General Interrogatories - Background and Investigation

AuthorKevin R. Culhane
Pages109-132
2−1
Χηαπτερ 2
Γενεραλ Ιντερρογατοριεσ
Βαχκγρουνδ ανδ Ινϖεστιγατιον
♣200 Λιτιγαντσ Αχτινγ ιν Ρεπρεσεντατιϖε Χαπαχιτψ
♣210 Ιδεντιφιχατιον
♣220 Ινϕυριεσ ανδ Πριορ Ιλλνεσσεσ
♣230 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣240 Ωιτνεσσεσ ανδ Ινϖεστιγατιονσ
♣250 Μισχελλανεουσ
♣200 Λιτιγαντσ Αχτινγ ιν Ρεπρεσεντατιϖε Χαπαχιτψ
♣210 Ιδεντιφιχατιον
♣211 Σπεχιφιχ Παρτψ
♣211.1 Γενεραλ Ιντερρογατοριεσ
♣211.2 Αδδρεσσ
♣211.3 Βιρτη Ινφορµατιον
♣211.4 Εδυχατιον
♣211.5 Μιλιταρψ Ρεχορδ
♣211.6 Μαριταλ Στατυσ
♣211.7 Χηιλδρεν
♣211.8 Εµπλοψµεντ
♣211.9 Χριµιναλ Ρεχορδ
♣212 Ρελατιονσηιπ το Περσονσ Ιδεντιφιεδ ιν Ρεσπονσεσ
♣213 Αγενχψ
♣220 Ινϕυριεσ ανδ Πριορ Ιλλνεσσεσ
♣221 Γενεραλ Ιντερρογατοριεσ
♣222 Φαιλυρε το Φολλοω Μεδιχαλ Αδϖιχε
♣223 Πριορ Χλαιµσ
♣230 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣231 Οπποσινγ Παρτψσ Ινϖεστιγατιον
♣232 Οπποσινγ Παρτψσ Συρϖειλλανχε
♣233 Πηοτογραπησ
♣233.1 Πηοτογραπησ ρε Ινχιδεντ
♣233.2 Πηοτογραπησ ρε Σχενε
♣233.3 Πηοτογραπησ ρε ςεηιχλε
♣233.4 Πηοτογραπησ ρε Ινϕυριεσ
♣234 Χηαρτσ ανδ ∆ιαγραµσ
♣200 M I 2−2
♣235 Πηψσιχαλ Εϖιδενχε
♣236 Ρεθυιρεδ Ρεπορτινγ
♣240 Ωιτνεσσεσ ανδ Ινϖεστιγατιονσ
♣241 Λαψ Ωιτνεσσεσ
♣242 Εξπερτ Ωιτνεσσεσ Ιδεντιφιχατιον
♣250 Μισχελλανεουσ
♣251 Ινσυρανχε
♣252 Οτηερ Χλαιµσ Αγαινστ ∆εφενδαντ ρε Τηισ Ινχιδεντ
♣253 Τενδερ οφ ∆εφενσε/Ινδεµνιτψ
♣254 Σεττλεµεντ Αγρεεµεντσ
♣255 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣256 Χοντεντιον Ιντερρογατορψ Φολλοω−Υπσ
♣256.1 Βασεσ φορ Χοντεντιον: Φαχτσ, Ωιτνεσσεσ, ανδ ∆οχυµεντσ
♣256.2 Βασεσ φορ ∆ενιαλ ορ Ρεφυσαλ το Αδµιτ: Φαχτσ, Ωιτνεσσεσ, ανδ ∆οχυµεντσ
♣200 Λιτιγαντσ Αχτινγ ιν Ρεπρεσεντατιϖε Χαπαχιτψ
Σπεχιαλ προβλεµσ αρισε ωηεν λιτιγαντσ αππεαρ ιν α ρεπρεσεντατιϖε χαπαχιτψ. Τηεσε ιντερρογατοριεσ αρε δεσιγνεδ το
ασχερταιν τηε φαχτσ ρεγαρδινγ ρεπρεσεντατιϖε στατυσ, τογετηερ ωιτη αλλ δοχυµεντσ ανδ ωιτνεσσεσ περταινινγ τηερετο. Τηε
σουρχε ανδ τηε νατυρε οφ τηε λιτιγαντσ αυτηοριτψ µαψ βε χριτιχαλ το σεττλεµεντ νεγοτιατιονσ, ανδ τηε εξιστενχε οφ αδδι−
τιοναλ χλαιµαντσ ιν ωρονγφυλ δεατη ανδ δεχεδεντσ εστατεσ χασεσ µαψ ινδιχατε α φαιλυρε το ϕοιν αλλ νεχεσσαρψ παρτιεσ.
Ινδεεδ, σοµε στατεσ ηολδ τηατ ανψ στατυτορψ ηειρσ ωηο δο νοτ ϕοιν ασ πλαιντιφφσ ιν ωρονγφυλ δεατη χασεσ µυστ βε ϕοινεδ
ασ δεφενδαντσ. Φορ τηεσε ανδ οτηερ ρεασονσ, τηε φολλοωινγ θυεστιονσ σηουλδ βε χονσιδερεδ ωηεν τηε φαχτσ ινδιχατε τηατ
α λιτιγαντ ισ αχτινγ ιν α ρεπρεσεντατιϖε χαπαχιτψ.
1. Πλεασε στατε ωηετηερ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ιν α ρεπρεσεντατιϖε χαπαχιτψ.
2. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ασ α περσοναλ ρεπρεσεντατιϖε ορ αδµινιστρατορ οφ τηε εστατε οφ α δεχεδεντ,
πλεασε στατε τηε ναµε οφ τηε δεχεδεντ.
3. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ασ α περσοναλ ρεπρεσεντατιϖε ορ αδµινιστρατορ οφ τηε εστατε οφ α δεχεδεντ,
πλεασε στατε τηε δατε ανδ πλαχε οφ δεατη οφ τηε δεχεδεντ.
4. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ασ α περσοναλ ρεπρεσεντατιϖε ορ αδµινιστρατορ οφ τηε εστατε οφ α δεχεδεντ,
πλεασε στατε ωηετηερ ΨΟΥ ηαϖε βεεν απποιντεδ το αχτ βψ ορδερ οφ ανψ χουρτ.
5. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε βεεν απποιντεδ το αχτ βψ ορδερ οφ ανψ χουρτ, πλεασε στατε τηε τιτλε οφ τηε χουρτ ωηιχη εντερεδ τηε
ορδερ, ανδ τηε αχτιον νυµβερ οφ τηε χασε ιν ωηιχη τηε ορδερ ωασ εντερεδ.
6. Πλεασε Ι∆ΕΝΤΙΦΨ ανψ ΠΕΡΣΟΝ κνοων το ΨΟΥ ωηο χλαιµσ το βε εντιτλεδ το σηαρε ιν τηε διστριβυτιον οφ
δεχεδεντσ εστατε.
7. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ασ τηε εξεχυτορ ορ εξεχυτριξ υνδερ τηε ωιλλ οφ ανψ δεχεδεντ, πλεασε στατε
τηε δατε οφ δεατη οφ τηε δεχεδεντ.
8. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ασ τηε εξεχυτορ ορ εξεχυτριξ υνδερ τηε ωιλλ οφ ανψ δεχεδεντ, πλεασε στατε
τηε δατε τηατ τηε ωιλλ ωασ εξεχυτεδ.
9. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ασ τηε εξεχυτορ ορ εξεχυτριξ υνδερ τηε ωιλλ οφ ανψ δεχεδεντ, πλεασε στατε
ωηετηερ τηε ωιλλ ηασ βεεν συβµιττεδ φορ προβατε ανδ τηε χασε νυµβερ ασσιγνεδ το τηε πετιτιον φορ προβατε.
10. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ασ τηε εξεχυτορ ορ εξεχυτριξ υνδερ τηε ωιλλ οφ ανψ δεχεδεντ, πλεασε στατε
ωηετηερ ανψ οτηερ ΠΕΡΣΟΝ χλαιµσ τηε ριγητ ορ αυτηοριτψ το αχτ ασ εξεχυτορ ορ εξεχυτριξ οφ δεχεδεντσ εστατε.
11. Πλεασε Ι∆ΕΝΤΙΦΨ εαχη ΠΕΡΣΟΝ ωηο ισ εντιτλεδ υνδερ τηε δεχεδεντσ λαστ ωιλλ το σηαρε ιν ανψ πορτιον οφ τηε
δεχεδεντσ εστατε.
12. Ιφ ΨΟΥ ηαϖε αππεαρεδ ιν τηισ αχτιον ασ α γυαρδιαν αδ λιτεµ φορ ανψ οτηερ περσον, πλεασε Ι∆ΕΝΤΙΦΨ εαχη
ΠΕΡΣΟΝ φορ ωηοµ ΨΟΥ αρε αππεαρινγ ασ α γυαρδιαν αδ λιτεµ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT