Trial

AuthorJ. Michael Hayes
Pages400-486
22−1
ΧΗΑΠΤΕΡ
22
ΤΡΙΑΛ
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
♣22:00 Αρτ οφ Περσυασιον
♣22:10 Εξαµπλε Φαχτ Παττερν
ΙΙ. ςΟΙΡ ∆ΙΡΕ
♣22:20 Οϖερϖιεω
♣22:21 ϑυρορσ το Αϖοιδ
♣22:22 ϑυρορσ Τενδινγ το Φαϖορ Πλαιντιφφ
♣22:23 ∆ισθυαλιφψινγ Οπινιονατεδ ϑυρορσ  Εξχεσσιϖε Αωαρδσ
♣22:24 ∆ισθυαλιφψινγ Οπινιονατεδ ϑυρορσ  Εµπλοψεε οφ Πηψσιχιαν
♣22:25 ∆ισθυαλιφψινγ Οπινιονατεδ ϑυρορσ  Συε−Χραζψ Σοχιετψ
♣22:26 Θυαλιφψινγ Οπινιονατεδ ϑυρορσ  Σψµπατηψ
♣22:30 Βασιχ Θυεστιονσ
♣22:40 Στρυχτυρινγ Ψουρ Χασε
♣22:41 Θυεστιονσ Ελιχιτινγ Ινφορµατιον
♣22:41.10 Χολλατεραλ Ινθυιριεσ
♣22:41.11 Σαµπλε Θυεστιονσ
♣22:42 Πρεπαρινγ φορ Χοντραστ ιν Εϖιδενχε
♣22:43 Γεττινγ ϑυρψ το Ρελατε το Χλιεντ
♣22:50 Αδδρεσσινγ Χασε Προβλεµσ Τηρουγη ςοιρ ∆ιρε
♣22:51 Πρεεµπτιϖε Στρικεσ
♣22:51.10 Φαιλυρε το Υσε Σεατβελτ
♣22:51.11 Υνποπυλαρ ∆εφενσε
♣22:51.12 Ατταχκ ον Χαυσαλ Ρελατιονσηιπ
♣22:51.13 Ρεασοναβλενεσσ
ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ 22−2
♣22:51.20 Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣22:51.30 Πρε−εξιστινγ Μεδιχαλ Χονδιτιον
♣22:51.31 Εξαµπλε Θυεστιονσ
♣22:51.40 Αλχοηολ Χονσυµπτιον
ΙΙΙ. ΟΠΕΝΙΝΓ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤΣ
♣22:60 Οϖερϖιεω: Πυρποσε & Στρατεγψ
♣22:70 Τηεµε
♣22:80 Στρενγτησ οφ Χασε
♣22:90 Αδδρεσσινγ Πλαιντιφφ Ωεακνεσσεσ, Οππονεντσ Στρενγτη
♣22:100 Γεττινγ ϑυρψσ Αττεντιον
♣22:110 Μοδελ Οπενινγ Στατεµεντ
♣22:120 Ριγητ το Μακε Οπενινγ Στατεµεντ
♣22:121 Ριγητ το Οπεν ιν ϑοιντ Τριαλσ
♣22:122 ∆εφενδαντσ Χαν Ηαϖε τηε Ριγητ το Οπεν
♣22:123 Ωηερε Πλαιντιφφ ισ Αλσο ∆εφενδαντ ∆ριϖερ ιν Χονσολιδατεδ Αχτιον
♣22:124 Οβϕεχτιοναβλε Στατεµεντσ ιν Οπενινγ
♣22:125 Οπενινγσ Ωιλλ Νοτ Λιµιτ Προοφ Πλαιντιφφ Μαψ Αδδυχε
♣22:130 ∆ισµισσαλ Αφτερ Οπενινγ Στατεµεντσ
♣22:140 Ρεθυε στινγ Τρανσχριπτιον
♣22:150 Υσε οφ Προπσ
♣22:151 Λεγαλ Βασισ φορ Υσινγ Εξηιβιτσ ∆υρινγ Οπενινγ
Ις. ΠΛΑΙΝΤΙΦΦΣ ΧΑΣΕ  ΩΙΤΝΕΣΣΕΣ
♣22:160 Εξπερτσ
♣22:170 Φαχτ Ωιτνεσσεσ
♣22:180 Σελε χτιον οφ Ωιτνεσσεσ
♣22:181 Μεδιχαλ ∆οχτορ
♣22:181.10 Εσσεντιαλ το Προϖινγ Πλαιντιφφσ Χασε
♣22:181.20 Σαµπλε ∆ιρεχτ Εξαµινατιον  Μεδιχαλ Εξπερτ
♣22:181.30 ∆ιρεχτ Εξαµ οφ Σπινε Συργεον
♣22:181.40 ∆ιρεχτ Εξαµ οφ Χλινιχαλ Πσψχηολογιστ Εξπερτ
♣22:181.50 ∆ιρεχτ Εξαµ οφ Πηψσιχιαν Πσψχηιατριστ Εξπερτ
♣22:182 Αχχιδεντ Ρεχονστρυχτιονιστ
♣22:183 Εχονοµιστσ
♣22:183.10 Εσσεντιαλ φορ Λοσσ Χαλχυλατιον
♣22:183.20 ∆ιρεχτ Εξαµ οφ Εχονοµιχ Εξπερτ
♣22:184 Πλαιντιφφ
♣22:185 Πλαιντιφφ σ Σπουσε
♣22:186 Ινϕυρψ Ωιτνεσσεσ
♣22:187 Σχενε Ωιτνεσσεσ
♣22:188 Εψεωιτνεσσεσ
♣22:189 ∆εφενδαντ ασ Πλαιντιφφ Ωιτνεσσ
♣22:190 Ορδερ οφ Ωιτνεσσεσ
♣22:200 [Ρεσερϖεδ]
ς. ΠΛΑΙΝΤΙΦΦΣ ΧΑΣΕ  ΕΞΗΙΒΙΤΣ
♣22:210 Οϖερϖιεω
♣22:220 Ρεχορδσ
♣22:230 ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε
♣22:231 Ηιγη−Τεχη ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε
♣22:232 Χοµµονλψ Υσεδ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε
♣22:232.10 Μεδιχαλ Ινϕυριεσ
♣22:232.20 Πηοτογραπησ ανδ ςιδεοταπεσ
22−3 Τριαλ
♣22:232.30 Τιµελινεσ
♣22:232.31 Σαµπλε Τιµελινε
♣22:233 Ρυλεσ οφ Αδµισσιβιλιτψ
♣22:233.10 Πηοτογραπησ
♣22:233.11 Γενεραλ Πρινχιπλεσ
♣22:233.12 Πηοτογραπηιχ Ενλαργεµεντσ
♣22:233.13 Πηοτογραπησ οφ Αχχιδεντ Σχενε
♣22:233.14 Πηοτογραπησ οφ ∆εφεχτιϖε Χονδιτιονσ
♣22:233.15 Πηοτογραπησ το Εσταβλιση Νοτιχε
♣22:233.16 Πηοτογραπησ οφ Ινϕυριεσ
♣22:233.17 Πηοτογραπησ οφ Τρεατµεντσ
♣22:233.18 Πηοτογραπησ οφ ∆εχεασεδ Παρτιεσ
♣22:233.20 ∆ιαγραµσ, Χηαρτσ ανδ Γραπησ
♣22:233.30 Μεδιχαλ Σλιδεσ
♣22:233.40 Ξ−Ραψσ
♣22:233.50 Σχαλε Μοδελσ ανδ Σιµιλαρ Εξαµπλεσ
♣22:233.60 [Ρεσερϖεδ]
♣22:233.70 ςιδεοταπεσ
♣22:234 Τψινγ ιτ αλλ Τογετηερ: Αφφορδαβλε ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε ιν τηε Αυτο Χασε
♣22:234.10 ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε Βεφορε Οπενινγ
♣22:234.20 Οπενινγ Στατεµεντ
♣22:234.30 Φιρστ Ωιτνεσσ: Πολιχε Οφφιχερ
♣22:234.31 Εϖιδενχε
♣22:234.32 Αδµισσιβιλιτψ
♣22:234.40 Πριϖατε Αχχιδεντ Ινϖεστιγατορ
♣22:234.50 Τηε Πλαιντιφφ
♣22:234.60 Αχχιδεντ Ρεχονστρυχτιονιστ
♣22:234.70 Τηε ∆οχτορ
♣22:234.80 Τηε Εχονοµιστ
♣22:234.90 Τηε ∆εφενδαντ
♣22:234.100 ∆εφενδαντσ ∆οχτορ
♣22:234.110 Συµµατιον
♣22:240 Ωιτνεσσεσ ανδ Εξηιβιτσ
♣22:241 Λα ψ Ωιτνεσσεσ
♣22:242 Εξπε ρτ Ωιτνεσσεσ
♣22:242.10 Εξαµπλε Θυεστιονινγ το Θυαλιφψ
♣22:242.20 Θυαλιφψινγ τηε Εξπερτ
♣22:242.30 Ηανδλινγ τηε Χυρριχυλυµ ςιταε
♣22:243 [Ρεσερϖεδ]
♣22:243.10 Εξπερτσ ιν Φεδεραλ Χουρτ
ςΙ. Α∆∆ΡΕΣΣΙΝΓ ∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤΣ ΧΑΣΕ
♣22:250 Οϖερϖιεω
♣22:260 ∆εφενδαντ
♣22:270 Οτηερ Ποτεντιαλ Ωιτνεσσεσ
♣22:270.1 Τρεατινγ Πηψσιχιαν ασ α ∆εφενσε Ωιτνεσσ
♣22:271 Χροσσ−Εξαµινατιον οφ ΙΜΕ ∆οχτορ
♣22:271.10 Βιασ
♣22:271.11 Εξαµπλε Χροσσ−Εξαµινατιον
♣22:271.20 Οππορτυνιτψ το Οβσερϖε
♣22:271.21 Εξαµπλε Χροσσ−Εξαµινατιον
♣22:280 Χουντερινγ ∆εφενσε Ταχτιχσ: Τηε Λοω Ιµπαχτ ∆εφενσε
♣22:281 Τηε Προβλεµ
♣22:282 Τηε ∆εφενσε Φορµυλα

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT