Acknowledgment

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages8-8
Φ−4
ΑΧΚΝΟΩΛΕ∆ΓΜΕΝΤ
Σπεχιαλ τηανκσ το Ματηεω Σ. Σηεχητερ, ασσοχιατε αττορνεψ ατ ΜχΝαµαρα, Ροσεµαν, Μαρτινεζ & Καζµιερσκι ΛΛΠ,
φορ ηισ χοντριβυτιονσ το τηισ συππλεµεντ.
Ε∆ΙΤΟΡΙΑΛ Α∆ςΙΣΟΡΨ ΒΟΑΡ∆
Σπεχιαλ τηανκσ το τηε φολλοωινγ αττορνεψσ ωηο γενερουσλψ γαϖε τηειρ τιµε το συβµιτ φορµσ, ρεϖιεω µανυ−
σχριπτ, ανδ ωριτε πορτιονσ οφ τηισ βοοκ:
Λεε Βοοτηβψ
Βοοτηβψ & Ψινγστ
Ωασηινγτον, ∆Χ
Λαρα Χαρδιν δε Λεον
∆ελλ Ινχ.
Ρουνδ Ροχκ, Τεξασ
Λενορε Λ. Εσπινοσα
Ογλετρεε, ∆εακινσ, Ναση, Σµοακ & Στεωαρτ, Π.Χ.
Ηουστον, ΤΞ
Τηοµασ ϑ. Γαρλανδ, ϑρ.
Μιλλιγαν & Χολεµαν
Γρεενεϖιλλε, ΤΝ
Μαρκ ϑοδον
Λιττλερ Μενδελσον
Ηουστον, ΤΞ
Χηιεφ ϑυδγε ϑοε Βιλλψ Μχ∆αδε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ
Χεντραλ ∆ιστριχτ οφ Ιλλινοισ
Πεορια, ΙΛ
∆αϖιδ Β. Ριττερ
Αλτηειµερ & Γραψ
Χηιχαγο, ΙΛ
∆αϖιδ Η. Σταχψ
Φρεεβορν & Πετερσ
∆ενϖερ, ΧΟ
Ν. ϑαµεσ Τυρνερ
Ν. ϑαµεσ Τυρνερ, Εσθ., Π.Α.
Ορλανδο, ΦΛ
∆αρλενε ςοραχηεκ
Αβραηαµσον ςοραχηεκ & Μικϖα
Χηιχαγο, ΙΛ
Ηονοραβλε ϑοην Ωεββ
Χολοραδο Χουρτ οφ Αππεαλσ
∆ενϖερ, ΧΟ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT