Defendant's Documents

AuthorDavid W. Neel
Pages365-430
DEFENDANT’S DOCUMENTS
CHAPTER 6
DEFENDANT’S DOCUMENTS
Ι. ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ ΜΑΝΥΑΛΣ ΑΝ∆ ΠΟΛΙΧΙΕΣ
♣6:10 Ιντροδυχτιον
♣6:20 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣6:30 Φουνδατιον
♣6:40 Οβϕεχτιονσ
♣6:50 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣6:50.1 Πλαιντιφφσ Χηεχκλιστ∆εφενδαντσ Περσοννελ Μανυαλσ ανδ Πολιχιεσ
♣6:50.2 Φορµ: ϑυρψ ΙνστρυχτιονΠρετεξτ
♣6:50.3 Φορµ: Μοτιον το Εξχλυδε Περσοννελ Νοτεσ Νοτ Παρτ οφ Πλαιντιφφσ Οφφιχιαλ Περσοννελ Φιλε
♣6:60 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣6:60.1 Φορµ: ∆εφενδαντσ Μοτιον Ιν Λιµινε Το Εξχλυδε Εµπλοψεε Ηανδβοοκ
♣6:70 Χασεσ Ινϖολϖινγ Περσοννελ Μανυαλσ ανδ Πολιχιεσ
♣6:70.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣6:70.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
ΙΙ. ΑΦΦΙΡΜΑΤΙςΕ ΑΧΤΙΟΝ ΠΛΑΝΣ
♣6:80 Ιντροδυχτιον
♣6:90 Φουνδατιον
♣6:100 Οβϕεχτιονσ
♣6:110 Χασεσ Ινϖολϖινγ Αφφιρµατιϖε Αχτιον Πλανσ
♣6:110.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣6:110.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
ΙΙΙ. ΒΥΣΙΝΕΣΣ ΡΕΧΟΡ∆Σ ΑΝ∆ ΙΝΤΕΡΝΑΛ ΜΕΜΟΡΑΝ∆Α
♣6:120 Ιντροδυχτιον
♣6:130 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣6:140 Φουνδατιον
♣6:150 Οβϕεχτιονσ
♣6:160 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣6:160.1 Φορµ: ΠλαιντιφφΡεθυεστ φορ Αδµισσιον οφ ∆εφενδαντσ Βυσινεσσ Ρεχορδσ
♣6:160.2 Φορµ: Στιπυλατιον∆εφενδαντσ Βυσινεσσ Ρεχορδσ
♣6:160.3 Φορµ: ϑυρψ ΙνστρυχτιονΡεθυεστ φορ Αδµισσιον οφ ∆οχυµεντσ
♣6:170 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣6:170.1 Φορµ: ∆εφενδαντΜοτιον το Στρικε
♣6:180 Χασεσ Ινϖολϖινγ Βυσινεσσ Ρεχορδσ ανδ Ιντερναλ Μεµορανδα
♣6:180.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣6:180.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
Ις. ΕΜΠΛΟΨΕΕ ∆ΙΣΧΙΠΛΙΝΑΡΨ ΡΕΧΟΡ∆Σ ΑΝ∆ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ ΦΙΛΕΣ
♣6:190 Ιντροδυχτιον
♣6:200 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣6:210 Φουνδατιον
♣6:220 Οβϕεχτιονσ
♣6:230 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣6:230.1 Φορµ: Πλαιντιφφ∆εσιγνατιον οφ Περσοναλ Ρεπρεσεντατιϖε
♣6:230.2 Φορµ: ΠλαιντιφφΒριεφ ιν Συππορτ οφ Μοτιον φορ Περσοννελ Φιλεσ
♣6:240 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣6:240.1 Φορµ: Αγρεεδ Προτεχτιϖε Ορδερ
♣6:240.2 Φορµ: Μοτιον Το Μοδιφψ Προτεχτιϖε ΟρδερΠλαιντιφφ
♣6:250 Χασεσ Ινϖολϖινγ Εµπλοψεε ∆ισχιπλιναρψ Ρεχορδσ ανδ Περσοννελ Φιλεσ
6−2  Εµπλοψµεντ Εϖιδενχε
DEFENDANT’S DOCUMENTS
♣6:250.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣6:250.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
ς. ΜΙΣΣΙΝΓ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ ΟΡ ∆ΕΣΤΡΥΧΤΙΟΝ ΟΦ ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
♣6:260 Ιντροδυχτιον
♣6:270 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣6:280 Φουνδατιον
♣6:290 Οβϕεχτιονσ
♣6:300 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣6:300.1 Φορµ: ΠλαιντιφφΜοτιον το Χοµπελ
♣6:300.2 Φορµ: ΠλαιντιφφΧοµπλαιντ Χουντ Αλλεγινγ Σπολιατιον οφ Εϖιδενχε
♣6:300.3 Φορµ: Πλαιντιφφϑυρψ ΙνστρυχτιονΦαιλυρε το Προδυχε Εϖιδενχε
♣6:300.4 Φορµ: Πλαιντιφφϑυρψ ΙνστρυχτιονΣπολιατιονΒαδ Φαιτη ∆εστρυχτιον
♣6:300.5 Φορµ: Πλαιντιφφσ Μοτιον ιν Λιµινε το Εξχλυδε Υνδισχλοσεδ ∆οχυµεντσ
♣6:300.6 Φορµ: Πλαιντιφφσ Μοτιον το Χοµπελ Προδυχτιον οφ ∆οχυµεντσ
♣6:300.7 Φορµ: Πλαιντιφφσ Μοτιον το Χοµπελ ∆ισχοϖερψ Ρεσπονσεσ − ΦΛΣΑ
♣6:300.8 Φορµ: Λιτιγατιον Ηολδ Λεττερ
♣6:310 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣6:310.1 Φορµ: ∆εφενδαντ: Μοτιον ιν Λιµινε∆εστρυχτιον οφ Εϖιδενχε
♣6:320 Χασεσ Ινϖολϖινγ ∆εστρυχτιον οφ ∆οχυµενταρψ Εϖιδενχε
♣6:320.1 Σανχτιονσ Γραντεδ
♣6:320.2 Σανχτιονσ ∆ενιεδ
ςΙ. ΣΕςΕΡΑΝΧΕ ΑΓΡΕΕΜΕΝΤΣ; ∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤΣ ΠΟΣΤ−ΤΕΡΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΦΦΕΡΣ
♣6:330 Ιντροδυχτιον
♣6:340 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣6:350 Φουνδατιον
♣6:360 Οβϕεχτιονσ
♣6:370 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣6:380 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣6:390 Χασεσ Ινϖολϖινγ Σεϖερανχε Αγρεεµεντσ ανδ Οτηερ Ποστ−Τερµινατιον Οφφερσ
♣6:390.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣6:390.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
6−3  ∆εφενδαντσ ∆οχυµεντσ ♣6:50
DEFENDANT’S DOCUMENTS
I. PERSONNEL MANUALS AND
POLICIES
♣6:10 Ιντροδυχτιον
Ιν µοστ ϕυρισδιχτιονσ, αν εµπλοψερ µαψ εντερ ιντο αν εµπλοψ
µεντ ρελατιονσηιπ ωιτη αν εµπλοψεε ιν ονε οφ τηεσε ωαψσ:
w Ασ αν ινδεπενδεντ χοντραχτορ.
w Τηρουγη αν ατ−ωιλλ ρελατιονσηιπ.
w Τηρουγη αν εξπρεσσ ορ ιµπλιεδ χοντραχτ.
Αν εµπλοψµεντ χοντραχτ µαψ βε εσταβλισηεδ τηρουγη αν
εξπρεσσ ωριττεν ορ οραλ χοντραχτ, ορ αλτερνατιϖελψ, τηρουγη
εξπρεσσ ορ ιµπλιεδ προµισεσ µαδε βψ τηε εµπλοψερ το τηε
εµπλοψεε. Συχη προµισεσ χαν βε µαδε τηρουγη τηε εµπλοψ
ερσ ηανδβοοκ οφ χοµπανψ πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ. Ιν
εµπλοψµεντ λιτιγατιον, α δισχηαργεδ εµπλοψεε µαψ σεεκ το
βινδ ιτσ φορµερ εµπλοψερ τηρουγη ιτσ ηανδβοοκ, φορ ινστανχε,
χλαιµινγ τηατ ιτ προµισεδ τηε εµπλοψεε προγρεσσιϖε δισχι
πλινε, α γριεϖανχε σψστεµ, ορ αν αππεαλ προχεδυρε.
Εµπλοψµεντ λιτιγατιον οϖερ ηανδβοοκσ οφτεν ρεϖολϖεσ
αρουνδ ενφορχεµεντ, ορ φαιλυρε το αβιδε βψ, τηε εµπλοψ
ερσ χορρεχτιϖε αχτιον πολιχψ. Αν εµπλοψερ µαψ δισρεγαρδ
προγρεσσιϖε δισχιπλιναρψ προχεδυρεσ ονλψ ιφ α ηανδβοοκ
εξπρεσσλψ προϖιδεσ φορ αν εµπλοψερσ χοµπλετε δισχρετιον
ιν ιµπλεµεντινγ συχη προχεδυρεσ. Σεε, ε.γ., Φρανκ ϖ. Σουτη
Συβυρβαν Ηοσπ. Φουνδατιον, 256 Ιλλ.Αππ.3δ 360, 367, 628
Ν.Ε.2δ 953, 956 (1στ ∆ιστ. 1993).
Ωηιλε αν εµπλοψερ µαψ νοτ οβϕεχτ το τηε ρελεϖανχψ οφ α
δισχοϖερψ ρεθυεστ φορ αν εµπλοψεε ηανδβοοκ, α δισπυτε µαψ
οφτεν αρισε χονχερνινγ ιτσ αδµισσιβιλιτψ ιν χοννεχτιον ωιτη
α Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ, ορ ατ τριαλ. Τηε Πλαιντιφφ
ωιλλ αργυε τηατ τηε εµπλοψερσ φαιλυρε το αβιδε βψ α χερταιν
πολιχψ ισ πρετεξτ. Πρετεξτ µοστ οφτεν ινϖολϖεσ ∆εφενδαντσ
αππλιχατιον οφ συπποσεδλψ νευτραλ πολιχιεσ ορ χριτερια ωηιχη
∆εφενδαντ, ιν φαχτ, διδ νοτ αππλψ ιµπαρτιαλλψ ανδ υνιφορµλψ
το αλλ εµπλοψεεσ. Τεξασ ∆επτ. οφ Χοµµυνιτψ Αφφαιρσ ϖ. Βυρ
δινε, 450 Υ.Σ. 248, 256 (1981).
Τηε εµπλοψερ, χονϖερσελψ, ωιλλ χοντενδ τηατ τηε πολιχψ ισ
νοτ ρελεϖαντ.
♣6:20 Χοµµον Φαχτ Παττερν
Πλαιντιφφ χλαιµσ τηατ ηε ωασ δισχηαργεδ ιν α δισχριµινατο
ρψ µαννερ. Το συππορτ ηισ αργυµεντ, Πλαιντιφφ ποιντσ το τηε
εµπλοψερσ εµπλοψεε µανυαλ, ορ ανοτηερ πολιχψ, ανδ αργυεσ
τηατ τηε εµπλοψερσ φαιλυρε το φολλοω τηε γυιδελινεσ τηερειν ισ
α πρετεξτ φορ δισχριµινατιον. Πλαιντιφφ µαψ ηαϖε α ϖαλιδ αργυ
µεντ ιφ τηε εµπλοψερ σκιππεδ ονε ορ µορε στεπσ οφ τηε προ
γρεσσιϖε δισχιπλινε πολιχψ ιν δισχηαργινγ Πλαιντιφφ, εσπεχιαλλψ
ωηερε Πλαιντιφφ χαν εσταβλιση τηατ τηε δισχιπλινε µεασυρεσ ωερε
αππλιεδ το σιµιλαρλψ σιτυατεδ εµπλοψεεσ. Σεε, φορ εξαµπλε,
Χοσγροϖε ϖ. Σεαρσ, Ροεβυχκ & Χο., 9 Φ.3δ 1033 (2νδ Χιρ.
1993), ωηερε ∆εφενδαντσ ιντεντιοναλ φαιλυρε το αβιδε βψ ιτσ
οων χορρεχτιϖε αχτιον προχεσσ εσταβλισηεδ πρετεξτ.
∆εφενδαντ µαψ χουντερ τηατ τηε πολιχιεσ ορ προχεδυρεσ αρε
νοτ αδµισσιβλε ασ τηεψ αρε νοτ βινδινγ υπον ιτ, βυτ αρε µερε
λψ πρεσεντ φορ ιλλυστρατιϖε πυρποσεσ.
♣6:30 Φουνδατιον
Το βε αδµισσιβλε, ∆εφενδαντσ µανυαλ, πολιχψ ορ προχεδυρε
µυστ βε ρελεϖαντ. Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 401. Συχη εϖιδενχε µυστ βε
µορε προβατιϖε τηαν πρεϕυδιχιαλ ιν ορδερ το βε αδµισσιβλε.
Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
♣6:40 Οβϕεχτιονσ
Χοµµον οβϕεχτιονσ βψ ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφσ ιντενδεδ
υσε οφ ιτσ µανυαλσ, πολιχιεσ ανδ προχεδυρεσ αρε:
w Ρελεϖανχε. Ενσινγ ϖ. ςυλχραφτ Σαλεσ Χορπ., 830
Φ.Συππ. 1017 (Ω.∆. Μιχηιγαν 1993).
w Χονφυσιον ανδ πρεϕυδιχιαλ ιµπαχτ ουτωειγησ
προβατιϖε ϖαλυε. Βακερ ϖ. ∆ελτα Αιρλινεσ, Ινχ., 6
Φ.3δ 632 (9τη Χιρ. 1993); Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 403.
HOW TO OBJECT
OBJECTIONS:
Α. ∆εφενδαντ οβϕεχτσ το τηε ρελεϖανχε οφ τηισ
εµπλοψεε µανυαλ ασ ιτ χλεαρλψ δοεσ νοτ αππλψ το
στορε µαναγερσ, ονλψ τηε σαλεσ ασσοχιατεσ.
Β. ∆εφενδαντ οβϕεχτσ το τηε ιντροδυχτιον οφ τηε λεαϖε
πολιχψ ασ ιτ ισ χονφυσινγ σινχε ιτ δοεσ νοτ αππλψ το
Πλαιντιφφ.
Ρεφερενχεσ
Φορ φυρτηερ δισχυσσιον οφ ρελεϖανχε ανδ πρεϕυδιχε, σεε Φεδ−
εραλ Τριαλ Οβϕεχτιονσ (ϑαµεσ Πυβλισηινγ), Χη. 5.
♣6:50 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
Το δεφεατ ανψ χλαιµ οφ υνδυε συρπρισε ορ πρεϕυδιχε, Πλαιντιφφ
µαψ ωιση το αλλεγε τηε εµπλοψερσ δεϖιατιον φροµ ιτσ ηανδ−
βοοκ ορ πολιχψ ιν ηισ Χοµπλαιντ. Πλαιντιφφ ωιλλ αλσο ωαντ το
εσταβλιση τηατ τηε πολιχψ ορ προϖισιονσ οφ τηε µανυαλ ωερε
νοτ αππλιεδ το µεµβερσ οφ τηε προτεχτεδ χλασσ, βυτ ωερε
αππλιεδ το οτηερσ ωηο ωερε σιµιλαρλψ σιτυατεδ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT