Gender discrimination and sexual harassment

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages64-203
1−60
Χηαπτερ 1
Γενδερ ∆ισχριµινατιον ανδ
Σεξυαλ Ηαρασσµεντ
Αυτηορ
ϑ. Αλφρεδ Σουτηερλανδ
Ογλετρεε, ∆εακινσ, Ναση, Σµοακ & Στεωαρτ, Π.Χ.
Ηουστον, Τεξασ
Χοντριβυτινγ Αυτηορσ
Λαρα Χαρδιν δε Λεον
∆ελλ Ινχ.
Ρουνδροχκ, Τεξασ
∆εννισ Χ. Γαρδνερ
Ογλετρεε, ∆εακινσ, Ναση, Σµοακ & Στεωαρτ, Π.Χ.
Ωασηινγτον, ∆.Χ.
Κριστινα ϑαµεσ
Χαρεερ Λαω Χλερκ
Ηον. Μιχηαελ Ε. Ηεγαρτψ
Υνιτεδ Στατεσ Μαγιστρατε ϑυδγε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε ∆ιστριχτ οφ Χολοραδο
∆αϖιδ Β. Ριττερ
Αλτηειµερ & Γραψ
Χηιχαγο, Ιλλινοισ
∆αϖιδ Η. Σταχψ
Φρεεβορν & Πετερσ
∆ενϖερ, Χολοραδο
∆αρλενε ςοραχηεκ
Αβραηαµσον ςοραχηεκ & Μικϖα
Χηιχαγο, Ιλλινοισ
Τοδδ ΜχΝαµαρα
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Ματηεω Σηεχητερ
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
1−61 GDSH
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. ΤΙΤΛΕ ςΙΙ
1. Οϖερϖιεω
♣1:00 Χοϖεραγε ανδ Σχοπε
♣1:10 Προχεδυρεσ
2. Τιτλε ςΙΙ Χαυσεσ οφ Αχτιον
♣1:20 Ιντροδυχτιον το Τιτλε ςΙΙ Χαυσεσ οφ Αχτιον
♣1:30 ∆ισπαρατε Τρεατµεντ Οϖερϖιεω
♣1:30.10 Ινδιρεχτ Μετηοδ
♣1:30.20 ∆ιρεχτ Μετηοδ
♣1:40 ∆ισπαρατε Ιµπαχτ
♣1:50 Ρεταλιατιον
♣1:60 Πρεγνανχψ ∆ισχριµινατιον
♣1:70 Σεξυαλ Ηαρασσµεντ
♣1:70.10 Ηιστορψ οφ Σεξυαλ Ηαρασσµεντ Λαω
♣1:70.20 Θυιδ Προ Θυο Ηαρασσµεντ
♣1:70.30 Ηοστιλε Ενϖιρονµεντ Ηαρασσµεντ
♣1:70.40 Συπρεµε Χουρτ Χασεσ
3. ∆εφενσεσ
♣1:80 ∆εφενσεσ
4. ∆αµαγεσ
♣1:90 ∆αµαγεσ
Β. ΕΘΥΑΛ ΠΑΨ ΑΧΤ
♣1:100 Εθυαλ Παψ Αχτ
Χ. 42 Υ.Σ.Χ . ♣1983
♣1:110 42 Υ.Σ.Χ. ♣1983
♣♣1:1201:190 [Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. ΤΙΤΛΕ ςΙΙ ϑΥΡΨ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ, ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΟΡΙΕΣ, ΑΝ∆ ςΕΡ∆ΙΧΤ ΦΟΡΜΣ
Α. ΙΝ ΓΕΝΕΡΑΛ
♣1:200 Νατυρε οφ Αλλεγατιονσ
♣1:200.10 Εσσεντιαλ Ελεµεντσ
♣1:210 Στατυτε ∆εφινινγ Τιτλε ςΙΙ Χλαιµ
♣1:215 Τιτλε ςΙΙΛαω Προηιβιτινγ ∆ισχριµινατιον
FEJI 1-62
♣1:220 Γενδερ
♣1:230 Σεξυαλ Στερεοτψπινγ
♣1:240 Σαµε−Σεξ ∆ισχριµινατιον
♣1:245 Ρεϖερσε ∆ισχριµινατιον
♣1:250 Πρεπονδερανχε οφ τηε Εϖιδενχε
♣1:250.10 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ ΠροοφΠρεπονδερανχε οφ Εϖιδενχε
♣1:250.20 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ ΠροοφΠρεπονδερανχε οφ ΕϖιδενχεΑλτερνατε
♣1:260 Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ
♣1:270 Θυεστιον Ρεγαρδινγ Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ
♣♣1:280−1:290 [Ρεσερϖεδ]
Β. ΤΙΤΛΕ ςΙΙ ΧΑΥΣΕΣ ΟΦ ΑΧΤΙΟΝ
1. ∆ισπαρατε Τρεατµεντ
♣1:300 Μετηοδ οφ Προοφ
♣1:305 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατορψ Ιντεντ
α. Ινδιρεχτ Μετηοδ (Πρετεξτ Αναλψσισ)
(1) Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ Ινστρυχτιον Σετ
(α) Πριµα Φαχιε Χασε
♣1:310 Ελεµεντσ οφ Πριµα Φαχιε Χασε
♣1:320 Ε.Ε.Ο.Χ.σ Προποσεδ ϑυρψ Ινστρυχτιον
♣1:325 Ελεµεντσ οφ Πριµα Φαχιε ΧασεΡεϖερσε ∆ισχριµινατιον
(β) ∆εφενσε
♣1:330 ∆εφενσε: Λαωφυλ (Λεγιτιµατε, Νονδισχριµινατορψ) Ρεασον
(χ) Ρεβυτταλ: Πρετεξτ
♣1:340 Πρετεξτ
♣1:350 Μετηοδ οφ Προϖινγ Πρετεξτ
(2) Μοτιϖατινγ Φαχτορ (Υλτιµατε Ισσυε) Ινστρυχτιον Σετ
(α) Χαυσεσ οφ Αχτιον
♣1:360 Ελεµεντσ οφ Χαυσε οφ Αχτιον
♣1:361 Σεξ ∆ισχριµινατιον
♣1:370 Παττερν ορ Πραχτιχε Χλαιµ
♣1:380 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργε
♣1:380.10 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΑλτερνατε
♣1:380.20 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΑλτερνατε 2
♣1:380.30 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΩορκινγ Χονδιτιονσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT