Breach of Contract

AuthorKevin R. Culhane
Pages1221-1352
26−1
Χηαπτερ 26
Βρεαχη οφ Χοντραχτ
♣2600 Ιντροδυχτιον
♣2601 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣2602 ∆εφενσεσ ιν Βρεαχη οφ Χοντραχτ Χασεσ
♣2610 Βασιχ Ινφορµατιον
♣2620 Χοντραχτ Φορµατιον Ισσυεσ
♣2630 Ριγητσ ανδ Οβλιγατιονσ οφ Τηιρδ Παρτιεσ το Χοντραχτ
♣2640 Χοντραχτυαλ Χονδιτιονσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2650 Χοντραχτυαλ Χονδιτιονσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2660 Βρεαχη οφ Χοντραχτ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2670 Βρεαχη οφ Χοντραχτ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2680 ∆αµαγεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2690 ∆αµαγεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣26100 ∆εφενσεσ ιν Χοντραχτ Χασεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣26120 ∆εφενσεσ ιν Χοντραχτ Χασεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2600 Ιντροδυχτιον
♣2601 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣2602 ∆εφενσεσ ιν Βρεαχη οφ Χοντραχτ Χασεσ
♣2610 Βασιχ Ινφορµατιον
♣2611 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ ∆εφενδαντ
♣2611.1 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ
♣2611.2 Περσοναλ ∆ατα Ρεγαρδινγ τηε ∆εφενδαντ
♣2611.3 Αγενχψ Ρελατιονσηιπσ
♣2611.4 Σιµιλαρ Χλαιµσ ανδ Λεγαλ Προχεεδινγσ
♣2612 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ Πλαιντιφφ
♣2612.1 Περσοναλ ∆ατα Ρεγαρδινγ τηε Πλαιντιφφ
♣2612.2 Πριορ Αχτιονσ φορ Βρεαχη οφ Χοντραχτ
♣2620 Χοντραχτ Φορµατιον Ισσυεσ
♣2621 Οφφερ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2621.1 Οβϕεχτιϖε Μανιφεστατιον οφ Πρεσεντ Χοντραχτυαλ Ιντεντ
♣2621.1.1 Στατεµεντσ Νοτ Χοντεµπλατινγ Λεγαλ Ενφορχεαβιλιτψ
♣2621.1.2 Ινϖιτατιον το Μακε Οφφερ
♣2621.2 Χερταιντψ οφ Τερµσ
♣2621.2.1 Παρτιεσ το τηε Χοντραχτ
♣2621.2.2 Συβϕεχτ Ματτερ
♣2621.2.3 Τιµε φορ Περφορµανχε
♣2621.2.4 Πριχε
M I 26−2
♣2621.3 Τερµινατιον οφ Οφφερ
♣2621.3.1 Λαπσε οφ Τιµε Σπεχιφιεδ φορ Αχχεπτανχε
♣2621.3.2 Λαπσε οφ Ρεασοναβλε Τιµε
♣2621.3.3 Ρεϖοχατιον βψ Οφφερορ
♣2621.3.4 Ρεϕεχτιον βψ Οφφερεε
♣2621.3.5 Χουντερ−Οφφερ
♣2622 Οφφερ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2622.1 Οβϕεχτιϖε Μανιφεστατιον οφ Πρεσεντ Χοντραχτυαλ Ιντεντ
♣2622.1.1 Στατεµεντσ Νοτ Χοντεµπλατινγ Λεγαλ Ενφορχεαβιλιτψ
♣2622.1.2 Ινϖιτατιον το Μακε Οφφερ
♣2622.2 Χερταιντψ οφ Τερµσ
♣2622.2.1 Παρτιεσ το τηε Χοντραχτ
♣2622.2.2 Συβϕεχτ Ματτερ
♣2622.2.3 Τιµε φορ Περφορµανχε
♣2622.2.4 Πριχε
♣2622.3 Τερµινατιον οφ Οφφερ
♣2622.3.1 Λαπσε οφ Τιµε Σπεχιφιεδ φορ Αχχεπτανχε
♣2622.3.2 Λαπσε οφ Ρεασοναβλε Τιµε
♣2622.3.3 Ρεϖοχατιον βψ Οφφερορ
♣2622.3.4 Ρεϕεχτιον βψ Οφφερεε
♣2622.3.5 Χουντερ−Οφφερ
♣2623 Αχχεπτανχε  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2623.1 Φαχτ οφ Αχχεπτανχε
♣2623.2 Θυαλιφιεδ Αχχεπτανχε
♣2623.3 Χοµµυνιχατιον οφ Αχχεπτανχε
♣2623.3.1 Μαιλβοξ Ρυλε
♣2623.4 Αχχεπτανχε βψ Περφορµανχε
♣2624 Αχχεπτανχε  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2624.1 Φαχτ οφ Αχχεπτανχε
♣2624.2 Θυαλιφιεδ Αχχεπτανχε
♣2624.3 Χοµµυνιχατιον οφ Αχχεπτανχε
♣2624.3.1 Μαιλβοξ Ρυλε
♣2624.4 Αχχεπτανχε βψ Περφορµανχε
♣2625 Χονσιδερατιον  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2625.1 Βαργαινεδ−φορ Εξχηανγε
♣2625.2 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υπον Προµισορ
♣2625.3 Πρεεξιστινγ Λεγαλ ∆υτψ
♣2625.4 Μυτυαλ Προµισεσ ασ Χονσιδερατιον
♣2625.5 Προµισορψ Εστοππελ
♣2625.5.1 Προµισε Ρεασοναβλψ Εξπεχτεδ το Ινδυχε Αχτιον ορ Φορβεαρανχε
♣2625.5.2 Αχτυαλ Αχτιον ορ Φορβεαρανχε
♣2625.5.3 Ρεασοναβλενεσσ οφ Προµισεεσ Ρελιανχε
♣2626 Χονσιδερατιον  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2626.1 Βαργαινεδ−φορ Εξχηανγε
♣2626.2 Βενεφιτ Χονφερρεδ Υπον Προµισορ
♣2626.3 Πρεεξιστινγ Λεγαλ ∆υτψ
♣2626.4 Μυτυαλ Προµισεσ ασ Χονσιδερατιον
♣2626.5 Προµισορψ Εστοππελ
♣2626.5.1 Προµισε Ρεασοναβλψ Εξπεχτεδ το Ινδυχε Αχτιον ορ Φορβεαρανχε
♣2626.5.2 Αχτυαλ Αχτιον ορ Φορβεαρανχε
♣2626.5.3 Ρεασοναβλενεσσ οφ Προµισεεσ Ρελιανχε
♣2630 Ριγητσ ανδ Οβλιγατιονσ οφ Τηιρδ Παρτιεσ το Χοντραχτ
♣2631 Τηιρδ Παρτψ Βενεφιχιαριεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2631.1 Ιντενδεδ Βενεφιχιαριεσ  ∆ισχηαργε οφ Οβλιγατιον Ρυννινγ το τηε Βενεφιχιαρψ
26−3 B  C
♣2631.2 Ιντενδεδ Βενεφιχιαριεσ  Βενεφιτ οφ Προµισεδ Περφορµανχε
♣2631.3 Ινχιδενταλ Βενεφιχιαριεσ
♣2631.4 Ριγητσ Αγαινστ Προµισορ
♣2632 Τηιρδ Παρτψ Βενεφιχιαριεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2632.1 Ιντενδεδ Βενεφιχιαριεσ  ∆ισχηαργε οφ Οβλιγατιον Ρυννινγ το τηε Βενεφιχιαρψ
♣2632.2 Ιντενδεδ Βενεφιχιαριεσ  Βενεφιτ οφ Προµισεδ Περφορµανχε
♣2632.3 Ινχιδενταλ Βενεφιχιαριεσ
♣2632.4 Ριγητσ Αγαινστ Προµισορ
♣2633 Ασσιγνµεντ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2633.1 Φαχτσ Περταινινγ το Ασσιγνµεντ
♣2633.2 Χοντραχτ Προϖισιον Αγαινστ Ασσιγνµεντ
♣2633.3 Χοντραχτ Χαλλινγ φορ Περσοναλ Περφορµανχε
♣2633.4 ∆εφενσεσ Αγαινστ τηε Οβλιγορ
♣2634 Ασσιγνµεντ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2634.1 Φαχτσ Περταινινγ το Ασσιγνµεντ
♣2634.2 Χοντραχτ Προϖισιον Αγαινστ Ασσιγνµεντ
♣2634.3 Χοντραχτ Χαλλινγ φορ Περσοναλ Περφορµανχε
♣2634.4 ∆εφενσεσ Αγαινστ τηε Οβλιγορ
♣2640 Χοντραχτυαλ Χονδιτιονσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2641 Εξπρεσσ Χονδιτιον
♣2642 Ιµπλιεδ Χονδιτιον
♣2643 Χοϖεναντ οφ Γοοδ Φαιτη ανδ Φαιρ ∆εαλινγ
♣2650 Χοντραχτυαλ Χονδιτιονσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2651 Εξπρεσσ Χονδιτιον
♣2652 Ιµπλιεδ Χονδιτιον
♣2653 Χοϖεναντ οφ Γοοδ Φαιτη ανδ Φαιρ ∆εαλινγ
♣2660 Βρεαχη οφ Χοντραχτ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2661 Φαχτσ Χονστιτυτινγ Βρεαχη
♣2662 Ματεριαλιτψ
♣2663 Ωαιϖερ οφ Βρεαχη
♣2664 Αντιχιπατορψ Βρεαχη
♣2664.1 Εξπρεσσ Ρεπυδιατιον οφ Αγρεεµεντ
♣2664.2 Ιµπλιεδ Ρεπυδιατιον
♣2670 Βρεαχη οφ Χοντραχτ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2671 Φαχτσ Χονστιτυτινγ Βρεαχη
♣2672 Ματεριαλιτψ
♣2673 Ωαιϖερ οφ Βρεαχη
♣2674 Αντιχιπατορψ Βρεαχη
♣2674.1 Εξπρεσσ Ρεπυδιατιον οφ Αγρεεµεντ
♣2674.2 Ιµπλιεδ Ρεπυδιατιον
♣2680 ∆αµαγεσ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2681 ∆αµαγεσ Ωιτηιν τηε Χοντεµπλατιον οφ τηε Παρτιεσ
♣2682 Λοσσ οφ Προφιτσ ορ Βενεφιτσ
♣2682.1 Νεω Βυσινεσσ ∆οχτρινε
♣2683 Εξπενδιτυρεσ το Περφορµ Χοντραχτ
♣2684 Εµοτιοναλ ∆ιστρεσσ
♣2685 Ιντερεστ
♣2686 Μιτιγατιον οφ ∆αµαγεσ
♣2690 ∆αµαγεσ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2691 ∆αµαγεσ Ωιτηιν τηε Χοντεµπλατιον οφ τηε Παρτιεσ
♣2692 Λοσσ οφ Προφιτσ ορ Βενεφιτσ
♣2692.1 Νεω Βυσινεσσ ∆οχτρινε
♣2693 Εξπενδιτυρεσ το Περφορµ Χοντραχτ
♣2694 Εµοτιοναλ ∆ιστρεσσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT