Appendix: quick objections

AuthorDavid W. Neel
Pages25-26
QUICK OBJECTIONS
EMPLOYMENT EVIDENCE
Θυιχκ Οβϕεχτιονσ (Πρινταβλε ϖερσιον αϖαιλαβλε ιν διγιταλ δοωνλοαδσ.)
Εϖιδενχε Οβϕεχτιονσ Βοοκ
Σεχτιον
Αφφιρµατιϖε αχτιον
πλανσ
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403. ♣6:100
Αφτερ−αχθυιρεδ
εϖιδενχε
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 404(α), (β).
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403. ♣3:140
Αδµινιστρατιϖε / αρβι
τρατιον δεχισιονσ
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Φουνδατιον.
Λαχκ οφ τρυστωορτηινεσσ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 803(8)(Χ).
♣2:230
Βονα φιδε οχχυπατιοναλ
θυαλιφιχατιον
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ ανψ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Φουνδατιον.
Σπεχυλατιον.
♣11:130
Βυσινεσσ ϕυδγµεντ
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ ανψ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403. Σεε, Κελλεψ ϖ. Αιρβορνε Φρειγητ Χορπ., 140 Φ.3δ
335.
Φουνδατιον.
Σπεχυλατιον.
♣11:40
Βυσινεσσ ρεχορδσ &
ιντερναλ µεµοσ
Φουνδατιον. Πιερχε ϖ. Ατχηισον Τοπεκα & Σαντα Φε Ραιλωαψ Χο., 110 Φ.3δ 431.
Ηεαρσαψ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 803.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Χονφυσινγ ορ µισλεαδινγ. Ωιλλιαµσ ϖ. Ηυγηεσ Ηελιχοπτερσ, Ινχ., 896 Φ.2δ 1387.
Φαιλυρε το προδυχε ιν δισχοϖερψ. ΕΕΟΧ ϖ. Κεντυχκψ Στ. Πολιχε ∆επτ., 80 Φ.3δ 1086.
♣6:150
∆σ νετ ωορτη
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401; 29 Υ.Σ.Χ. ♣ 621 (νοτ ρελεϖαντ φορ Α∆ΕΑ χασεσ).
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Οϖερβροαδ.
♣8:40
∆σ πριορ αχτσ −
δισπαρατε
τρεατµεντ χασεσ
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401; Γοφφ ϖ. Χοντινενταλ Οιλ Χο., 678 Φ.2δ 593.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403; Ηογαν ϖ. ΑΤ&Τ, 812 Φ.2δ 409.
Ιναδµισσιβλε χηαραχτερ εϖιδενχε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 404(α).
Ατταχκσ ωιτνεσσεσ χρεδιβιλιτψ βψ υσε οφ εξτρινσιχ εϖιδενχε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 608(β).
Οπινιον εϖιδενχε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 701.
♣4:190
∆σ πριορ σεξυαλ χον−
δυχτ− σεξυαλ ηαρασσ−
µεντ χασεσ
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401; Βιγγσ ϖ. Νιχεωονγερ, 897 Φ. Συππ. 483, 484.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403; Χαµπβελλ ϖ. Ινγερσολλ Μιλλινγ Μαχηινε Χο., 893 Φ.2δ
925 (7τη Χιρ.).
Ιναδµισσιβλε χηαραχτερ εϖιδενχε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 404(α).
Ατταχκσ ωιτνεσσεσ χρεδιβιλιτψ βψ υσε οφ εξτρινσιχ εϖιδενχε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 608(β).
Φαιλυρε το χοµπλψ ωιτη Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 415 (πριορ σεξυαλ ασσαυλτ ορ µολεστατιον).
Οπινιον εϖιδενχε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 701.
♣4:50
∆εµονστρατιϖε
εϖιδενχε
Ρελεϖανχε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Φουνδατιον. Ηοφφµαν ϖ. Αππλιχατορ Σαλεσ ανδ Σερϖιχε, Ινχ. 439 Φ.3δ 9 (1στ Χιρ. 2006).
Ηεαρσαψ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 801.
♣12:40
∆ισαβιλιτψ αππλιχατιονσ
& µατεριαλσ
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Χολλατεραλ σουρχε. Λυχασ ϖ. ϑ.Χ. Πεννεψ Χο., 1997 Υ.Σ. Αππ. ΛΕΞΙΣ 33653 (9τη Χιρ.).
♣2:300
∆ισχριµινατορψ
ρεµαρκσ
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Φουνδατιον.
♣7:40
ΕΕΟΧ δετερµινατιον
λεττερσ & µατεριαλσ
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Ηεαρσαψ, ιφ προπονεντ αττεµπτσ το ιντροδυχε εϖιδενχε οτηερ τηαν φαχτυαλ φινδινγσ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 803(8)(Χ).
Νοτ τρυστωορτηψ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 803(8)(Χ).
♣2:40
Ελλερτη/
Φαρραγηερ δεφενσε
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ ανψ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Φουνδατιον.
♣11:210
Εµπλοψεε ρεχορδσ &
περσοννελ φιλεσ
Οϖερβροαδ; υνδυε βυρδεν. Φεδ.Ρ.Χιϖ.Π. 26(β)(2).
Ηεαρσαψ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 803.
Ιρρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Πριϖαχψ. Ραδδατζ ϖ. Στανδαρδ Ρεγιστερ Χο., 177 Φ.Ρ.∆. 446 (∆. Μινν.).
♣6:220
Εξπερτ
εϖιδενχε
Φαιλυρε το χοµπλψ ωιτη δισχλοσυρε ρεθυιρεµεντσ οφ Φ.Ρ.Χ.Π. 26(α)(2).
Τεστιµονψ δοεσ νοτ µεετ ρελιαβιλιτψ ρεθυιρεµεντσ οφ ∆αυβερτ ανδ Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 702.
Πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ορ χονφυσιον ουτωειγησ προβατιϖε ϖαλυε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
Ωιτνεσσ νοτ θυαλιφιεδ το τεστιφψ ασ εξπερτ ον τηισ τοπιχ.
Ηεαρσαψ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 801.
Ρελεϖανχε. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401.
♣10:40

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT