Jury Selection

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages59-86
Χηαπτερ 2
ϑΥΡΨ ΣΕΛΕΧΤΙΟΝ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Α. ΓΟςΕΡΝΙΝΓ ΛΑΩ
♣2:10 Χιϖιλ Τριαλσ
♣2:20 Χριµιναλ Τριαλσ
Β. ΠΑΡΤΙΧΙΠΑΝΤΣ
♣2:30 ϑυδγε
♣2:40 Λιτιγαντσ
Χ. ΠΡΟΧΕ∆ΥΡΕ
♣2:50 Γενεραλ Ρυλεσ
♣2:60 Μετηοδσ οφ ϑυρψ Σελεχτιον
♣2:70 Οβϕεχτιοναβλε Βεηαϖιορ βψ Χουνσελ
♣2:80 Ηοω το Οβϕεχτ
♣2:90 Οβταινινγ Ρυλινγσ
∆. ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΠΑΝΕΛ
1. Γενεραλλψ
♣2:100 Περµισσιβλε Τοπιχσ
♣2:110 Αβιλιτψ το ∆ισχηαργε ϑυρψ Φυνχτιον
♣2:120 Εξπλορινγ Πρεϕυδιχεσ
2. Λιµιτσ ϑυδγε Μαψ Ιµποσε
♣2:130 Ρηετοριχαλ ανδ Ρεπετιτιϖε Θυεστιονσ
♣2:140 Εξαµινε Ουτσιδε Πανελσ Πρεσενχε
♣2:150 Τιµε Λιµιτσ
♣2:160 ϑυδιχιαλ ςοιρ ∆ιρε
Ε. ΧΗΑΛΛΕΝΓΕΣ
♣2:170 Οϖερϖιεω
♣2:180 Χηαλλενγεσ το Πανελ
♣2:190 Χηαλλενγεσ φορ Χαυσε
♣2:200 Περεµπτορψ Χηαλλενγεσ
Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 2−56
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
♣2:210 Αργυινγ Χασε
♣2:220 Λεγαλ Ματτερσ
♣2:230 Ρεπετιτιϖενεσσ
♣2:240 Ινδοχτρινατινγ ϑυρψ
♣2:250 ∆ισχριµινατορψ Υσε οφ Περεµπτορψ Χηαλλενγεσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT