Discovery

AuthorJ. Michael Hayes
Pages247-288
16−1
ΧΗΑΠΤΕΡ
16
ΙΣΧΟςΕΡΨ
Ι. ΙΝΦΟΡΜΑΛ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
♣16:00 Ιντροδυχτιον
♣16:10 Αχχιδεντ Φαχτσ
♣16:11 Φαχτ Ωιτνεσσεσ
♣16:12 Ταλκινγ το τηε ∆εφενδαντ
♣16:20 Εξπερτ Τεστιµονψ
♣16:30 Ινϖεστιγατινγ ∆εφενδαντσ Εξπερτ
♣16:31 Πριορ Τεστιµονψ ανδ Αρτιχλεσ
♣16:32 Προφεσσιοναλ Οργανιζατιονσ ανδ Ασσοχιατιονσ
♣16:40 Σουρχε Ματεριαλ
♣16:41 [Ρεσερϖεδ]
♣16:42 [Ρεσερϖεδ]
♣16:42.10 [Ρεσερϖεδ]
♣16:42.20 [Ρεσερϖεδ]
♣16:43 Πριϖατε Ινδυστρψ ανδ Λαβορ
♣16:44 Λαωψερσ
♣16:45 Εξπερτσ
♣16:46 Νον−προφεσσιοναλ Εξπερτσ
♣16:47 [Ρεσερϖεδ]
♣16:48 Ασσοχιατιον οφ Τριαλ Λαωψερσ οφ Αµεριχα
♣16:49 Τεξασ Τριαλ Λαωψερσ Ασσοχιατιον
ΙΙ. ΦΟΡΜΑΛ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
Α. ∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤΣ ∆ΕΜΑΝ∆Σ
♣16:50 Τψπιχαλ ∆εµανδσ
♣16:51 Φορµ: ∆εφενδαντσ Χοµβινεδ ∆εµανδσ
ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ 16−2
♣16:60 Χατεγοριεσ οφ ∆εµανδσ
♣16:61 ∆εµανδ φορ Ωιτνεσσεσ
♣16:62 ∆εµανδ φορ Στατεµεντσ
♣16:63 ∆εµανδ φορ Πηοτογραπησ
♣16:64 ∆εµανδ φορ Πηψσιχαλ Εξαµινατιον
♣16:65 ∆εµανδ φορ Αυτηοριζατιονσ ανδ Μεδιχαλ Ρεχορδσ
♣16:65.10 Φορµ: ΗΙΠΑΑ Αυτηοριζατιον φορ ∆εφενσε
♣16: 65.20 Μεδιχαλ Συβποενασ Μυστ Βε Αχχοµπανιεδ βψ ΗΙΠΑΑ Αυτηοριζατιον
♣16:66 ∆εµανδ φορ Ναµεσ οφ Μεδιχαλ Προϖιδερσ
♣16:67 ∆εµανδ φορ Εξπερτ Ινφορµατιον
♣16:68 ∆εµανδ φορ Εµπλοψµεντ Αυτηοριζατιονσ
♣16:69 ∆εµανδ φορ Σουρχεσ οφ Χολλατεραλ Παψµεντ
♣16:69.10 ∆εµανδ φορ Ωορκερσ Χοµπενσατιον Αυτηοριζατιονσ
♣16:70 ∆εµανδ φορ Σχηοολ Αυτηοριζατιονσ
♣16:71 ∆εµανδ φορ Ινχοµε Ταξ Ρετυρνσ
♣16:80 Εϖαλυατινγ ∆εµανδσ
♣16:90 Προτεχτιϖε Μοτιονσ ανδ Ορδερσ
♣16:100 Συπερϖισιον οφ ∆ισχοϖερψ
♣16:101 Πρελιµιναρψ Χονφερενχε
♣16:102 Φορµ: Ρεθυεστ φορ ϑυδιχιαλ Ιντερϖεντιον
♣16:110 [Ρεσερϖεδ]
♣16:111 [Ρεσερϖεδ]
♣16:111.10 [Ρεσερϖεδ]
♣16:111.20 [Ρεσερϖεδ]
♣16:111.30 [Ρεσερϖεδ]
♣16:111.40 [Ρεσερϖεδ]
♣16:111.50 [Ρεσερϖεδ]
♣16:111.60 [Ρεσερϖεδ]
♣16:111.70 [Ρεσερϖεδ]
♣16:120 Σχοπε οφ Πριορ Μεδιχαλ ∆ισχοϖερψ
♣16:130 Σχοπε οφ Πριορ Αχχιδεντ ∆ισχοϖερψ
♣16:140 Ινδεπενδεντ Μεδιχαλ Εξαµινατιον
Β. ΠΛΑΙΝΤΙΦΦΣ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ∆ΕΜΑΝ∆Σ
♣16:150 Χοµβινεδ ∆εµανδ
♣16:151 Φορµ: Πλαιντιφφσ ∆εµανδσ φορ ∆ισχοϖερψ
♣16:152 Φορµ: Πλαιντιφφσ ∆εµανδ φορ ∆οχυµεντσ  Φεδεραλ Χουρτ
♣16:160 Ινσυρανχε Χοϖεραγε
♣16:170 Αχχιδεντ Ρεπορτσ
♣16:180 Βυσινεσσ Ρεχορδσ
♣16:190 Πηοτογραπησ
♣16:200 Ρεπαιρ Ρεπορτσ
♣16:210 Στατεµεντσ οφ Παρτιεσ
♣16:220 Ωιτνεσσεσ
♣16:230 Εξπερτσ
♣16:240 Συρϖειλλανχε Φιλµσ
♣16:250 ∆εφενδαντσ Μεδιχαλ Ινφορµατιον
16−3 ∆ισχοϖερψ
Χ. ΝΟΤΙΧΕΣ ΤΟ Α∆ΜΙΤ
♣16:260 Οϖερϖιεω
♣16:270 [Ρεσερϖεδ]
♣16:280 Συβϕεχτ οφ Νοτιχε το Αδµιτ
♣16:290 Εφφεχτ οφ Αδµισσιον
♣16:300 Πεναλτιεσ φορ Φαιλυρε το Αδµιτ
♣16:310 Εξαµπλε Νοτιχε το Αδµιτ
♣16:311 Φορµ: Νοτιχε το Αδµιτ
♣16:320−16:340 [Ρεσερϖεδ]
∆. ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΟΡΙΕΣ
♣16:350 Οϖερϖιεω
♣16:360 Φορµ: Πλαιντιφφσ Φιρστ Σετ οφ Ιντερρογατοριεσ  Φεδεραλ Χουρτ
♣16:370 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ιντερρογατοριεσ ιν Τρυχκ Αχχιδεντσ
♣16:380−16:390 [Ρεσερϖεδ]
Ε. ΡΕΣΠΟΝ∆ΙΝΓ ΤΟ ∆ΕΜΑΝ∆Σ
♣16:400 Ρεσπονσε το ∆εφενσε Οµνιβυσ ∆ισχοϖερψ ∆εµανδσ
♣16:410−16:440 [Ρεσερϖεδ]
♣16:450 Τιµινγ οφ Συππλεµεντατιον οφ Πλαιντιφφσ Ρεσπονσεσ
♣16:451 [Ρεσερϖεδ]
♣16:452 [Ρεσερϖεδ]

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT