Claims Under the Uniform Fraudulent Transfer Act

AuthorKevin R. Culhane
Pages1353-1416
27−1
Χηαπτερ 27
Χλαιµσ Υνδερ τηε Υνιφορµ
Φραυδυλεντ Τρανσφερ Αχτ
♣2700 Ιντροδυχτιον
♣2710 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣2720 Βασιχ Ινφορµατιον
♣2730 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ ∆εβτορ
♣2740 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − ∆εφενδαντ ∆εβτορ το Πλαιντιφφ
♣2750 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − Πλαιντιφφ το Τρανσφερεε
♣2760 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − ∆εφενδαντ Τρανσφερεε το Πλαιντιφφ
♣2770 ∆εφενσεσ ιν Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερ Χασεσ
♣2780 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ ∆εβτορ
♣2790 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − ∆εφενδαντ ∆εβτορ το Πλαιντιφφ
♣27100 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ Τρανσφερεε
♣27110 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − ∆εφενδαντ Τρανσφερεε το Πλαιντιφφ
♣27120 ∆εφενσεσ ιν Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερ Χασεσ
♣2700 Ιντροδυχτιον
♣2710 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣2711 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ
♣2712 ∆εφενσεσ το Χλαιµσ οφ Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ
♣2713 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ
♣2714 ∆εφενσεσ το Χλαιµσ οφ Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ
♣2720 Βασιχ Ινφορµατιον
♣2721 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ ∆εφενδαντ
♣2721.1 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ
♣2721.2 Περσοναλ ∆ατα Ρεγαρδινγ τηε ∆εφενδαντ
♣2721.3 Αγενχψ Ρελατιονσηιπσ
♣2721.4 Σιµιλαρ Χλαιµσ ανδ Λεγαλ Προχεεδινγσ
♣2722 Ινφορµατιον Ρεγαρδινγ Πλαιντιφφ
♣2722.1 Περσοναλ ∆ατα Ρεγαρδινγ τηε Πλαιντιφφ
♣2722.2 Πριορ Αχτιονσ φορ Φραυδυλεντ Τρανσφερ
♣2730 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ ∆εβτορ
♣2731 Πλαιντιφφσ Στατυσ ασ Χρεδιτορ
♣2732 Τρανσφερ οφ Ιντερεστ ιν αν Ασσετ
♣2732.1 Φαχτ οφ Τρανσφερ
♣2732.2 Τρανσφερ οφ αν Ασσετ
M I 27−2
♣2733 Ιντεντ το Ηινδερ, ∆ελαψ, ορ ∆εφραυδ Χρεδιτορσ
♣2733.1 Ιν Γενεραλ
♣2733.2 Τρανσφερ το αν Ινσιδερ
♣2733.3 ∆εβτορσ Ρετεντιον, Ποσσεσσιον, ορ Χοντρολ οφ Τρανσφερρεδ Προπερτψ
♣2733.4 Τρανσφερ Χονχεαλεδ
♣2733.5 ∆εβτορ Τηρεατενεδ Ωιτη Συιτ
♣2733.6 Τρανσφερ Ινϖολϖινγ Συβσταντιαλλψ Αλλ οφ ∆εβτορσ Ασσετσ
♣2733.7 Χονχεαλµεντ οφ Ασσετσ βψ ∆εβτορ
♣2733.8 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣2733.9 Ινσολϖεντ ∆εβτορ
♣2733.10 Συβσταντιαλ ∆εβτ Ινχυρρεδ
♣2740 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − ∆εφενδαντ ∆εβτορ το Πλαιντιφφ
♣2741 Πλαιντιφφσ Στατυσ ασ α Χρεδιτορ
♣2742 Τρανσφερ οφ Ιντερεστ ιν αν Ασσετ
♣2742.1 Φαχτ οφ Τρανσφερ
♣2742.2 Τρανσφερ οφ αν Ασσετ
♣2743 Ιντεντ το Ηινδερ, ∆ελαψ, ορ ∆εφραυδ Χρεδιτορσ
♣2743.1 Ιν Γενεραλ
♣2743.2 Τρανσφερ το αν Ινσιδερ
♣2743.3 ∆εβτορσ Ρετεντιον, Ποσσεσσιον, ορ Χοντρολ οφ Τρανσφερρεδ Προπερτψ
♣2743.4 Τρανσφερ Χονχεαλεδ
♣2743.5 ∆εβτορ Τηρεατενεδ Ωιτη Συιτ
♣2743.6 Τρανσφερ Ινϖολϖινγ Συβσταντιαλλψ Αλλ οφ ∆εβτορσ Ασσετσ
♣2743.7 Χονχεαλµεντ οφ Ασσετσ βψ ∆εβτορ
♣2743.8 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣2743.9 Ινσολϖεντ ∆εβτορ
♣2743.10 Συβσταντιαλ ∆εβτ Ινχυρρεδ
♣2750 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − Πλαιντιφφ το Τρανσφερεε
♣2751 Πλαιντιφφσ Στατυσ ασ α Χρεδιτορ
♣2752 Τρανσφερ οφ Ιντερεστ ιν αν Ασσετ
♣2752.1 Φαχτ οφ Τρανσφερ
♣2752.2 Τρανσφερ οφ αν Ασσετ
♣2753 Ιντεντ το Ηινδερ, ∆ελαψ, ορ ∆εφραυδ Χρεδιτορσ
♣2753.1 Ιν Γενεραλ
♣2753.2 Τρανσφερ το αν Ινσιδερ
♣2753.3 ∆εβτορσ Ρετεντιον, Ποσσεσσιον, ορ Χοντρολ οφ Τρανσφερρεδ Προπερτψ
♣2753.4 Τρανσφερ Χονχεαλεδ
♣2753.5 ∆εβτορ Τηρεατενεδ Ωιτη Συιτ
♣2753.6 Τρανσφερ Ινϖολϖινγ Συβσταντιαλλψ Αλλ οφ ∆εβτορσ Ασσετσ
♣2753.7 Χονχεαλµεντ οφ Ασσετσ βψ ∆εβτορ
♣2753.8 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣2753.9 Ινσολϖεντ ∆εβτορ
♣2753.10 Συβσταντιαλ ∆εβτ Ινχυρρεδ
♣2760 Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − ∆εφενδαντ Τρανσφερεε το Πλαιντιφφ
♣2761 Πλαιντιφφσ Στατυσ ασ α Χρεδιτορ
♣2762 Τρανσφερ οφ Ιντερεστ ιν αν Ασσετ
♣2762.1 Φαχτ οφ Τρανσφερ
♣2762.2 Τρανσφερ οφ αν Ασσετ
♣2763 Ιντεντ το Ηινδερ, ∆ελαψ, ορ ∆εφραυδ Χρεδιτορσ
♣2763.1 Ιν Γενεραλ
♣2763.2 Τρανσφερ το αν Ινσιδερ
♣2763.3 ∆εβτορσ Ρετεντιον, Ποσσεσσιον, ορ Χοντρολ οφ Τρανσφερρεδ Προπερτψ
♣2763.4 Τρανσφερ Χονχεαλεδ
♣2763.5 ∆εβτορ Τηρεατενεδ Ωιτη Συιτ
27−3 C U  U F T A
♣2763.6 Τρανσφερ Ινϖολϖινγ Συβσταντιαλλψ Αλλ οφ ∆εβτορσ Ασσετσ
♣2763.7 Χονχεαλµεντ οφ Ασσετσ βψ ∆εβτορ
♣2763.8 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣2763.9 Ινσολϖεντ ∆εβτορ
♣2763.10 Συβσταντιαλ ∆εβτ Ινχυρρεδ
♣2770 ∆εφενσεσ ιν Αχτυαλλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερ Χασεσ
♣2771 Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ − Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣2772 Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ − ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣2773 Γοοδ Φαιτη ∆εφενσε − Πλαιντιφφ το Τρανσφερεε
♣2773.1 Τρανσφερ ιν Γοοδ Φαιτη
♣2773.2 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣2774 Γοοδ Φαιτη ∆εφενσε − Τρανσφερεε το Πλαιντιφφ
♣2774.1 Τρανσφερ ιν Γοοδ Φαιτη
♣2774.2 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣2780 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ ∆εβτορ
♣2781 Πλαιντιφφσ Στατυσ ασ α Χρεδιτορ
♣2782 Τρανσφερ οφ Ιντερεστ ιν αν Ασσετ
♣2782.1 Φαχτ οφ Τρανσφερ
♣2782.2 Τρανσφερ οφ αν Ασσετ
♣2783 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣2784 Ιµπαιρεδ Φινανχιαλ Χονδιτιον
♣2784.1 Ινσυφφιχιεντ Ρεµαινινγ Ασσετσ
♣2784.2 Ιντεντ το Ινχυρ ∆εβτσ Βεψονδ Αβιλιτψ το Παψ
♣2784.3 Ινσολϖεντ ∆εβτορ
♣2790 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − ∆εφενδαντ ∆εβτορ το Πλαιντιφφ
♣2791 Πλαιντιφφσ Στατυσ ασ Χρεδιτορ
♣2792 Τρανσφερ οφ Ιντερεστ ιν αν Ασσετ
♣2792.1 Φαχτ οφ Τρανσφερ
♣2792.2 Τρανσφερ οφ αν Ασσετ
♣2793 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣2794 Ιµπαιρεδ Φινανχιαλ Χονδιτιον
♣2794.1 Ινσυφφιχιεντ Ρεµαινινγ Ασσετσ
♣2794.2 Ιντεντ το Ινχυρ ∆εβτσ Βεψονδ Αβιλιτψ το Παψ
♣2794.3 Ινσολϖεντ ∆εβτορ
♣27100 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ Τρανσφερεε
♣27101 Πλαιντιφφσ Στατυσ ασ α Χρεδιτορ
♣27102 Τρανσφερ οφ Ιντερεστ ιν αν Ασσετ
♣27102.1 Φαχτ οφ Τρανσφερ
♣27102.2 Τρανσφερ οφ αν Ασσετ
♣27103 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣27104 Ιµπαιρεδ Φινανχιαλ Χονδιτιον
♣27104.1 Ινσυφφιχιεντ Ρεµαινινγ Ασσετσ
♣27104.2 Ιντεντ το Ινχυρ ∆εβτσ Βεψονδ Αβιλιτψ το Παψ
♣27104.3 Ινσολϖεντ ∆εβτορ
♣27110 Χονστρυχτιϖελψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ − ∆εφενδαντ Τρανσφερεε το Πλαιντιφφ
♣27111 Πλαιντιφφσ Στατυσ ασ α Χρεδιτορ
♣27112 Τρανσφερ οφ Ιντερεστ ιν αν Ασσετ
♣27112.1 Φαχτ οφ Τρανσφερ
♣27112.2 Τρανσφερ οφ αν Ασσετ
♣27113 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ ςαλυε
♣27114 Ιµπαιρεδ Φινανχιαλ Χονδιτιον
♣27114.1 Ινσυφφιχιεντ Ρεµαινινγ Ασσετσ
♣27114.2 Ιντεντ το Ινχυρ ∆εβτσ Βεψονδ Αβιλιτψ το Παψ
♣27114.3 Ινσολϖεντ ∆εβτορ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT