Physical Examinations

AuthorJ. Michael Hayes
Pages329-340
19−1
ΧΗΑΠΤΕΡ
19
ΠΗΨΣΙΧΑΛ ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝΣ
Ι. ΟςΕΡςΙΕΩ
♣19:00 Ριγητ το Εξαµινατιον
♣19:10 Χονφιδεντιαλιτψ Πριϖιλεγεσ ανδ Ωαιϖερ
♣19:11 ∆εφενδαντσ Χονδιτιον
♣19:12 Αλλεγατιον οφ ∆ρινκινγ
♣19:20 Λεγαλ ανδ Χοντραχτυαλ Οβλιγατιονσ
♣19:21 Μυνιχιπαλ Αυτηοριτιεσ
♣19:22 ΗΙς−ρελατεδ Ινφορµατιον
♣♣19:30 − 19:40 [Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. [ΡΕΣΕΡςΕ∆]
ΙΙΙ. ∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤΣ ΤΟΡΤ ΠΗΨΣΙΧΑΛ
Α. [ΡΕΣΕΡςΕ∆]
Β. ΠΡΟΧΕ∆ΥΡΕ ΦΟΡ ΟΒΤΑΙΝΙΝΓ ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ
♣19:160 Νοτιχε φορ Πηψσιχαλ Εξαµινατιον
♣19:161 [Ρεσερϖεδ]
♣19:162 Φορµ: Νοτιχε φορ Πηψσιχαλ Εξαµ
♣19:163 Φορµ: ∆εµανδ φορ Ινδεπενδεντ Μεδιχαλ Εξαµινατιον
♣19:170 Νοτιχε οφ Αϖαιλαβιλιτψ
♣19:180 ϑυδιχιαλ Ιντερϖεντιον
♣19:190 [Ρεσερϖεδ]
Χ. ΠΥΡΠΟΣΕ ΟΦ ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝ
♣19:200 Γενεραλλψ
♣19:210 Λιµιτατιονσ ον Πλαιντιφφ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT