Index

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages858-876
Ι−441
Α
Αδϖερσε Εµπλοψµεντ Αχτιον
Σεε αλσο Τανγιβλε Εµπλοψµεντ Αχτιον
Αγε δισχριµινατιον, ∗2:290, ∗2:412.5
Χοµπαραβλε χοµπενσατιον, φαιλυρε το παψ. Σεε
Χοµπαραβλε Χοµπενσατιον, Φαιλυρε Το Παψ
∆εµοτιον. Σεε ∆εµοτιον
∆ισαβιλιτψ δισχριµινατιον, 4:30.104:30.20, ∗4:690,
∗4:691, ∗4:692, ∗4:710, ∗4:1360
∆ισχηαργε. Σεε ∆ισχηαργε, Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργε
Φαιλυρε το ηιρε. Σεε Ηιρε, Φαιλυρε Το
Φιρστ Χιρχυιτ
Βψ συπερϖισορ, , ∗2:293, ∗3:343, ∗9:170.10
Φεδεραλ Χρεδιτ Υνιον Αχτ, 7:10
Γενδερ δισχριµινατιον, ∗1:530, ∗1:530.10, ∗1:530.20,
∗1:705
Αχθυιεσχενχε ανδ αδϖερσε αχτιον, ∗1:710
Προµοτε, φαιλυρε το. Σεε Προµοτιον
Ραχε ανδ νατιοναλ δισχριµινατιον, 3:2030, ∗3:220,
∗3:220.10, ∗3:220.20, ∗3:340
Ρεηαβιλιτατιον Αχτ, ∗4:1360
Ρελιγιουσ δισχριµινατιον, 5:30, 5:60.20.10, ∗5:500,
∗5:500.10, ∗5:592.5
Αφτερ−Αχθυιρεδ Εϖιδενχε
Αγε δισχριµινατιον, 2:150, ∗2:690, ∗2:770
∆ισαβιλιτψ δισχριµινατιον
Γενεραλλψ, 4:40
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχε ασ α λιµιτατιον ον δαµαγεσ,
∗4:920
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχεφαιλυρε το ηιρεαλτερνατε,
∗4:940
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχεφαιλυρε το ηιρε, φαιλυρε το
προµοτε, δεµοτιον, ∗4:930
Χονσιδερατιον οφ συβσεθυεντ εϖιδενχε νοτ περµιττεδ,
∗4:950
Γενδερ δισχριµινατιον χλαιµ, ∗1:1180
Ραχε ανδ νατιοναλ δισχριµινατιον, 3:70, ∗3:460
Ρελιγιουσ δισχριµινατιον, 5:80, ∗5:760
Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ Αχτ (Α∆ΕΑ)
Βονα φιδε σενιοριτψ/βενεφιτσ σψστεµσ
Βονα φιδε εµπλοψεε βενεφιτ πλαν, ∗2:650, ∗2:651
Βονα φιδε εξεχυτιϖε εξεµπτιον, ∗2:660
Βονα φιδε σενιοριτψ σψστεµ, ∗2:630, ∗2:631. 2:632
Βονα φιδε σενιοριτψ σψστεµσηορτ φορµ, ∗2:633
Τενυρε εξεµπτιον, ∗2:670
∆αµαγεσ
Φιρστ χιρχυιτ, ∗2:703
Γενεραλλψ, 2:110150
Βαχκπαψ, ∗2:710, 2:711
Φροντ παψ, ∗2:720, 2:721
Λιθυιδατεδ δαµαγεσ, 2:140, ∗2:730760
Μιτιγατιον οφ, ∗2:780−782
Νοµιναλ δαµαγεσ, ∗2:704
Οφφσετσ, 2:150, ∗2:770783
Οϖερϖιεω οφ, ∗2:700
Πηψσιχιανσ τεστιµονψ, νο ρεχοϖερψ φορ εµοτιοναλ
διστρεσσ, ∗2:702
∆εφενσεσ
Γενεραλλψ, 2:80100
Αφφιρµατιϖε δεφενσε, ∗2:435
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχε, ∗2:690, ∗2:770
Βονα φιδε οχχυπατιοναλ θυαλιφιχατιον, ∗2:610620
Βονα φιδε σενιοριτψ/βενεφιτσ σψστεµσ (σεε Βονα φιδε
σενιοριτψ/βενεφιτσ σψστεµσ, αβοϖε)
Βυρδεν οφ προδυχτιον, ∗2:272
Ιµπερµισσιβλε βυσινεσσ ϕυδγµεντσ, ηιρινγ ανδ
ρεπλαχεµεντ, ∗2:550560
Λαχκ οφ θυαλιφιχατιονσ, ∗2:680
Περµισσιβλε βυσινεσσ ϕυδγµεντσ, ∗2:530541
Ρεασοναβλε φαχτορ οτηερ τηαν αγε (ΡΦΟΑ), ∗2:405
Ρεδυχτιον ιν ωορκφορχε, ∗2:600
Σαµε αχτορ ινφερενχε, ∗2:570580
Υνσατισφαχτορψ ϕοβ περφορµανχε, ∗2:590
Ωαιϖερ, ∗2:791
∆ισπαρατε ιµπαχτ
Γενεραλλψ, 2:30
∆εφενσε, βυσινεσσ νεχεσσιτψ, ∗2:400, ∗2:401
Ελεµεντσ, ∗2:380, 2:381
Πρελιµιναρψ ινστρυχτιονσ, ∗2:382
Στατιστιχαλ εϖιδενχε, ∗2:390
∆ισπαρατε τρεατµεντ
Χονστρυχτιϖε δισχηαργε, ∗2:300.30, ∗2:301
∆ισχηαργε, ελεµεντσ, ∗2:302
Ελεµεντσ, ∗2:261
Γενεραλλψ, 2:20
Φαιλυρε το προµοτε, ∗2:281
Ινδιρεχτ εϖιδενχε (σεε Ινδιρεχτ εϖιδενχε Μχ∆οννελλ
∆ουγλασ ινστρυχτιον σετ, βελοω)
Μοτιϖατινγ φαχτορ (σεε Μοτιϖατινγ φαχτορ (υλτιµατε
ισσυε) ινστρυχτιον σετ, βελοω)
Ελεµεντσ οφ Α∆ΕΑ χλαιµ
∆ισπαρατε ιµπαχτ, ∗2:383
∆ισπαρατε τρεατµεντπρετεξτ, ∗2:262
Ηαρασσµεντ
Νο τανγιβλε αχτιον, ∗2:432.10
Τανγιβλε αχτιον, ∗2:431.10
Ρεταλιατιον, ∗2:410.20
ΙΝ∆ΕΞ
(∗ ινδιχατεσ ϕυρψ ινστρυχτιον)
FEJI I-442
Εµπλοψεε, ∗2:230
Εµπλοψερ, ∗2:210
Εϖιδεντιαρψ ισσυεσ
Γενεραλλψ, 2:60
Αγε οφ ρεπλαχεµεντ, µεµβερ οφ προτεχτεδ χλασσ,
∗2:440
Εµοτιοναλ διστρεσσ, ∗2:702
Ινφερενχε ινστρυχτιον, ∗2:322
Λεσσ φαϖοραβλε τρεατµεντ τηαν νον−προτεχτεδ
ινδιϖιδυαλσ, ∗2:450
Μινι−ΡΙΦ, ∗2:491
Νονπροδυχτιον οφ εϖιδενχε, ∗2:321
Πηψσιχιανσ τεστιµονψ, ∗2:702
Ρεδυχτιον ιν φορχε, 2:60, ∗2:490
Σπολιατιον, ∗2:521
Στατεµεντσ µαδε ιν ωορκπλαχε (σεε Στατεµεντσ µαδε
ιν ωορκπλαχε, βελοω)
Στατιστιχσ, 2:70, ∗2:390, ∗2:500520
Ηαρασσµεντ
Ηοστιλε ωορκ ενϖιρονµεντ, 2:50, ∗2:430436
∆εφενδαντσ αφφιρµατιϖε δεφενσε, ∗2:435
Ρεµαρκσ µαδε ιν ωορκπλαχε (σεε Στατεµεντσ µαδε ιν
ωορκπλαχε, βελοω)
Ινδιρεχτ εϖιδενχε Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ ινστρυχτιον σετ
Χονστρυχτιϖε δισχηαργεωορκινγ χονδιτιονσ, ∗2:303
∆εφενδαντσ βυρδεν οφ προδυχτιον, ∗2:272
∆εφενσελεγιτιµατε, νονδισχριµινατορψ ρεασον,
∗2:310, ∗2:311
Πριµα φαχιε χασε, ελεµεντσ οφ, ∗2:270300
Ρεβυτταλ, πρετεξτ, φαλσιτψ οφ ρεασον, ∗2:320,
∗2:320.10
Μοτιϖατινγ φαχτορ (υλτιµατε ισσυε) ινστρυχτιον σετ
Γενεραλλψ, 2:20.10.20
Νονπροδυχτιον οφ εϖιδενχε, ∗2:321
Ολδερ Ωορκερσ Βενεφιτ Προτεχτιον Αχτ, κνοωινγ ανδ
ϖολυνταρψ ωαιϖερ, 2:160, ∗2:790
Οϖερϖιεω
Χοϖεραγε ανδ σχοπε οφ Αχτ, 2:00
Τιτλε ςΙΙ, χοµπαρισον ωιτη, 2:10
Πλαιντιφφσ βυρδεν, ∗2:240
Φαιλυρε το ρεηιρε, ∗2:241
Πρεπονδερανχε οφ εϖιδενχε, ∗2:242
Πρετεξτ ρεβυτταλ
Φαλσιτψ οφ ρεασον, ∗2:320
Ινφερενχε, ∗2:322
Νονπροδυχτιον, ∗2:321
Θυαλιφιεδ φορ ποσιτιον, ∗2:280, ∗2:281, ∗2:282
Ρεταλιατιον, 2:40, ∗2:410420
Χαυσατιον, ∗2:411
Σεϖερανχε αγρεεµεντσ, Α∆ΕΑ ανδ Ολδερ Ωορκερ
Βενεφιτσ Προτεχτιον Αχτκνοωινγ ανδ
ϖολυνταρψ ωαιϖερ, 2:160, ∗2:790
Σινγλε εµπλοψερ, ∗2:220
Στανδαρδ οφ προοφ, ∗2:250
Στατεµεντσ µαδε ιν ωορκπλαχε
Γενεραλλψ, 2:60
Αγε−ρελατεδ ρεµαρκσ, ∗2:460
Ρεµαρκσσενιοριτψ ορ λενγτη οφ σερϖιχε, ∗2:480
Σινγλε ρεµαρκ, ∗2:470
Υλτιµατε ισσυε (σεε Μοτιϖατινγ φαχτορ (υλτιµατε ισσυε)
ινστρυχτιον σετ, αβοϖε)
Υνλαωφυλ αχτσ βψ εµπλοψερ, ∗2:200
ςερδιχτ Φορµσ
Πρετεξτ χασε, ∗2:810
Αµεριχανσ Ωιτη ∆ισαβιλιτιεσ Αχτ (Α∆Α)
Σεε αλσο Ρεηαβιλιτατιον Αχτ
Αχχοµµοδατιον, ∗4:972
Αχτυαλ δαµαγεσ
Αχτυαλ δαµαγεσ, ∗4:980
Χοµπενσατορψ δαµαγεσ, ∗4:9901000
Φυτυρε ουτ οφ ποχκετ εξπενσεσ, ∗4:1020
Μιτιγατιον οφ δαµαγεσ, ∗4:1040
Νονπεχυνιαρψ δαµαγεσ, ∗4:1030
ςαλυε οφ λοστ µεδιχαλ ανδ λιφε ινσυρανχε βενεφιτσ,
∗4:1010
Αδϖερσε εµπλοψµεντ αχτιον, 4:30.104:30.20, ∗4:691,
∗4:692
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχε
Γενεραλλψ, 4:40
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχε ασ α λιµιτατιον ον δαµαγεσ,
∗4:920
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχεφαιλυρε το ηιρεαλτερνατε,
∗4:940
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχεφαιλυρε το ηιρε, φαιλυρε το
προµοτε, δεµοτιον, ∗4:930
Χονσιδερατιον οφ συβσεθυεντ εϖιδενχε νοτ περµιττεδ,
∗4:950
Βαχκπαψ
Γενεραλλψ, 4:40
Βαχκπαψ, ∗4:1061
Πλαιντιφφ ινελιγιβλε φορ βαχκπαψ, ∗4:1062
Υνχονδιτιοναλ οφφερ οφ εµπλοψµεντ ανδ βαχκπαψ,
∗4:1063
∆αµαγεσ
Χοµπενσατορψ, ∗4:1001
Γενεραλλψ, 4:50
Αχτυαλ δαµαγεσ (σεε Αχτυαλ δαµαγεσ, αβοϖε)
Αλλ δαµαγεσ, ιντερρογατορψ, ∗4:1190
Βαχκπαψ (σεε Βαχκπαψ, αβοϖε)
Νοµιναλ δαµαγεσ, ιντερρογατορψ, ∗4:1090
Πυνιτιϖε δαµαγεσ (σεε Πυνιτιϖε δαµαγεσ, βελοω)
∆εφενσεσ
Γενεραλλψ, 4:40

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT