Index

AuthorDavid Frangiamore
Pages809-828
INDEX
I-1
INDEX
—A—
Αβσολυτε πριϖιλεγε δεφενσε, ♣1561
Αχχιδεντ, ♣934
Ρεχονστρυχτιον εξπερτσ ♣534.2
Αχχιδεντ φορµ, ♣511
Αχχιδενταλ δεατη πολιχιεσ, ♣4162
Αχκνοωλεδγεµεντ
οφ χοµµυνιχατιονσ, ♣591
Φαιλυρε, ωαιϖερ ανδ εστοππελ, ♣591
οφ προοφ οφ λοσσ, ♣591
Αχχορδ φορµ, ♣♣213.1, 220, 501
Αχχορδ φορµ, Σαµπλε, ♣213.1
Αχτσ οφ δεχειτ, ♣240
Αχτυαλ Χαση ςαλυε (ΑΧς), ♣1541
Αδδιτιοναλ Ινσυρεδσ, ♣1526
Αδϕυστερ
Χασελοαδ, ♣1831.32
∆ισχοϖερψ λεττερ το, ♣1017
Λιαβιλιτψ, ♣♣135, 139.5, 811
Ρελατιονσηιπ ωιτη, ♣113
Σεττλεµεντ λεττερ το, ♣1671

Αδϕυστινγ οφ χλαιµ βψ αγεντ, ♣212
Αδϕυστινγ, τωο−εστιµατεσ, ♣212.4
Αδϕυστµεντσ, δυαλ, ♣117
Αδµισσιον οφ φαυλτ, ♣230.8
Αδµισσιον, λεττερσ οφ, ♣702.5
Αδϖανχε Παψµεντ, Ρεχειπτ φορ, Σαµπλε, ♣520.5
Αδϖανχε παψµεντσ, ♣♣520.5, 1831.12
Αδϖερσε χαρριερ, ♣214
Αδϖερσε µοτοριστ
ιν γενεραλ, ♣211.2
Λεττερ το, ♣1011
Αδϖερτισεµεντ βροχηυρεσ, ∆εποσιτιον ινχλυδινγ, ♣1410.13

Αδϖιχε οφ χουνσελ, ρελιανχε υπον, ♣1565
Αγεντ
ιν γενεραλ, ♣♣930, 933
Βονυσ, ♣232

Χαπτιϖε, ♣♣134.1, 332
∆εχεπτιον οφ ινσυρεδ, ♣♣214, 1573

∆υτψ το Ινσυρερ, ♣503.4
Εξποσυρε το Βαδ Φαιτη, ♣367
Φιλε, ♣420.3
Χλαιµσ, ♣1410.8
Πολιχψ, ♣1410.7
Ινσυρεδ, λιαβιλιτψ το, ♣139.2
Ινσυρερ, λιαβιλιτψ το, ♣139.1
Λεττερ το, ♣1012
Λιαβιλιτψ, ♣♣133, 134.1, 139
Περσοναλ Λιαβιλιτψ οφ, ♣214.3
Νον−χαπτιϖε, ♣332
Στανδαρδ οφ χαρε, ♣139.2
Στατεµεντ οφ, ♣430.2
Τηιρδ παρτιεσ, λιαβιλιτψ το, ♣139.3
Τρυστ, δυτψ οφ, ♣1410.16.3
Αγρεεµεντ
Βιλατεραλ, ♣363
Νον−Ωαιϖερ, ♣♣362, 402.1, 521.7, 521.8
Υνιλατεραλ, ♣363
Αλτερ εγο ιν βαδ φαιτη χασεσ, ♣1506
Αλτερνατιϖε χοϖεραγε ινϖεστιγατιον, ♣471
Αλτερνατιϖε ∆ισπυτε Ρεσολυτιον
ιν γενεραλ, ♣480
Αππραισαλ, ♣480.4
Αρβιτρατιον, ♣480.3
Πριϖατε ϑυδγε, ♣480.2
Μεδιατιον, ♣480.1
Αλτερνατιϖε ϖεηιχλε, ♣230.6
Αλλ−Ρισκ πολιχψ, ♣490
Αλλεγατιον οφ φαυλτ, ♣230.8
Αµενδµεντσ, ∆εποσιτιον ρεγαρδινγ ινσυρανχε πολιχψ,
♣1410.5.2
Αµβιγυιτψ ιν πολιχψ λανγυαγε,
♣♣203, 205, 440.4, 1831.14
Ανσωερσ το φρεθυεντλψ ασκεδ θυεστιονσ ρε ινσυρανχε, ♣240
Αντι−σταχκινγ ρυλε, ♣551
Αννυιτιεσ, ♣4163.2
Μαρκετινγ το ελδερλψ, ♣4161.7
- Ap -
How Insurance Companies Settle Cases I-2
Αππλιχατιον, ∆εποσιτιον ρεγαρδινγ ινσυρανχε πολιχψ,
♣1410.5.5
Αππλιχατιον φορ ινσυρανχε, ♣♣201, 202, 203, 420.2
ΑΙ∆Σ, νονδισχλοσυρε οφ, ♣201
Αλτερεδ, ♣594
∆ελαψ ιν προχεσσινγ, ♣206
Μισρεπρεσεντατιον ιν, ♣♣201, 420.2
Αππραισαλ, ♣480.4
Αρβιτρατιον
Βαδ φαιτη, ♣♣1524, 1524.1
Φορχινγ χλαιµαντ ιντο ασ βαδ φαιτη, ♣1542.20
Ιν γενεραλ, ♣♣480.3, 1831.30
Ιντερ−Ινσυρανχε Αγρεεµεντ, ♣1831.31
ϑυδιχιαλ, ♣138
Λοωβαλλινγ, ♣813
Μανδατορψ, ♣1564
Σηαµ, ♣♣594, 1524
Υνδερινσυρεδ µοτοριστ χοϖεραγε, ♣1307
ςολυνταρψ, ♣138
Αρβιτρατιον αωαρδ, αππεαλ οφ, ♣594
Ασσιγνµεντσ, ♣♣580, 581, 584, 585, 630.2, 1140
Βαδ φαιτη, ♣♣1503, 1504


Σαµπλε, ♣585
Λιεν ρατηερ τηαν βαδ φαιτη, ♣1504
Αττορνεψ
Ασ αδϕυστερ, ♣1410.4.11
∆εφενσε, ♣370
Λεττερσ βψ, ♣1010
Ρελιανχε ον ασ βαδ φαιτη δεφενσε, ♣1565
Αττορνεψ φεεσ
Ινσυρερσ οβλιγατιον το παψ ασ παρτ οφ ϕυδγµεντ, ♣468
Αυτηοριτψ
δραφτ, ♣1831.2
σεττλεµεντ, ♣240
Αυτηοριζατιον
∆ενταλ, ♣520.2
Εµπλοψµεντ, ♣520.3
Μεδιχαλ, ♣520.1
Σαµπλε, ♣520.4
Σχηοολ, ♣520.4
Σπεχιαλ νοτιχε, ♣520.2.1
Αυτοµοβιλε
Αχχιδεντ, ♣210
Αχχιδεντ ρεχονστρυχτιον εξπερτ, ♣534.2
Αππλιχατιον, Σαµπλε, ♣201

Σαµπλε, ♣585
Βλαχκ βοξ, ♣230.6
Βοδψ ρεπαιρ σηοπσ, ♣585
Χονστρυχτιϖε τοταλ λοσσ, ♣584
Χοϖεραγε, εξχεσσ ινσυρανχε, ♣♣550.2, 550.4, 552
Εµπλοψεε, ♣939
Φαµιλψ εξχλυσιον, ♣ 947
Ινδεπενδεντ χοντραχτορ, ♣939
Λοαδινγ ανδ υνλοαδινγ ασ υσε, ♣938
Λοσσ Νοτιχε, Σαµπλε, ♣510
Οχχυπαντ, ♣937
Υσε, ♣938
Αϖοιδανχε οφ χλαιµ, βψ αγεντ, ♣♣214, 214.2
—B—
Βαδ φαιτη
ιν γενεραλ, ♣♣120, 120.1, 141, 214.3, 572, 610,
831, 1030, 1501, 1505.4
Αδϖανχε παψµεντσ ανδ, ♣520.5
Αγεντσ εξποσυρε, ♣367
Αλτερ εγο οφ παρεντ & συβσιδιαρψ χορπορατιονσ, ♣1506
Αρβιτρατιον, ♣1524
Χλαυσε, µανδατορψ, ♣1564
Φορχινγ χλαιµαντ ιντο, ♣1542.20
Ασσιγνµεντ οφ, ♣♣1503, 1504
Αϖοιδινγ χλαιµσ, ♣1542
Βψ Ηεαλτη Μαιντενανχε Οργανιζατιονσ, ♣1568.1
Χανχελλατιον, ♣1501
Χλαιµσ Αγαινστ Ωορκερσ Χοµπενσατιον Χαρριερσ,
♣1569
Χλαιµαντ, ωρονγφυλ δενιαλ οφ χοϖεραγε το, ♣1511.3
Χοµµον λαω, ♣1541
Χοµπαρατιϖε, ♣1567
Χοντραχτ δαµαγεσ, ♣1572

∆αµαγεσ, ♣♣1570−1573
∆εχεπτιϖε χλαιµσ πραχτιχεσ, ♣♣592, 1542.1
∆εχλαρατορψ ρελιεφ, αρβιτραρψ, ♣1542.6
∆εφενδ ινσυρεδ, φαιλυρε το, ♣1511.2
∆εφενσεσ το, ♣♣1560−1569

∆ελαψ οφ παψµεντ, ♣♣810, 1505.4, 1542.9, 1543.3
∆ενιαλ οφ χοϖεραγε, ♣♣212.1, 364, 900, 1505.4,
1511−1511.3, 1565
∆ισχοϖερψ, ♣1410.24
∆υρινγ λιτιγατιον, ♣1542.12
Εξτρα−χοντραχτυαλ δαµαγεσ, τηεοριεσ οφ,
♣♣1540, 1571
Εξτραορδιναρψ Χασεσ, Χηαπτερ 15Α
Φαιλυρε το αχκνοωλεδγε ορ προχεσσ χλαιµ
ρεχειϖεδ, ♣850.11
Φαιλυρε το χονταχτ, ♣780
Φαιλυρε το ∆εφενδ, ♣1542.17
Φαιλυρε το δισχλοσε φαχτσ, ♣410
Φαιλυρε το δισχλοσε ινσυρεδσ ριγητσ, ♣♣811.11, 1512
Φαιλυρε το ινϖεστιγατε, ♣♣502, 599, 831, 833, 1542.10
Φαιλυρε το παψ µεδιχαλ βιλλσ, ♣914.3
Φαιλυρε το ρεσπονδ, ♣♣1512, 1542.3

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT