Federal employer negligence statutes

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages759-791
11−342
Χηαπτερ 11
Φεδεραλ Εµπλοψερ Νεγλιγενχε
Στατυτεσ
Αυτηορσ
Τοδδ ϑ. ΜχΝαµαρα
ΜχΝαµαρα & Μαρτινεζ, ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Ηον. Μιχηαελ Ε. Ηεγαρτψ
Υνιτεδ Στατεσ Μαγιστρατε ϑυδγε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε ∆ιστριχτ οφ Χολοραδο
11−343 FENS
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. ΦΕ∆ΕΡΑΛ ΕΜΠΛΟΨΕΡΣ ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ ΑΧΤ (ΦΕΛΑ)
♣11:00 Οϖερϖιεω
♣11:10 Ελεµεντσ
♣11:20 Ρελαξεδ Βυρδεν οφ Προοφ
♣11:30 ∆υτψ/Βρεαχη
♣11:40 Στριχτ Λιαβιλιτψ ιν Λιµιτεδ Χιρχυµστανχεσ
♣11:50 ∆αµαγεσ
♣♣11:6011:90 [Ρεσερϖεδ]
Β. ϑΟΝΕΣ ΑΧΤ
♣11:100 Οϖερϖιεω
♣11:110 Ελεµεντσ
♣11:110.10 Σεαµαν
♣11:110.20 Νεγλιγενχε
♣11:120 Στριχτ Λιαβιλιτψ
♣11:130 ∆αµαγεσ
♣♣11:14011:190 [Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. ϑΥΡΨ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ, ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΟΡΙΕΣ, ςΕΡ∆ΙΧΤ ΦΟΡΜΣ
Α. ΦΕ∆ΕΡΑΛ ΕΜΠΛΟΨΕΡΣ ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ ΑΧΤ
1. Οϖερϖιεω
♣11:200 ΦΕΛΑςιολατιον
♣11:200.1 ΦΕΛΑΠρελιµιναρψ ΙνστρυχτιονΝιντη Χιρχυιτ
♣11:205 ΦΕΛΑΣτατυτε οφ Λιµιτατιονσ
♣11:210 ΦΕΛΑΕµπλοψεε ∆εφινεδ
♣11:220 ΦΕΛΑΕµπλοψερ ∆εφινεδ
♣11:230 ΦΕΛΑΠυβλιχ Πολιχψ
♣11:240 ΦΕΛΑΕλεµεντσ
♣11:241 ΦΕΛΑΕλεµεντσΑλτερνατεΦεδεραλ Εµπλοψερσ Λιαβιλιτψ Αχτ (45 Υ.Σ.Χ.
Σεχτιον 51 ετ σεθ.)Φιφτη Χιρχυιτ
♣11:250 ΦΕΛΑΣχοπε οφ Εµπλοψµεντ
♣♣11:26011:290 [Ρεσερϖεδ]
FEJI 11-344
2. Νεγλιγενχε
♣11:300 ΦΕΛΑΝεγλιγενχε
♣11:310 ΦΕΛΑΝεγλιγενχε∆υτψ
♣11:320 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΒρεαχη
♣11:330 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΦορεσεεαβιλιτψ
♣11:340 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΧαυσατιον
♣11:350 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΣτριχτ Λιαβιλιτψ
♣11:351 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΣτριχτ ΛιαβιλιτψΑλτερνατεΕιγητη Χιρχυιτ
♣11:360 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΣτριχτ ΛιαβιλιτψΒΙΑ
♣11:361 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΣτριχτ ΛιαβιλιτψΒΙΑΑλτερνατεΕιγητη Χιρχυιτ
♣11:370 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΡεσ Ιπσα Λοθυιτυρ
♣11:380 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΧοντριβυτορψ
♣11:381 ΦΕΛΑΝεγλιγενχεΧοντριβυτορψΑλτερνατεΕιγητη Χιρχυιτ
♣♣11:39011:440 [Ρεσερϖεδ]
3. ∆αµαγεσ
♣11:450 ΦΕΛΑ∆αµαγεσ
♣11:460 ΦΕΛΑ∆αµαγεσΙνφλιχτιον οφ Εµοτιοναλ ∆ιστρεσσ
♣11:470 ΦΕΛΑ∆αµαγεσΜιτιγατιον
♣♣11:48011:540 [Ρεσερϖεδ]
Β. ϑΟΝΕΣ ΑΧΤ
1. Οϖερϖιεω
♣11:550 ϑονεσ Αχτςιολατιον
♣11:550.1 ϑονεσ ΑχτΠρελιµιναρψΝιντη Χιρχυιτ
♣11:560 ϑονεσ ΑχτΕµπλοψερ
♣11:570 ϑονεσ ΑχτΠυβλιχ Πολιχψ
♣11:580 ϑονεσ ΑχτΕλεµεντσ οφ Προοφ
♣11:590 ϑονεσ ΑχτΣεαµαν ∆εφινεδ
♣11:591 ϑονεσ ΑχτΣεαµαν Στατυσ ΑλτερνατεΦιφτη Χιρχυιτ
♣11:600 ϑονεσ ΑχτΣχοπε οφ Εµπλοψµεντ
♣11:610 ϑονεσ Αχτςεσσελ ∆εφινεδ
♣11:620 ϑονεσ ΑχτΟϖερϖιεω οφ Χαυσεσ οφ ΑχτιονΥνσεαωορτηινεσσΜαιντενανχε ανδ
ΧυρεΛοσσ οφ Σοχιετψ (Σεαµαν Στατυσ Νοτ Χοντεστεδ)
♣11:630 ϑονεσ ΑχτΥνσεαωορτηινεσσ ∆εφινεδ
♣11:631 ϑονεσ ΑχτΥνσεαωορτηινεσσ ∆εφινεδΑλτερνατεΝιντη Χιρχυιτ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT