Financial Evidence

AuthorDavid W. Neel
Pages549-606
FINANCIAL EVIDENCE
CHAPTER 8
FINANCIAL EVIDENCE
Ι. ∆ΕΦΕΝ∆ΑΝΤΣ ΝΕΤ ΩΟΡΤΗ
♣8:10 Ιντροδυχτιον
♣8:20 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣8:30 Φουνδατιον
♣8:40 Οβϕεχτιονσ
♣8:50 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣8:60 Φορµσ
♣8:61 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεθυεστ φορ ΑδµισσιονΦινανχιαλ Εϖιδενχε
♣8:62 Φορµ: Στιπυλατιον ασ το Νετ Ωορτη
♣8:63 Φορµ: Μοτιον φορ Προτεχτιϖε ΟρδερΦινανχιαλ Εϖιδενχε∆εφενδαντ
♣8:64 ϑυρψ Ινστρυχτιονσ
♣8:64.1 Φορµ: ϑυρψ ΙνστρυχτιονΠυνιτιϖε ∆αµαγεσ
♣8:64.2 Φορµ: ϑυρψ ΙνστρυχτιονΒαχκ Παψ
♣8:64.4 Φορµ: ϑυρψ Ινστρυχτιον∆αµαγεσΓενεραλ Χονσιδερατιονσ
♣8:64.5 Φορµ: ϑυρψ Ινστρυχτιον∆αµαγεσ: Γενεραλ
♣8:65 Φορµ: Πλαιντιφφσ Μοτιον φορ Λιθυιδατεδ ∆αµαγεσ
♣8:66 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε το ∆εφενδαντσ Μοτιον ιν Λιµινε Ρε: Φινανχιαλ Ινφορµατιον
♣8:67 Φορµ: Μοτιον ιν Λιµινε το Εξχλυδε Εϖιδενχε οφ ∆εφενδαντσ Νετ Ωορτη
♣8:68 Φορµ: Μοτιον το Βιφυρχατε Πυνιτιϖε ∆αµαγεσ Φροµ Λιαβιλιτψ ανδ Χοµπενσατορψ ∆αµαγεσ ατ Τριαλ
♣♣8:708:80 [Ρεσερϖεδ]
♣8:90 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣8:100 Χασεσ Ινϖολϖινγ Εϖιδενχε οφ ∆εφενδαντσ Νετ Ωορτη
♣8:100.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣8:100.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
ΙΙ. ΦΙΝΑΝΧΙΑΛ ΕςΙ∆ΕΝΧΕ ΟΦ ΠΛΑΙΝΤΙΦΦ
♣8:110 Ιντροδυχτιον
♣8:120 Χοµµον Φαχτ Παττερν
♣8:130 Φουνδατιον
♣8:140 Οβϕεχτιονσ
♣8:150 Πλαιντιφφσ Ταχτιχσ
♣8:160 ∆εφενδαντσ Ταχτιχσ
♣8:170 Φορµσ
♣8:170.1 Φορµ: ∆εφενδαντσ Μοτιον το Χοµπελ ΠλαιντιφφΦινανχιαλ Εϖιδενχε
♣8:170.2 Φορµ: ∆εφενδαντσ Μοτιον το Βαρ
♣8:170.3 Φορµ: Αγρεεδ Προτεχτιϖε Ορδερ
♣8:170.4 Φορµ: ϑυρψ ΙνστρυχτιονΠλαιντιφφσ ∆υτψ το Μιτιγατε
♣8:170.5 Φορµ: ∆εφενδαντσ Μοτιον ιν Λιµινε το Εξχλυδε Εϖιδενχε οφ Φροντ Παψ Φροµ τηε ϑυρψ
♣8:170.6 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε το ∆εφενδαντσ Μοτιον το Στρικε ϑυρψ ∆εµανδ φορ Βαχκ Παψ
ανδ Φροντ Παψ
♣8:170.7 Φορµ: ϑυρψ ςερδιχτ
♣8:170.8 Φορµ: Πλαιντιφφ Μοτιον ιν Λιµινε το Βαρ Εϖιδενχε οφ Οφφερ
οφ Ρε−Εµπλοψµεντ
♣8:170.9 Φορµ: Πλαιντιφφ Μοτιον ιν ΛιµινεΙναβιλιτψ το Ωορκ
♣8:170.10 Φορµ: Πλαιντιφφσ Μοτιον ανδ Μεµορανδυµ ιν Συππορτ
οφ Μοτιον φορ ∆εφαυλτ ϑυδγµεντ
♣8:170.11 Φορµ: Αφφιδαϖιτ ιν Συππορτ οφ Μοτιον φορ ∆εφαυλτ ϑυδγµεντ
♣8:170.12 Φορµ: Προποσεδ ΟρδερΜοτιον φορ ∆εφαυλτ ϑυδγµεντ
♣8:170.13 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε το Μοτιον ιν Λιµινε το Εξχλυδε Εϖιδενχε Χονχερνινγ
Βαχκπαψ
8−2  Εµπλοψµεντ Εϖιδενχε
FINANCIAL EVIDENCE
♣8:170.14 Φορµ: Πλαιντιφφσ Μοτιον & Μεµορανδυµ ιν Συππορτ οφ Μοτιον φορ α Προτεχτιϖε Ορδερ
Βαρρινγ Ωριττεν ορ Οραλ ∆ισχοϖερψ Ιντο Πλαιντιφφσ Ιµµιγρατιον Στατυσ
♣8:170.15 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ ιν Συππορτ οφ Μοτιον φορ Προτεχτιϖε Ορδερ
♣♣8:1808:190 [Ρεσερϖεδ]
♣8:200 Χασεσ Ινϖολϖινγ Εϖιδενχε Υσεδ το ∆ετερµινε Πλαιντιφφσ ∆αµαγεσ
♣8:200.1 Εϖιδενχε Αδµιττεδ
♣8:200.2 Εϖιδενχε Εξχλυδεδ
8−3  Φινανχιαλ Εϖιδενχε ♣8:10
FINANCIAL EVIDENCE
I. DEFENDANT’S NET WORTH
♣8:10 Ιντροδυχτιον
[Ε]ϖιδενχε οφ α τορτφεασορσ ωεαλτη ισ τραδιτιοναλλψ αδµισ−
σιβλε ασ α µεασυρε οφ τηε αµουντ οφ πυνιτιϖε δαµαγεσ τηατ
σηουλδ βε αωαρδεδ. Χιτψ οφ Νεωπορτ ϖ. Φαχτσ Χονχερτσ,
Ινχ., 453 Υ.Σ. 247, 270, 101 Σ. Χτ. 2748, 69 Λ. Εδ. 2δ
616 (1981). Οφτεν, τηερεφορε, φορ πυρποσεσ οφ δετερµιν
ινγ ωηετηερ πυνιτιϖε δαµαγεσ σηουλδ βε αωαρδεδ, Πλαιντιφφ
ωιλλ τρψ το δισχοϖερ ανδ ιντροδυχε εϖιδενχε οφ ∆εφενδαντσ
νετ ωορτη ασ ωελλ ασ οτηερ τψπεσ οφ φινανχιαλ ινφορµατιον.
Πλαιντιφφ µαψ βε ρεθυιρεδ το εσταβλιση ∆εφενδαντσ αβιλιτψ το
παψ α λαργε ϕυδγµεντ ανδ το αλλοω τηε ϕυρψ το δετερµινε τηε
αππροπριατε αµουντ οφ πυνιτιϖε δαµαγεσ τηατ ωιλλ σερϖε τηε
πυρποσεσ οφ συχη αν αωαρδ.
Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ τρυε ωηερε πλαιντιφφ σεεκσ το δεµονστρατε
τηατ τηε δεφενδαντ αχτεδ ωιτη αν εϖιλ ορ µαλιχιουσ µοτιϖε. Ιν
τηε εµπλοψµεντ φιελδ, συχη χασεσ υσυαλλψ ινχλυδε συιτσ:
w Υνδερ Τιτλε ςΙΙ, 42 Σεχ. 1981α(α)(1).
w Υνδερ τηε Αµεριχανσ ωιτη ∆ισαβιλιτιεσ Αχτ.
w Υνδερ 42 ΥΣΧ Σεχ. 1983 αγαινστ ινδιϖιδυαλσ ιφ
δεφενδαντσ χονδυχτ χαν βε σηοων το δεµονστρατε
α χαλλουσ ορ ρεχκλεσσ ινδιφφερενχε το πλαιντιφφσ
ριγητσ. Σµιτη ϖ. Ωαδε, 461 Υ.Σ. 30 (1983).
w Φορ ιντεντιοναλ δισχριµινατιον (ρατηερ τηαν δισπα
ρατε ιµπαχτ).
Τηε τουχηστονε φορ δεχιδινγ ωηετηερ το αλλοω δισχοϖερψ οφ
φινανχιαλ ινφορµατιον ισ Φεδ. Ρ. Χιϖ. Π 26(β)(1):
Σχοπε ιν Γενεραλ. Υνλεσσ οτηερωισε λιµιτεδ βψ
χουρτ ορδερ, τηε σχοπε οφ δισχοϖερψ ισ ασ φολ−
λοωσ: Παρτιεσ µαψ οβταιν δισχοϖερψ ρεγαρδινγ
ανψ νονπριϖιλεγεδ µαττερ τηατ ισ ρελεϖαντ το ανψ
παρτψσ χλαιµ ορ δεφενσε ανδ προπορτιοναλ το τηε
νεεδσ οφ τηε χασε, χονσιδερινγ τηε ιµπορτανχε
οφ τηε ισσυεσ ατ στακε ιν τηε αχτιον, τηε αµουντ
ιν χοντροϖερσψ, τηε παρτιεσ ρελατιϖε αχχεσσ το
ρελεϖαντ ινφορµατιον, τηε παρτιεσ ρεσουρχεσ, τηε
ιµπορτανχε οφ τηε δισχοϖερψ ιν ρεσολϖινγ τηε
ισσυεσ, ανδ ωηετηερ τηε βυρδεν ορ εξπενσε οφ τηε
προποσεδ δισχοϖερψ ουτωειγησ ιτσ λικελψ βενεφιτ.
Ινφορµατιον ωιτηιν τηισ σχοπε οφ δισχοϖερψ νεεδ
νοτ βε αδµισσιβλε ιν εϖιδενχε το βε δισχοϖεραβλε.
(Εµπηασισ συππλιεδ.)
∆εφενδαντ υσυαλλψ ωιλλ ρεσιστ τηε προδυχτιον οφ συχη εϖιδενχε
ιν δισχοϖερψ, χοντενδινγ τηατ τηε ρεθυεστεδ ινφορµατιον ισ
οϖερβροαδ, πρεµατυρε υντιλ λιαβιλιτψ ηασ βεεν εσταβλισηεδ,
ιντρυσιϖε ανδ ισ οτηερωισε νοτ ρελεϖαντ το τηε χασε (εσπε
χιαλλψ ωηεν Πλαιντιφφ ηασ νοτ δεµανδεδ πυνιτιϖε δαµαγεσ).
Τηε τεµποραλ σχοπε οφ α ρεθυεστ φορ φινανχιαλ ινφορµατιον ισ
οφτεν χοντεστεδ. Σεε, ε.γ., Ε.Ε.Ο.Χ. ϖ. Χαλιφορνια Πσψχηιατριχ
Τρανσιτιονσ, 258 Φ.Ρ.∆. 391, 394 (Ε.∆. Χαλ. 2009); Κεσινγ
τον ϖ. Ιντεριµ Πηψσιχιανσ, Ινχ., 2008 ΩΛ 11333596 (Ν.∆.
Γα., Νοϖ. 24, 2008).
Α πλαιντιφφσ αλλεγατιονσ χονχερνινγ τηε εξιστενχε οφ α ϕοιντ
εντερπρισε χαν εξπανδ τηε σχοπε οφ δισχοϖερψ ιντο τηε φιναν
χιαλ χονδιτιον οφ νοτ ονλψ τηε εµπλοψερ βυτ αλσο οφ ρελατεδ
εντιτιεσ. Τηε ιντεγρατεδ εντερπρισε τηεορψ µακεσ χορπορα
τιονσ λιαβλε φορ ανοτηερ χορπορατιονσ αχτιονσ ωηεν τηε τωο
(ορ µορε) χορπορατιονσ αρε χλοσελψ χοννεχτεδ. Σεε Κνιττερ ϖ.
Χορϖιασ Μιλιταρψ Λιϖινγ, ΛΛΧ, 758 Φ.3δ 1214, 1226 (10τη Χιρ.
2014). Τηε ιντεγρατεδ εντερπρισε ορ σινγλε−εµπλοψερ τεστ
ηασ βεεν υσεδ το δετερµινε ωηετηερ τωο λεγαλλψ σεπαρατε εντι
τιεσ σηουλδ ιν φαχτ βε τρεατεδ ασ ονε εντερπρισε. Τηισ τεστ χαν
βε υσεδ το δεφινε τηε εµπλοψερ ιν Τιτλε ςΙΙ χασεσ. Χουρτσ
γενεραλλψ ωειγη φουρ φαχτορσ: (1) ιντερρελατιονσ οφ οπερατιον;
(2) χοµµον µαναγεµεντ; (3) χεντραλιζεδ χοντρολ οφ λαβορ
ρελατιονσ; ανδ (4) χοµµον οωνερσηιπ ανδ φινανχιαλ χοντρολ.
Τηε ιντεγρατεδ εντερπρισε τεστ ισ ιντενσιϖελψ φαχτυαλ ιν νατυρε,
µακινγ ιτ ιµπορταντ το ηαϖε τηε βενεφιτ οφ α φυλλψ−δεϖελοπεδ
ρεχορδ τηρουγη δισχοϖερψ πριορ το ρεσολϖινγ τηισ ισσυε ειτηερ
βψ συµµαρψ ϕυδγµεντ ορ ατ τριαλ. ΕΕΟΧ ϖ. Μορελανδ Αυτο
Γρουπ, 2012 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 84421, ατ ∗7 (∆. Χολο. 2012).
Σεε αλσο Τυρλεψ ϖ. ΙΣΓ Λαχκαωαννα, Ινχ., 774 Φ.3δ 140 (2νδ
Χιρ. 2014) (χεντραλιζεδ χοντρολ οφ λαβορ ρελατιονσ ισ τηε µοστ
σιγνιφιχαντ φαχτορ). Α πλαιντιφφ αλλεγινγ τηατ µυλτιπλε εντιτιεσ
αρε αν ιντεγρατεδ εντερπρισε σηουλδ βε αχχορδεδ α φυλλ ανδ
φαιρ οππορτυνιτψ το δεϖελοπ ηισ χασε υνδερ τηισ τηεορψ. Τρε
ϖινο ϖ. Χελανεσε Χορπ., 701 Φ.2δ 397, 405 (5τη Χιρ. 1983).
Τηυσ, δισχοϖερψ οφ φινανχιαλ ινφορµατιον φροµ αλλ εντιτιεσ τηατ
πυτατιϖελψ χοµπρισε τηε ιντεγρατεδ εντερπρισε, εϖεν ιφ τηεψ
αρε νοτ παρτιεσ, ισ ρελεϖαντ φορ πυρποσεσ οφ εσταβλισηινγ τηε
αππροπριατε στατυτορψ δαµαγεσ χαπ υνδερ Τιτλε ςΙΙ. Ωηεν
χονδυχτινγ δισχοϖερψ φορ πυρποσεσ οφ αχθυιρινγ εϖιδενχε οφ
αν ιντεγρατεδ εντερπρισε, α παρτψ ισ νοτ λιµιτεδ το ινφορµατιον
ον τηε ναµεδ δεφενδαντσ, βυτ ρατηερ χαν οβταιν δισχοϖερψ ον
νον−παρτψ εντιτιεσ ανδ αγγρεγατε τηειρ εµπλοψεεσ αλονγ ωιτη
τηοσε οφ ναµεδ δεφενδαντσ φορ πυρποσεσ οφ εσταβλισηινγ τηε
προπερ δαµαγε χαπ. Μορελανδ Αυτο Γρουπ, 2012 Υ.Σ. ∆ιστ.
ΛΕΞΙΣ 84421, ατ ∗8; Πλοττσ ϖ. Χηεστερ Χψχλεσ ΛΛΧ, 2016 ΩΛ
614023, ατ ∗4 (∆. Αριζ., Φεβ. 16, 2016) (σινχε χονσολιδα
τιον φορ πυρποσεσ οφ χουντινγ εµπλοψεεσ το ραισε ορ λοωερ τηε
δαµαγεσ χαπ δοεσ νοτ, ιτσελφ, χρεατε λιαβιλιτψ φορ α πρεϖιουσλψ
υνναµεδ νον−παρτψ, βυτ ρατηερ χονσιδερσ τηε χονσολιδατεδ
εντιτψ σολελψ φορ τηε πυρποσε οφ δετερµινινγ λιαβιλιτψ φορ τηε
ναµεδ παρτψ, τηε χονσολιδατεδ εντιτψ νεεδ νοτ βε α παρτψ.)
(χιτινγ Χλαυδλε ϖ. Βριστοω Οπτιχαλ Χο., Ινχ., 224 Φ.3δ 1014,
1022 ν.4 (9τη Χιρ. 2000)).
Ωηερε Πλαιντιφφ σεεκσ πυνιτιϖε δαµαγεσ, ασ οπποσεδ το
λιθυιδατεδ δαµαγεσ υνδερ τηε Α∆ΕΑ, χουρτσ ωιλλ τψπιχαλλψ
αλλοω δισχοϖερψ ιν τηισ αρεα, ανδ ωιλλ αδµιτ εϖιδενχε ιν τηισ
ρεγαρδ, συβϕεχτ το χερταιν λιµιτατιονσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT