General Interrogatories - Damages, Defenses and Denials

AuthorKevin R. Culhane
Pages133-158
3−1
Χηαπτερ 3
Γενεραλ Ιντερρογατοριεσ
∆αµαγεσ, ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣300 Ιντροδυχτιον
♣310 Γενεραλ ∆αµαγεσ
♣320 Σπεχιαλ ανδ Πυνιτιϖε ∆αµαγεσ
♣330 Χοµπενσατιον Φροµ Χολλατεραλ Σουρχεσ
♣340 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣300 Ιντροδυχτιον
♣310 Γενεραλ ∆αµαγεσ
♣311 Γενεραλ Ιντερρογατοριεσ
♣311.1 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣311.2 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣312 Εµοτιοναλ ∆ιστρεσσΩιτνεσσινγ Ηαρµ το Τηιρδ Περσον
♣312.1 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣312.2 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣313 ∆εατη οφ ∆εχεδεντ
♣314 Λοσσ οφ Χονσορτιυµ
♣314.1 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣314.2 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣315 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Αππορτιονµεντ οφ ∆αµαγεσ
♣320 Σπεχιαλ ανδ Πυνιτιϖε ∆αµαγεσ
♣321 Γενεραλ Ιντερρογατοριεσ
♣322 Σπεχιαλ ∆αµαγεσ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ
♣322.1 Γενεραλ Χοντεντιονσ
♣322.2 Πλαιντιφφσ Φαιλυρε το Μιτιγατε
♣323 Πυνιτιϖε ∆αµαγεσ
♣323.1 Πρετριαλ ∆ισχοϖερψ Ρεγαρδινγ Φινανχιαλ Χονδιτιον
♣323.2 Σαµπλε: Μοτιον φορ Ορδερ Περµιττινγ ∆ισχοϖερψ οφ ∆εφενδαντσ Προφιτσ ανδ Φινανχιαλ
Χονδιτιον
♣323.3 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣323.3.1 Μαλιχε
♣323.3.2 Οππρεσσιον
♣323.3.3 Ρατιφιχατιον οφ Αγεντσ Αχτσ
♣323.4 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣300 M I 3−2
♣330 Χοµπενσατιον Φροµ Χολλατεραλ Σουρχεσ
♣340 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ ανδ ∆ενιαλσ
♣341 Χοντεντιονσ ανδ Ρελατεδ Φαχτσ
♣342 Αλχοηολ ανδ ∆ρυγσ−Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣343 Χοντριβυτορψ ανδ Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣343.1 Πυρε Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣343.2 Μοδιφιεδ (Λεσσ Τηαν) Χοµπαρατιϖε Φαυλτ
♣343.3 Μοδιφιεδ (Νοτ Γρεατερ Τηαν) Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣343.4 Ιµπυτεδ Χοντριβυτορψ ορ Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣344 Ασσυµπτιον οφ Ρισκ
♣345 Πρεεξιστινγ Ινϕυριεσ
♣346 ϑοιντ ανδ Σεϖεραλ Λιαβιλιτψ
♣347 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Τηιρδ Παρτψ Εµοτιοναλ ∆ιστρεσσ Χλαιµσ
♣348 ∆εφενδαντσ Χοντεντιονσ ρε Νεγλιγενχε Περ Σε
♣300 Ιντροδυχτιον
Τηισ χηαπτερ σετσ φορτη α σεριεσ οφ ιντερρογατοριεσ τηατ φοχυσ ον τηε µοστ χοµµον δεφενσεσ ασσερτεδ ιν τορτ λιτιγατιον
πραχτιχε. Τηε ιντερρογατοριεσ αδδρεσσ τηε παρτιεσ χοντεντιονσ ρεγαρδινγ δαµαγεσ, τηε φαχτσ τηατ συππορτ τηε ϖαριουσ
δεφενσεσ ασσερτεδ, ανδ τηε ωριτινγσ τηατ συππορτ τηε δεφενσε. Σινχε τηε ιντερρογατοριεσ αππλψ το µοστ φορµσ οφ λιτιγατιον,
τηισ χηαπτερ χονστιτυτεσ α βασιχ ρεφερενχε σουρχε φορ τηε ρεµαινδερ οφ τηε χηαπτερσ ιν τηε βοοκ.
♣310 Γενεραλ ∆αµαγεσ
♣311 Γενεραλ Ιντερρογατοριεσ
Τηεσε ιντερρογατοριεσ αρε φορ υσε βψ ειτηερ τηε δεφενδαντ ορ τηε πλαιντιφφ, ανδ σεεκ το ασχερταιν τηε παρτιεσ ϖαριουσ
χοντεντιονσ ρεγαρδινγ γενεραλ δαµαγεσ. Τηε σεχτιον ινχλυδεσ θυεστιονσ δεαλινγ ωιτη πηψσιχαλ παιν ανδ συφφερινγ ασ
ωελλ ασ µενταλ ορ εµοτιοναλ ηαρµ. Ιτ ινχλυδεσ θυεστιονσ ον ϖαριουσ αχτιϖιτιεσ, σπορτσ, ορ ηοββιεσ ωηιχη ηαϖε βεεν
ιµπαχτεδ βψ τηε χλαιµεδ ινϕυριεσ. Ασ ωιτη τηε οτηερ χοντεντιον ιντερρογατοριεσ σετ φορτη ιν τηισ βοοκ, τηεσε θυεστιονσ
ρεθυιρε α στατεµεντ οφ αλλ περτινεντ φαχτσ, αν ιδεντιφιχατιον οφ αλλ περσονσ ωηο ποσσεσσ κνοωλεδγε ρελατινγ το οφ τηεσε
φαχτσ, ανδ σπεχιφιχ δατα ωηιχη µαψ βε υσεδ το εϖαλυατε τηε χλαιµ. ∆εφενδαντσ ωιλλ ορδιναριλψ ινχλυδε τηεσε βασιχ φαχτ
ιντερρογατοριεσ ιν τηειρ οπενινγ ιντερρογατορψ σετ.
1. ∆ο ΨΟΥ χοντενδ τηατ ΨΟΥ συφφερεδ πηψσιχαλ παιν ασ α ρεσυλτ οφ ανψ ινϕυρψ συσταινεδ ιν τηε ΙΝΧΙ∆ΕΝΤ?
2. Ιφ ψουρ ανσωερ το ιντερρογατορψ νυµβερ 1 ωασ ψεσ, πλεασε σετ φορτη τηε νατυρε οφ τηε πηψσιχαλ παιν.
3. Ιφ ψουρ ανσωερ το ιντερρογατορψ νυµβερ 1 ωασ ψεσ, πλεασε σετ φορτη τηε δατε τηατ ΨΟΥ φιρστ εξπεριενχεδ τηε
πηψσιχαλ παιν.
4. Ιφ ψουρ ανσωερ το ιντερρογατορψ νυµβερ 1 ωασ ψεσ, πλεασε Ι∆ΕΝΤΙΦΨ ανψ ΠΕΡΣΟΝ ωηο ηασ κνοωλεδγε οφ
ανψ φαχτ περταινινγ το τηε πηψσιχαλ παιν.
5. Ιφ ψουρ ανσωερ το ιντερρογατορψ νυµβερ 1 ωασ ψεσ, πλεασε Ι∆ΕΝΤΙΦΨ ανψ ΠΕΡΣΟΝ ωηο χαν χοµπαρε ψουρ
πηψσιχαλ χονδιτιον πριορ το ανδ φολλοωινγ τηε ΙΝΧΙ∆ΕΝΤ.
6. Ιφ ψουρ ανσωερ το ιντερρογατορψ νυµβερ 1 ωασ ψεσ, πλεασε σετ φορτη τηε αµουντ οφ χοµπενσατιον το ωηιχη ΨΟΥ
χλαιµ το βε εντιτλεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε πηψσιχαλ παιν.
7. Πλεασε σετ φορτη τηε µετηοδ βψ ωηιχη ΨΟΥ χαλχυλατεδ τηε αµουντ το ωηιχη ΨΟΥ χλαιµ το βε εντιτλεδ ασ α
ρεσυλτ οφ τηε πηψσιχαλ παιν.
8. ∆ο ΨΟΥ χοντενδ τηατ ΨΟΥ συφφερεδ ανψ περµανεντ δισαβιλιτψ ασ α ρεσυλτ οφ ανψ ινϕυρψ συσταινεδ ιν τηε ΙΝΧΙ∆ΕΝΤ?

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT