Fraud and Deceit

AuthorKevin R. Culhane
Pages839-882
18−1
Χηαπτερ 18
Φραυδ ανδ ∆εχειτ
♣1800 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣1810 ∆εφινιτιονσ
♣1820 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ
♣1830 Αγενχψ
♣1840 Βασιχ Τρανσαχτιον Ινφορµατιον
♣1850 Ιντεντιοναλ Μισρεπρεσεντατιον οφ Φαχτ
♣1860 Νεγλιγεντ Μισρεπρεσεντατιον
♣1870 Φραυδυλεντ Χονχεαλµεντ ανδ Νονδισχλοσυρε
♣1880 Χονστρυχτιϖε Φραυδ
♣1890 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣1896 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣1800 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
♣1801 Ιντεντιοναλ Μισρεπρεσεντατιον
♣1802 Φραυδυλεντ Χονχεαλµεντ ορ Νον−∆ισχλοσυρε
♣1803 Νεγλιγεντ Μισρεπρεσεντατιον
♣1804 Χονστρυχτιϖε Φραυδ
♣1805 Α Νοτε ον Ελεχτιον οφ Ρεµεδιεσ
♣1810 ∆εφινιτιονσ
♣1820 Ιδεντιφιχατιον οφ ∆εφενδαντ
♣1830 Αγενχψ
♣1840 Βασιχ Τρανσαχτιον Ινφορµατιον
♣1850 Ιντεντιοναλ Μισρεπρεσεντατιον οφ Φαχτ
♣1851 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣1851.1 Μισρεπρεσεντατιον οφ Ματεριαλ Φαχτ
♣1851.1.1 Στατεµεντ οφ Οπινιον
♣1851.1.2 Οπινιον Ιµπλψινγ Συππορτινγ Φαχτσ
♣1851.1.3 Μισρεπρεσεντατιον οφ Ιντεντιον
♣1851.2 Κνοωλεδγε οφ Φαλσιτψ (Σχιεντερ)
♣1851.3 Ιντεντιον το Ινδυχε Ρελιανχε
♣1851.4 Αχτυαλ ανδ ϑυστιφιαβλε Ρελιανχε
♣1851.4.1 Αχτυαλ Ρελιανχε
♣1851.4.2 ϑυστιφιαβλε Ρελιανχε
♣1851.5 ∆αµαγεσ
♣1851.5.1 Πεχυνιαρψ Λοσσ  Αχτιον φορ ∆αµαγεσ
♣1851.5.2 Πεχυνιαρψ Λοσσεσ  Αχτιον φορ Ρεσχισσιον ανδ Ρεστιτυτιον
♣1851.5.2.1 Ρεστιτυτιον  Ρεστορατιον οφ Χονσιδερατιον
♣1851.5.2.2 Ωαιϖερ οφ Ριγητ το Ρεσχινδ
M I 18−2
♣18 51.5 .3 Αχτιον φορ ∆αµαγεσ  Περσοναλ Ινϕυριεσ Ρεσυλτινγ φροµ Φραυδυλεντ Μισρεπρεσεντατιον
♣1851.5.4 Πυνιτιϖε ∆αµαγεσ
♣1852 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1852.1 Μισρεπρεσεντατιον οφ Ματεριαλ Φαχτ
♣1852.1.1 Στατεµεντ οφ Οπινιον
♣1852.1.2 Οπινιον Ιµπλψινγ Συππορτινγ Φαχτσ
♣1852.1.3 Μισρεπρεσεντατιον οφ Ιντεντιον
♣1852.2 Κνοωλεδγε οφ Φαλσιτψ (Σχιεντερ)
♣1852.3 Ιντεντιον το Ινδυχε Ρελιανχε
♣1852.3.1 Αχτυαλ ανδ ϑυστιφιαβλε Ρελιανχε
♣1852.3.1.1 Αχτυαλ Ρελιανχε
♣1852.3.1.2 ϑυστιφιαβλε Ρελιανχε
♣1852.4 ∆αµαγεσ
♣1852.4.1 Πεχυνιαρψ Λοσσεσ  Αχτιον φορ ∆αµαγεσ
♣1852.4.2 Πεχυνιαρψ Λοσσεσ  Αχτιον φορ Ρεσχισσιον ανδ Ρεστιτυτιον
♣1852.4.2.1 Ρεστορατιον οφ Χονσιδερατιον
♣1852.4.2.2 Ωαιϖερ οφ Ριγητ το Ρεσχινδ
♣1852.4.3 Αχτιον φορ Περσοναλ Ινϕυριεσ
♣1852.4.4 Πυνιτιϖε ∆αµαγεσ
♣1860 Νεγλιγεντ Μισρεπρεσεντατιον
♣1861 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣1861.1 Αβσενχε οφ Ρεασοναβλε Γρουνδ το Συππορτ Ρεπρεσεντεδ Φαχτσ (Σχιεντερ)
♣1861.1.1 Λιµιτατιον  Χλασσ οφ Περσονσ Εντιτλεδ το Ρελψ Υπον Ρεπρεσεντατιον
♣1861.1.2 Λιµιτατιον  Βυσινεσσ Πυρποσε φορ Ρεπρεσεντατιον
♣1861.2 ∆αµαγεσ
♣1861.2.1 Λιµιτατιον ον Σχοπε οφ Ρεχοϖεραβλε ∆αµαγεσ
♣1861.3 ∆εφενσεσ  Πλαιντιφφσ Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣1862 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1862.1 Ρεασοναβλε Γρουνδ φορ Βελιεφ ιν Τρυτη (Σχιεντερ)
♣1862.1.1 Λιµιτατιον  Χλασσ οφ Περσονσ Εντιτλεδ το Ρελψ Υπον Ρεπρεσεντατιον
♣1862.1.2 Λιµιτατιον  Ρεπρεσεντατιον Μαδε ιν α Βυσινεσσ Σεττινγ
♣1862.2 ∆αµαγεσ
♣1862.2.1 Λιµιτατιον  ∆αµαγεσ Ρελατεδ το Ινδυχεδ Αχτιον
♣1870 Φραυδυλεντ Χονχεαλµεντ ανδ Νονδισχλοσυρε
♣1871 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ  Αχτιϖε Χονχεαλµεντ
♣1872 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ  Αχτιοναβλε Νονδισχλοσυρε
♣1872.1 Φαχτ οφ Νονδισχλοσυρε
♣1872.2 ∆υτψ το ∆ισχλοσε  Φιδυχιαρψ Ρελατιονσηιπ
♣1872.3 ∆υτψ το ∆ισχλοσε  Χονφιδεντιαλ Ρελατιονσηιπ
♣1872.4 ∆υτψ το ∆ισχλοσε  Συπεριορ Κνοωλεδγε
♣1872.5 Παρτιαλ ∆ισχλοσυρε
♣1873 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1873.1 Αχτιϖε Χονχεαλµεντ
♣1873.2 Νονδισχλοσυρε  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1873.2.1 Φαχτ οφ Νονδισχλοσυρε
♣1873.2.2 Νονδισχλοσυρε  Φιδυχιαρψ Ρελατιονσηιπ
♣1873.2.3 Νονδισχλοσυρε  Χονφιδεντιαλ Ρελατιονσηιπ
♣1873.3 ∆υτψ το ∆ισχλοσε  Συπεριορ Κνοωλεδγε
♣1873.3.1 ∆υτψ το ∆ισχλοσε  Παρτιαλ ∆ισχλοσυρε
♣1880 Χονστρυχτιϖε Φραυδ
♣1881 Χονστρυχτιϖε Φραυδ  Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣1881.1 Εξιστενχε οφ Φιδυχιαρψ Ρελατιονσηιπ
♣1881.2 Εξιστενχε οφ Χονφιδεντιαλ Ρελατιονσηιπ
18−3 F  D ♣1802
♣1882 Χονστρυχτιϖε Φραυδ  ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣1882.1 Εξιστενχε οφ Φιδυχιαρψ Ρελατιονσηιπ
♣1882.2 Εξιστενχε οφ Χονφιδεντιαλ Ρελατιονσηιπ
♣1890 Ινϖεστιγατορψ Ιντερρογατοριεσ
♣1891 Ωιτνεσσεσ
♣1892 Εξπερτ Ιδεντιφιχατιον
♣1893 Συρϖειλλανχε
♣1894 Ινσυρανχε
♣1895 ∆υε ∆ιλιγενχε ιν Πρεπαρατιον οφ Ρεσπονσε
♣1896 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣1897 ∆εποσιτιον οφ ∆εφενδαντ
♣1897.1 ∆εφενδαντ  Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣1897.2 ∆εφενδαντσ Βυσινεσσ Στρυχτυρε
♣1897.3 Βασιχ Τρανσαχτιον Ινφορµατιον
♣1897.4 Ιντεντιοναλ Μισρεπρεσεντατιον οφ Φαχτ
♣1897.5 Νεγλιγεντ Μισρεπρεσεντατιον
♣1897.6 Φραυδυλεντ Χονχεαλµεντ ανδ Νονδισχλοσυρε
♣1897.7 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ
♣1897.8 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣1897.9 Συρϖειλλανχε Χονδυχτεδ βψ ∆εφενδαντ
♣1897.10 Ινσυρανχε
♣1898 ∆εποσιτιον οφ Πλαιντιφφ
♣1898.1 Πλαιντιφφ  Γενεραλ Βαχκγρουνδ
♣1898.2 Βασιχ Τρανσαχτιον Ινφορµατιον
♣1898.3 Ιντεντιοναλ Μισρεπρεσεντατιον οφ Φαχτ
♣1898.4 Νεγλιγεντ Μισρεπρεσεντατιον
♣1898.5 Φραυδυλεντ Χονχεαλµεντ ανδ Νονδισχλοσυρε
♣1898.6 Στατεµεντσ βψ Παρτιεσ, Ωιτνεσσεσ
♣1898.7 Συρϖειλλανχε Χονδυχτεδ βψ Οπποσινγ Παρτψ
♣1800 Ελεµεντσ οφ Πλαιντιφφσ Χαυσε οφ Αχτιον
Τηισ χηαπτερ πρεσεντσ ιντερρογατοριεσ φορ υσε ιν λιτιγατιον ωηερε πλαιντιφφ χλαιµσ το ηαϖε συφφερεδ πεχυνιαρψ λοσσ ασ
α ρεσυλτ οφ δεφενδαντσ φραυδυλεντ µισρεπρεσεντατιον. Τηεσε χλαιµσ, οφτεν ρεφερρεδ το γενεριχαλλψ ασ φραυδ χλαιµσ, αρε
πρεδιχατεδ υπον α ϖαριετψ οφ διστινχτ λεγαλ τηεοριεσ τηατ µυστ βε χαρεφυλλψ διστινγυισηεδ ιν πραχτιχε. Γιϖεν τηε νατυρε
ανδ βρεαδτη οφ χοµµερχιαλ τρανσαχτιονσ ωιτηιν ουρ εχονοµψ, χλαιµσ φορ φραυδ ορ µισρεπρεσεντατιον ηαϖε βεχοµε
ινχρεασινγλψ πρεϖαλεντ ιν µοδερν σοχιετψ.
♣1801 Ιντεντιοναλ Μισρεπρεσεντατιον
Α χλαιµ φορ ιντεντιοναλ µισρεπρεσεντατιον ισ υσυαλλψ πρεδιχατεδ ον τηε ασσερτιον τηατ τηε δεφενδαντ ινδυχεδ τηε
πλαιντιφφ το εντερ ιντο σοµε τρανσαχτιον ορ ρελατιονσηιπ βψ µισρεπρεσεντινγ µατεριαλ φαχτσ περταινινγ το τηε ρελατιονσηιπ
ορ τρανσαχτιον. Ιν τηισ χοντεξτ, τηε ελεµεντσ οφ ιντεντιοναλ µισρεπρεσεντατιον ινχλυδε: 1) τηε µισρεπρεσεντατιον οφ α
µατεριαλ φαχτ; 2) κνοωλεδγε οφ φαλσιτψ (σχιεντερ); 3) ιντεντ το ινδυχε ρελιανχε; 4) αχτυαλ ανδ ϕυστιφιαβλε ρελιανχε ον τηε
µισρεπρεσεντατιον; ανδ 5) ρεσυλτινγ δαµαγε. Ωηεν τηε ελεµεντσ οφ ιντεντιοναλ µισρεπρεσεντατιον αρε πρεσεντ, τηε χοµ−
πλαιντ ωιλλ φρεθυεντλψ αλσο σεεκ πυνιτιϖε δαµαγεσ. Τηισ ισ βεχαυσε τηε εξιστενχε οφ φραυδ ισ ονε οφ τηε βασεσ υπον
ωηιχη εξεµπλαρψ δαµαγεσ µαψ βε πρεδιχατεδ. Σεε Χαλ. Χιϖ. Χοδε ♣3294.
♣1802 Φραυδυλεντ Χονχεαλµεντ ορ Νον−∆ισχλοσυρε
Α σπεχιαλ σπεχιεσ οφ φραυδυλεντ µισρεπρεσεντατιον εξιστσ ωηεν α δεφενδαντ, υνδερ αν αφφιρµατιϖε δυτψ το δισχλοσε
αλλ µατεριαλ φαχτσ, χονχεαλσ φαχτσ ιν ορδερ τηατ τηε πλαιντιφφ µαψ βε ινδυχεδ το εντερ ιντο α τρανσαχτιον ορ ρελατιονσηιπ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT