Uniformed services employment and reemployment rights act (USERRA)

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages792-824
12−375
Χηαπτερ 12
Υνιφορµεδ Σερϖιχεσ
Εµπλοψµεντ ανδ
Ρεεµπλοψµεντ Ριγητσ Αχτ
(ΥΣΕΡΡΑ)
Αυτηορσ
Τοδδ ϑ. ΜχΝαµαρα
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Ηον. Μιχηαελ Ε. Ηεγαρτψ
Υνιτεδ Στατεσ Μαγιστρατε ϑυδγε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε ∆ιστριχτ οφ Χολοραδο
Χοντριβυτινγ Αυτηορ
Ματηεω Σ. Σηεχητερ
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
FEJI 12-376
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. ΥΣΕΡΡΑ ΧΛΑΙΜΣ
1. Οϖερϖιεω
♣12:00 Χοϖεραγε ανδ Σχοπε
♣12:10 Πυρποσε
2. Τηεοριεσ οφ ∆ισχριµινατιον
♣12:20 Introduction
♣12:30 ∆ισπαρατε Τρεατµεντ
♣12:40 Ρεταλιατιον
♣12:50 Ηαρασσµεντ (Ηοστιλε Ωορκ Ενϖιρονµεντ)
3. ∆εφενσεσ
§12:60 ∆εφενσεσ
4. Ρεεµπλοψµεντ Ριγητσ
♣12:70 Ρεεµπλοψµεντ
♣12:80 Περιοδ οφ Σερϖιχε
♣12:90 Νο Ρεεµπλοψµεντ Ρεθυιρεδ
♣12:100 IntenttoReturntoEmployment
♣12:110 Αππλιχατιον φορ Ρεεµπλοψµεντ
♣12:120 Ρεεµπλοψµεντ Ποσιτιονσ
5. ∆αµαγεσ
♣12:130 Ρεµεδιεσ
ΙΙ. ΥΣΕΡΡΑ ϑΥΡΨ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ
Α. ΟςΕΡςΙΕΩ
♣12:135 Προηιβιτεδ ∆ισχριµινατιον
♣12:140 Εµπλοψερ
♣12:150 Εµπλοψεε
§12:160 Βενεφιτ οφ Εµπλοψµεντ
♣12:170 Στανδαρδ οφ Προοφ
♣12:180 Βυρδεν οφ Προοφ
Β. ΤΗΕΟΡΙΕΣ ΟΦ ∆ΙΣΧΡΙΜΙΝΑΤΙΟΝ
1. ∆ισπαρατε Τρεατµεντ
♣12:190 Εϖιδενχε οφ ∆ισχριµινατιον
♣12:200 Πριµα Φαχιε Χασε
12−377 USER RA
♣12:210 Μοτιϖατινγ Φαχτορ
♣12:211 Μοτιϖατινγ ΦαχτορΑλτερνατε
♣12:212 Μοτιϖατινγ ΦαχτορΧατσ Παω
♣12:220 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ Αχτιον
♣12:230 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργε
♣12:231 “ConstructiveDischarge”—“Intolerable”
♣12:232 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΩορκινγ Χονδιτιονσ
♣12:240 InferenceofDiscrimination—SimilarlySituated
♣12:250 ∆εφενσε: Σαµε ∆εχισιον
2. Ρεταλιατιον
§12:260 Πριµα Φαχιε Χασε
♣12:270 Αππλιχαβλε Στατυτορψ ΠροϖισιονΡεταλιατιον
♣12:280 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ Αχτιον
♣12:285 Αδϖερσε Αχτιον βψ Συπερϖισορ
♣12:290 Χαυσατιον
§12:391ReemploymentIntoEscalator Position
3. Ηαρασσµεντ
♣12:300 Ηοστιλε Ωορκ Ενϖιρονµεντ
♣12:310 Ηοστιλε Ωορκ ΕνϖιρονµεντΦαχτορσ Χονσιδερεδ
♣12:320 Ηοστιλε Ωορκ ΕνϖιρονµεντΤοταλιτψ οφ Χιρχυµστανχεσ
♣12:330 Ηαρασσµεντ βψ Συπερϖισορ Ρεσυλτινγ ιν Τανγιβλε Αχτιον
♣12:340 Ηαρασσµεντ βψ Συπερϖισορ Ρεσυλτινγ ιν Νο Τανγιβλε Αχτιον
♣12:350 Ηαρασσµεντ βψ Χο−Ωορκερ
♣12:355 Εφφεχτιϖενεσσ οφ Εµπλοψερσ Ρεσπονσε
Χ. ΡΕΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΡΙΓΗΤΣ
§12:360 Πριµα Φαχιε Χασε
♣12:370 Πλαιντιφφσ Βυρδεν
♣12:380 Ρεεµπλοψµεντ Ριγητσ ∆εφινεδ
♣12:381 Ρεεµπλοψµεντ Ριγητσ ∆εφινεδΕλιγιβιλιτψ
♣12:390 Ρεεµπλοψµεντ Βενεφιτσ ∆εφινεδ
♣12:391 ReemploymentIntoEscalatorPosition
♣12:400 Ρεεµπλοψµεντ ΡιγητσΝοτιχε
♣12:410 Ρεεµπλοψµεντ ΡιγητσΠεριοδ οφ Αβσενχε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT