Case Screening: Liability

AuthorJ. Michael Hayes
Pages76-92
3−1 Χασε Σχρεενινγ: Λιαβιλιτψ
ΧΗΑΠΤΕΡ
3
ΧΑΣΕ ΣΧΡΕΕΝΙΝΓ: ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ
Ι. ΟςΕΡςΙΕΩ
♣3:00 Λεγαλ Μεριτ
♣3:10 Ρελεϖαντ ϑυρψ Ινστρυχτιονσ
♣3:20 Στανδαρδσ οφ Χονδυχτ
ΙΙ. ∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤΣ ΝΕΓΛΙΓΕΝΤ ΧΟΝ∆ΥΧΤ
Α. ΧΟΜΜΟΝ ΛΑΩ ΝΕΓΛΙΓΕΝΧΕ
♣3:30 Στανδαρδ οφ Χαρε
♣3:40 Φορεσεεαβιλιτψ
♣3:50 Χασε Ιλλυστρατιον: Ρυννινγ Ρεδ Λιγητ
Β. ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΣΤΑΝ∆ΑΡ∆Σ
♣3:60 ςιολατινγ Ρυλεσ οφ τηε Ροαδ
♣3:70 Μοτοριστσ ∆υτψ οφ Χαρε
♣3:71 ΠϑΙ 2:77. ∆υτψ Τοωαρδ Οτηερ Μοτοριστσ, Ιν Γενεραλ
♣3:72 Παττερν ϑυρψ Ινστρυχτιονσ: Χοµµον Αχχιδεντσ
♣3:72.10 ΠϑΙ 2:78. Χολλισιον ατ Υνχοντρολλεδ Ιντερσεχτιον
♣3:72.20 ΠϑΙ 2:79. Χολλισιον ατ Ιντερσεχτιον Χοντρολλεδ βψ Λιγητ ορ
Πολιχε Οφφιχερ
♣3:72. 30 ΠϑΙ 2:80. Χολλισιον ατ Ιντερσεχτιον Χοντρολλεδ βψ Στοπ ορ Ψιελδ Σιγν
♣3:72.40 ΠϑΙ 2:80Α. ∆υτψ οφ ∆ριϖερ ον Τηρουγη Ηιγηωαψ
♣3:72.50 ΠϑΙ 2:80Β. ∆υτιεσ οφ Μοτοριστσ Ωηερε Στοπ Σιγν Ισ
Μισσινγ ορ Οβσχυρεδ.
♣3:72.60 ΠϑΙ 2:81. Τυρνινγ Αχροσσ Τραφφιχ
♣3:72.70 ΠϑΙ 2:82. Χλοσε Φολλοωινγ
♣3:72.80 ΠϑΙ 2:83. Συδδεν Στοππινγ
♣3:72.90 ΠϑΙ 2:84. Σκιδδινγ
♣3:72.100 ΠϑΙ 2:85. Χαρ Λεαϖινγ Ροαδ
ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ 3−2
♣3:80 Αλτερεδ Στανδαρδσ οφ Χαρε
♣3:81 Εξτενυατινγ Χιρχυµστανχεσ
♣3:82 ΠϑΙ 2:14. Χοµµον Λαω Στανδαρδ οφ Χαρε  Εµεργενχψ Σιτυατιον
♣3:83 Χασε Ιλλυστρατιον: Χηιλδ Χροσσινγ Μιδ−βλοχκ Νεαρ Σχηοολ
♣3:90 Σπεεδ Λιµιτσ
♣3:100 ∆υτψ οφ Μαιντενανχε
♣3:101 ΠϑΙ 2:86. Μοτοριστσ ∆υτψ Ρε: Μαιντενανχε
♣3:110 Πεδεστριαν Χροσσινγ Στρεετ
♣3:120 Λοχαλ Ορδινανχεσ
♣3:130 ςιχαριουσ Λιαβιλιτψ οφ Οωνερ
♣3:131 Ρεσπονσιβιλιτψ φορ ∆ριϖερσ Αχτιονσ
♣3:131.10 ΠϑΙ 2:245. ςιχαριουσ Ρεσπονσιβιλιτψ  Περµισσιον
♣3:132 Ρεστριχτινγ ∆ριϖερσ Υσε οφ ςεηιχλε
♣3:132.10 ΠϑΙ 2:246. ςιχαριουσ Ρεσπονσιβιλιτψ  Λιµιτατιον ον Υσε 
Αρεα, Πυρποσε
♣3:132.20 ΠϑΙ 2:247. ςιχαριουσ Ρεσπονσιβιλιτψ  Λιµιτατιον ον Υσε 
Περσονσ ιν ςεηιχλε
♣3:132.30 ΠϑΙ 2:248. ςιχαριουσ Ρεσπονσιβιλιτψ  Λιµιτατιον ον Υσε 
Μαννερ οφ Οπερατιον
♣3:132.40 ΠϑΙ 2:249. ςιχαριουσ Ρεσπονσιβιλιτψ  Υσε ορ Οπερατιον
♣3:132.50 ΠϑΙ 2:250. ςιχαριουσ Ρεσπονσιβιλιτψ 
Χοντριβυτορψ Φαυλτ νοτ Ιµπυτεδ
♣3:133 ∆ουβλε−Παρκεδ ςεηιχλε
ΙΙΙ. ΧΑΥΣΑΤΙΟΝ
♣3:150 Προξιµατε Χαυσε
♣3:151 Χασε Ιλλυστρατιον: ∆ρυνκ ∆ριϖερ Ρεαρ−ενδεδ
♣3:152 Υνλιχενσεδ ∆ριϖερ
♣3:153 ΠϑΙ 2:70: Προξιµατε Χαυσε
♣3:160 Μυλτιπλε Προξιµατε Χαυσεσ
♣3:161 ΠϑΙ 2:71. Προξιµατε Χαυσε  Χονχυρρεντ Χαυσεσ
♣3:170−♣3:190 [Ρεσερϖεδ]
Ις. ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΝΕΓΛΙΓΕΝΧΕ
♣3:200 Γενεραλ Πρινχιπλεσ
♣3:210 Ραισινγ ανδ Λιτιγατινγ Ισσυε
♣3:211 ΠϑΙ 2:36 (παρτ). Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣3:220 Αππορτιονινγ Φαυλτ
♣3:221 ΠϑΙ 2:36. Αππορτιονµεντ
♣3:230 Σαφετψ Βελτ ∆εφενσε
♣3:231 ΠϑΙ 2:87.1 (παρτ). Σεατβελτ
♣3:240 Ινφαντσ Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣3:250 Μενταλλψ ∆εφιχιεντ Πλαιντιφφσ Χοµπαρατιϖε Νεγλιγενχε
♣3:260 Ιντοξιχατιον
ς. ΒΥΡ∆ΕΝ ΟΦ ΠΡΟΟΦ
♣3:300 Γενεραλ Πρινχιπλεσ
♣3:310 ΠϑΙ 1:60. ∆ιφφερινγ Βυρδενσ οφ Προοφ
♣3:320 Ρεδυχεδ Βυρδεν: ∆εατη
♣3:330 Ρεδυχεδ Βυρδεν: Αµνεσια
♣3:340 [Ρεσερϖεδ]
ςΙ. ΦΙΝΑΛ ∆ΕΧΙΣΙΟΝ
♣3:350 Ασσεσσινγ Λιαβιλιτψ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT