Settlement Negotiations

AuthorJ. Michael Hayes
Pages178-192
14−1
ΧΗΑΠΤΕΡ
14
ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤ ΝΕΓΟΤΙΑΤΙΟΝΣ
Ι. ΟςΕΡςΙΕΩ
♣14:00 Γενεραλλψ
♣14:10 Ινιτιαλ Νεγοτιατιονσ
♣14:20 Λιµιτεδ Πολιχψ Λιµιτσ
♣14:21 Πρε−σεττλεµεντ Χηεχκλιστ
♣14:30 Βλυφφινγ
♣14:40 ∆εφενσεσ Ποστυρε
ΙΙ. ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΑΠΠΡΟΑΧΗΕΣ ΤΟ ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤ
♣14:50 Εαρλψ Σεττλεµεντ Ποτεντιαλ
♣14:51 Σεχονδαρψ ∆εφενδαντ Χοντριβυτιον
♣14:51.10 Φορµ: ∆εφενδαντ Χονταχτ Λεττερ
♣14:60 Εσταβλισηινγ Ρεσερϖεσ
♣14:70 ∆εµανδ Λεττερ
♣14:71 Φορµ: ∆εµανδ Χοϖερ Λεττερ
♣14:72 Φορµ: Ρεστριχτιϖε Αυτηοριζατιον
♣14:80 Χασε Εϖαλυατιον
ΙΙΙ. ΣΕΤΤΛΕΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΕΓΙΕΣ
♣14:90 Οϖερϖιεω
♣14:100 Τψπιχαλ Σχεναριο ανδ Τεχηνιθυε
♣14:110 Προβλεµατιχ Σχεναριοσ ανδ Τεχηνιθυεσ
♣14:120−♣14:140 [Ρεσερϖεδ]

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT