Marketing the Automobile Practice

AuthorJ. Michael Hayes
Pages574-600
26−1
ΧΗΑΠΤΕΡ
26
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΤΗΕ
ΑΥΤΟΜΟΒΙΛΕ ΠΡΑΧΤΙΧΕ
Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
♣26:00 Τηε Τριαλ Λαωψερ ασ τηε Λονε Ρανγερ
♣26:10 Οϖερχοµινγ τηε ∆εατη οφ Ρεπυτατιον
♣26:20 Ρετηινκινγ Λαω Οφφιχε Μαρκετινγ
ΙΙ. ΣΜΑΛΛ−ΦΙΡΜ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΣΟΛΥΤΙΟΝΣ
Α. ΒΑΣΙΧ ΠΟΙΝΤΣ
♣26:30 Ηαϖε α Πλαν
♣26:40 Ωορκινγ ΙΝ ανδ ΟΝ τηε Φιρµ
♣26:50 Σελεχτ Ονλψ Προφιταβλε Χασεσ
♣26:51 Χασε Εϖαλυατορ
♣26:52 Εϖαλυατινγ Χοϖεραγε
♣26:53 Εϖαλυατινγ τηε Ινϕυρψ
♣26:54 Εϖαλυατινγ τηε Λιαβιλιτψ
♣26:55 Εϖαλυατινγ τηε Χλιεντ
♣26:56 Εϖαλυατινγ Ιντανγιβλεσ
♣26:60 Μαναγινγ Ψουρ Χασελοαδ
♣26:61 ∆ισχαρδ Νον−Προφιταβλε Χασεσ
♣26:62 Μακε τηε Ιντερϖιεω α Μαρκετινγ Εϖεντ
♣26:63 Γεττινγ Ριδε οφ Νον−Προδυχτιϖε Χασεσ
♣26:64 Κεεπινγ τηε Γοοδ Χλιεντ
ΜΟΤΟΡ ςΕΗΙΧΛΕ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ 26−2
Β. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΑΝ∆ ΠΡΟΜΟΤΙΝΓ ΨΟΥΡ ΟΦΦΙΧΕ
♣26:70 Σενδ Σπεχιαλ Οχχασιον Χαρδσ
♣26:80 Ηαϖε αν Οφφιχε Βροχηυρε
♣26:90 Πυβλιση αν Οφφιχε Νεωσλεττερ
♣26:100 Σπεακ ιν τηε Χοµµυνιτψ
♣26:110 ∆ο Προµοτιοναλ Χοµµυνιτψ Σερϖιχε
♣26:120 Ηαϖε α Πλαν φορ τηε ∆ιφφιχυλτ Χλιεντ
♣26:130 Οϖερχοµινγ Χοµπετιτιον ατ τηε Ιντερϖιεω Σταγε
♣26:140 Ηαϖε α Μαρκετινγ ανδ Βυδγετ Πλαν
♣26:141 Μαρκετινγ Εϖεντσ φορ τηε Ψεαρ
♣26:142 Σαµπλε Μαρκετινγ Βυδγετ
♣26:150 Ηανδλινγ Τριχκψ Ισσυεσ φορ Χλιεντσ
♣26:151 Τηε Υνχοοπερατιϖε Μεδιχαλ Προϖιδερ
♣26:152 Χλιεντσ ωιτη Ταξ Προβλεµσ
♣26:153 Χλεντσ Ωηο Νεεδ Μονεψ
♣26:153.10 Βασιχ Ποιντσ
♣26:153.20 Ηοω το Αππλψ φορ Νον−Ρεχουρσε Φυνδινγ
♣26:153.30 ∆ραωβαχκσ οφ Υσινγ Νον−Ρεχουρσε Φυνδινγ Χοµπανιεσ
♣26:153.40 Αδϖανταγεσ το Υσινγ Νον−Ρεχουρσε Φυνδινγ Χοµπανιεσ
♣26:153.50 Ετηιχαλ Χονσιδερατιονσ
ΙΙΙ. ΤΙΜΕ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ
♣26:160 Αϖοιδινγ τηε Μονκεψ Ον Ψουρ Βαχκ Προβλεµ
Ις. ΕΤΗΙΧΑΛ ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΤΙΟΝΣ ΙΝ Α∆ςΕΡΤΙΣΙΝΓ
♣26:170 Βασιχ Ποιντσ
♣26:171 Γοϖερνινγ Λαω ανδ Ρυλεσ
♣26:172 Σεεκ Προφεσσιοναλ Αδϖιχε Βεφορε Σπενδινγ Μονεψ ον Αδϖερτισινγ
♣26:180 Αδϖερτισινγ Ψουρ Πριορ Ρεσυλτσ
♣26:190 Σπεχιαλιζατιον
♣26:190.10 Φορµ: Χοµπλαιντ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT