Preparing for Trial

AuthorRory T. Weiler
Pages313-346
9−311
Χηαπτερ 9
ΠΡΕΠΑΡΙΝΓ ΦΟΡ ΤΡΙΑΛ
Ι. ΤΗΕ ΓΟΡΙΛΛΑ ΑΤ ΤΗΕ ΤΑΒΛΕ: ΦΕΕΣ ΑΝ∆ ΧΟΣΤΣ
Α. ∆ισχυσσινγ Φεεσ Ωιτη τηε Χλιεντ
♣9:01 Λαψ τηε Γρουνδωορκ Εαρλψ ιν τηε Αττορνεψ−Χλιεντ Ρελατιονσηιπ
♣9:02 ∆ισχυσσ Τριαλ Γοαλσ Αλσο
♣9:03 ∆ο α Χοστ−Βενεφιτ Αναλψσισ Βεφορε ∆εχιδινγ το Τακε α Χασε το Τριαλ
♣9:04 Φοχυσ τηε Χλιεντ ον τηε Εχονοµιχσ
♣9:05 ∆ανγερ οφ Εµοτιοναλλψ Μοτιϖατεδ Χλιεντ
Β. Προτεχτινγ Ψουρσελφ
♣9:10 Τηε Στεπσ Ψου Σηουλδ Τακε
♣9:11 Νεϖερ Οϖερπροµισε
♣9:12 Τελλ Ψουρ Χλιεντ Ωηατ Σηε Νεεδσ το Ηεαρ
♣9:13 Βε Σπεχιφιχ
♣9:14 Ουτλινε Χλιεντσ Οβϕεχτιϖεσ ιν Λεττερ
♣9:15 Φορµ: Σαµπλε Λεττερ Ουτλινινγ Χλιεντσ Οβϕεχτιϖεσ
ΙΙ. ΕΣΤΑΒΛΙΣΗΙΝΓ ΑΝ∆ ΜΑΙΝΤΑΙΝΙΝΓ ΤΡΙΑΛ ΡΕΤΑΙΝΕΡΣ
♣9:20 Τιµινγ Ψουρ Ρεθυεστ φορ τηε Ρεταινερ
♣9:21 ∆ετερµινινγ τηε Αµουντ ανδ Παψµεντ Τερµσ οφ τηε Ρεταινερ
♣9:22 ∆οντ Τρψ Χασε Ωιτηουτ τηε Ρεταινερ
♣9:23 Μοτιον το Ωιτηδραω Σοµετιµεσ Ηελπσ Ωιτη τηε Ρεχαλχιτραντ Χλιεντ
♣9:24 Φορµ: Μοτιον το Ωιτηδραω
ΙΙΙ. ∆ΕςΕΛΟΠΙΝΓ ΤΗΕΜΕΣΟΡΓΑΝΙΖΙΝΓ ΨΟΥΡ ΧΑΣΕ ΦΟΡ ΤΗΕ ΧΛΙΕΝΤ ΑΝ∆
ΤΗΕ ΧΟΥΡΤ
♣9:30 ∆εϖελοπ Ψουρ Τηεµεσ
♣9:31 Εξαµπλε Φροµ α Χοµµον Σχεναριο
♣9:32 Υσινγ Στατυτεσ
♣9:33 Υσινγ Χασε Λαω
♣9:34 Πυττινγ Ιτ Αλλ Τογετηερ
♣9:35 Παιντινγ Μενταλ Πιχτυρεσ Ωιτη Ψουρ Εϖιδενχε
♣9:36 Εξαµπλεσ οφ Μενταλ Πιχτυρεσ
♣9:37 ∆οντ Γετ Βογγεδ ∆οων ιν Μινυτιαε
♣9:38 Ωηεν τηε ϑυδγε Ισ ∆ισιντερεστεδ
♣9:39 Κνοω Ψουρ Ωιτνεσσεσ Λιµιτατιονσ
∆ιϖορχε Τοολσ & Τεχηνιθυεσ 9−312
Ις. ΠΡΕΤΡΙΑΛ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
Α. Εξιστινγ ∆ισχοϖερψ
♣9:50 Χηεχκ Ψουρ Λοχαλ Ρυλεσ
♣9:51 Ρεθυεστ Συππλεµεντσ το Πριορ ∆ισχοϖερψ Ρεσπονσεσ
♣9:52 Φορµ: Σαµπλε Λεττερ Ρεθυεστινγ Συππλεµεντατιον οφ Πριορ ∆ισχοϖερψ
Β. Τριαλ Ιντερρογατοριεσ
♣9:60 Σερϖε Τριαλ Ιντερρογατοριεσ Σεεκινγ Ωιτνεσσ Ινφορµατιον
♣9:61 Φορµ: Τριαλ Ιντερρογατοριεσ
Χ. ∆εποσιτιονσ
♣9:70 Υσεσ
♣9:71 Σχηεδυλε Παρτψ ∆εποσιτιονσ ανδ Ρεθυεστ ∆οχυµεντσ
♣9:72 Εξπερτ ∆εποσιτιονσ
∆. ∆οχυµεντσ
♣9:80 Ρεϖιεω Εξιστινγ ∆οχυµεντσ
♣9:81 Γατηερ ανδ Οργανιζε ∆οχυµενταρψ Εϖιδενχε
♣9:82 Φορµ: Χηεχκλιστ φορ Χοµµον ∆οχυµενταρψ Εϖιδενχε
Ε. Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ ανδ Τριαλ Στιπυλατιονσ
1. Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ
♣9:90 Υσε Ρεθυεστσ το Αδµιτ Φαχτσ/Γενυινενεσσ οφ ∆οχυµεντσ
♣9:91 Φορµ: Ρεθυεστ φορ Αδµισσιον οφ Φαχτσ/Γενυινενεσσ οφ ∆οχυµεντσ
2. Τριαλ Στιπυλατιονσ
♣9:100 Υσε οφ Τριαλ Στιπυλατιονσ
♣9:101 Φορµ: Τριαλ Στιπυλατιον
ς. ΠΡΕΠΑΡΙΝΓ ΩΙΤΝΕΣΣΕΣ ΑΝ∆ ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
Α. Ιντερϖιεωινγ ανδ Πρεπαρινγ Λαψ Ωιτνεσσεσ
♣9:110 Τηινγσ το Κεεπ ιν Μινδ
♣9:111 Αν Ιντερϖιεω Ισ Εσσεντιαλ
♣9:112 Ωιτνεσσ Βιασ
♣9:113 Πρεπαρε Ουτλινε
♣9:114 Λιµιτ Τεστιµονψ
♣9:115 Ρεϖιεω Ωιτνεσσ Εξαµινατιον Τεχηνιθυεσ
♣9:116 Χροσσ−Εξαµινατιον Πρεπαρατιον
♣9:117 Χαυτιον Ωιτνεσσ το Αϖοιδ ∆εβατε
♣9:118 Ενχουραγε Ωιτνεσσ το Κεεπ Ανσωερσ Σηορτ ανδ Φοχυσεδ
♣9:119 Αχθυαιντ Ωιτνεσσ Ωιτη Αντιχιπατεδ Τριχκ Θυεστιονσ
♣9:120 Συβποενασ
♣9:121 Φορµ: Ηανδουτ φορ Λαψ Ωιτνεσσεσ
♣9:122 Φορµ: Χηεχκλιστ φορ Λαψ Ωιτνεσσ Πρεπαρατιον
Β. Ιντερϖιεωινγ ανδ Πρεπαρινγ Εξπερτ Ωιτνεσσεσ
♣9:130 Ιν Γενεραλ
♣9:131 Ψουρ Εξπερτσ Χς
♣9:132 Ψουρ Εξπερτσ Ρεπορτ
♣9:133 Οπποσινγ Εξπερτσ Ρεπορτ
♣9:134 Εξπερτσ Ωηο Αρε Νοτ Προφεσσιοναλ Ωιτνεσσεσ
9−313 Πρεπαρινγ φορ Τριαλ
ςΙ. ΠΡΕΠΑΡΙΝΓ ΨΟΥΡ ΤΡΙΑΛ ΝΟΤΕΒΟΟΚ
♣9:140 Πυρποσε
♣9:141 Ωηατ το Ινχλυδε ιν α Τριαλ ΝοτεβοοκΑ Χηεχκλιστ
♣9:142 Οπενινγ Στατεµεντ
♣9:143 Περτινεντ Πλεαδινγσ
♣9:144 Χουρτ Ορδερσ
♣9:145 Ανσωερσ το Ιντερρογατοριεσ
♣9:146 Λιµιτεδ Ρεσεαρχη
♣9:147 Εξπερτσ Ρεπορτσ
♣9:148 Τεστιµονψ Ουτλινεσ
♣9:149 Χλοσινγ Αργυµεντ
ςΙΙ. ΟΡΓΑΝΙΖΙΝΓ ΑΝ∆ ΠΡΕΠΑΡΙΝΓ ΦΟΡ ΤΡΙΑΛ
♣9:160 Ιµπορτανχε οφ Οργανιζατιον
♣9:161 Σελεχτινγ Ψουρ Ωιτνεσσεσ
♣9:162 ∆ετερµινε Ορδερ οφ Ωιτνεσσεσ
♣9:163 Σχηεδυλινγ οφ Ωιτνεσσεσ
♣9:164 Χονταχτ Εξπερτσ Ωηεν Τριαλ Ισ Σχηεδυλεδ το Ινσυρε Αϖαιλαβιλιτψ
♣9:165 Οργανιζε ανδ Μαρκ Εξηιβιτσ
♣9:166 Φορµ: Εξηιβιτ Λιστ
ςΙΙΙ. ΠΡΕΠΑΡΙΝΓ ΑΝ ΕΦΦΕΧΤΙςΕ ΟΠΕΝΙΝΓ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ
♣9:180 Τιπσ φορ Πρεπαρινγ Ψουρ Οπενινγ
♣9:181 Φορµ: Ουτλινε οφ αν Οπενινγ ΣτατεµεντΧυστοδψ Χασε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT