Religious discrimination

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages523-602
5−106
Χηαπτερ 5
Ρελιγιουσ
∆ισχριµινατιον
Αυτηορσ
Λαρα Χαρδιν δε Λεον
∆ελλ Ινχ.
Ρουνδ Ροχκ, Τεξασ
ϑ. Αλφρεδ Σουτηερλανδ
Ογλετρεε, ∆εακινσ, Ναση, Σµοακ & Στεωαρτ, Π.Χ.
Ηουστον, Τεξασ
Χοντριβυτινγ Αυτηορσ
Λεε Βοοτηβψ
Βοοτηβψ & Ψινγστ
Ωασηινγτον, ∆Χ
Κριστινα ϑαµεσ
Χαρεερ Λαω Χλερκ
Ηον. Μιχηαελ Ε. Ηεγαρτψ
Υνιτεδ Στατεσ Μαγιστρατε ϑυδγε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε ∆ιστριχτ οφ Χολοραδο
Τοδδ ϑ. ΜχΝαµαρα
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Ματηεω Σ. Σηεχητερ
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
5−107 RD
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. ΤΙΤΛΕ ςΙΙ ΧΛΑΙΜΣ
1. Οϖερϖιεω
♣5:00 Χοϖεραγε
♣5:10 Προχεδυραλ Ματτερσ
♣5:20 Ρεµεδιεσ
♣5:20.10 Ιντεντιοναλ ∆ισχριµινατιον
♣5:20.20 Μιξεδ Μοτιϖεσ Χασεσ
♣5:20.30 Αφτερ−Αχθυιρεδ Εϖιδενχε
2. Τηεοριεσ οφ ∆ισχριµινατιον
♣5:30 ∆ισπαρατε Τρεατµεντ Χασεσ
♣5:30.10 Ινδιρεχτ/Βυρδεν−Σηιφτινγ Μετηοδ
♣5:30.10.10 Πριµα Φαχιε Χασε
♣5:30.10.20 Λεγιτιµατε, Νονδισχριµινατορψ Ρεασον
♣5:30.10.30 Ρεβυτταλ
♣5:30.20 ∆ιρεχτ Μετηοδ οφ Προοφ (Μιξεδ Μοτιϖεσ)
♣5:30.30 Ρεταλιατιον
♣5:40 ∆ισπαρατε Ιµπαχτ Χασεσ
♣5:50 Ρελιγιουσ Ηαρασσµεντ
♣5:50.10 Θυιδ Προ Θυο
♣5:50.20 Ηοστιλε Ενϖιρονµεντ
♣5:50.30 Χοµπαρισον Ωιτη Σεξυαλ Ηαρασσµεντ Χαυσεσ οφ Αχτιον
♣5:60 Φαιλυρε το Αχχοµµοδατε Ρελιγιουσ Πραχτιχεσ
♣5:60.10 Ιντροδυχτιον
♣5:60.20 Ελεµεντσ οφ Χαυσε οφ Αχτιον
♣5:60.20.10 Πριµα Φαχιε Χασε
♣5:60.20.20 ∆εφενσε
♣5:60.30 Ρεασοναβλε Αχχοµµοδατιον
♣5:60.30.10 ∆εφενδαντσ ∆υτψ
♣5:60.30.20 Πλαιντιφφσ ∆υτψ
♣5:60.40 Υνδυε Ηαρδσηιπ
3. ∆εφενσεσ
♣5:70 Γενεραλ ∆εφενσεσ
♣5:80 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ
Β. ΣΕΧΤΙΟΝ 1983 ΧΛΑΙΜΣ
♣5:90 Σεχτιον 1983
FEJI 5-108
ΙΙ. ϑΥΡΨ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ, ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΟΡΙΕΣ, ΑΝ∆ ςΕΡ∆ΙΧΤ ΦΟΡΜΣ
Α. ΤΙΤΛΕ ςΙΙ ΧΛΑΙΜΣ
1. Οϖερϖιεω
♣5:100 Ιντροδυχτορψ Ινστρυχτιον
♣5:101 Εσσεντιαλ Ελεµεντσ
♣5:102 Τιτλε ςΙΙΠλαιντιφφσ ΒυρδενΜοτιϖατινγ ΦαχτορΟϖερϖιεω
♣5:103 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατιον ανδ ΡεταλιατιονΛαω Προηιβιτινγ ∆ισχριµινατιον
♣5:104 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατιον∆ισπαρατε ΤρεατµεντΡελιγιον (ΑλτερνατεΦιφτη
Χιρχυιτ)
♣5:110 Στατυτορψ Λανγυαγε
♣5:120 Σχοπε οφ Προηιβιτιον Αγαινστ Ρελιγιουσ ∆ισχριµινατιον
♣5:130 Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ ανδ Χοντινυινγ ςιολατιονσ
♣5:140 Ιντερρογατορψ Ρεγαρδινγ Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ
2. Τηεοριεσ οφ ∆ισχριµινατιον
α. ∆ισπαρατε Τρεατµεντ Χασεσ
♣5:150 ∆ιρεχτ ϖσ. Ινδιρεχτ Μετηοδσ οφ Προοφ
♣5:151 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατιον ανδ Ρεταλιατιον∆ισχριµινατορψ Ιντεντ
♣5:152 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατιον ανδ ΡεταλιατιονΣεπαρατε ςερδιχτσ ον Εαχη Χλαιµ
♣♣5:1535:154 [Ρεσερϖεδ]
♣5:155 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ Προοφ
♣5:155.10 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ ΠροοφΠρεπονδερανχε οφ Εϖιδενχε
♣5.155.20 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ ΠροοφΠρεπονδερανχε οφ ΕϖιδενχεΑλτερνατε
♣♣5:1565:157 [Ρεσερϖεδ]
♣5:158 Τιτλε ςΙΙ∆ισχριµινατιον ανδ Ρεταλιατιον∆αµαγεσ∆ισχριµινατιον
♣5:159 [Ρεσερϖεδ]
(1) Ινδιρεχτ/Χιρχυµσταντιαλ Μετηοδ οφ Προοφ
(α) Πριµα Φαχιε Χασε Ινστρυχτιον Σετ
♣5:160 Συµµαρψ οφ Χασε
♣5:170 Πριµα Φαχιε Χασε
♣5:180 Λεγιτιµατε, Νονδισχριµινατορψ Ρεασον
♣5:190 Πρετεξτ
♣5:191 Ρελιγιον ∆ισχριµινατιον: Πρετεξτ
(β) Μοτιϖατινγ Φαχτορ (Υλτιµατε Ισσυε) Ινστρυχτιον Σετ
(ι) Ελεµεντσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT