Index

AuthorKevin R. Culhane
Pages1791-1837
Α−1
Α
ΑΒΥΣΕ
Ελδερ αβυσε
σεε ΕΛ∆ΕΡ ΑΒΥΣΕ
ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ
Ινϖεστιγατορψ ιντερρογατοριεσ
πηοτογραπησ ρε ινχιδεντ ♣233.1
Μοτορ ϖεηιχλε αχχιδεντσ
σεε ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ
Νεγλιγενχε περ σε ♣348
Α∆∆ΡΕΣΣΕΣ
Ιδεντιφιχατιον οφ παρτιεσ
γενεραλλψ ♣211.2
Ωρονγφυλ δεατη ανδ συρϖιϖαλ αχτιονσ
ιδεντιφιχατιον οφ παρτψ ♣1023
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙςΕ ΡΕΜΕ∆ΙΕΣ
Αγε δισχριµινατιον
δεφενδαντ το πλαιντιφφ
φαιλυρε το εξηαυστ ρεµεδιεσ ♣1662.2
πλαιντιφφ το δεφενδαντ
φαιλυρε το εξηαυστ ρεµεδιεσ ♣1661.3
Σεξυαλ ηαρασσµεντ
δεφενδαντ το πλαιντιφφ
φαιλυρε το εξηαυστ ρεµεδιεσ ♣1552.1
πλαιντιφφ το δεφενδαντ
φαιλυρε το εξηαυστ ρεµεδιεσ ♣1551.3
Ωρονγφυλ τερµινατιον οφ εµπλοψµεντ
φαιλυρε το εξηαυστ ρεµεδιεσ ♣1353
Α∆ΜΙΣΣΙΟΝΣ
Πρεµισεσ λιαβιλιτψ ♣560.5
Ωρονγφυλ δεατη ανδ συρϖιϖαλ αχτιονσ
δεχεδεντσ αδµισσιονσ ♣1078
Α∆ςΕΡΣΕ ΕΦΦΕΧΤ
Αγε δισχριµινατιον ♣1601.3
Α∆ςΕΡΤΙΣΙΝΓ
Προδυχτ λιαβιλιτψ ♣644
ΑΦΦΙΡΜΑΤΙςΕ ∆ΕΦΕΝΣΕΣ ΑΝ∆ ∆ΕΝΙΑΛΣ
Αγε δισχριµινατιον
δεφενδαντ το πλαιντιφφ ♣1662
πλαιντιφφ το δεφενδαντ ♣1661
Αγεντ ανδ βροκερ λιαβιλιτψ
ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣1482
χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε ♣1481
ΕΡΙΣΑ Πρεεµπτιον ♣1488
γενεραλλψ ♣1480
ϕοιντ ανδ σεϖεραλ λιαβιλιτψ ♣1487
πλαιντιφφσ χονδυχτ ϖιτιατινγ χοϖεραγε ♣1484
πλαιντιφφσ φαιλυρε το δισχοϖερ λιµιτατιονσ ον χοϖεραγε ♣1485
πλαιντιφφσ φαιλυρε το µιτιγατε δαµαγεσ ♣1486
πλαιντιφφσ ρεϕεχτιον οφ χοϖεραγε ♣1483
Αλχοηολ ανδ δρυγσ
πλαιντιφφ το δεφενδαντ ♣342
Ασσυµπτιον οφ ρισκ
σεε ΑΣΣΥΜΠΤΙΟΝ ΟΦ ΡΙΣΚ
Χοντεντιονσ ανδ ρελατεδ φαχτσ ♣341
Χοντριβυτορψ ανδ χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε
γενεραλλψ ♣343
ιµπυτεδ νεγλιγενχε ♣343.4
µοδιφιεδ (λεσσ τηαν) χοµπαρατιϖε φαυλτ ♣343.2
µοδιφιεδ (νοτ γρεατερ τηαν) χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε
♣343.3
πυρε χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε ♣343.1
∆εφενδαντσ χοντεντιονσ
νεγλιγενχε περ σε ♣348
τηιρδ παρτψ εµοτιοναλ διστρεσσ χλαιµσ ♣347
∆ενταλ µαλπραχτιχε
ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣♣3452, 3457
χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε ♣♣3451, 3456
φαιλυρε το δισχλοσε σψµπτοµσ ♣♣3451.1, 3456.1
φαιλυρε το φολλοω διρεχτιονσ ορ ωαρνινγσ ♣♣3451.2,
3456.2
φαιλυρε το τακε µεδιχατιονσ ♣♣3451.4, 3456.4
φαιλυρε το ρεπορτ χοµπλιχατιονσ ♣♣3451.3, 3456.3
Γοϖερνµενταλ τορτ λιαβιλιτψ
αλχοηολ ανδ δρυγσ (πλαιντιφφ) ♣1282
ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣1284
χοντεντιονσ ανδ ρελατεδ φαχτσ ♣1281
γενεραλ ινφορµατιον ♣1280
ιµπυτεδ νεγλιγενχε ♣1283.1
ϕοιντ ανδ σεϖεραλ λιαβιλιτψ ♣1287
πλαιντιφφσ νεγλιγενχε ♣1283
πρεεξιστινγ ινϕυριεσ ♣1285
σεατ βελτ δεφενσε ♣1286
ϑοιντ ανδ σεϖεραλ λιαβιλιτψ ♣346
Λεγαλ µαλπραχτιχε
αφφιρµατιϖε ρελεασε ♣8125
ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣883
χοντριβυτορψ ανδ χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε ♣8121
γενεραλ ινφορµατιον ♣8120
ιµπυτεδ ινδεµνιτψ ♣8122
ϕυδγµενταλ ιµµυνιτψ ♣8127
ρατιφιχατιον ♣8126
στατυτε οφ λιµιτατιονσ ♣8128
Μεδιχαλ µαλπραχτιχε
ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣1173
Ινδεξ
M I Α−2
χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε ♣1172
φαιλυρε το δισχλοσε σψµπτοµσ ♣1174
φαιλυρε το φολλοω διρεχτιονσ ♣1175
φαιλυρε το µιτιγατε ♣1179
φαιλυρε το τακε µεδιχατιονσ ♣1177
φαιλυρε το ρεπορτ χοµπλιχατιονσ ♣1176
γενεραλλψ ♣1171
σπεχιαλ δαµαγεσ ♣1178
Μοτορ ϖεηιχλε αχχιδεντσ
αλχοηολ ανδ δρυγσ (πλαιντιφφ) ♣♣421.14, 422.14
ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣♣441.4, 442.4
χοντεντιονσ ανδ ρελατεδ φαχτσ ♣♣441.1, 442.1
χοντριβυτορψ ανδ χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε ♣♣441.3, 442.3
δεφενδαντσ χοντεντιονσ ♣♣441.8, 441.9
γενεραλλψ ♣440
ϕοιντ ανδ σεϖεραλ λιαβιλιτψ ♣♣441.7, 442.7
πρε−εξιστινγ ινϕυριεσ ♣♣441.5, 442.5
σεατ βελτ δεφενσε ♣♣441.6, 442.6
Πρε−εξιστινγ ινϕυριεσ ♣345
Πρεµισεσ λιαβιλιτψ
αδµισσιονσ ♣560.5
αλχοηολ ανδ δρυγσ ♣560.4
δεφενδαντσ χοντεντιονσ ♣560.1
γενεραλλψ ♣560
γοϖερνµενταλ ιµµυνιτιεσ ♣560.6
νεγλιγενχε περ σε ♣551.7
πλαιντιφφσ χονδυχτ ♣560.3
ωαρνινγ οφ δανγερουσ χονδιτιον ♣560.2
Προδυχτ λιαβιλιτψ ♣691
Σεξυαλ ηαρασσµεντ
δεφενδαντ το πλαιντιφφ ♣1552
πλαιντιφφ το δεφενδαντ ♣1551
Ωορκπλαχε ϖιολενχε
ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣1762
πλαιντιφφσ νεγλιγενχε ♣1761
στατυτορψ πρεεµπτιον ♣1763
Ωρονγφυλ δεατη ανδ συρϖιϖαλ αχτιονσ ♣1071
Ωρονγφυλ τερµινατιον οφ εµπλοψµεντ
χολλατεραλ εστοππελ ♣1354
χοντεντιονσ ανδ ρελατεδ φαχτσ ♣1351
φαιλυρε το εξηαυστ αδµινιστρατιϖε ρεµεδιεσ ♣1353
φαιλυρε το εξηαυστ ιντερναλ ρεµεδιεσ ♣1352
γενεραλ ινφορµατιον ♣1350
µαναγεριαλ δισχρετιον δεφενσε ♣1355
στατυτορψ πρεεµπτιον ♣1356
ΑΦΦΙΡΜΑΤΙςΕ ΡΕΛΕΑΣΕ
Λεγαλ µαλπραχτιχε ♣8125
ΑΓΕ ∆ΙΣΧΡΙΜΙΝΑΤΙΟΝ
Αδϖερσε εφφεχτ ♣1601.3
Αφφιρµατιϖε δεφενσεσ ανδ δενιαλσ
δεφενδαντ το πλαιντιφφ
φαιλυρε το εξηαυστ αδµινιστρατιϖε ρεµεδιεσ ♣1662.2
φαιλυρε το εξηαυστ ιντερναλ ρεµεδιεσ ♣1662.1
πλαιντιφφ το δεφενδαντ
χολλατεραλ εστοππελ ♣1661.4
δεφενδαντσ χοντεντιονσ ♣1661.1
φαιλυρε το εξηαυστ αδµινιστρατιϖε ρεµεδιεσ ♣1661.3
φαιλυρε το εξηαυστ ιντερναλ ρεµεδιεσ ♣1661.2
Βαχκ παψ
δαµαγεσ ♣♣1671.1, 1672.1
Χαυσεσ οφ αχτιον
αδϖερσε εφφεχτ ♣1601.3
ϕοβ θυαλιφιχατιονσ ♣1601.2
µεµβερσηιπ ιν προτεχτεδ γρουπ ♣1601.1
ρεπλαχεµεντ ωιτη σιµιλαρ θυαλιφιχατιονσ ♣1601.4
Χλαιµ οφ πρετεξτ ♣♣1603, 1650
Χολλατεραλ εστοππελ
αφφιρµατιϖε δεφενσεσ ♣1661.4
∆αµαγεσ
δεφενδαντ το πλαιντιφφ
βαχκ παψ ♣1672.1
φρινγε βενεφιτσ ♣1672.5
φροντ παψ ♣1672.6
µιτιγατιον οφ δαµαγεσ ♣1672.8
οϖερτιµε ♣1672.4
πενσιον ανδ ρετιρεµεντ ♣1672.2
ϖαχατιον ανδ σιχκ λεαϖε ♣1672.3
ωιλλφυλνεσσ ♣1672.7
πλαιντιφφ το δεφενδαντ
βαχκ παψ ♣1671.1
φροντ παψ ♣1671.6
µεδιχαλ ινσυρανχε ♣1671.4
µιτιγατιον οφ δαµαγεσ ♣1671.8
οϖερτιµε ♣1671.5
πενσιον ανδ ρετιρεµεντ ♣1671.2
ϖαχατιον ανδ σιχκ λεαϖε ♣1671.3
ωιλλφυλνεσσ ♣1671.7
∆εφενσεσ
δεφενδαντ το πλαιντιφφ
βονα φιδε οχχυπατιοναλ θυαλιφιχατιον ♣1642.1
βονα φιδε σενιοριτψ σψστεµ ♣1642.4
δισχηαργε φορ γοοδ χαυσε ♣1642.5
ρεασοναβλε φαχτορ οτηερ τηαν αγε ♣1642.2
ρεδυχτιον ιν φορχε ♣1642.3
εµπλοψερ δεφενσεσ ♣1602
πλαιντιφφ το δεφενδαντ
βονα φιδε οχχυπατιοναλ θυαλιφιχατιον ♣1641.1
βονα φιδε σενιοριτψ σψστεµ ♣1641.4
δισχηαργε φορ γοοδ χαυσε ♣1641.5
ρεασοναβλε φαχτορ οτηερ τηαν αγε ♣1641.2
ρεδυχτιον ιν φορχε ♣1641.3
∆εφινιτιονσ ♣1606
∆υε διλιγενχε
πρεπαρατιον οφ ρεσπονσεσ ♣1690
Φροντ παψ
δαµαγεσ ♣♣1671.6, 1672.6
Ηεαλτη ινσυρανχε
δαµαγεσ ♣1671.4
Ινφορµατιον ρεγαρδινγ εµπλοψερ
βυσινεσσ φορµατ ♣1611.1
περσοναλ δατα ♣1611.2
σιµιλαρ χλαιµσ ανδ λεγαλ προχεεδινγσ ♣1611.3
Ινφορµατιον ρεγαρδινγ πλαιντιφφ
εµπλοψµεντ ηιστορψ ♣1612.1
περσοναλ ινφορµατιον ♣1612.3
πριορ δισχριµινατιον χλαιµσ ♣1612.2
Α−3 I
Ινσυρανχε ♣1683
Ιντροδυχτιον το µατεριαλ ♣1600
Ινϖεστιγατορψ ιντερρογατοριεσ
ινσυρανχε ♣1683
συρϖειλλανχε ♣1682
ωιτνεσσεσ ♣1681
Μεδιχαλ ινσυρανχε
δαµαγεσ ♣1671.4
Μιτιγατιον οφ δαµαγεσ
φαιλυρε το µιτιγατε ♣♣1671.8, 1672.8
Οχχυρρενχε ιντερρογατοριεσ  δεφενδαντ το πλαιντιφφ
φαιλυρε το προµοτε ♣1632.2
φαιλυρε το ρετραιν ♣1632.3
ινϖολυνταρψ ρετιρεµεντ ♣1632.5
ρεφυσαλ το ηιρε ♣1632.4
τερµινατιον οφ εµπλοψµεντ ♣1632.1
Οχχυρρενχε ιντερρογατοριεσ  πλαιντιφφ το δεφενδαντ
φαιλυρε το προµοτε ♣1631.2
φαιλυρε το ρετραιν ♣1631.3
ινϖολυνταρψ ρετιρεµεντ ♣1631.5
ρεφυσαλ το ηιρε ♣1631.4
τερµινατιον οφ εµπλοψµεντ ♣1631.1
Οϖερτιµε
δαµαγεσ ♣♣1671.5, 1672.4
Πενσιον βενεφιτσ
δαµαγεσ ♣♣1671.2, 1672.2
Πρετεξτ ♣1603, 1650
Ρεδυχτιονσ ιν φορχε
δεφενδαντ το πλαιντιφφ ♣1642.3
πλαιντιφφ το δεφενδαντ ♣1641.3
Ρεµεδιεσ ♣1604
φαιλυρε το εξηαυστ αδµινιστρατιϖε ρεµεδιεσ ♣♣1661.3, 1662.2
φαιλυρε το εξηαυστ ιντερναλ ρεµεδιεσ ♣♣1661.2, 1662.1
Ρεσπονσεσ
δυε διλιγενχε ιν πρεπαρατιον ♣1690
Ρετιρεµεντ βενεφιτσ
δαµαγεσ ♣♣1671.2, 1672.2
Συρϖειλλανχε ♣1682
Τερµσ οφ εµπλοψµεντ  δεφενδαντ το πλαιντιφφ
φαχτ οφ ηιρε ♣1622.1
οραλ εµπλοψµεντ αγρεεµεντ ♣1622.2
Τερµσ οφ εµπλοψµεντ  πλαιντιφφ το δεφενδαντ
ηιρινγ οφ πλαιντιφφ ♣1621.1
οραλ εµπλοψµεντ αγρεεµεντ ♣1621.3
ωριττεν εµπλοψµεντ αγρεεµεντ ♣1621.2
Τηεοριεσ οφ ρεχοϖερψ ♣1605
Ωιτνεσσεσ ♣1681
ΑΓΕΝΤ ΑΝ∆ ΒΡΟΚΕΡ ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ
Αφφιρµατιϖε δεφενσεσ ανδ δενιαλσ
ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣1482
χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε ♣1481
ΕΡΙΣΑ Πρεεµπτιον ♣1488
γενεραλλψ ♣1480
ϕοιντ ανδ σεϖεραλ λιαβιλιτψ ♣1487
πλαιντιφφσ χονδυχτ ϖιτιατινγ χοϖεραγε ♣1484
πλαιντιφφσ φαιλυρε το δισχοϖερ λιµιτατιονσ ον χοϖεραγε
♣1485
πλαιντιφφσ φαιλυρε το µιτιγατε δαµαγεσ ♣1486
πλαιντιφφσ ρεϕεχτιον οφ χοϖεραγε ♣1483
Αλλεγεδ ερρορσ ανδ οµισσιονσ
χοϖεραγε
φαιλυρε το κεεπ χοϖεραγε ιν πλαχε ♣1451.6
φαιλυρε το νοτιφψ οφ ιναβιλιτψ το οβταιν χοϖεραγε ♣1451.2
φαιλυρε το οβταιν χοϖεραγε ♣1451.1
φαιλυρε το πλαχε χοϖεραγε ωιτη αυτηοριζεδ ινσυρερ
♣1451.3
φαιλυρε το ρεχοµµενδ εξπανδεδ χοϖεραγε ♣1451.4
γενεραλλψ ♣1451
ρεδυχτιον ιν χοϖεραγε λιµιτσ ♣1451.5
φαιλυρε το ιδεντιφψ ινσυρανχε νεεδσ οφ χλιεντ ♣1452
φαιλυρε το ινϖεστιγατε φινανχιαλ σολϖενχψ οφ χαρριερ ♣1453
φαιλυρε το προχεσσ χλαιµ ♣1454
νεγλιγεντ πρεπαρατιον οφ αππλιχατιον ♣1455
Ασσυµπτιον οφ ρισκ ♣1482
Βρεαχη οφ δυτψ ♣1402
Χαυσατιον ♣1460
Χαυσε ιν φαχτ ♣1403
Χαυσεσ οφ αχτιον
χοντραχτ ϖ. τορτ χαυσεσ οφ αχτιον ♣1406
ελεµεντσ οφ πλαιντιφφσ χαυσε οφ αχτιον ♣1400
Χερτιφιχατιον ♣1433
Χονσεθυεντιαλ δαµαγεσ ♣1471
Χοντινυινγ εδυχατιον ♣1432
Χοντραχτσ
χαυσεσ οφ αχτιον ♣1406
Χοντριβυτορψ ανδ χοµπαρατιϖε νεγλιγενχε ♣1481
∆αµαγεσ
χονσεθυεντιαλ δαµαγεσ ♣1471
γενεραλλψ ♣♣1405, 1470
∆εφενδαντσ ρελατιονσηιπ το πλαιντιφφ
δοχυµεντατιον οφ ενγαγεµεντ ♣1443
φαχτ οφ ενγαγεµεντ ♣1441
γενεραλλψ ♣1440
µοδιφιχατιον οφ ενγαγεµεντ ♣1444
σχοπε οφ ενγαγεµεντ ♣1442
∆εφενσεσ
προδυχτ λιαβιλιτψ ♣1407
∆εφινιτιονσ ♣1410
∆ραωινγσ
ινϖεστιγατορψ ιντερρογατοριεσ ♣1493.2
∆υε διλιγενχε
πρεπαρατιον οφ ρεσπονσε ♣1497
Εδυχατιον
θυαλιφιχατιονσ οφ αγεντσ ανδ βροκερσ ♣1431
Ελεµεντσ οφ πλαιντιφφσ χαυσε οφ αχτιον ♣1400
Εµπλοψεε Ρετιρεµεντ ανδ Ινχοµε Σεχυριτψ Αχτ
πρεεµπτιον  δεφενδαντ το πλαιντιφφ ♣1488.2
Πρεεµπτιον  πλαιντιφφ το δεφενδαντ ♣1488.1
Εξπερτ ωιτνεσσεσ ♣1491.2
Ιδεντιφιχατιον οφ δεφενδαντ
δεφενδαντ ασ αγεντ ♣1421.1
δεφενδαντ ασ βροκερ ♣1421.2
Ινϖεστιγατορψ ιντερρογατοριεσ
χονϖερσατιονσ ανδ στατεµεντσ ρεγαρδινγ τηε λοσσ ♣1492
δραωινγσ ανδ γραπηιχ ρεπρεσεντατιονσ ♣1493.2
εξπερτσ ♣1491.2

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT