Cross-Examining Expert Witnesses

AuthorKevin J. Mahoney
Pages339-434
7−1
Χηαπτερ 7
Χροσσ−Εξαµινινγ Εξπερτ Ωιτνεσσεσ
Ι. Βασιχ Πρινχιπλεσ
♣7:01 ∆ο Ι Νεεδ το Χροσσ−Εξαµινε Τηισ Εξπερτ?
♣7:02 Ηιρε Ψουρ Οων Εξπερτ
[♣♣7:03−7:04 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. Γοϖερνµεντσ Ηιρεδ Εξπερτ
♣7:05 Στρατεγψ
Α. Αφτερ−τηε−Φαχτ Εξπερτ
♣7:06 Στρατεγψ
♣7:07 Χροσσ−Εξαµινατιον
Β. Εξπερτσ Φεεσ
♣7:08 Στρατεγψ
♣7:09 Χροσσ−Εξαµινατιον
Χ. Εξπερτ Τεστιµονψ Ισ Χοµπετιτιϖε Βυσινεσσ
♣7:10 Στρατεγψ
♣7:11 Χροσσ−Εξαµινατιον
∆. ∆εφυσε Προσεχυτιονσ Ατταχκ ον Ψουρ Εξπερτ
♣7:12 Στρατεγψ
♣7:13 Χροσσ−Εξαµινατιον
Ε. Βιασ
♣7:14 Στρατεγψ
♣7:15 Χροσσ−Εξαµινατιον
Φ. Τεστιφψινγ φορ ∆εφενσε Ονχε ορ Τωιχε ∆οεσ Νοτ Μακε Εξπερτ Ινδεπενδεντ
♣7:16 Στρατεγψ
♣7:17 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣7:18−7:24 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. Γοϖερνµεντ Παψρολλ Εξπερτσ
Α. Στατε Χηεµιστσ/Τοξιχολογιστσ
♣7:25 Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣7:26 Στρατεγψ
1. Ποσσιβλε Χονταµινατιον οφ Σαµπλε
♣7:27 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:28 Χροσσ−Εξαµινατιον
2. Φαιλεδ Χονφιρµατιον οφ Σχρεενινγ Τεστ
♣7:29 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:30 Χροσσ−Εξαµινατιον
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον 7−2
3. Βυιλδινγ Υπ Ρελιαβιλιτψ οφ Νεγατιϖε Τεστσ
♣7:31 Στρατεγψ
♣7:32 Εξαµπλε: Ποορ Χροσσ−Εξαµινατιον Υσινγ Γενεραλ Θυεστιονσ
♣7:33 Βεττερ Εξαµπλε: Στρονγ Χροσσ Υσινγ Σπεχιφιχ Θυεστιονσ
4. Χηαλλενγινγ Ρετρογραδε Εξτραπολατιον Χαλχυλατιονσ
♣7:34 Κεψ Φαχτσ
♣7:35 Στρατεγψ
♣7:36 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:37 Χροσσ−Εξαµινατιον
♣7:38 Σαµπλε Οπενινγ Στατεµεντ
[♣7:39 Ρεσερϖεδ]
Β. Μεδιχαλ Εξαµινερ
1. Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣7:40 Νοτ Ψουρ Τψπιχαλ Εξπερτ
♣7:41 Αυτοπσψ Πυρποσε & Προχεδυρεσ
2. Βυλλετ Ωουνδσ
♣7:42 Στρατεγψ
♣7:43 Χροσσ−Εξαµινατιον
3. ςιχτιµ ∆ιδ Νοτ Συφφερ
♣7:44 Κεψ Φαχτσ
♣7:45 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:46 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣7:47−7:49 Ρεσερϖεδ]
4. Ποισονινγ
α. Ασ Μεανσ οφ Μυρδερ
♣7:50 ∆ιφφιχυλτ το Προϖε
♣7:51 Στρατεγψ
♣7:52 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:53 Χροσσ−Εξαµινατιον
β. Πηψσιχαλ Εφφεχτσ οφ Ποισον
♣7:54 Στρατεγψ
♣7:55 Κεψ Φαχτσ
♣7:56 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:57 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣7:58−7:59 Ρεσερϖεδ]
5. ∆εατη βψ Νατυραλ Χαυσεσ
♣7:60 Εξαµπλε: Ινεφφεχτιϖε Χροσσ−Εξαµινατιον
♣7:61 Εξαµπλε: Εφφεχτιϖε Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣7:62−7:64 Ρεσερϖεδ]
Χ. Αχχιδεντ Ρεχονστρυχτιονιστ
1. Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣7:65 Λιττλε Φορµαλ Εδυχατιον ορ Τραινινγ
♣7:66 Συβϕεχτιϖε Χοµπονεντ το Αχχιδεντ Ρεχονστρυχτιον
2. Χονχλυσιονσ Χονφλιχτ Ωιτη Ωιτνεσσεσ
♣7:67 Στρατεγψ
♣7:68 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:69 Χροσσ−Εξαµινατιον
3. Σηενανιγανσ Ωιτη Μεασυρεµεντσ
♣7:70 Στρατεγψ
♣7:71 Χροσσ−Εξαµινατιον
7−3 Χροσσ−Εξαµινινγ Εξπερτ Ωιτνεσσεσ
4. Μοτιϖε φορ Ρεϖισινγ Αναλψσισ
♣7:72 Στρατεγψ
♣7:73 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:74 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣7:75−7:79 Ρεσερϖεδ]
5. Μισλεαδινγ Χλυεσ
α. ςεηιχλε ∆ιδ Νοτ Βρακε
♣7:80 Στρατεγψ
♣7:81 Χροσσ−Εξαµινατιον
β. ∆ιφφερεντιατινγ Βετωεεν Ψαω Μαρκ ανδ Σκιδ Μαρκ
♣7:82 Στρατεγψ
♣7:83 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:84 Χροσσ−Εξαµινατιον
6. Αυτο/Πεδεστριαν Χασεσ
♣7:85 Κεψ Φαχτσ
♣7:86 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:87 Χροσσ−Εξαµινατιον
Χηαλλενγε Εξπερτσ Υλτιµατε Χονχλυσιονσ
♣7:88 Χροσσ−ΕξαµινατιονΡαισε ςισιβιλιτψ Ισσυεσ
♣7:89 Χροσσ−ΕξαµινατιονΑδδιτιοναλ Γρουνδσ φορ Ατταχκ
Ις. ΕξπερτΦινγερπριντ Εϖιδενχε
Α. Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣7:90 Λατεντ Πριντσ ανδ ΑΦΙΣ
♣7:91 Ερρορ Ρατε
♣7:92 ϑυνκ Σχιενχε?
♣7:93 Φορ ∆εφενσε Χουνσελ: Τωο Οπτιονσ
[♣7:94 Ρεσερϖεδ]
Β. Εξπερτ Χοµπαρεδ Λατεντ Πριντ Ωιτη Χλιεντσ Πριντ Ονλψ
♣7:95 Στρατεγψ
♣7:96 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:97 Χροσσ−Εξαµινατιον
Χ. ∆οωνπλαψινγ Αχχυραχψ οφ ΑΦΙΣ
♣7:98 Στρατεγψ
♣7:99 Χροσσ−Εξαµινατιον
∆. Ποορ Θυαλιτψ οφ Λατεντ Πριντ
♣7:100 Στρατεγψ
♣7:101 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣7:102 Χροσσ−Εξαµινατιον
Ε. Γαλτον Ποιντσ Στανδαρδσ
♣7:103 Στρατεγψ
♣7:104 Χροσσ−Εξαµινατιον
ΦΟΡΜΣ
Φορµ 7−Α Μοτιον φορ Σουρχεσ Χονσυλτεδ βψ Τροοπερ ιν Αναλψζινγ Αχχιδεντ ανδ ∆ραφτινγ Αχχιδεντ
Ρεχονστρυχτιον Ρεπορτ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT