Premises Liability

AuthorKevin R. Culhane
Pages213-250
5−1
Χηαπτερ 5
Πρεµισεσ Λιαβιλιτψ
♣500 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣510 ∆εφινιτιονσ
♣520 Οχχυρρενχε Ιντερρογατοριεσ
♣530 Πλαιντιφφσ Στατυσ ον Πρεµισεσ
♣540 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ τηε Πρεµισεσ
♣550 Κνοωλεδγε οφ ∆ανγερουσ Χονδιτιον
♣560 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ; Αδµισσιονσ
♣570 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣580 Ινσυρανχε
♣590 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣595 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣500 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣510 ∆εφινιτιονσ
♣520 Οχχυρρενχε Ιντερρογατοριεσ
♣521 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣521.1 Κνοωλεδγε οφ Ινχιδεντ
♣521.2 ∆εταιλσ οφ Οχχυρρενχε
♣521.3 Ινϕυριεσ το Πλαιντιφφ
♣522 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣522.1 Κνοωλεδγε οφ Ινχιδεντ
♣522.2 ∆εταιλσ οφ Οχχυρρενχε
♣522.3 Ινϕυριεσ το Πλαιντιφφ
♣530 Πλαιντιφφσ Στατυσ ον Πρεµισεσ
♣531 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣531.1 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε: Στατυσ
♣531.2 Πλαιντιφφ ασ Ινϖιτεε
♣531.3 Πλαιντιφφ ασ Λιχενσεε
♣531.4 Πλαιντιφφ ασ Τρεσπασσερ
♣531.5 Πλαιντιφφ Εξχεεδινγ Σχοπε οφ Ινϖιτατιον
♣531.6 Κνοων Τρεσπασσερ
♣531.7 ∆εφενδαντσ Εφφορτσ το Ωαρν οφ ∆ανγερ
♣531.8 ∆εφεχτιϖε Πρεµισεσ − Οβϖιουσ ∆ανγερ
♣532 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣532.1 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε Στατυσ
♣532.2 Πλαιντιφφ ασ Ινϖιτεε
♣532.3 Πλαιντιφφ ασ Λιχενσεε
M I 5−2
♣532.4 Πλαιντιφφ ασ Τρεσπασσερ
♣532.5 Πλαιντιφφ Εξχεεδινγ Σχοπε οφ Ινϖιτατιον
♣532.6 Κνοων Τρεσπασσερ
♣532.7 ∆εφενδαντσ Εφφορτσ το Ωαρν οφ ∆ανγερ
♣532.8 ∆εφεχτιϖε Πρεµισεσ − Οβϖιουσ ∆ανγερ
♣540 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ τηε Πρεµισεσ
♣541 Οωνερσηιπ ανδ Μαιντενανχε
♣542 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ/Βυσινεσσ Στατυσ
♣543 ∆εσχριπτιον ανδ Χονστρυχτιον
♣543.1 Γενεραλ ∆εσχριπτιον οφ Πρεµισεσ
♣543.2 Οριγιναλ Χονστρυχτιον
♣544 Χονδιτιον οφ Πρεµισεσ
♣544.1 Ιν Γενεραλ
♣544.2 Λιγητινγ
♣544.3 Οβστρυχτιονσ το ςισιον
♣544.4 ∆ιστραχτιονσ το ςισιον
♣544.5 Ωεατηερ Χονδιτιονσ
♣550 Κνοωλεδγε οφ ∆ανγερουσ Χονδιτιον
♣551 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣551.1 Ιν Γενεραλ
♣551.2 Ινηερεντ ∆ανγερσ ανδ Ιµπυτεδ Νοτιχε
♣551.3 Χιρχυµσταντιαλ Νοτιχε (Συβσεθυεντ Ρεπαιρσ)
♣551.4 Ινσπεχτιον οφ Πρεµισεσ
♣551.5 Πριορ Ωαρνινγσ
♣551.6 Νοτιχε οφ Σαφετψ Χοδε ςιολατιονσ
♣551.7 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ − Νεγλιγενχε Περ Σε
♣551.8 Αττραχτιϖε Νυισανχε
♣551.9 Χριµιναλ Ασσαυλτ βψ Τηιρδ Περσον
♣551.10 Χαυσατιον ιν Χριµιναλ Ασσαυλτ Χασεσ
♣552 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣552.1 Ιν Γενεραλ
♣552.2 Χιρχυµσταντιαλ Νοτιχε (Συβσεθυεντ Ρεπαιρσ)
♣552.3 Ινσπεχτιον οφ Πρεµισεσ
♣552.4 Πριορ Ωαρνινγσ
♣552.5 Νοτιχε οφ Σαφετψ Χοδε ςιολατιονσ
♣552.6 Αττραχτιϖε Νυισανχε
♣552.7 Χριµιναλ Ασσαυλτ βψ Τηιρδ Περσον
♣552.8 Χαυσατιον ιν Χριµιναλ Ασσαυλτ Χασεσ
♣560 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ; Αδµισσιονσ
♣560.1 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ
♣560.2 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ − Ωαρνινγ οφ ∆ανγερουσ Χονδιτιονσ
♣560.3 Πλαιντιφφσ Χονδυχτ
♣560.4 Αλχοηολ ανδ ∆ρυγσ
♣560.5 Αδµισσιονσ
♣560.6 Γοϖερνµενταλ Ιµµυνιτιεσ
♣570 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣571 Ρεθυιρεδ Ρεπορτινγ
♣572 Ινϖεστιγατιον οφ Πλαιντιφφ
♣573 Πηοτογραπησ, Χηαρτσ ανδ Πηψσιχαλ Εϖιδενχε
♣574 Πριορ Αχχιδεντσ
♣575 Ωιτνεσσεσ
♣576 Εξπερτ Ιδεντιφιχατιον
♣580 Ινσυρανχε
♣581 Τενδερ οφ ∆εφενσε/Ινδεµνιτψ
5−3 P L ♣500
♣590 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣595 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣596 ∆εποσιτιον οφ ∆εφενδαντ
♣596.1 Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣596.2 Φαχτσ Περταινινγ το Αχχιδεντ
♣596.3 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ Πρεµισεσ
♣596.4 Πλαιντιφφσ Στατυσ ον Πρεµισεσ
♣596.5 ∆εφενδαντσ Κνοωλεδγε οφ ∆ανγερουσ Χονδιτιον
♣596.6 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣596.7 Πηοτογραπησ ρε Ινϕυριεσ
♣596.8 Συρϖειλλανχε Χονδυχτεδ βψ Οπποσινγ Παρτψ
♣596.9 Ινσυρανχε
♣597 ∆εποσιτιον οφ Πλαιντιφφ
♣597.1 Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣597.2 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ Πρεµισεσ
♣597.3 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ Πλαιντιφφσ Στατυσ ον Πρεµισεσ
♣597.4 Πλαιντιφφσ Χοντεντιονσ ρε ∆εφενδαντσ Αλλεγεδ Κνοωλεδγε οφ ∆ανγερουσ Χονδιτιον
♣597.5 Φαχτσ Περταινινγ το Ινχιδεντ
♣597.6 Πλαιντιφφσ Ινϕυριεσ ανδ Τρεατµεντ
♣597.7 Πλαιντιφφσ Εχονοµιχ ∆αµαγεσ
♣597.8 Πλαιντιφφσ Γενεραλ ∆αµαγεσ
♣597.9 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣597.10 Πηοτογραπησ ρε Ινϕυριεσ
♣597.11 Συρϖειλλανχε Χονδυχτεδ βψ Οπποσινγ Παρτψ
♣597.12 Ινσυρανχε
♣500 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
Πρεµισεσ λιαβιλιτψ ισ λιαβιλιτψ τηατ ατταχηεσ φορ ινϕυριεσ χαυσεδ βψ τηε δανγερουσ χονδιτιον οφ προπερτψ οωνεδ ορ
µαινταινεδ βψ ανοτηερ. Τηε βασιχ χονχεπτσ δισχυσσεδ ιν τηισ χηαπτερ αππλψ το αλλ οωνερσ ορ οχχυπιερσ οφ ρεαλ προπερτψ,
ινχλυδινγ πυβλιχ εντιτιεσ. Ωηεν σπεχιαλιζεδ ρυλεσ, συχη ασ γοϖερνµενταλ ιµµυνιτψ, αππλψ το πυβλιχ εντιτψ δεφενδαντσ,
σπεχιαλ σεχτιονσ αρε δεϖοτεδ το τηεσε ισσυεσ. Σεε ♣564.
Τηε λιαβιλιτψ τηατ ατταχηεσ ιν πρεµισεσ λιαβιλιτψ χασεσ, ανδ παρτιχυλαρλψ σλιπ ανδ φαλλ χασεσ, ισ εσσεντιαλλψ νεγλιγενχε
λιαβιλιτψ. Τηισ µεανσ τηατ τηε πλαιντιφφ µυστ εσταβλιση τηατ τηε δεφενδαντ οωεδ α δυτψ οφ χαρε, τηατ τηε δεφενδαντσ
χονδυχτ φελλ βελοω τηε στανδαρδ ρεθυιρεδ βψ λαω, ανδ τηατ τηισ βρεαχη ωασ τηε λεγαλ χαυσε οφ αχτυαλ δαµαγε. Ιν σηορτ,
τηε πλαιντιφφ µυστ προϖε εαχη οφ τηε τραδιτιοναλ ελεµεντσ οφ νεγλιγενχε ιν ορδερ το πρεϖαιλ.
Τηε εξιστενχε οφ λεγαλ δυτιεσ ιν πρεµισεσ λιαβιλιτψ χασεσ ισ γρεατλψ αφφεχτεδ βψ τηε πλαιντιφφσ στατυσ υπον τηε πρεµ−
ισεσ. Μοστ στατεσ διφφερεντιατε βετωεεν τρεσπασσερσ, λιχενσεεσ, ανδ ινϖιτεεσ, ωιτη διφφερεντ λεγαλ δυτιεσ φλοωινγ φροµ
τηε δετερµινατιον οφ πλαιντιφφσ στατυσ. Τηε πλαιντιφφ µυστ βε πρεπαρεδ το πλεαδ ανδ προϖε ηισ στατυσ υπον τηε πρεµισεσ,
ανδ µανψ οφ τηε ιντερρογατοριεσ σετ φορτη ιν τηισ χηαπτερ αρε διρεχτεδ το τηε φαχτσ, ωιτνεσσεσ, ανδ δοχυµεντσ βεαρινγ
ον τηε στατυσ ισσυε.
Ονχε ιτ ισ σηοων τηατ τηε δεφενδαντ οωεδ τηε πλαιντιφφ α λεγαλ δυτψ οφ δυε χαρε, τηε ισσυε βεχοµεσ ωηετηερ τηε
δεφενδαντσ χονδυχτ φελλ βελοω τηε στανδαρδ ρεθυιρεδ βψ λαω. Τηε ρεθυιρεδ στανδαρδ οφ χαρε ισ αγαιν δεπενδεντ υπον
τηε πλαιντιφφσ στατυσ, ωιτη τηε µινιµαλ οβλιγατιονσ οωεδ το α τρεσπασσερ γιϖινγ ωαψ το ηειγητενεδ στανδαρδσ οφ χαρε ασ
τηε πλαιντιφφσ στατυσ ιµπροϖεσ φροµ λιχενσεε το ινϖιτεε. Ιτ ισ προβαβλψ νοω τηε λαω τηατ τηε δεφενδαντ µυστ ωαρν ανψ
κνοων πλαιντιφφ οφ οβϖιουσ δανγερσ, ανδ ατ λεαστ ιν χασεσ ινϖολϖινγ ινϖιτεεσ, τηερε ισ αν αφφιρµατιϖε δυτψ οφ ινσπεχ−
τιον. Σεϖεραλ οφ τηε ιντερρογατοριεσ ιν τηισ χηαπτερ ινθυιρε ασ το τηε φαχτσ νεχεσσαρψ φορ ψου το δετερµινε ωηετηερ τηε
δεφενδαντ φαιλεδ το χοµπλψ ωιτη τηεσε διφφερεντ στανδαρδσ ανδ τηερεβψ βρεαχηεδ ηισ ορ ηερ δυτψ οφ δυε χαρε οωεδ το
τηε πλαιντιφφ.
Ρεγαρδλεσσ οφ τηε πλαιντιφφσ στατυσ, τηε δεφενδαντ ωιλλ ορδιναριλψ νοτ βε λιαβλε φορ ινϕυριεσ χαυσεδ βψ χονδιτιονσ
αβουτ ωηιχη ηε ορ σηε ηαδ νο κνοωλεδγε, σινχε τηε δεφενδαντ ηασ σιµπλψ νοτ αχτεδ υνρεασοναβλψ ωιτη ρεγαρδ το τηε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT