Index

AuthorJonathan Dichter/Bruce Kapsack
Pages561-578
INDEX
I-1
INDEX
A
Αβσορπτιον
∆ελαψεδ αβσορπτιον, ♣Α:162
Πηασε τεστινγ, ♣5:44
Αχχιδεντσ

♣4:24
Αχεταλδεηψδε
Βρεατη, δεφενσε εξπερτσ, ♣5:51
Αχετονε Ιντερφερενχε
Βρεατη µαχηινεσ, ♣♣Α:216, Α:270
Αδµισσιον οφ ∆ρινκινγ

Αγε οφ Αρρεστεε
Πολιχε ρεπορτσ, ♣Α:02
Αιρβλανκ Φαλλαχψ
Βρεατη, δεφενσε εξπερτσ, ♣5:52
Αλχοηολ/Αλχοηολ Χονσυµπτιον
ΒΑΧ. Σεε Βλοοδ Αλχοηολ Χονχεντρατιον (ΒΑΧ)
Βλοοδ τεστσ. Σεε Βλοοδ Τεστσ
Βρεατη τεστσ. Σεε Βρεατη Τεστσ
∆εφενδαντσ στατεµεντσ, ♣Α:20
∆εφενσε εξπερτσ. Σεε ∆εφενσε Εξπερτσ
Πηψσιολογψ οφ, ♣5:62
Προσεχυτιονσ αλχοηολ εξπερτ.
Σεε Προσεχυτιον Εξπερτσ
Ρισινγ αλχοηολ χασεσ. Σεε Ρισινγ Αλχοηολ Χασεσ
Υρινε τεστσ. Σεε Υρινε Τεστσ
ςοιρ διρε θυεστιονσ, ♣2:56
Αλχοηολ Ιντεραχτιονσ
Βλοοδ τεστσ, ♣Α:237
Αλιασεσ οφ Αρρεστεε
Πολιχε ρεπορτσ, ♣Α:09
Αµεριχαν Βαρ Ασσοχιατιον
Μοδελ Ρυλεσ οφ Προφεσσιοναλ Χονδυχτ, ♣4:121
Αµεριχαν Μεδιχαλ Ασσοχιατιον
Γενεραλλψ, ♣4:101
Αναλογιεσ ανδ Ανεχδοτεσ. Σεε Χλοσινγ Αργυµεντσ
Αππροαχη το ςεηιχλε


Αρρεστ

∆εχιδινγ φαχτορσ, ♣5:26



Χροσσ−εξαµινατιον
γενεραλλψ, ♣Α:130
αδµισσιον οφ δρινκινγ, ♣4:42
τηε αρρεστ ιτσελφ, ♣4:46
βρεατη τεστσ, πρελιµιναρψ, ♣4:45
δεφενδαντ ωασ δρυνκ ιν πυβλιχ, ♣Α:132

δρινκινγ παττερν, ♣4:47
εξιτ φροµ ϖεηιχλε, ♣4:43
γενεραλ θυεστιονινγ, ♣4:41
γοαλσ οφ χροσσ, ♣4:40

ΣΦΣΤσ, ♣4:44
∆ιρεχτ εξαµινατιον
βλοοδ τεστσ, ♣Α:119

χηεµιχαλ τεστ αδµονιτιον, ♣Α:116


γενεραλ βαχκγρουνδ θυεστιονσ, ♣Α:110

ποστ−ΦΣΤ θυεστιονσ, ♣Α:115
ρεφυσαλ αδµονιτιον, ♣Α:117
τηε στοπ, θυεστιονσ ρελατεδ το, ♣Α:111
υρινε τεστσ, ♣Α:120
∆ιστριχτ Αττορνεψ Μανυαλ
χροσσ−εξαµινατιον, ♣♣Α:130Α:132
διρεχτ εξαµινατιον, ♣♣Α:110Α:120
εξαµινατιον πρεπαρατιον, ♣♣Α:100Α:102
ρεδιρεχτ εξαµινατιον, ♣Α:133



χροσσ−εξαµινατιον, αβοϖε
διρεχτ εξαµινατιον, αβοϖε
πρεπαρατιον βεφορε τριαλ, ♣♣Α:100Α:102
- As -
Innovative DUI Trial Tools I-2
ρεδιρεχτ εξαµινατιον, ♣Α:133
Ρεδιρεχτ εξαµινατιον, ♣Α:133
Ασπιριν Ιντεραχτιονσ

Αϖεραγε Πεοπλε

B
ΒΑΧ. Σεε Βλοοδ Αλχοηολ Χονχεντρατιον (ΒΑΧ)
Βαχτεριαλ Γροωτη
Βλοοδ τεστσ, ♣Α:232
Βαρτενδερσ

∆ιρεχτ εξαµινατιον, ♣5:15
Βεαυτιφυλ Ηουσε Ποωερ Ποιντ Πρεσεντατιον

Βεερ

Βλοοδ Αλχοηολ Χονχεντρατιον (ΒΑΧ)
∆εφενσε εξπερτσ. Σεε ∆εφενσε Εξπερτσ

Ηιγη ΒΑΧ χασεσ, χλοσινγ αργυµεντ ιν, ♣7:102
Προσεχυτιονσ αλχοηολ εξπερτ, ♣♣Α:151, Α:192.
Σεε αλσο Προσεχυτιον Εξπερτσ
Ρισινγ. Σεε Ρισινγ Αλχοηολ Χασεσ
Βλοοδ Αλχοηολ Χυρϖε

Βλοοδ Αλχοηολ Εξπερτσ
∆εφενσε εξπερτ. Σεε ∆εφενσε Εξπερτσ
Προσεχυτιονσ αλχοηολ εξπερτ. Σεε Προσεχυτιον
Εξπερτσ
Βλοοδ/Βρεατη Παρτιτιον Ρατιοσ
Γενεραλλψ, ♣Α:211
Αδµισσιβιλιτψ οφ τεστιµονψ, ♣1:40
Βρεατη, δεφενσε εξπερτσ, ♣5:43
Ινδιϖιδυαλ, ♣Α:212
Μοτιον το πρεχλυδε
φορµ οφ, ♣1:31
µεµορανδυµ ιν συππορτ οφ δεφενδαντσ
µοτιον, ♣1:41
Βλοοδ Χασεσ
Χροσσ−εξαµινατιον
αναλψστσ, ♣4:95
λογ−ιν ατ τηε λαβ, ♣4:94

υπ ανδ δελιϖερψ, ♣4:92
πηλεβοτοµιστσ, ♣4:91
πιχκ υπ ανδ δελιϖερψ περσον, ♣4:93
τηε ωιτνεσσεσ, ♣4:90
∆ισχοϖερψ ρεθυεστσ
γενεραλλψ. Σεε ∆ισχοϖερψ
σαµπλε ρεθυεστ, ♣1:04
Βλοοδ Σαµπλεσ
Αντιχοαγυλαντ, λαχκ οφ, ♣Α:230
Αρµ σωαβ, χονταµινατιον φροµ, ♣Α:233
Βαχτεριαλ γροωτη, ♣Α:232
∆εφενσε ισσυεσ
αντιχοαγυλαντ, λαχκ οφ, ♣Α:230
αρµ σωαβ, χονταµινατιον φροµ, ♣Α:233
βαχτεριαλ γροωτη, ♣Α:232
µιχρο χλοτσ, ♣Α:231
πρεσερϖατιϖε, λαχκ οφ, ♣Α:230
σωιτχηεδ σαµπλεσ, ♣Α:234
Μιχρο χλοτσ, ♣Α:231
Πρεσερϖατιϖε, λαχκ οφ, ♣Α:230

Σωιτχηεδ σαµπλεσ, ♣Α:234

Τεστινγ οφ. Σεε Βλοοδ Τεστσ

Βλοοδ Σηοτ Εψεσ
Στορψ χλοσινγσ, ♣7:21
Βλοοδ Τεχηνιχιανσ
∆εφενσε εξαµινατιον θυεστιονσ, ♣Α:141
Βλοοδ Τεστσ


Αλχοηολ ιντεραχτιονσ, ♣Α:237
Αντιχοαγυλαντ, λαχκ οφ, ♣Α:230
Αρµ σωαβ, χονταµινατιον φροµ, ♣Α:233

Βαχτεριαλ γροωτη, ♣Α:232
Χαλιβρατιον οφ ινστρυµεντ, ♣Α:235
∆εφενσε ισσυεσ
αλχοηολ ιντεραχτιονσ, ♣Α:237
αντιχοαγυλαντ, λαχκ οφ, ♣Α:230
αρµ σωαβ, χονταµινατιον φροµ, ♣Α:233

βαχτεριαλ γροωτη, ♣Α:232
χαλιβρατιον οφ ινστρυµεντ, ♣Α:235
δρυγ ιντεραχτιονσ, ♣Α:237
ηεµατοχριτ συβϕεχτσ, ♣Α:236
µιχρο χλοτσ, ♣Α:231
πρεσερϖατιϖε, λαχκ οφ, ♣Α:230
σωιτχηεδ σαµπλεσ, ♣Α:234

ϖενουσ ϖ. αρτεριαλ βλοοδ, ♣Α:239

∆ιστριχτ Αττορνεψ Μανυαλ
δεφενσε ισσυεσ, ♣♣Α:230Α:239

ιντροδυχτιον οφ τεστ, πρεπαρατιον φορ, ♣Α:51
προσεχυτιονσ αλχοηολ εξπερτ, εξαµινατιον
οφ, ♣♣Α:170, Α:171
∆ρυγ ιντεραχτιονσ, ♣Α:237
Ηεµατοχριτ συβϕεχτσ, ♣Α:236

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT