Telling Love Story Gone Wrong: Drafting Pleadings and Motions for Temporary Relief

AuthorRory T. Weiler
Pages67-122
2−65
Χηαπτερ 2
ΤΕΛΛΙΝΓ ΛΟςΕ ΣΤΟΡΨ
ΓΟΝΕ ΩΡΟΝΓ: ∆ΡΑΦΤΙΝΓ
ΠΛΕΑ∆ΙΝΓΣ & ΜΟΤΙΟΝΣ ΦΟΡ
ΤΕΜΠΟΡΑΡΨ ΡΕΛΙΕΦ
Ι. ∆ΡΑΦΤΙΝΓ ΤΗΕ ΠΕΤΙΤΙΟΝ ΦΟΡ ∆ΙΣΣΟΛΥΤΙΟΝ
♣2:01 Πρε−∆ραφτινγ Χονσιδερατιονσ: Ρεσιδενχψ ανδ Γρουνδσ Ρεθυιρεµεντσ
Α. Ρεσιδενχψ ανδ ςενυε
♣2:10 Ρεσιδενχψ
♣2:11 ςενυε
Β. Γρουνδσ φορ ∆ισσολυτιον
♣2:20 Νο Φαυλτ ασ Σολε Γρουνδσ
♣2:21 Νο Φαυλτ ασ Αδδιτιοναλ Γρουνδ
♣2:22 Σεπαρατιον Ρεθυιρεµεντ
♣2:23 Φυνχτιον οφ Γρουνδσ
♣2:24 Χηοιχε οφ Γρουνδ ανδ Μαριταλ Φαυλτ
Χ. Λεγαλ Σεπαρατιον ανδ ∆εχλαρατιον οφ Ινϖαλιδιτψ (Αννυλµεντ)
♣2:30 Λεγαλ Σεπαρατιον
♣2:31 ∆εχλαρατιον οφ Ινϖαλιδιτψ (Αννυλµεντ)
∆. Πλεαδινγσ
♣2:40 Στατυτορψ Φορµσ
♣2:41 Φορµ: Πετιτιον φορ ∆ισσολυτιον οφ Μαρριαγε (Φαυλτ ανδ Νο Φαυλτ Γρουνδσ)
♣2:42 Φορµ: Πετιτιον φορ ∆ισσολυτιον οφ Μαρριαγε (Νο Χηιλδρεν)
♣2:43 Φορµ: Ανσωερ το Πετιτιον φορ ∆ισσολυτιον οφ Μαρριαγε
♣2:44 Φορµ: ∆εµανδ φορ Βιλλ οφ Παρτιχυλαρσ
♣2:45 Φορµ: Προοφ οφ Σερϖιχε
♣2:46 Πραχτιχε Τιπ: Τηε Χουντερ Πετιτιον φορ ∆ισσολυτιον
ΙΙ. ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΤΙΟΝ ΟςΕΡ ΤΗΕ ΡΕΣΠΟΝ∆ΕΝΤ
♣2:60 Οβταινινγ ϑυρισδιχτιον βψ Σερϖιχε οφ Προχεσσ Ωηεν Ρεσπονδεντ Ρεσιδεσ ιν Ψουρ
Στατε
♣2:61 Ωαιϖερ οφ Σερϖιχε
∆ιϖορχε Τοολσ & Τεχηνιθυεσ 2−66
♣2:62 Φορµ: Λεττερ το Ρεσπονδεντ Ωιτη Πετιτιον φορ ∆ισσολυτιον
♣2:63 Ωηεν Ρεσπονδεντ Ρεσιδεσ ιν ∆ιφφερεντ Χουντψ ορ Στατε
♣2:64 Φορµ: Λεττερ το Χλιεντ Αδϖισινγ οφ Χονσεθυενχεσ οφ ∆ισσολυτιον Ωιτηουτ Περσοναλ
ϑυρισδιχτιον
♣2:65 Σερϖιχε βψ Πυβλιχατιον
♣2:66 Φορµ: Μοτιον το Θυαση Σερϖιχε ανδ φορ ∆ισµισσαλ
♣2:67 Φορµ: Αφφιδαϖιτ ιν Συππορτ οφ Μοτιον το Θυαση/∆ισµισσ φορ Ωαντ οφ ϑυρισδιχτιον
ΙΙΙ. ϑΥΡΙΣ∆ΙΧΤΙΟΝ ΤΟ ∆ΕΧΙ∆Ε ΧΗΙΛ∆ ΧΥΣΤΟ∆Ψ ΙΣΣΥΕΣ
♣2:80 Τηε Ιµπαχτ ανδ Ιντερπλαψ οφ Στατε ανδ Φεδεραλ Στατυτεσ
♣2:81 ΥΧΧϑΕΑ Ρεπλαχεσ ΥΧΧϑΑ
♣2:82 ΥΧΧϑΕΑ Ρεσολϖεσ Χονφλιχτσ Βετωεεν ΥΧΧϑΑ ανδ ΠΚΠΑ
♣2:83 Χηανγεσ Βρουγητ Αβουτ βψ ΥΧΧϑΕΑ
♣2:84 Ινιτιαλ Χυστοδψ ∆ετερµινατιονσ
♣2:85 Χυστοδψ Μοδιφιχατιονσ ανδ Χοντινυινγ Εξχλυσιϖε ϑυρισδιχτιον
♣2:86 Ιµπλιχατιονσ οφ Χοντινυινγ Εξχλυσιϖε ϑυρισδιχτιον
♣2:87 Τεµποραρψ Εµεργενχψ ϑυρισδιχτιον
♣2:88 Ινχονϖενιεντ Φορυµ ανδ Υνϕυστιφιαβλε Χονδυχτ
♣2:89 Ενφορχεµεντ οφ Φορειγν Στατεσ Χυστοδψ ∆ετερµινατιονσ
♣2:90 Τηε Παρενταλ Κιδναππινγ Πρεϖεντιον Αχτ
♣2:91 Τηε Ηαγυε Χονϖεντιον
Ις. ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΨ ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΤΙΟΝΣ ΡΕΓΑΡ∆ΙΝΓ ΧΥΣΤΟ∆Ψ ΑΝ∆ ΣΥΠΠΟΡΤ
♣2:100 Ιν Γενεραλ
Α. Χηιλδ ΧυστοδψΑλτερνατε ∆ισπυτε Ρεσολυτιον
♣2:110 Πρεφεραβλε το Τριαλ
♣2:111 Μεδιατιον οφ Χυστοδψ Ισσυεσ Μαψ Βε Μανδατορψ
♣2:112 Αττορνεψσ Ρολε ιν Πρεπαρινγ Χλιεντ φορ Μεδιατιον
♣2:113 Μεδιατιον Ινϖολϖινγ Χουνσελ
Β. Γυαρδιανσ αδ Λιτεµ ανδ Οτηερ Προφεσσιοναλσ
♣2:120 Χαλλεδ ον Ωηεν Μεδιατιον ορ Οτηερ Α∆Ρ Φαιλσ
♣2:121 Πραχτιχεσ Μαψ ςαρψ
♣2:122 Γοαλ
♣2:123 Φορµ: Μοτιον φορ Απποιντµεντ οφ Γυαρδιαν αδ Λιτεµ
♣2:124 Φορµ: Ορδερ φορ Απποιντµεντ οφ Γυαρδιαν αδ Λιτεµ
♣2:125 Φορµ: Μοτιον φορ Απποιντµεντ οφ Χηιλδσ Ρεπρεσεντατιϖε
♣2:126 Φορµ: Ορδερ φορ Απποιντµεντ οφ Χηιλδσ Ρεπρεσεντατιϖε
Χ. Φορενσιχ Χυστοδψ Εϖαλυατορσ
♣2:140 Ωηατ Εϖαλυατορ ∆οεσ
♣2:141 Ρεασονσ το Αϖοιδ τηε Φορενσιχ Χυστοδψ Εϖαλυατιον
♣2:142 Φορµ: Μοτιον φορ Φορενσιχ Χυστοδψ Εϖαλυατιον
♣2:143 Φορµ: Ορδερ φορ Απποιντµεντ οφ Χηιλδ Χυστοδψ Εϖαλυατορ
∆. Χηιλδ Συππορτ
♣2:150 Μετηοδσ φορ Χαλχυλατινγ Χηιλδ Συππορτ
♣2:151 Χοµπυτερ Προγραµσ φορ Χαλχυλατινγ Χηιλδ Συππορτ
♣2:152 Ελιγιβλε Χηιλδρεν
♣2:153 Οτηερ Συππορτ Οβλιγατιονσ
♣2:154 Σηαρεδ ορ ϑοιντ Πηψσιχαλ Χυστοδψ
♣2:155 Ηιγη−Ινχοµε Παψορσ
2−67 ∆ραφτινγ Πλεαδινγσ & Μοτιονσ φορ Τεµποραρψ Ρελιεφ
Ε. Αλιµονψ/Σπουσαλ Συππορτ/Μαιντενανχε
♣2:160 Χρεατεδ βψ Στατυτε
♣2:161 Φαχτορσ Χονσιδερεδ
ς. ΣΕΕΚΙΝΓ ΤΕΜΠΟΡΑΡΨ ΡΕΛΙΕΦ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣2:170 Τεµποραρψ Ορδερσ Αρε Ωιτηουτ Πρεϕυδιχε
♣2:171 Βυτ Αρε Νοτ Εασιλψ Σετ Ασιδε
♣2:172 Χηεχκλιστ: Τεµποραρψ Ορδερσ Τηατ Μαψ Βε Νεχεσσαρψ
Β. Συππορτ, Χυστοδψ, ανδ ςισιτατιον Ισσυεσ
♣2:180 Φορµ: Πετιτιον φορ Τεµποραρψ Χηιλδ Συππορτ ανδ Μαιντενανχε
♣2:181 Φορµ: Ορδερ φορ Τεµποραρψ Ρελιεφ
♣2:182 Φορµ: Πετιτιον φορ Ορδερ Ρελατινγ το Υνεµπλοψµεντ
♣2:183 Φορµ: Ορδερ Ρελατινγ το Υνεµπλοψµεντ
♣2:184 Φορµ: Πετιτιον φορ Τεµποραρψ Μαιντενανχε
♣2:185 Φορµ: Ορδερ φορ Τεµποραρψ Μαιντενανχε
♣2:186 Φορµ: Πετιτιον φορ Τεµποραρψ ςισιτατιον ανδ Αλλοχατιον οφ Φαµιλψ Εξπενσεσ
♣2:187 Φορµ: Ορδερ φορ Τεµποραρψ ςισιτατιον
♣2:188 Φορµ: Πετιτιον φορ Τεµποραρψ Χηιλδ Χυστοδψ (Χηιλδρεν ιν ∆ανγερ)
♣2:189 Φορµ: Πετιτιον φορ Τεµποραρψ Χυστοδψ (Παρτιεσ Υναβλε το Αγρεε Αφτερ Μεδιατιον)
♣2:190 Φορµ: Ορδερ φορ Τεµποραρψ Χυστοδψ
♣2:191 Φορµ: Μοτιον φορ Πηψσιχαλ ορ Μενταλ Εξαµινατιον οφ α Παρτψ
♣2:192 Φορµ: Ορδερ φορ Μενταλ/Πηψσιχαλ Εξαµινατιον
♣2:193 Φορµ: Μοτιον φορ Ιν−Χαµερα Ιντερϖιεω Ωιτη Χηιλδρεν
♣2:194 Φορµ: Ορδερ φορ Ιν−Χαµερα Ιντερϖιεω
♣2:195 Φορµ: Πετιτιον το Ρεστριχτ ςισιτατιον
♣2:196 Φορµ: Ορδερ φορ Ρεστριχτεδ ςισιτατιον
Χ. Μισχελλανεουσ Πρε−Τριαλ Μοτιονσ
♣2:210 Μοτιονσ Ρεγαρδινγ Συφφιχιενχψ οφ Πλεαδινγσ ανδ Προχεδυραλ Ρυλεσ
♣2:211 Φορµ: Μοτιον φορ ∆ΝΑ Τεστινγ
♣2:212 Φορµ: Μοτιον φορ Συβστιτυτιον οφ ϑυδγεσ
∆. Ινϕυνχτιϖε Ρελιεφ
♣2:220 Ρεθυιρεµεντσ φορ Ινϕυνχτιϖε Ρελιεφ
♣2:221 Φορµ: Πετιτιον φορ Ινϕυνχτιον το Βαρ Παρεντ Φροµ Ιντροδυχινγ Χηιλδρεν το Παραµουρ
♣2:222 Φορµ: Αφφιδαϖιτ ιν Συππορτ οφ Πετιτιον φορ Ινϕυνχτιϖε Ρελιεφ
♣2:223 Φορµ: Πετιτιον φορ Ινϕυνχτιον το Πρεϖεντ Αχχεσσ το ορ Ωιτηδραωαλσ Φροµ Ρετιρεµεντ
Πλαν
♣2:224 Φορµ: Πετιτιον φορ Ινϕυνχτιον το Πρεϖεντ ∆ισσιπατιον οφ Ασσετσ
♣2:225 Φορµ: Πετιτιον φορ Ινϕυνχτιον το Πρεϖεντ Ρεµοϖαλ οφ Μινορ Χηιλδρεν
♣2:226 Φορµ: Πετιτιον φορ Ινϕυνχτιον Ρελατεδ το ∆οµεστιχ ςιολενχε
♣2:227 Φορµ: Πετιτιον φορ Ινϕυνχτιον Ρελατεδ το Χανχελλατιον οφ Ηεαλτη Ινσυρανχε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT