχε
♣30124 Ινσυρανχε
♣30125 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
30−3 Q-C ♣3020
♣3000 Ιντροδυχτιον
Ασ µοστ πραχτιτιονερσ αρε αωαρε, φαχτυαλ σιτυατιονσ φρεθυεντλψ αρισε ιν ωηιχη ρεχοϖερψ µαψ νοτ βε ηαδ υνδερ τραδι−
τιοναλ χοντραχτ τηεορψ, βυτ εθυιτψ νεϖερτηελεσσ ρεθυιρεσ τηατ α δεφενδαντ νοτ βε υνϕυστλψ ενριχηεδ ατ πλαιντιφφσ εξπενσε.
Ιν συχη σιτυατιονσ τηε λαω µαψ αφφορδ πλαιντιφφ α ρεµεδψ υνδερ τηε τηεορψ οφ θυασι−χοντραχτ, ωηιχη ισ σοµετιµεσ
δεσχριβεδ ασ α χοντραχτ ιµπλιεδ ιν λαω. Ιν γενεραλ, τηισ τερµινολογψ ρεφερσ το αν οβλιγατιον χρεατεδ ωιτηουτ ρεγαρδ
το τηε ιντεντιον οφ τηε παρτιεσ ωηιχη ισ δεσιγνεδ το ρεστορε τηε αγγριεϖεδ παρτψ το ηισ ορ ηερ φορµερ ποσιτιον βψ τηε
ρετυρν οφ τηε τηινγ ορ ιτσ εθυιϖαλεντ ιν µονεψ. (Σεε Ωιτκιν, Συµµαρψ οφ Χαλιφορνια Λαω, Χοντραχτσ (10τη εδ.) ♣1013
ατ 1102.) Ωηερε τηε λεγαλ ρεθυισιτεσ φορ θυασι−χοντραχτυαλ ρεχοϖερψ αρε µετ, τηε πλαιντιφφ ισ εντιτλεδ το ρεχοϖερ υνδερ
α τηεορψ οφ ρεστιτυτιον. (Ιδ.)
Βεχαυσε οφ τηε βροαδ αρραψ οφ σοχιαλ ιντεραχτιονσ τηατ µιγητ βε χλαιµεδ το συππορτ ρεχοϖερψ ουτσιδε τηε παραµε−
τερσ εσταβλισηεδ βψ τηε λαω οφ χοντραχτσ, ιτ ισ νοτ ποσσιβλε το χαταλογυε αλλ οφ τηε φαχτυαλ σιτυατιονσ ιν ωηιχη α χλαιµ
φορ θυασι−χοντραχτυαλ ρεχοϖερψ µιγητ βε αδϖανχεδ. Φορ τηισ ρεασον, τηε λαω οφ θυασι−χοντραχτσ ηασ δεϖελοπεδ υνδερ
τηε υµβρελλα οφ χερταιν υνδερλψινγ πρινχιπλεσ ωηιχη τηε χουρτσ ηαϖε υτιλιζεδ το αφφορδ ορ δενψ ρεχοϖερψ βασεδ ον
τηε φαχτσ οφ ινδιϖιδυαλ χασεσ. Τηεσε υνδερλψινγ πρινχιπλεσ σπεχιφψ γενεραλλψ τηατ ωηερε α περσον (1) οβταινσ α βενεφιτ
τηατ (2) ηε ορ σηε µαψ νοτ ϕυστλψ ρεταιν, τηε ρεχιπιεντ ισ (3) ρεθυιρεδ το µακε ρεστιτυτιον το τηε οτηερ. (Σεε γενεραλλψ
Ρεστατεµεντ 3δ, Ρεστιτυτιον ανδ Υνϕυστ Ενριχηµεντ ♣1.)
Σινχε θυασι−χοντραχτυαλ ρεχοϖερψ µαψ βε ηαδ ωιτηουτ ρεσπεχτ το τηε ιντεντιονσ οφ τηε παρτιεσ βασεδ υπον τηε γενεραλ
πρινχιπλεσ ιδεντιφιεδ αβοϖε, χερταιν χονφινινγ πρινχιπλεσ ηαϖε αλσο δεϖελοπεδ το λιµιτ ρεχοϖερψ ωηερε τηε εθυιτιεσ οφ
πλαιντιφφσ χλαιµ αρε ουτωειγηεδ βψ χουντερϖαιλινγ σοχιαλ πολιχιεσ. Φορ εξαµπλε, ιτ ισ οφτεν οβσερϖεδ τηατ τηε βενεφιτ
µυστ βε χονφερρεδ ασ α ρεσυλτ οφ µιστακε, φραυδ, χοερχιον ορ ρεθυεστ; α βενεφιτ χονφερρεδ οφφιχιουσλψ µαψ νοτ βε ρεχοϖ−
ερεδ βεχαυσε υνδερ συχη χιρχυµστανχεσ, ιτσ ρετεντιον βψ τηε ρεχιπιεντ ισ νοτ υνϕυστ. (Σεε γενεραλλψ Ωιτκιν, Συµµαρψ
οφ Χαλιφορνια Λαω, Χοντραχτσ (10τη εδ.) ♣1020 ατ 1109; Ρεστατεµεντ 3δ, Ρεστιτυτιον ανδ Υνϕυστ Ενριχηµεντ ♣2.) Ασ
ωιτη τηε χιρχυµστανχεσ ιν ωηιχη ρεχοϖερψ µαψ βε αφφορδεδ, τηε πολιχιεσ ωηιχη µιγητ βε ινϖοκεδ το πρεχλυδε ρεχοϖερψ
αρε φαχτ−σπεχιφιχ ανδ τηερεφορε χαν βε χατεγοριζεδ βυτ νοτ εξηαυστιϖελψ λιστεδ.
Γιϖεν τηε φορεγοινγ, τηε πυρποσε οφ τηισ χηαπτερ ισ το προϖιδε αναλψσισ οφ ανδ ιντερρογατοριεσ ρελατινγ το χοµµον
ισσυεσ τηατ αρισε ωηερε πλαιντιφφ σεεκσ ρεχοϖερψ υνδερ α τηεορψ οφ θυασι−χοντραχτ. Ασ ισ τηε χασε τηρουγηουτ τηισ βοοκ,
τηε αναλψσισ ανδ ιντερρογατοριεσ αρε οργανιζεδ αχχορδινγ το τηε ελεµεντσ οφ πλαιντιφφσ χαυσε οφ αχτιον ανδ τηε αφφιρµα−
τιϖε δεφενσεσ τηερετο; εαχη οφ τηεσε ισσυεσ ισ τρεατεδ φροµ βοτη τηε πλαιντιφφ ανδ δεφενσε περσπεχτιϖεσ.
♣3010 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
Ασ ινδιχατεδ αβοϖε, α χαυσε οφ αχτιον φορ θυασι−χοντραχτυαλ ρεχοϖερψ ρεθυιρεσ τηε πλαιντιφφ το πλεαδ ανδ προϖε τηατ:
(1) πλαιντιφφ χονφερρεδ α βενεφιτ υπον τηε δεφενδαντ; ανδ (2) υνδερ τηε χιρχυµστανχεσ, αλλοωινγ τηε δεφενδαντ το ρεταιν
τηε βενεφιτ ωουλδ βε υνϕυστ. (Σεε γενεραλλψ Αϕαξο ϖ. Ε−Τραδε Γρουπ (2005) 135 Χαλ.Αππ.4τη 21.) Τηισ χηαπτερ χον−
ταινσ λεγαλ αναλψσισ ανδ ιντερρογατοριεσ εξπλορινγ τηε παρτιεσ ρεσπεχτιϖε χοντεντιονσ ρεγαρδινγ εαχη οφ τηεσε εσσεντιαλ
ελεµεντσ, ανδ δοεσ σο φροµ βοτη τηε πλαιντιφφ ανδ δεφενσε περσπεχτιϖεσ.
♣3020 ∆εφενσεσ ιν Θυασι−Χοντραχτ Χασεσ
Ασ συγγεστεδ αβοϖε, τηε λαω ρεχογνιζεσ α νυµβερ οφ δεφενσεσ τηατ µιγητ βε ασσερτεδ ιν θυασι−χοντραχτ αχτιονσ. Ιν
µανψ ινστανχεσ τηεσε δεφενσεσ σεεκ το αδϕυστ τηε εθυιτιεσ τηατ εξιστ ωηεν α βενεφιτ ηασ ιν φαχτ βεεν χονφερρεδ, ασ ωηερε
τηε βενεφιτ ωασ ϖολυνταριλψ χονφερρεδ ορ τηε πλαιντιφφ ασσυµεδ τηε ρισκ οφ τηε τρανσαχτιον. Οτηερ δεφενσεσ εφφεχτυατε
βροαδερ σοχιαλ πολιχιεσ τηατ πρεχλυδε ρεχοϖερψ, συχη ασ ωηερε τηε παρτιεσ αρε ιν παρι δελιχτο ορ αρε εθυαλλψ ιννοχεντ ιν τηε
τρανσαχτιον. Ωηιλε α χοµπλετε αναλψσισ οφ εϖερψ ινστανχε ιν ωηιχη εθυιτψ µαψ πρεχλυδε ρεχοϖερψ ισ βεψονδ τηε σχοπε οφ
τηισ ωορκ, τηισ χηαπτερ δοεσ ινχλυδε ιντερρογατοριεσ αλλοωινγ δισχοϖερψ οφ τηε φαχτσ, ωιτνεσσεσ ανδ ωριτινγσ υπον ωηιχη
τηε παρτιεσ ρελψ ιν λιτιγατινγ µανψ οφ τηε δεφενσεσ τηατ αρε ρουτινελψ ασσερτεδ ιν λιτιγατιον ασσερτινγ θυασι−χοντραχτυαλ
χλαιµσ. Ονχε αγαιν, τηε αναλψσισ ανδ ιντερρογατοριεσ αρε πρεσεντεδ φροµ βοτη τηε πλαιντιφφ ανδ δεφενσε περσπεχτιϖεσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT