Standards of Care for Motorists

AuthorJ. Michael Hayes
Pages341-367
20−1
ΧΗΑΠΤΕΡ
20
ΣΤΑΝ∆ΑΡ∆Σ ΟΦ ΧΑΡΕ ΦΟΡ ΜΟΤΟΡΙΣΤΣ
Ι. ΟΩΝΕΡΣΗΙΠ  ΦΙΝΑΝΧΙΑΛ ΡΕΣΠΟΝΣΙΒΙΛΙΤΨ
♣20:00 Γενεραλ Προϖισιονσ
♣20:10 Περµισσιϖε Υσε
♣20:11 Τεστ ∆ριϖεσ
♣20:12 Εµπλοψεε Ρεστριχτιονσ
♣20:13 Στολεν Χαρ
♣20:20 Τρυχκερσ Ενδορσεµεντ
♣20:30 Νεγλιγεντ Εντρυστµεντ
♣20:31 Παρεντ οφ Υνλιχενσεδ Χηιλδ
♣20:32−35 [Ρεσερϖεδ]
♣20:36 Ρενταλ ςεηιχλεσ
♣20:37 Λεασεδ ςεηιχλεσ
♣20:38 Λιϖερψ ανδ Ταξι Χοµπανιεσ
♣20:40 Σπουσαλ Χοϖεραγε
ΙΙ. ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ
Α. ΟςΕΡςΙΕΩ
♣20:50 Γενεραλλψ
♣20:60 ∆υτψ το Πασσενγερσ
♣20:61 Γυεστ−ηοστ Στατυτεσ
♣20:70 ∆υτψ το Οτηερ Μοτοριστσ
♣20:80−90 [Ρεσερϖεδ]
Β. ΒΡΑΚΕΣ
♣20:100 Γενεραλλψ
♣20:110 Συδδεν ανδ Υναντιχιπατεδ
ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ 20−2
♣20:120 Ρεασοναβλε Εφφορτσ το Μαινταιν ςεηιχλε
♣20:130 Προξιµατε Χαυσε οφ Εϖεντ
♣20:140 Βυρδεν οφ Προϖινγ ∆εφεχτιϖε
♣20:150 Εµεργενχψ ∆οχτρινε
♣20:160−190 [Ρεσερϖεδ]
Χ. ΛΙΓΗΤΣ
♣20:200 Γενεραλλψ
♣20:210 ∆υτψ το Μαινταιν Λιγητσ
♣20:220 Συδδεν ανδ Υναντιχιπατεδ
♣20:230 Ρεασοναβλε Εφφορτσ το Μαινταιν ςεηιχλε
♣20:240 Προξιµατε Χαυσε οφ Εϖεντ
♣20:250 Εµεργενχψ ∆οχτρινε
∆. ΟΤΗΕΡ ΜΕΧΗΑΝΙΧΑΛ ΦΑΙΛΥΡΕΣ
♣20:260 Γενεραλλψ
♣20:270 Ιµπεδιµεντ το Φλοω οφ Τραφφιχ
♣20:280 Χαυσινγ Λοσσ οφ ςεηιχλε Χοντρολ
♣20:290 [Ρεσερϖεδ]
Ε. ΣΑΦΕΤΨ ΒΕΛΤΣ
♣20:300 Γενεραλλψ
♣20:310 Στατυτορψ Μανδατε το Υσε
♣20:311 Αφφεχτσ ∆αµαγεσ Ονλψ
♣20:320 Φαιλυρε το Προϖιδε
♣20:330−340 [Ρεσερϖεδ]
Φ. ΤΗΙΡ∆−ΠΑΡΤΨ ∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤΣ
♣20:350 Μανυφαχτυρερσ
♣20:351 [Ρεσερϖεδ]
♣20:360 Σερϖιχε Στατιονσ
♣20:370−390 [Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΧΟΝΤΡΟΛ
Α. ∆ΡΙςΕΡ/ΟΠΕΡΑΤΟΡ ΡΙΓΗΤΣ & ΡΕΣΠΟΝΣΙΒΙΛΙΤΙΕΣ
♣20:400 Γενεραλ Προϖισιονσ
♣20:410 ∆υτψ Το Αϖοιδ Χονταχτ
♣20:411 Εσταβλισηινγ Ρεβυτταβλε Νεγλιγενχε
♣20:412 Πλεαδινγσ ανδ Προοφ
♣20:413 Εϖιδενχε οφ Σπεεδ ανδ ∆ιρεχτιον
♣20:414 Υνινσυρεδ Μοτοριστ Χλαιµσ
♣20:420 ∆υτψ το Σεε
♣20:421 Ηελπινγ Χλιεντσ Εξπλαιν Ωηατ Τηεψ Σαω
♣20:422 [Ρεσερϖεδ]
♣20:423 Ωεατηερ Αφφεχτσ Αβιλιτψ, Νοτ ∆υτψ
♣20:424 Νιγητ ∆ριϖινγ Χονδιτιονσ
♣20:430 Ποστεδ Σπεεδ Λιµιτ
♣20:440 Τυρνσ
♣20:441 Λεφτ−ηανδ Τυρνσ
♣20:442 Ωιδε Τυρνσ
♣20:450 Σαφε ∆ιστανχε Βετωεεν Χαρσ
♣20:451 Ποτεντιαλ ∆εφενσεσ
♣20:451.10 Στοππινγ Σηορτ
♣20:451.20 Βρακε Φαιλυρε
♣20:451.30 Υνεξπεχτεδ Ηαζαρδ
♣20:451.40 Υναϖοιδαβλε Αχχιδεντσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT