Discovery Materials

AuthorDaniel M. Locallo/Gerald F. Grubb
Pages377-401
Χηαπτερ 17
ΙΣΧΟςΕΡΨ
ΜΑΤΕΡΙΑΛΣ
Ι. ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ
Α. ∆ΕΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
♣17:10 Υσε Γενεραλλψ
♣17:20 Υσε Αγαινστ Παρτψ
♣17:30 Υσε οφ Παρτψσ ∆εποσιτιον
♣17:40 Υσε οφ ∆εποσιτιον οφ Παρτψσ Ρεπρεσεντατιϖε
♣17:50 Υσε οφ Υναϖαιλαβλε Νονπαρτψ Ωιτνεσσ ∆εποσιτιον
♣17:60 Υσε οφ ∆εποσιτιον φορ Ιµπεαχηµεντ
♣17:70 Πλαχινγ ∆εποσιτιον Τεστιµονψ ιν Εϖιδενχε
♣17:80 Οβϕεχτιονσ
♣17:90 Αυτηεντιχατιον
Β. ΟΤΗΕΡ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΜΕΤΗΟ∆Σ
♣17:100 Ιντερρογατορψ Ανσωερσ
♣17:110 ∆οχυµεντ Προδυχτιον
♣17:120 Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ
♣17:130 Εξπερτ Ρεπορτσ
ΙΙ. ΟΒϑΕΧΤΙΟΝΣ
Α. ∆ΕΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
♣17:140 Τεστιµονψ Εξχλυδεδ βψ Ρυλε οφ Εϖιδενχε
♣17:150 ∆εποσιτιον Τακεν Οϖερ Οβϕεχτιον οφ Ιναδεθυατε Νοτιχε
♣17:160 Οφφιχερ ∆ισθυαλιφιεδ
♣17:170 Τρανσχριπτ Νοτ Προπερλψ Αυτηεντιχατεδ
♣17:180 Τεστιµονψ Νοτ οφ Οφφιχερ, ∆ιρεχτορ ορ Μαναγινγ Αγεντ
♣17:190 Ωιτνεσσ Ισ Νοτ Υναϖαιλαβλε
♣17:200 ∆εποσιτιον Νοτ Ινχονσιστεντ Ωιτη Τριαλ Τεστιµονψ ανδ Χαννοτ Βε Υσεδ το
Ιµπεαχη
♣17:210 Ωιτνεσσ Νοτ Γιϖεν Οππορτυνιτψ το ∆ενψ ορ Εξπλαιν
♣17:220 Ωιτνεσσ Μεµορψ Νοτ Εξηαυστεδ
Ιλλινοισ Οβϕεχτιονσ 17−374
Β. ΟΤΗΕΡ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΜΕΤΗΟ∆Σ
♣17:230 Ιντερρογατορψ Ανσωερ το Ωηιχη Τιµελψ Οβϕεχτιον Μαδε Χαννοτ Βε Υσεδ ατ Τριαλ
♣17:240 Εϖιδενχε Ισ Χοντραρψ το Αδµιττεδ Φαχτσ
♣17:250 Μεδιχαλ Εξαµινερσ Τεστιµονψ Σηουλδ Βε Εξχλυδεδ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT