Cross-Examination of Arresting Officer: Motions to Suppress

AuthorKevin J. Mahoney
Pages98-211
3−1
Χηαπτερ 3
Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Αρρεστινγ Οφφιχερ:
Μοτιονσ το Συππρεσσ
Ι. Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣3:01 Αλλ−Τοο−Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣3:02 Βραζεν Πολιχε Οφφιχερσ ανδ τηε Φορφειτυρε οφ Φρεεδοµ
♣3:03 ϑυδγε Ισ Λικελψ ϑυστ Ανοτηερ Φριγητενεδ Χιτιζεν
♣3:04 Χυλτυρε οφ Τεστιλψινγ
♣3:05 Βασιχ Στρατεγψ φορ Συππρεσσιον Ηεαρινγσ
♣3:06 Σαµπλε Οπεν−Ενδεδ Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣3:07−3:09 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. Ωασ ∆εφενδαντ ιν Χυστοδψ?
Α. Μεανινγ οφ Ιν Χυστοδψ
♣3:10 Προσεχυτορσ ∆ιρεχτ Εξαµινατιον
♣3:11 ∆εφενσε Χροσσ−Εξαµινατιον
Β. Χλιεντ Φρεε το Λεαϖε Ηουσε Συρρουνδεδ βψ Αρµεδ Πολιχε
♣3:12 Σαµπλε Φαχτ Παττερν
♣3:13 Στρατεγψ
♣3:14 Χροσσ−Εξαµινατιον
Χ. Συσπεχτ ςολυνταριλψ Αχχοµπανιεδ Πολιχε το Στατιον
♣3:15 Κεψ Φαχτσ
♣3:16 Στρατεγψ
♣3:17 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:18 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣3:19−3:24 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. Μοτορ ςεηιχλε Στοπσ ανδ Σεαρχηεσ
Α. Μοτορ ςεηιχλε Στοπσ
1. Συσπεχτεδ ∆ρυγ ∆εαλ ιν ςεηιχλε
♣3:25 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣3:26 Προσεχυτορσ ∆ιρεχτ Εξαµινατιον οφ Οφφιχερ
♣3:27 ∆εφενσε Χροσσ−Εξαµινατιον
2. Χασινγ τηε Νειγηβορηοοδ
♣3:28 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣3:29 Στρατεγψ
♣3:30 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:31 Χροσσ−Εξαµινατιον
Ρελεντλεσσ Χριµιναλ Χροσσ−Εξαµινατιον 3−2
3. Συσπεχτεδ Στολεν Χαρ
♣3:32 Στρατεγψ
♣3:33 Σαµπλε Φαχτ Παττερν
♣3:34 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:35 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣3:36−3:39 Ρεσερϖεδ]
Β. Μοτορ ςεηιχλε Σεαρχηεσ
1. Βασεδ ον Οδορ οφ Μαριϕυανα
♣3:40 Στρατεγψ
♣3:41 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:42 Χροσσ−Εξαµινατιον
2. Σεαρχη οφ Τρυνκ Βασεδ ον Οδορ οφ Μαριϕυανα
♣3:43 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣3:44 Χροσσ−Εξαµινατιον
3. Σεαρχη Βασεδ ον Στρονγ Οδορ οφ Μαριϕυανα, Βυτ Συσπεχτ Νοτ Ηιγη
♣3:45 Στρατεγψ
♣3:46 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:47 Χροσσ−Εξαµινατιον
4. Σεαρχη Βασεδ ον Φυρτιϖε Μοϖεµεντσ
♣3:48 Στρατεγψ
♣3:49 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:50 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣3:51 Ρεσερϖεδ]
Ις. ∆ρυγ Χασεσ
Α. Ηανδ−το−Ηανδ ∆ρυγ ∆εαλ
♣3:52 Στρατεγψ: Ηανδ−το−Ηανδ ∆ρυγ ∆εαλ
♣3:53 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:54 Χροσσ−Εξαµινατιον
Β. Ρελιανχε ον Χονφιδεντιαλ Ινφορµαντσ; Νο Προβαβλε Χαυσε το Αρρεστ
♣3:55 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣3:56 Σαµπλε ∆ιρεχτ Εξαµινατιον οφ Ναρχοτιχσ ∆ετεχτιϖε
♣3:57 Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Ναρχοτιχσ ∆ετεχτιϖε
[♣♣3:58−3:59 Ρεσερϖεδ]
ς. Σεαρχη Ωαρραντσ
Α. Φαιλυρε το Ινχλυδε Εϖιδενχε
♣3:60 Στρατεγψ
♣3:61 Χροσσ−Εξαµινατιον
Β. Χονφιδεντιαλ Ινφορµαντσ
♣3:62 Στρατεγψ
♣3:63 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:64 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣3:65−3:69 Ρεσερϖεδ]
ςΙ. Σεαρχη Ινχιδεντ το Αρρεστ
♣3:70 Στρατεγψ
♣3:71 Ανγλεσ οφ Ατταχκ
♣3:72 Χροσσ−Εξαµινατιον
[♣♣3:73−3:74 Ρεσερϖεδ]
3−3 Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Αρρεστινγ Οφφιχερ: Μοτιονσ το Συππρεσσ
ςΙΙ. Αρρεστ οφ Φορειγν−Βορν Συσπεχτ
♣3:75 Χοµµον Σχεναριο
♣3:76 Προσεχυτορσ ∆ιρεχτ Εξαµινατιον οφ Αρρεστινγ Οφφιχερ
♣3:77 Παττερν Χροσσ−Εξαµινατιον
ΦΟΡΜΣ
Φορµ 3−Α Μοτιον το Συππρεσσ Στατεµεντσ; Υνλαωφυλ ∆ετεντιον.
Φορµ 3−Β Μοτιον το ΣυππρεσσΜοτορ ςεηιχλε Στοπ ανδ Σεαρχη; ∆ρυγ ∆εαλ
Φορµ 3−Χ Μοτιον το ΣυππρεσσΩαρραντ Οβταινεδ βψ Πρετεξτ
Φορµ 3−∆ Μοτιον το Συππρεσσ∆ρυγ Χασε: Εξπεχτατιον οφ Πριϖαχψ; Νο Εξιγεντ Χιρχυµστανχεσ; Νο
Προβαβλε Χαυσε
Φορµ 3−Ε Μοτιον το Συππρεσσ  Αγυιλαρ−Σπινελλι; Νο Προβαβλε Χαυσε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT