Age discrimination

AuthorTodd J. Mcnamara/Mathew Shechter
Pages204-289
2−200
Χηαπτερ 2
Αγε ∆ισχριµινατιον
Αυτηορσ
Τοδδ ϑ. ΜχΝαµαρα
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Κριστινα ϑαµεσ
Χαρεερ Λαω Χλερκ
Ηον. Μιχηαελ Ε. Ηεγαρτψ
Υνιτεδ Στατεσ Μαγιστρατε ϑυδγε
Υ.Σ. ∆ιστριχτ Χουρτ φορ τηε ∆ιστριχτ οφ Χολοραδο
Χοντριβυτινγ Αυτηορσ
Τηοµασ ϑ. Γαρλανδ, ϑρ.
Λαω Οφφιχεσ οφ Τηοµασ ϑ. Γαρλανδ, ϑρ., Εσθ.
Γρεενεϖιλλε, Τεννεσσεε
∆αϖιδ Β. Ριττερ
Αλτηειµερ & Γραψ
Χηιχαγο, Ιλλινοισ
ϑ. Αλφρεδ Σουτηερλανδ
Ογλετρεε, ∆εακινσ, Ναση, Σµοακ & Στεωαρτ, Π.Χ.
Ηουστον, Τεξασ
Ν. ϑαµεσ Τυρνερ
Ν. ϑαµεσ Τυρνερ, Εσθ., Π.Α.
Ορλανδο, Φλοριδα
Ηονοραβλε ϑοην Ωεββ
Χολοραδο Χουρτ οφ Αππεαλσ
∆ενϖερ, Χολοραδο
Ματηεω Σ. Σηεχητερ
ΜχΝαµαρα Ροσεµαν & Καζµιερσκι ΛΛΠ
∆ενϖερ, Χολοραδο
2−201 A D
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
Α. ΟςΕΡςΙΕΩ
♣2:00 Χοϖεραγε ανδ Σχοπε
♣2:10 Χοµπαρισον Ωιτη Τιτλε ςΙΙ
Β. ΤΗΕΟΡΙΕΣ ΟΦ ∆ΙΣΧΡΙΜΙΝΑΤΙΟΝ
♣2:20 ∆ισπαρατε Τρεατµεντ
♣2:20.10 ∆ιρεχτ ϖσ. Ινδιρεχτ Μετηοδ
♣2:20.10.10 Πριµα Φαχιε Χασε Αναλψσισ
♣2:20.10.20 Μοτιϖατινγ Φαχτορ Αναλψσισ
♣2:20.20 ∆ιρεχτ Εϖιδενχε
♣2:30 ∆ισπαρατε Ιµπαχτ
♣2:40 Ρεταλιατιον
♣2:50 Ηοστιλε Ωορκ Ενϖιρονµεντ
Χ. ΕςΙ∆ΕΝΤΙΑΡΨ ΙΣΣΥΕΣ
♣2:60 Γενεραλ Εϖιδεντιαρψ Ισσυεσ
♣2:70 Στατιστιχσ
∆. ∆ΕΦΕΝΣΕΣ
♣2:80 Οϖερϖιεω
♣2:90 Γενεραλ ∆εφενσεσ
♣2:100 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ
Ε. ∆ΑΜΑΓΕΣ
♣2:110 Οϖερϖιεω
♣2:120 Βαχκπαψ
♣2:130 Φροντ Παψ
♣2:140 Λιθυιδατεδ ∆αµαγεσ
♣2:150 Οφφσετσ το ∆αµαγεσ
Φ. ΟΛ∆ΕΡ ΩΟΡΚΕΡΣ ΒΕΝΕΦΙΤ ΠΡΟΤΕΧΤΙΟΝ ΑΧΤ
♣2:160 Χοϖεραγε ανδ Σχοπε
♣♣2:170−2:190 [Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. ϑΥΡΨ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ, ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΟΡΙΕΣ, ΑΝ∆ ςΕΡ∆ΙΧΤ ΦΟΡΜΣ
Α. ΠΡΟΗΙΒΙΤΕ∆ ΑΧΤΣ, ΧΟςΕΡΑΓΕ, ΣΤΑΝ∆ΑΡ∆Σ
♣2:200 Υνλαωφυλ Αχτσ βψ Εµπλοψερ
♣2:201 Εµπλοψµεντ Ιντροδυχτορψ ΙνστρυχτιονΤηιρδ Χιρχυιτ
F E J I 2-202
♣2:210 Εµπλοψερ
♣2:220 Σινγλε Εµπλοψερ
♣2:230 Εµπλοψεε
♣2:240 Πλαιντιφφσ Βυρδεν
♣2:241 Πλαιντιφφσ ΒυρδενΦαιλυρε το Ρεηιρε
♣2:242 Πλαιντιφφσ Βυρδεν οφ ΠροοφΠρεπονδερανχε οφ Εϖιδενχε
♣2:250 Στανδαρδ οφ Προοφ
Β. ΤΗΕΟΡΙΕΣ ΟΦ ∆ΙΣΧΡΙΜΙΝΑΤΙΟΝ
1. ∆ισπαρατε Τρεατµεντ
♣2:260 Πρελιµιναρψ ϑυρψ ΙνστρυχτιονΝιντη Χιρχυιτ
♣2:261 Ελεµεντσ
♣2:262 Ελεµεντσ οφ αν Α∆ΕΑ Χλαιµ∆ισπαρατε ΤρεατµεντΠρετεξτΤηιρδ Χιρχυιτ
α. Ινδιρεχτ Μετηοδ
(1) Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ Ινστρυχτιον Σετ
(α) Πριµα Φαχιε ΧασεΕλεµεντσ
♣2:270 Πριµα Φαχιε ΧασεΕλεµεντσ
♣2:270.10 Πριµα Φαχιε ΧασεΑλτερνατε
♣2:271 Αγε ∆ισχριµινατιονΦιφτη Χιρχυιτ
♣2:272 ∆εφενδαντσ Βυρδεν οφ Προδυχτιον
♣2:273 Αγε ∆ισχριµινατιον: Πρετεξτ
♣2:280 Θυαλιφιεδ φορ Ποσιτιον
♣2:281 Θυαλιφιεδ φορ ΠοσιτιονΦαιλυρε το Προµοτε
♣2:282 Θυαλιφιεδ φορ ΠοσιτιονΦαιλυρε το ΠροµοτεΑλτερνατε
♣2:290 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ Αχτιον
♣2:291 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ Αχτιον ∆εφινεδΜατεριαλλψ Αδϖερσε Χηανγε
♣2:292 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ ΑχτιονΑλτερνατε
♣2:293 Αδϖερσε Εµπλοψµεντ Αχτιον βψ Συπερϖισορ
♣2:300 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργε
♣2:300.10 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΑλτερνατε
♣2:300.20 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΑλτερνατε
♣2:300.3 0 Α∆ΕΑ ∆εφινιτιονσΧονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΑλτερνατεΤηιρδ Χιρχυιτ
♣2:301 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΙντολεραβλε
♣2:302 ∆ισχηαργεΕλεµεντσ ανδ Βυρδεν οφ ΠροοφΝιντη Χιρχυιτ
♣2:303 Χονστρυχτιϖε ∆ισχηαργεΩορκινγ Χονδιτιονσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT