Race and national origin discrimination

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages290-420
3−286
Χηαπτερ 3
Ραχε ανδ Νατιοναλ Οριγιν
∆ισχριµινατιον
Αυτηορσ
Τοδδ ϑ. ΜχΝαµαρα
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Ηον. Μιχηαελ Ε. Ηεγαρτψ
Υνιτεδ Στατεσ Μαγιστρατε ϑυδγε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε ∆ιστριχτ οφ Χολοραδο
Χοντριβυτινγ Αυτηορσ
Τηοµασ ϑ. Γαρλανδ, ϑρ.
Μυλλιγαν & Χολεµαν
Γρεενεϖιλλε, Τεννεσσεε
Ηον. ϑοε Βιλλψ Μχ∆αδε
Χηιεφ ϑυδγε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ, Χεντραλ ∆ιστ. οφ Ιλλινοισ
Πεορια, Ιλλινοισ
ϑ. Αλφρεδ Σουτηερλανδ
Ογλετρεε, ∆εακινσ, Ναση, Σµοακ & Στεωαρτ, Π.Χ.
Ηουστον, Τεξασ
Ματηεω Σ. Σηεχητερ
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
3−287 RNOD
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. ΤΙΤΛΕ ςΙΙ ΧΛΑΙΜΣ
1. Οϖερϖιεω
♣3:00 Χοϖεραγε ανδ Σχοπε
♣3:10 Προχεδυρεσ
2. Τηεοριεσ οφ ∆ισχριµινατιον
♣3:20 Ιντροδυχτιον
♣3:30 ∆ισπαρατε Τρεατµεντ
♣3:30.10 Ινδιρεχτ/Βυρδεν−Σηιφτινγ Μετηοδ
♣3:30.10.10 Πριµα Φαχιε Χασε
♣3:30.10.11 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ Προοφ
♣3:30.10.20 ∆εφενσε: Λεγιτιµατε, Νονδισχριµινατορψ Ρεασον
♣3:30.10.30 Ρεβυτταλ: Πρετεξτ
♣3:30.10.40 Χαυτιον Ρεγαρδινγ Υσε οφ Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ Βυρδεν−Σηιφτινγ Αναλψσισ
♣3:30.20 ∆ιρεχτ Μετηοδ
♣3:40 ∆ισπαρατε Ιµπαχτ
♣3:50 Ρεταλιατιον
♣3:60 Ηαρασσµεντ (Ηοστιλε Ωορκ Ενϖιρονµεντ)
3. ∆εφενσεσ
♣3:70 ∆εφενσεσ
4. ∆αµαγεσ
♣3:80 ∆αµαγεσ
Β. 42 Υ.Σ.Χ . ♣1981 ΧΛΑ ΙΜΣ
♣3:90 42 Υ.Σ.Χ. ♣1981
ΙΙ. ΤΙΤΛΕ ςΙΙ ϑΥΡΨ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ
Α. ΟςΕΡςΙΕΩ
♣3:100 Εµπλοψµεντ Ιντροδυχτορψ ΙνστρυχτιονΤηιρδ Χιρχυιτ
♣3:101 Ραχε ∆ισχριµινατιον
♣3:102 Ραχε/Χολορ ∆ισχριµινατιον: Πρετεξτ
♣3:105 Τιτλε ςΙΙΛαω Προηιβιτινγ ∆ισχριµινατιον
♣3:110 Προτεχτεδ ΧλασσΣτατυσ
♣3:111 ∆ισχριµινατιον βψ Ασσοχιατιον
♣3:112 Ρεϖερσε ∆ισχριµινατιον
♣3:113 Προτεχτεδ ΧλασσΙνφερενχε
FEJI 3-288
♣3:120 Εµπλοψερ
♣3:130 Εµπλοψεε
♣3:140 Στανδαρδ οφ Προοφ
♣3:150 Πλαιντιφφσ Βυρδεν
♣3:150.10 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ ΠροοφΠρεπονδερανχε οφ Εϖιδενχε
♣3:150.20 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ ΠροοφΠρεπονδερανχε οφ ΕϖιδενχεΑλτερνατε
♣3:160 Χοντινυινγ ςιολατιον
Β. ΤΗΕΟΡΙΕΣ ΟΦ ∆ΙΣΧΡΙΜΙΝΑΤΙΟΝ
1. ∆ισπαρατε Τρεατµεντ
♣3:170 Εϖιδενχε οφ Ραχε ∆ισχριµινατιον
♣3:170.10 Εσσεντιαλ Ελεµεντσ
♣3:170.20 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατιον∆ισπαρατε ΤρεατµεντΡαχεΦιφτη Χιρχυιτ
♣3:170.30 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατιον∆ισπαρατε ΤρεατµεντΧολορΦιφτη Χιρχυιτ
♣3:170.40 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατορψ Ιντεντ
♣3:180 ∆ισχριµινατορψ Ανιµυσ∆ιφφερεντ Τρεατµεντ
α. Ινδιρεχτ/Βυρδεν−Σηιφτινγ Μετηοδ
♣3:190 Πρεσεντατιον οφ Προοφ
♣3:191 Νατιοναλ Οριγιν ∆ισχριµινατιον: Πρετεξτ
(1) Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ Ινστρυχτιον Σετ
(α) Πριµα Φαχιε Χασε
♣3:200 Πριµα Φαχιε Χασε
♣3:201 Πριµα Φαχιε ΧασεΡεϖερσε ∆ισχριµινατιον
♣3:210 Θυαλιφιεδ φορ Ποσιτιον
♣3:211 Θυαλιφιεδ φορ ΠοσιτιονΦαιλυρε το Προµοτε
♣3:211.10 Θυαλιφιεδ φορ ΠοσιτιονΑλτερνατε
♣3:212 Φαιλυρε το ΠροµοτεΑλτερνατε
♣3:220 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ Αχτιον
♣3:220.10 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ ΑχτιονΑλτερνατε
♣3:220.20 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ ΑχτιονΑλτερνατε 2
♣3:230 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργε
♣3:230.10 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΑλτερνατε
♣3:230.20 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΑλτερνατε
♣3:231 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΙντολεραβλε
♣3:232 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΩορκινγ Χονδιτιονσ
♣3:233 Ινφερενχε οφ ∆ισχριµινατιονΣιµιλαρλψ Σιτυατεδ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT