Disability discrimination

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages421-522
4−4
Χηαπτερ 4
∆ισαβιλιτψ
∆ισχριµινατιον
Αυτηορ
ϑ. Αλφρεδ Σουτηερλανδ
Ογλετρεε, ∆εακινσ, Ναση, Σµοακ & Στεωαρτ, Π.Χ.
Ηουστον, Τεξασ
Χοντριβυτινγ Αυτηορσ
Λαρα Χαρδιν δε Λεον
∆ελλ, Ινχ.
Ρουνδ Ροχκ, Τεξασ
∆αϖιδ Η. Σταχψ
Φρεεβορν & Πετερσ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Ηονοραβλε ϑοην Ωεββ
Χολοραδο Χουρτ οφ Αππεαλσ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Κριστινα ϑαµεσ
Χαρεερ Λαω Χλερκ
Ηον. Μιχηαελ Ε. Ηεγαρτψ
Υνιτεδ Στατεσ Μαγιστρατε ϑυδγε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε ∆ιστριχτ οφ Χολοραδο
Τοδδ ϑ. ΜχΝαµαρα
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Ματηεω Σ. Σηεχητερ
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
4-5 DD
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. ΑΜΕΡΙΧΑΝΣ ΩΙΤΗ ∆ΙΣΑΒΙΛΙΤΙΕΣ ΑΧΤ ΟΦ 1990
♣4:00 Οϖερϖιεω
♣4:10 ∆εφινιτιονσ
♣4:20 Ρεασοναβλε Αχχοµµοδατιον
♣4:30 Χαυσεσ οφ Αχτιον
♣4:30.10 ∆ισπαρατε Τρεατµεντ
♣4:30.10.10 Ινδιρεχτ Μετηοδ οφ Προοφ/Πρετεξτ Χασεσ
♣4:30.10.20 ∆ιρεχτ Μετηοδ οφ Προοφ/Μιξεδ Μοτιϖεσ Χασεσ
♣4:30.20 ∆ισπαρατε Ιµπαχτ
♣4:30.30 Ρεταλιατιον
♣4:30.40 Ηαρασσµεντ
♣4:30.50 Νατυρε οφ Α∆Α Χλαιµ ανδ ∆εφενσεΦαιλυρε το ΑχχοµµοδατεΣεϖεντη Χιρχυιτ
♣4:30.60 Νατυρε οφ Α∆Α Χλαιµ ανδ ∆εφενσεΦαιλυρε το ΗιρεΣεϖεντη Χιρχυιτ
♣4:30.70 Νατυρε οφ Α∆Α Χλαιµ ανδ ∆εφενσεΦαιλυρε το ΠροµοτεΣεϖεντη Χιρχυιτ
♣4:30.80 Νατυρε οφ Α∆Α Χλαιµ ανδ ∆εφενσεΤερµινατιονΣεϖεντη Χιρχυιτ
♣4:40 ∆εφενσεσ
♣4:50 ∆αµαγεσ
Β. ΤΗΕ ΡΕΗΑΒΙΛΙΤΑΤΙΟΝ ΑΧΤ ΟΦ 1973
♣4:60 Οϖερϖιεω
♣♣4:70−4:90 [Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. ϑΥΡΨ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ, ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΟΡΙΕΣ, ςΕΡ∆ΙΧΤ ΦΟΡΜΣ
Α. ΑΜΕΡΙΧΑΝΣ ΩΙΤΗ ∆ΙΣΑΒΙΛΙΤΙΕΣ ΑΧΤ
1. Οϖερϖιεω
♣4:100 Συµµαρψ οφ Α∆Α Χλαιµ
♣4:101 Α∆Α Εµπλοψµεντ ΧλαιµσΙντροδυχτορψ ΙνστρυχτιονΤηιρδ Χιρχυιτ
♣4:102 Α∆Α∆ισαβιλιτψ ∆ισχριµινατιονΦιφτη Χιρχυιτ
♣4:103 ∆ισπαρατε Τρεατµεντ (Περχειϖεδ ∆ισαβιλιτψ)Ειγητη Χιρχυιτ
♣4:110 Στατυτορψ Λανγυαγε
♣4:120 ΣτατυτεΣηορτ Φορµ
♣4:130 Πρεεµπτιον οφ Οτηερ Λαωσ
♣4:140 Ιντερρογατορψ Ρεγαρδινγ Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ
♣4:150 [Ρεσερϖεδ]
FEJI 4-6
2. ∆εφινιτιονσ
α. ∆ισαβιλιτψ
♣4:160 ∆ισαβιλιτψ
♣4:161 Α∆Α ∆εφινιτιονσ∆ισαβιλιτψΑλτερνατεΤηιρδ Χιρχυιτ
♣4:170 ∆ισαβιλιτψΣηορτ Φορµ
♣4:180 ∆ισαβιλιτψΠερχειϖεδ Λιµιτατιον
♣4:190 Χονδυχτ ασ Παρτ οφ α ∆ισαβιλιτψ
♣4:200 ∆ρυγ Αδδιχτιον ασ ∆ισαβιλιτψ
♣4:210 Μαϕορ Λιφε ΑχτιϖιτψΦυνχτιονσ Ινϖολϖεδ
♣4:220 Μαϕορ Λιφε ΑχτιϖιτψΝαρροω Ρανγε οφ ϑοβσ
♣4:225 [Ρεσερϖεδ]
♣4:226 Συβσταντιαλλψ Λιµιτεδ ιν Ανψ Μαϕορ Λιφε Αχτιϖιτψ
♣4:227 Συβσταντιαλλψ Λιµιτσ
♣4:230 Ινδιϖιδυαλ Ωιτη α ∆ισαβιλιτψ
♣4:240 ΙντερρογατορψΙµπαιρµεντ
β. Θυαλιφιεδ Ινδιϖιδυαλ Ωιτη α ∆ισαβιλιτψ
♣4:250 Θυαλιφιεδ Ινδιϖιδυαλ Ωιτη α ∆ισαβιλιτψ
♣4:251 Α∆Α ∆εφινιτιονσΘυαλιφιεδ ΙνδιϖιδυαλΑλτερνατεΤηιρδ Χιρχυιτ
♣4:260 Θυαλιφιεδ Ινδιϖιδυαλ Ωιτη α ∆ισαβιλιτψΕµπλοψερσ ϑυδγµεντ
♣4:270 ΙντερρογατορψΘυαλιφιεδ Ινδιϖιδυαλ Ωιτη α ∆ισαβιλιτψ
♣4:280 Εσσεντιαλ Φυνχτιονσ οφ Ποσιτιον
♣4:281 Εσσεντιαλ Φυνχτιονσ οφ ΠοσιτιονΑλτερνατε
♣4:290 Ιναβιλιτψ το Περφορµ Εσσεντιαλ Φυνχτιονσ
♣4:300 Εφφεχτ οφ Ρεχειπτ οφ Σοχιαλ Σεχυριτψ Βενεφιτσ
♣4:310 [Ρεσερϖεδ]
3. Ρεασοναβλε Αχχοµµοδατιον
♣4:320 Ρεασοναβλε Αχχοµµοδατιον
♣4:321 Ελεµεντσ οφ αν Α∆Α ΧλαιµΡεασοναβλε ΑχχοµµοδατιονΑλτερνατεΤηιρδ
Χιρχυιτ
♣4:330 Ρεασοναβλε ΑχχοµµοδατιονΒενεφιτσ ανδ Πριϖιλεγεσ
♣4:331 Ρεασοναβλε ΑχχοµµοδατιονΑλτερνατε
♣4:340 Εξαµπλεσ
♣4:350 Πλαιντιφφσ Βυρδεν

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT