Witness Competence

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages230-244
Χηαπτερ 8
ΩΙΤΝΕΣΣ
ΧΟΜΠΕΤΕΝΧΕ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Α. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣8:10 ∆εφινιτιον ανδ Πρεσυµπτιον
♣8:20 Χοµπετενχψ Ωαρνινγ Σιγνσ
♣8:30 Ιµπεαχηµεντ ∆ιστινγυισηεδ
♣8:40 Πριϖιλεγε ∆ιστινγυισηεδ
♣8:50 Πηψσιχαλ Ιµπαιρµεντ ορ Ιναβιλιτψ το Σπεακ Ενγλιση
Β. ΠΡΟΧΕ∆ΥΡΕ
♣8:60 Ραισινγ ανδ ∆ετερµινινγ Χοµπετενχψ
♣8:70 Πρελιµιναρψ Ηεαρινγ
♣8:80 Εφφεχτ οφ Χοµπετενχψ ∆ετερµινατιον
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
♣8:90 Αβσενχε οφ Οατη ορ Αφφιρµατιον
♣8:100 Λαχκ οφ Περσοναλ Κνοωλεδγε
♣8:110 Ιµµατυριτψ
♣8:120 Μενταλ Ινχοµπετενχψ
♣8:130 Ιντοξιχατιον
♣8:140 ∆εαδ Μανσ Αχτ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT